Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Asuntopuntari
Kuukausi
Asuntopuntari: Valtava kolmio korkeuksissa Vaaranpuiston laidalla

Asun­to­pun­ta­ri: Valtava kolmio kor­keuk­sis­sa Vaa­ran­puis­ton lai­dal­la

25.09.2023 07:00 1
Tilaajille
Asuntopuntari: 13-kerroksinen asuinkerrostalo tarjoaa napakkaneliöisen kodin Oulun keskustan katolla

Asun­to­pun­ta­ri: 13-ker­rok­si­nen asuin­ker­ros­ta­lo tarjoaa na­pak­ka­ne­liöi­sen kodin Oulun kes­kus­tan katolla

18.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Kompaktissa perheasunnossa ei ole hukkatilaa Välivainion keskuskorttelien ensimmäisen vaiheen kerrostalossa

Asun­to­pun­ta­ri: Kom­pak­tis­sa per­he­asun­nos­sa ei ole huk­ka­ti­laa Vä­li­vai­nion kes­kus­kort­te­lien en­sim­mäi­sen vaiheen ker­ros­ta­los­sa

11.09.2023 07:00 8
Tilaajille
Asuntopuntari: Menneisyys tuli kylään kelluvassa talossa, joka jättää katsojan kylmäksi

Asun­to­pun­ta­ri: Men­nei­syys tuli kylään kel­lu­vas­sa ta­los­sa, joka jättää kat­so­jan kyl­mäk­si

04.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Tuiraan vastikään valmistuneen asuinkerrostalon kaksioista voi valita, haluaako työtilan vai vaatehuoneen

Asun­to­pun­ta­ri: Tuiraan vast­ikään val­mis­tu­neen asuin­ker­ros­ta­lon kak­siois­ta voi valita, ha­luaa­ko työ­ti­lan vai vaa­te­huo­neen

04.09.2023 07:00 6
Tilaajille
Vanhemmat
Asuntopuntari: Loviisan asuntomessujen Villa Kruunu ei ole ihan tavallinen omakotitalo

Asun­to­pun­ta­ri: Lo­vii­san asun­to­mes­su­jen Villa Kruunu ei ole ihan ta­val­li­nen oma­ko­ti­ta­lo

17.07.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Merellistä luksusasumista omakotitalossa tarjolla Ranta-Toppilan satamamiljöössä

Asun­to­pun­ta­ri: Me­rel­lis­tä luk­sus­asu­mis­ta oma­ko­ti­ta­los­sa tar­jol­la Ran­ta-Top­pi­lan sa­ta­ma­mil­jöös­sä

03.07.2023 07:00 1
Tilaajille
Asuntopuntari: Pateniemeen nousevassa rivitalossa asutaan rannan tuntumassa, mutta ikkunoista se ei näy

Asun­to­pun­ta­ri: Pa­te­nie­meen nou­se­vas­sa ri­vi­ta­los­sa asutaan rannan tun­tu­mas­sa, mutta ik­ku­nois­ta se ei näy

19.06.2023 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Ylimmän kerroksen lukaali olisi pienellä viilauksella napakymppi Merijalin korttelin viimeistelevässä kerrostalossa

Asun­to­pun­ta­ri: Ylimmän ker­rok­sen lukaali olisi pie­nel­lä vii­lauk­sel­la na­pa­kymp­pi Me­ri­ja­lin kort­te­lin vii­meis­te­le­väs­sä ker­ros­ta­los­sa

12.06.2023 07:00 4
Tilaajille
Asuntopuntari: Merijalin konttorirakennuksena toiminut keltainen puuhuvila korjataan ennallistaen kuuden perheen rivitalokodiksi – jokainen huoneisto on uniikki

Asun­to­pun­ta­ri: Me­ri­ja­lin kont­to­ri­ra­ken­nuk­se­na toi­mi­nut kel­tai­nen puu­hu­vi­la kor­ja­taan en­nal­lis­taen kuuden perheen ri­vi­ta­lo­ko­dik­si – jo­kai­nen huo­neis­to on uniikki

05.06.2023 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Väljä kolmio värikkäässä kerrostalokokonaisuudessa tarjoaa arkkitehtuuria ja asumisen laatua Toppilansalmen rannalla

