Asuntopuntari
Möljän korttelissa katsellaan pian korkeuksista – neliön oleskelutilat avautuvat maisemaan otollisesti

Möljän kort­te­lis­sa kat­sel­laan pian kor­keuk­sis­ta – neliön oles­ke­lu­ti­lat avau­tu­vat mai­se­maan otol­li­ses­ti

18.01.2021 07:00 1
Tilaajille
Kaakkurin Kiviharjun kahdessa kerrostalossa pilotoidaan painovoimaista ilmanvaihtoa, eikä perinteisiä lämmöneristeitäkään ole

Kaak­ku­rin Ki­vi­har­jun kah­des­sa ker­ros­ta­los­sa pi­lo­toi­daan pai­no­voi­mais­ta il­man­vaih­toa, eikä pe­rin­tei­siä läm­mön­eris­tei­tä­kään ole

11.01.2021 07:00
Tilaajille
Valoisa kolmio 11 erillistalon yhtiössä Kaakkurinkankaalla

Valoisa kolmio 11 eril­lis­ta­lon yh­tiös­sä Kaak­ku­rin­kan­kaal­la

14.12.2020 07:00
Tilaajille
Kempeleen Metsärinteelle rakentuu moderni minimökkikylä – 13 pikkuruiseen erillistaloon kuuluu oma piha, terassi ja ulkovarasto

Kem­pe­leen Met­sä­rin­teel­le ra­ken­tuu moderni mi­ni­mök­ki­ky­lä – 13 pik­ku­rui­seen eril­lis­ta­loon kuuluu oma piha, terassi ja ul­ko­va­ras­to

07.12.2020 07:00 7
Tilaajille
Tulevaisuuden Alppilanbulevardin varrella sijaitsee kompakti kerrostalokolmio

Tu­le­vai­suu­den Alp­pi­lan­bu­le­var­din var­rel­la si­jait­see kom­pak­ti ker­ros­ta­lo­kol­mio

30.11.2020 07:00
Tilaajille
Pateniemessä voi pian pitää majaa melkein meren rannalla

Pa­te­nie­mes­sä voi pian pitää majaa melkein meren ran­nal­la

23.11.2020 07:00
Tilaajille
Marskinpuiston hulppea neliö on tällä hetkellä myytävänä Oulun toiseksi kalleimmalla hinnalla – heti huoneiston ovelta aukeaa näkymä keskustan yli Rommakonselälle

Mars­kin­puis­ton hulppea neliö on tällä het­kel­lä myy­tä­vä­nä Oulun toi­sek­si kal­leim­mal­la hin­nal­la – heti huo­neis­ton ovelta aukeaa näkymä kes­kus­tan yli Rom­ma­kon­se­läl­le

16.11.2020 07:00 2
Tilaajille
Limingantulliin noussut Oulun Sepänahjo on muuttoa vaille valmis

Li­min­gan­tul­liin noussut Oulun Se­pän­ah­jo on muuttoa vaille valmis

09.11.2020 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Iltaruskon väreissä komeilevien luhtitalojen yhtiöstä löytyy parvellinen kolmio Hiukkavaaran ytimessä

Asun­to­pun­ta­ri: Il­ta­rus­kon vä­reis­sä ko­mei­le­vien luh­ti­ta­lo­jen yh­tiös­tä löytyy par­vel­li­nen kolmio Hiuk­ka­vaa­ran yti­mes­sä

02.11.2020 07:00
Tilaajille
Tahtimarssia Hiukkavaaran talvikaupunkiin – Talovalikoiman suurimmassa mallissa hukkatilaa saa hakemalla hakea ja pohja on monellakin tapaa mainio

Tah­ti­mars­sia Hiuk­ka­vaa­ran tal­vi­kau­pun­kiin – Ta­lo­va­li­koi­man suu­rim­mas­sa mal­lis­sa huk­ka­ti­laa saa ha­ke­mal­la hakea ja pohja on mo­nel­la­kin tapaa mainio

26.10.2020 07:00
Tilaajille
Parvekkeita ja säilytystiloja riittää luhtitaloyhtiöstä löytyvässä perheasunnossa Kivikkokankaalla

