Kolumni: Monta kotia, monta oikeaa ko­ti­paik­ka­kun­taa

Kuvagalleria: Tuk­ki­lau­tal­la päin Iijoen pärs­kei­tä

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Asuntopuntari
Viimeisin 24 tuntia
Pateniemenrannan kerrostalokolmiosta avautuva merimaisema on ainutlaatuinen Oulun asuntotarjonnassa

Pa­te­nie­men­ran­nan ker­ros­ta­lo­kol­mios­ta avau­tu­va me­ri­mai­se­ma on ai­nut­laa­tui­nen Oulun asun­to­tar­jon­nas­sa

07:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Taka-Lyöttyyn rakentuvan kerrostalon kolmio on kuin hiomaton timantti – pohjaratkaisu poikkeaa virkistävästi tavanomaisesta

Ta­ka-Lyöt­tyyn ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kolmio on kuin hio­ma­ton ti­mant­ti – poh­ja­rat­kai­su poik­keaa vir­kis­tä­väs­ti ta­van­omai­ses­ta

16.05.2022 07:00 5
Tilaajille
Kattoterassi kruunaa kuutoskerroksen luksusasunnon Värtön rannan tuntumaan valmistuvassa talossa, mutta muutama kauneusvirhe löytyy

Kat­to­te­ras­si kruunaa kuu­tos­ker­rok­sen luk­sus­asun­non Värtön rannan tun­tu­maan val­mis­tu­vas­sa ta­los­sa, mutta muutama kau­neus­vir­he löytyy

09.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Hiukkavaaran luhtikerrostalossa näkyy lisähuoneen seuraus – samoilla neliöillä väljä kolmio vs. tehoneliö

Hiuk­ka­vaa­ran luh­ti­ker­ros­ta­los­sa näkyy li­sä­huo­neen seuraus – sa­moil­la ne­liöil­lä väljä kolmio vs. te­honeliö

02.05.2022 07:00
Tilaajille
Kolmen huoneen tilaihme – juuri valmistunut kerrostalo viimeistelee valkeiden kerrostalojen korttelin Tuirassa

Kolmen huoneen ti­la­ih­me – juuri val­mis­tu­nut ker­ros­ta­lo vii­meis­te­lee val­kei­den ker­ros­ta­lo­jen kort­te­lin Tui­ras­sa

25.04.2022 07:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kolmen ilmansuunnan kolmio Toppilansalmessa – erikoisuutena vanha kunnon erillinen keittiö

Kolmen il­man­suun­nan kolmio Top­pi­lan­sal­mes­sa – eri­koi­suu­te­na vanha kunnon eril­li­nen keittiö

11.04.2022 07:00 9
Tilaajille
Kerrostalokolmiossa on epätyypillisiä piirteitä Toppilansalmen maisemissa, muun muassa oma sisäänkäynti suoraan ulkoa

Ker­ros­ta­lo­kol­mios­sa on epä­tyy­pil­li­siä piir­tei­tä Top­pi­lan­sal­men mai­se­mis­sa, muun muassa oma si­sään­käyn­ti suoraan ulkoa

04.04.2022 07:00 7
Tilaajille
Neljän talotyypin kortteli Pateniemen entisen sahan alueella houkuttelee merellisyydellä ja rauhallisuudella

Neljän ta­lo­tyy­pin kort­te­li Pa­te­nie­men entisen sahan alueel­la hou­kut­te­lee me­rel­li­syy­del­lä ja rau­hal­li­suu­del­la

28.03.2022 07:00 3
Tilaajille
Olohuoneella vai ilman – komea erillistalo Oulunsalossa tarjoaa perheelle melko väljää asumista

Olo­huo­neel­la vai ilman – komea eril­lis­ta­lo Ou­lun­sa­los­sa tarjoaa per­heel­le melko väljää asu­mis­ta

21.03.2022 07:00
Tilaajille
Hiukkavaaraan rakentuvan luhtitalon kolmio tarjoaa epätavallisia tilaratkaisuja, mutta myös mukavaa väljyyttä

Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­tu­van luh­ti­ta­lon kolmio tarjoaa epä­ta­val­li­sia ti­la­rat­kai­su­ja, mutta myös mukavaa väl­jyyt­tä

14.03.2022 07:00
Tilaajille
Kerrostalokaksio työtilalla tai ilman, Tuiran puistojen keskellä, veden ja palveluiden lähellä

