Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Asuntopuntari
Arkkitehtuurin eväät 1970-luvulta jalostuvat hienovaraisesti nykyaikaan Värtön upeissa kaupunkipientaloissa

Ark­ki­teh­tuu­rin eväät 1970-lu­vul­ta ja­los­tu­vat hie­no­va­rai­ses­ti ny­ky­ai­kaan Värtön upeissa kau­pun­ki­pien­ta­lois­sa

30.01.2023 07:00 2
Tilaajille
Hiukkavaaraan rakentuu luhtikäytävätalo lapsiperheille – kolmion hintaan vaikuttaa se, haluaako parvekkeen vai pikkuruisen huoneistopihan

Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­tuu luh­ti­käy­tä­vä­ta­lo lap­si­per­heil­le – kolmion hintaan vai­kut­taa se, ha­luaa­ko par­vek­keen vai pik­ku­rui­sen huo­neis­to­pi­han

23.01.2023 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Ranta-Toppilaan kesällä valmistuvassa luhtitalokaksiossa on peruspalikat kohdillaan, mutta pientä viilattavaa löytyisi

Asun­to­pun­ta­ri: Ran­ta-Top­pi­laan kesällä val­mis­tu­vas­sa luh­ti­ta­lo­kak­sios­sa on pe­rus­pa­li­kat koh­dil­laan, mutta pientä vii­lat­ta­vaa löy­tyi­si

16.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Heinäkuussa 2024 valmistuva Rautatorni tarjoaa korkeaa rakentamista Raahen mittakaavassa

Hei­nä­kuus­sa 2024 val­mis­tu­va Rau­ta­tor­ni tarjoaa korkeaa ra­ken­ta­mis­ta Raahen mit­ta­kaa­vas­sa

19.12.2022 07:00 1
Tilaajille
Pateniemenrantaan ensi vuoden jouluksi valmistuva rivitalokolmio heittää kovan haasteen kerrostaloasumiselle

Pa­te­nie­men­ran­taan ensi vuoden jou­luk­si val­mis­tu­va ri­vi­ta­lo­kol­mio heittää kovan haas­teen ker­ros­ta­lo­asu­mi­sel­le

12.12.2022 07:00 3
Tilaajille
Yhden ilmansuunnan kolmiossa sisälle tupsahdetaan suoraan keittiöön – joillekin ongelma, toisille päinvastoin

Yhden il­man­suun­nan kol­mios­sa sisälle tup­sah­de­taan suoraan keit­tiöön – joil­le­kin on­gel­ma, toi­sil­le päin­vas­toin

05.12.2022 07:00 7
Tilaajille
Suistomaisemat kruunaavat pienelle perheelle sopivan asunnon Tuiran yhteisöllisessä korttelissa

Suis­to­mai­se­mat kruu­naa­vat pie­nel­le per­heel­le sopivan asunnon Tuiran yh­tei­söl­li­ses­sä kort­te­lis­sa

28.11.2022 07:00
Tilaajille
Pateniemen sahamuseon kupeeseen valmistuvat erillistalot ovat muuttovalmiita sopivasti jouluksi

Pa­te­nie­men sa­ha­mu­seon ku­pee­seen val­mis­tu­vat eril­lis­ta­lot ovat muut­to­val­mii­ta so­pi­vas­ti jou­luk­si

21.11.2022 07:00 2
Tilaajille
Ulkoasultaan raikkaan selkeä rivitaloasunto Kempeleen ytimessä ei lunasta odotuksia

Ul­ko­asul­taan raik­kaan selkeä ri­vi­ta­lo­asun­to Kem­pe­leen yti­mes­sä ei lunasta odo­tuk­sia

14.11.2022 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Heinäpäähän elokuussa 2024 valmistuvan asuinkerrostalon neljän huoneen asunto toimii vähän kuin soluasunto

Asun­to­pun­ta­ri: Hei­nä­pää­hän elo­kuus­sa 2024 val­mis­tu­van asuin­ker­ros­ta­lon neljän huoneen asunto toimii vähän kuin so­lu­asun­to

07.11.2022 07:00 3
Tilaajille
Tyylikäs rivitaloasunto Välivainiolla huomioi perhearjen tarpeet