Asun­to­pun­ta­ri: Väljä kolmio vä­rik­kääs­sä ker­ros­ta­lo­ko­ko­nai­suu­des­sa tarjoaa ark­ki­teh­tuu­ria ja asu­mi­sen laatua Top­pi­lan­sal­men ran­nal­la

29.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Asuntopuntari: Välivainiolle rakentuvan kerrostalon kaksiosta tulisi pienillä muutoksilla mainio

Asun­to­pun­ta­ri: Vä­li­vai­niol­le ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kak­sios­ta tulisi pie­nil­lä muu­tok­sil­la mainio

22.05.2023 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Hätkähdyttävän kookkaan kerrostalon kolmiossa tilat toimivat, mutta olohuoneen kustannuksella

Asun­to­pun­ta­ri: Hät­käh­dyt­tä­vän kook­kaan ker­ros­ta­lon kol­mios­sa tilat toi­mi­vat, mutta olo­huo­neen kus­tan­nuk­sel­la

15.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Möljän sillan kupeeseen rakentuvan kerrostalon neliössä on hulppea kattoterassi ja perinteinen putkikeittiö

Asun­to­pun­ta­ri: Möljän sillan ku­pee­seen ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon ne­liös­sä on hulppea kat­to­te­ras­si ja pe­rin­tei­nen put­ki­keit­tiö

08.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Asuntopuntari: Hulppeat oleskelutilat vai kolmas makuuhuone – Pateniemenrannan rivitaloasunnossa on kaksi vaihtoehtoa tarjolla

Asun­to­pun­ta­ri: Hulp­peat oles­ke­lu­ti­lat vai kolmas ma­kuu­huo­ne – Pa­te­nie­men­ran­nan ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa on kaksi vaih­to­eh­toa tar­jol­la

01.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Hiukkavaaraan rakentuvissa erillistaloissa arkkitehdin kiinnostus pientalojen suunnitteluun ja laatuun näkyy selkeästi

Asun­to­pun­ta­ri: Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­tu­vis­sa eril­lis­ta­lois­sa ark­ki­teh­din kiin­nos­tus pien­ta­lo­jen suun­nit­te­luun ja laatuun näkyy sel­keäs­ti

24.04.2023 07:00 7
Tilaajille
Asuntopuntari: Erillistalokolmio Jäälissä on sisältä tilava – samaa ei voi sanoa korttelin ulkotiloista

Asun­to­pun­ta­ri: Eril­lis­ta­lo­kol­mio Jää­lis­sä on sisältä tilava – samaa ei voi sanoa kort­te­lin ul­ko­ti­lois­ta

17.04.2023 07:00 1
Tilaajille
Asuntopuntari: Kempeleen Asemantien varteen rakentuvassa kerrostalossa peruspalvelut ovat lähellä ja rautatieasemalle lyhyt kävelymatka

Asun­to­pun­ta­ri: Kem­pe­leen Ase­man­tien varteen ra­ken­tu­vas­sa ker­ros­ta­los­sa pe­rus­pal­ve­lut ovat lähellä ja rau­ta­tie­ase­mal­le lyhyt kä­ve­ly­mat­ka

03.04.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Kelpo kerrostalokolmio on käynyt muita asuntotyyppejä paremmin kaupaksi puiston reunalle kohonneessa talossa Limingantullissa

Asun­to­pun­ta­ri: Kelpo ker­ros­ta­lo­kol­mio on käynyt muita asun­to­tyyp­pe­jä pa­rem­min kau­pak­si puiston reu­nal­le ko­hon­nees­sa talossa Li­min­gan­tul­lis­sa

27.03.2023 07:00 3
Tilaajille
Asuntopuntari: Pateniemeen nousemassa pientaloja purjehtivalle perheelle – Fregattipihan rakennuttaja vaihtui vähin äänin ja suunnitelmatkin menivät uusiksi

Asun­to­pun­ta­ri: Pa­te­nie­meen nou­se­mas­sa pien­ta­lo­ja pur­jeh­ti­val­le per­heel­le – Fre­gat­ti­pi­han ra­ken­nut­ta­ja vaihtui vähin äänin ja suun­ni­tel­mat­kin menivät uusiksi

20.03.2023 10:06 3
Tilaajille