Syysloma: Oulun kau­pun­ki tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä syys­lo­mal­la

Kommentti: Ei ole väliä, ym­mär­rät­kö pää­mi­nis­te­rin bi­le­tys­tä tai so­me­tus­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Asuntopuntari
Viimeisin 24 tuntia
Huippuunsa hiottua tehokkuutta rivitaloasunnoissa Hiukkavaarassa

Huip­puun­sa hiottua te­hok­kuut­ta ri­vi­ta­lo­asun­nois­sa Hiuk­ka­vaa­ras­sa

07:00 8
Tilaajille
Kuukausi
Kolmio radan varressa tarjoaa kiinnostavat puitteet urbaanille elämälle

Kolmio radan var­res­sa tarjoaa kiin­nos­ta­vat puit­teet ur­baa­nil­le elä­mäl­le

18.10.2021 07:00 1
Tilaajille
Tavallista tasokkaampaa asumista entisellä saha-alueella: nämä eivät selvästikään ole aivan tavallisia kerrostaloasuntoja

Ta­val­lis­ta ta­sok­kaam­paa asu­mis­ta en­ti­sel­lä sa­ha-alueel­la: nämä eivät sel­väs­ti­kään ole aivan ta­val­li­sia ker­ros­ta­lo­asun­to­ja

11.10.2021 07:00 5
Tilaajille
Miljöö ja piha ovat kerrostaloneliön valtteja Myllyn korttelissa Toppilassa

Miljöö ja piha ovat ker­ros­ta­loneliön valt­te­ja Myllyn kort­te­lis­sa Top­pi­las­sa

04.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Itä-Tuiraan nousevan kerrostalon kulmakaksio poikkeaa valtavirrasta lähes riittävillä neliöillään – makuuhuoneesta tilaa nipistää kylpyhuoneen yhteydessä oleva sauna

Itä-Tui­raan nou­se­van ker­ros­ta­lon kul­ma­kak­sio poik­keaa val­ta­vir­ras­ta lähes riit­tä­vil­lä ne­liöil­lään – ma­kuu­huo­nees­ta tilaa ni­pis­tää kyl­py­huo­neen yh­tey­des­sä oleva sauna

27.09.2021 07:00 5
Tilaajille
Vanhemmat
Erillistalo Pateniemessä on perheasuntona toimiva, mutta erityinen nurkka jää hyödyntämättä

Eril­lis­ta­lo Pa­te­nie­mes­sä on per­he­asun­to­na toi­mi­va, mutta eri­tyi­nen nurkka jää hyö­dyn­tä­mät­tä

20.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Valjaspuiston kortteliin rakentuvan Oulun Piirron ylimmistä asunnoista pääsee tähyämään jopa merelle

Val­jas­puis­ton kort­te­liin ra­ken­tu­van Oulun Piirron ylim­mis­tä asun­nois­ta pääsee tä­hyä­mään jopa merelle

13.09.2021 07:00 3
Tilaajille
Kerrostaloneliössä Myllytullissa parvekkeita piisaa – asunnot nousevat puretun oppilaitoksen paikalle

Ker­ros­ta­loneliös­sä Myl­ly­tul­lis­sa par­vek­kei­ta piisaa – asunnot nou­se­vat puretun op­pi­lai­tok­sen pai­kal­le

06.09.2021 07:00
Tilaajille
Kokonsa puolesta kelpo kolmio Möljänsillan läheisyydessä

Kokonsa puo­les­ta kelpo kolmio Möl­jän­sil­lan lä­hei­syy­des­sä

30.08.2021 07:00
Tilaajille
Laaja kattoterassi on rivitaloneliön erikoisuus Pateniemen entisellä saha-alueella

Laaja kat­to­te­ras­si on ri­vi­ta­loneliön eri­koi­suus Pa­te­nie­men en­ti­sel­lä sa­ha-alueel­la

23.08.2021 07:00 3
Tilaajille
Kuutioina ajateltu kaksio Lohjan asuntomessujen tarjonnassa

Kuu­tioi­na aja­tel­tu kaksio Lohjan asun­to­mes­su­jen tar­jon­nas­sa

16.08.2021 07:00
Tilaajille
Avonaiset liukuovet yhdistävät kerrostalokaksion asuinhuoneet Mäkelinin- ja Pakkahuoneenkatujen risteyksessä

Avo­nai­set liu­ku­ovet yh­dis­tä­vät ker­ros­ta­lo­kak­sion asuin­huo­neet Mä­ke­li­nin- ja Pak­ka­huo­neen­ka­tu­jen ris­teyk­ses­sä

09.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Oululaisarkkitehdit ovat suunnitelleet Lohjan asuntomessuille vallan mallikelpoisen minikodin

Ou­lu­lais­ark­ki­teh­dit ovat suun­ni­tel­leet Lohjan asun­to­mes­suil­le vallan mal­li­kel­poi­sen mi­ni­ko­din

02.08.2021 07:00 2
Tilaajille
Myllytulliin uudistus etenee – keskustakolmio sopii pariskunnalle

Myl­ly­tul­liin uu­dis­tus etenee – kes­kus­ta­kol­mio sopii pa­ris­kun­nal­le

26.07.2021 07:00
Tilaajille
Toppilansalmen uusimmat asuinkerrostalot hehkuvat pirteissä väreissä

Top­pi­lan­sal­men uu­sim­mat asuin­ker­ros­ta­lot heh­ku­vat pir­teis­sä vä­reis­sä

19.07.2021 07:00 1
Tilaajille
Yksiön alkovi nousee arvoon arvaamattomaan Kontinkankaan uudessa asuintornissa

Yksiön alkovi nousee arvoon ar­vaa­mat­to­maan Kon­tin­kan­kaan uudessa asuin­tor­nis­sa

12.07.2021 07:00 2
Tilaajille
Talo meren läheisyydessä, tulevaisuuden puukaupungin reunamilla

Talo meren lä­hei­syy­des­sä, tu­le­vai­suu­den puu­kau­pun­gin reu­na­mil­la

05.07.2021 07:00
Tilaajille
Pastellisävyjä, 1800-luvun tehdasarkkitehtuuria ja ympärikuljettava kolmio

Pas­tel­li­sä­vy­jä, 1800-lu­vun teh­das­ark­ki­teh­tuu­ria ja ym­pä­ri­kul­jet­ta­va kolmio

21.06.2021 07:00
Tilaajille
Tontin täydeltä Timanttia Oulun Myllytullissa –  tilavassa kaksiossa kaikki toiminnot löytävät näppärästi paikkansa

Tontin täy­del­tä Ti­mant­tia Oulun Myl­ly­tul­lis­sa –  ti­la­vas­sa kak­sios­sa kaikki toi­min­not löy­tä­vät näp­pä­räs­ti paik­kan­sa

14.06.2021 07:00 1
Tilaajille
Tilava kolmio Toppilansalmen rannalla – julkisivuissa kaikuja Hollannista vuosisadan takaa

Tilava kolmio Top­pi­lan­sal­men ran­nal­la – jul­ki­si­vuis­sa kaikuja Hol­lan­nis­ta vuo­si­sa­dan takaa

07.06.2021 07:00 2
Tilaajille