Tyy­li­käs ri­vi­ta­lo­asun­to Vä­li­vai­niol­la huomioi per­he­ar­jen tarpeet

31.10.2022 07:00 3
Tilaajille
Kempeleen Tähkälään nouseva minitalokylä on kuin asuntokeidas peltoaukean keskellä

Kem­pe­leen Täh­kä­lään nouseva mi­ni­ta­lo­ky­lä on kuin asun­to­kei­das pel­to­au­kean kes­kel­lä

24.10.2022 07:00 11
Tilaajille
Persoonallinen kerrostaloyksiö oululaisen funkishelmen takapihalla – yhtiön nimi kertoo korttelin historiasta

Per­soo­nal­li­nen ker­ros­ta­lo­yk­siö ou­lu­lai­sen fun­kis­hel­men ta­ka­pi­hal­la – yhtiön nimi kertoo kort­te­lin his­to­rias­ta

17.10.2022 07:00
Tilaajille
Kellon Kiviniemeen ensi vuoden joulukuussa valmistuva erillistalo on toimivan oloinen paketti

Kellon Ki­vi­nie­meen ensi vuoden jou­lu­kuus­sa val­mis­tu­va eril­lis­ta­lo on toi­mi­van oloinen paketti

10.10.2022 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Kompakti kerrostalokolmio mainiolla paikalla Oulun musiikkikeskuksen vieressä

Asun­to­pun­ta­ri: Kom­pak­ti ker­ros­ta­lo­kol­mio mai­niol­la pai­kal­la Oulun mu­siik­ki­kes­kuk­sen vie­res­sä

03.10.2022 07:00 2
Tilaajille
Pateniemen Veneenveistäjänrantaan rakentuvan townhouse-henkisen rivitaloasunnon yksityiskohtana on keittiön ranskalainen parveke

Pa­te­nie­men Ve­neen­veis­tä­jän­ran­taan ra­ken­tu­van town­hou­se-hen­ki­sen ri­vi­ta­lo­asun­non yk­si­tyis­koh­ta­na on keit­tiön rans­ka­lai­nen parveke

26.09.2022 07:00 5
Tilaajille
Kerrostalokolmiossa asutaan onnistuneesti maanpinnan tasolla Limingantullin kaupungistuvassa ympäristössä

Ker­ros­ta­lo­kol­mios­sa asutaan on­nis­tu­nees­ti maan­pin­nan tasolla Li­min­gan­tul­lin kau­pun­gis­tu­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä

19.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Hiukankulman ensimmäisen kerrostalon kulmakolmio on pohjaltaan melko tavanomainen, mutta tiivis – mielenkiintoinen yksityiskohta on lattian vinyylilankku

Hiu­kan­kul­man en­sim­mäi­sen ker­ros­ta­lon kul­ma­kol­mio on poh­jal­taan melko ta­va­no­mai­nen, mutta tiivis – mie­len­kiin­toi­nen yk­si­tyis­koh­ta on lattian vi­nyy­li­lank­ku

12.09.2022 07:00
Tilaajille
Tilavassa perheasunnossa oleskellaan kerrosta korkeammalla Hiukkavaaran tiiviissä ympäristössä – hieno erikoisuus on oleskelutilojen jatkeena toimiva aurinkoinen kattoterassi

Ti­la­vas­sa per­he­asun­nos­sa oles­kel­laan ker­ros­ta kor­keam­mal­la Hiuk­ka­vaa­ran tii­viis­sä ym­pä­ris­tös­sä – hieno eri­koi­suus on oles­ke­lu­ti­lo­jen jat­kee­na toimiva au­rin­koi­nen kat­to­te­ras­si

05.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Naantalin asuntomessuilta löytyy yhden hengen valtakunta – modernin hirsitalon makuuhuoneen lasiseinä tuo luonnon osaksi asumista

Naan­ta­lin asun­to­mes­suil­ta löytyy yhden hengen val­ta­kun­ta – mo­der­nin hir­si­ta­lon ma­kuu­huo­neen la­si­sei­nä tuo luonnon osaksi asu­mis­ta

29.08.2022 07:00 3
Tilaajille