Par­vek­kei­ta ja säi­ly­tys­ti­lo­ja riittää luh­ti­ta­lo­yh­tiös­tä löy­ty­väs­sä per­he­asun­nos­sa Ki­vik­ko­kan­kaal­la

19.10.2020 07:00
Tilaajille
Möljän valoisa kolmio tarjoaa mielenkiintoisia näkymiä kolmeen ilmansuuntaan

Möljän valoisa kolmio tarjoaa mie­len­kiin­toi­sia näkymiä kolmeen il­man­suun­taan

05.10.2020 07:00
Tilaajille
Karjasillan Kulmasta löytyy matkaopas menneen ajan asuntoarkkitehtuuriin

Kar­ja­sil­lan Kul­mas­ta löytyy mat­ka­opas menneen ajan asun­to­ark­ki­teh­tuu­riin

28.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Toimiva tehokolmio komeilla maisemilla löytyy aseman uudesta maamerkistä – Origoksi nimetty 16-kerroksinen asuintorni rakentuu pohjoisen alikulkukäytävän kupeeseen

Toimiva te­ho­kol­mio ko­meil­la mai­se­mil­la löytyy aseman uudesta maa­mer­kis­tä – Ori­gok­si nimetty 16-ker­rok­si­nen asuin­tor­ni ra­ken­tuu poh­joi­sen ali­kul­ku­käy­tä­vän ku­pee­seen

21.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Näppärä neliö Värtön sydämessä sijaitsee kivenheiton päässä uimarannasta

Näppärä neliö Värtön sy­dä­mes­sä si­jait­see ki­ven­hei­ton päässä ui­ma­ran­nas­ta

14.09.2020 07:00
Tilaajille
Makuuhuoneiden määrä ja laatu ovat kahden korkealuokkaisen omakotitalon välinen eroavaisuus Kempeleessä

Ma­kuu­huo­nei­den määrä ja laatu ovat kahden kor­kea­luok­kai­sen oma­ko­ti­ta­lon välinen eroa­vai­suus Kem­pe­lees­sä

07.09.2020 07:00 1
Tilaajille
Asuntopuntari: Entisen Pateniemen sahan alueelle, Veneenveistäjänrannan eteläkärkeen suunniteltu rivitalo tuo arjen luksusta lapsiperheelle

Asun­to­pun­ta­ri: Entisen Pa­te­nie­men sahan alueel­le, Ve­neen­veis­tä­jän­ran­nan ete­lä­kär­keen suun­ni­tel­tu ri­vi­ta­lo tuo arjen luk­sus­ta lap­si­per­heel­le

31.08.2020 07:00
Tilaajille
Hulppea kerrostaloasunto meren äärellä Pateniemenrannassa syntyy yhdistämällä kaksi asuntoa

Hulppea ker­ros­ta­lo­asun­to meren äärellä Pa­te­nie­men­ran­nas­sa syntyy yh­dis­tä­mäl­lä kaksi asuntoa

24.08.2020 07:00
Tilaajille
Asuntomessutalo keikkuu trendien aallonharjalla – talo edustaa lähes täydellisesti sisustajien hehkuttamaa, tällä hetkellä pinnalla olevaa skandinaavista ja japanilaista tyyliä yhdistävää ”japandia”

Asun­to­mes­su­ta­lo keikkuu tren­dien aal­lon­har­jal­la – talo edustaa lähes täy­del­li­ses­ti si­sus­ta­jien heh­kut­ta­maa, tällä het­kel­lä pin­nal­la olevaa skan­di­naa­vis­ta ja ja­pa­ni­lais­ta tyyliä yh­dis­tä­vää ”ja­pan­dia”

17.08.2020 07:00
Tilaajille
Uniikki paritalo istuu modernin rakennusperinnön jatkoksi Puolivälinkankaalla

Uniikki pa­ri­ta­lo istuu mo­der­nin ra­ken­nus­pe­rin­nön jat­kok­si Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la

10.08.2020 07:00
Tilaajille