Ker­ros­ta­lo­kak­sio työ­ti­lal­la tai ilman, Tuiran puis­to­jen kes­kel­lä, veden ja pal­ve­lui­den lähellä

14.03.2022 11:55 1
Tilaajille
Välivainion Pegasus tarjoaa kohtuullisen kokoisen yksiön isolla parvekkeella ja minisaunalla – hyvä yksityiskohta on työpisteelle merkitty paikka

Vä­li­vai­nion Pegasus tarjoaa koh­tuul­li­sen ko­koi­sen yksiön isolla par­vek­keel­la ja mi­ni­sau­nal­la – hyvä yk­si­tyis­koh­ta on työ­pis­teel­le mer­kit­ty paikka

28.02.2022 07:00
Tilaajille
Tilava kerrostalokolmio Mäntylässä on toimiva – miljöön kannalta parannettavaa kuitenkin löytyisi

Tilava ker­ros­ta­lo­kol­mio Män­ty­läs­sä on toimiva – miljöön kan­nal­ta pa­ran­net­ta­vaa kui­ten­kin löy­tyi­si

21.02.2022 07:00 1
Tilaajille
Välivainiolle valmistuvan kerrostalokaksion ostaja pääsee valitsemaan haluaako saunan vai säilytystilaa – plussaa on myös paikka kotikonttorille

Vä­li­vai­niol­le val­mis­tu­van ker­ros­ta­lo­kak­sion ostaja pääsee va­lit­se­maan ha­luaa­ko saunan vai säi­ly­tys­ti­laa – plussaa on myös paikka ko­ti­kont­to­ril­le

14.02.2022 07:00 1
Tilaajille
Järvimaisema korostuu osana erillistalon sisustusta Linnanmaalla – rantatontista otetaan kaikki irti katetulla terassilla, josta asunnon oma piha laskeutuu vesirajaan asti

Jär­vi­mai­se­ma ko­ros­tuu osana eril­lis­ta­lon si­sus­tus­ta Lin­nan­maal­la – ran­ta­ton­tis­ta otetaan kaikki irti ka­te­tul­la te­ras­sil­la, josta asunnon oma piha las­keu­tuu ve­si­ra­jaan asti

07.02.2022 07:00 2
Tilaajille
Ratamestarin asuintorni valmistuu radanreunan täydentäjäksi – 70 asunnosta suurin osa on kaksioita ja yksiöitä

Ra­ta­mes­ta­rin asuin­tor­ni val­mis­tuu ra­dan­reu­nan täy­den­tä­jäk­si – 70 asun­nos­ta suurin osa on kak­sioi­ta ja yk­siöi­tä

31.01.2022 07:00 14
Tilaajille
Erillistalokolmio Korvenkylässä laajenee tarvittaessa kahdella lisähuoneella – talojen rivistö tuo katukuvaan hieman Karjasillan tuntua

Eril­lis­ta­lo­kol­mio Kor­ven­ky­läs­sä laa­je­nee tar­vit­taes­sa kah­del­la li­sä­huo­neel­la – talojen rivistö tuo ka­tu­ku­vaan hieman Kar­ja­sil­lan tuntua

24.01.2022 07:00 1
Tilaajille
Kahden ilmansuunnan näppärä kaksio energiatehokkaassa vuokrakohteessa Kaukovainiolla

Kahden il­man­suun­nan näppärä kaksio ener­gia­te­hok­kaas­sa vuok­ra­koh­tees­sa Kau­ko­vai­niol­la

17.01.2022 07:00 4
Tilaajille
Valoisa ja kaikin puolin erityinen neliö Åströmin historiallisessa tehdasrakennuksessa

Valoisa ja kaikin puolin eri­tyi­nen neliö Å­strö­min his­to­rial­li­ses­sa teh­das­ra­ken­nuk­ses­sa

10.01.2022 07:00 2
Tilaajille
Perheasunto kaikilla herkuilla valmistuu ensi vuonna Oulunsalon Karhukankaalle – kirsikkana kakun päällä paikkavaraus takalle

Per­he­asun­to kai­kil­la her­kuil­la val­mis­tuu ensi vuonna Ou­lun­sa­lon Kar­hu­kan­kaal­le – kir­sik­ka­na kakun päällä paik­ka­va­raus takalle

20.12.2021 07:00 4
Tilaajille