Koronatartunnat: Qstoc­kin vai­ku­tus ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrään näkyy ai­kai­sin­taan lop­pu­vii­kos­ta

Maastopalot: Ka­la­joen maas­to­pa­los­ta tulossa satojen tu­han­sien eurojen tappiot

Asuntopuntari
Viimeisin 4 tuntia

Ou­lu­lais­ark­ki­teh­dit ovat suun­ni­tel­leet Lohjan asun­to­mes­suil­le vallan mal­li­kel­poi­sen mi­ni­ko­din

07:00 2
Tilaajille
Kuukausi

Myl­ly­tul­liin uu­dis­tus etenee – kes­kus­ta­kol­mio sopii pa­ris­kun­nal­le

26.07.2021 07:00
Tilaajille

Top­pi­lan­sal­men uu­sim­mat asuin­ker­ros­ta­lot heh­ku­vat pir­teis­sä vä­reis­sä

19.07.2021 07:00 1
Tilaajille

Yksiön alkovi nousee arvoon ar­vaa­mat­to­maan Kon­tin­kan­kaan uudessa asuin­tor­nis­sa

12.07.2021 07:00 2
Tilaajille

Talo meren lä­hei­syy­des­sä, tu­le­vai­suu­den puu­kau­pun­gin reu­na­mil­la

05.07.2021 07:00
Tilaajille
Vanhemmat

Pas­tel­li­sä­vy­jä, 1800-lu­vun teh­das­ark­ki­teh­tuu­ria ja ym­pä­ri­kul­jet­ta­va kolmio

21.06.2021 07:00
Tilaajille

Tontin täy­del­tä Ti­mant­tia Oulun Myl­ly­tul­lis­sa –  ti­la­vas­sa kak­sios­sa kaikki toi­min­not löy­tä­vät näp­pä­räs­ti paik­kan­sa

14.06.2021 07:00 1
Tilaajille

Tilava kolmio Top­pi­lan­sal­men ran­nal­la – jul­ki­si­vuis­sa kaikuja Hol­lan­nis­ta vuo­si­sa­dan takaa

07.06.2021 07:00 2
Tilaajille

Etu-Lyöt­tyyn Te­le­foo­nin kort­te­liin nou­se­vas­ta asuin­ker­ros­ta­los­ta löytyy kätevä kul­ma­kol­mio

31.05.2021 07:00 2
Tilaajille

Luh­ti­ta­lo­kol­mio Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen pää­rai­tin var­rel­la on toimiva pienen perheen asunto

24.05.2021 07:00
Tilaajille

Kort­te­lil­li­nen koteja ker­ral­la – olisiko tässä tar­jol­la talo melko lailla kai­kil­la her­kuil­la me­rel­li­ses­sä pa­ra­tii­sis­sa?

17.05.2021 07:00
Tilaajille

Sa­ta­ne­liöi­nen kes­kus­ta­ko­ti ”veden ää­rel­lä” on eräs Plaa­na­tor­nin ylei­sim­mis­tä asun­nois­ta

08.05.2021 07:00 1
Tilaajille

Ase­ma­tor­ni III:ssa tar­jol­la parveke asun­nol­la: "No­peas­ti ar­vioi­den sen pin­ta-ala on lähes kaksi kol­mas­osaa asunnon koosta"

26.04.2021 07:00 2
Tilaajille

Sau­nal­li­nen ker­ros­ta­lo­kak­sio Kar­ja­sil­lal­la – työmaa jatkuu Kalevan entisen toi­mi­ta­lon pai­kal­la

19.04.2021 07:00
Tilaajille

Oulun Pilkku sai uuden vetäjän – Val­jas­puis­ton kort­te­liin si­joit­tu­vaan asuin­ker­ros­ta­loon on mah­du­tet­tu nyt kym­me­ni­sen asuntoa enemmän

12.04.2021 07:00 2
Tilaajille

Yksiö on ilah­dut­ta­van toimiva ja viih­tyi­sä rok­ki­klu­bin pai­kal­le ko­hon­nees­sa ker­ros­ta­los­sa Li­min­gan­tul­lis­sa

29.03.2021 07:00
Tilaajille

Pu­nais­ta betonia ja nafteja ne­liöi­tä Kau­ko­vai­niol­la

22.03.2021 07:00
Tilaajille

Pieni, mutta toimiva ri­vi­ta­lo­kol­mio löytyy uudelta Niit­ty­hol­man asuin­alueel­ta Hau­ki­pu­taal­ta

15.03.2021 07:00 3
Tilaajille

Kort­tee­ri kort­te­lin sisällä – melko tar­kal­leen entisen am­mat­ti­kou­lun asun­to­lan pai­kal­le ra­ken­tu­va Oulun Ai­no­lan­pi­ha saa uudet asuk­kaan­sa maa­lis­kuun lopulla

08.03.2021 07:00 3
Tilaajille

Vä­li­vai­nion mi­ni­kol­mioon voi si­säl­tyä ar­vaa­mat­to­mia etuja pan­de­mian syn­nyt­tä­mien etä­työ­käy­tän­tö­jen myötä

01.03.2021 07:00 1
Tilaajille