Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Asuntopuntari
Kuukausi
Asuntopuntari: Väljä kolmio värikkäässä kerrostalokokonaisuudessa tarjoaa arkkitehtuuria ja asumisen laatua Toppilansalmen rannalla

Asun­to­pun­ta­ri: Väljä kolmio vä­rik­kääs­sä ker­ros­ta­lo­ko­ko­nai­suu­des­sa tarjoaa ark­ki­teh­tuu­ria ja asu­mi­sen laatua Top­pi­lan­sal­men ran­nal­la

29.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Asuntopuntari: Välivainiolle rakentuvan kerrostalon kaksiosta tulisi pienillä muutoksilla mainio

Asun­to­pun­ta­ri: Vä­li­vai­niol­le ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon kak­sios­ta tulisi pie­nil­lä muu­tok­sil­la mainio

22.05.2023 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Hätkähdyttävän kookkaan kerrostalon kolmiossa tilat toimivat, mutta olohuoneen kustannuksella

Asun­to­pun­ta­ri: Hät­käh­dyt­tä­vän kook­kaan ker­ros­ta­lon kol­mios­sa tilat toi­mi­vat, mutta olo­huo­neen kus­tan­nuk­sel­la

15.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Möljän sillan kupeeseen rakentuvan kerrostalon neliössä on hulppea kattoterassi ja perinteinen putkikeittiö

Asun­to­pun­ta­ri: Möljän sillan ku­pee­seen ra­ken­tu­van ker­ros­ta­lon ne­liös­sä on hulppea kat­to­te­ras­si ja pe­rin­tei­nen put­ki­keit­tiö

08.05.2023 07:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Asuntopuntari: Hulppeat oleskelutilat vai kolmas makuuhuone – Pateniemenrannan rivitaloasunnossa on kaksi vaihtoehtoa tarjolla

Asun­to­pun­ta­ri: Hulp­peat oles­ke­lu­ti­lat vai kolmas ma­kuu­huo­ne – Pa­te­nie­men­ran­nan ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa on kaksi vaih­to­eh­toa tar­jol­la

01.05.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Hiukkavaaraan rakentuvissa erillistaloissa arkkitehdin kiinnostus pientalojen suunnitteluun ja laatuun näkyy selkeästi

Asun­to­pun­ta­ri: Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­tu­vis­sa eril­lis­ta­lois­sa ark­ki­teh­din kiin­nos­tus pien­ta­lo­jen suun­nit­te­luun ja laatuun näkyy sel­keäs­ti

24.04.2023 07:00 7
Tilaajille
Asuntopuntari: Erillistalokolmio Jäälissä on sisältä tilava – samaa ei voi sanoa korttelin ulkotiloista

Asun­to­pun­ta­ri: Eril­lis­ta­lo­kol­mio Jää­lis­sä on sisältä tilava – samaa ei voi sanoa kort­te­lin ul­ko­ti­lois­ta

17.04.2023 07:00 1
Tilaajille
Asuntopuntari: Kempeleen Asemantien varteen rakentuvassa kerrostalossa peruspalvelut ovat lähellä ja rautatieasemalle lyhyt kävelymatka

Asun­to­pun­ta­ri: Kem­pe­leen Ase­man­tien varteen ra­ken­tu­vas­sa ker­ros­ta­los­sa pe­rus­pal­ve­lut ovat lähellä ja rau­ta­tie­ase­mal­le lyhyt kä­ve­ly­mat­ka

03.04.2023 07:00 2
Tilaajille
Asuntopuntari: Kelpo kerrostalokolmio on käynyt muita asuntotyyppejä paremmin kaupaksi puiston reunalle kohonneessa talossa Limingantullissa

Asun­to­pun­ta­ri: Kelpo ker­ros­ta­lo­kol­mio on käynyt muita asun­to­tyyp­pe­jä pa­rem­min kau­pak­si puiston reu­nal­le ko­hon­nees­sa talossa Li­min­gan­tul­lis­sa

27.03.2023 07:00 3
Tilaajille
Asuntopuntari: Pateniemeen nousemassa pientaloja purjehtivalle perheelle – Fregattipihan rakennuttaja vaihtui vähin äänin ja suunnitelmatkin menivät uusiksi

Asun­to­pun­ta­ri: Pa­te­nie­meen nou­se­mas­sa pien­ta­lo­ja pur­jeh­ti­val­le per­heel­le – Fre­gat­ti­pi­han ra­ken­nut­ta­ja vaihtui vähin äänin ja suun­ni­tel­mat­kin menivät uusiksi

20.03.2023 10:06 3
Tilaajille
Erillistalo täyttää perheasumisen tarpeet mukavan väljässä pientaloyhtiössä Oulunsalossa – etelään avautuva terassi asettuu hienosti osaksi asunnon omaa pihaa

Eril­lis­ta­lo täyttää per­he­asu­mi­sen tarpeet mukavan väl­jäs­sä pien­ta­lo­yh­tiös­sä Ou­lun­sa­los­sa – etelään avau­tu­va terassi asettuu hie­nos­ti osaksi asunnon omaa pihaa

13.03.2023 07:00 2
Tilaajille
Limingantullin kerrostalokaksio muuntuisi pienillä keinoin paremmaksi – ristivalo tuo huoneistoon tunnelmaa, mutta eteinen haukkaa suhteettomasti neliöitä

Li­min­gan­tul­lin ker­ros­ta­lo­kak­sio muun­tui­si pie­nil­lä keinoin pa­rem­mak­si – ris­ti­va­lo tuo huo­neis­toon tun­nel­maa, mutta eteinen haukkaa suh­teet­to­mas­ti ne­liöi­tä

06.03.2023 07:00 1
Tilaajille
Kolmio yhteistiloistaan tunnetussa Lipporannan kerrostalokorttelissa on tilava, ja toisaalta ahdas

Kolmio yh­teis­ti­lois­taan tun­ne­tus­sa Lip­po­ran­nan ker­ros­ta­lo­kort­te­lis­sa on tilava, ja toi­saal­ta ahdas

27.02.2023 07:00 5
Tilaajille
Asuntopuntari: Keväällä valmistuva Oulun Satamanvalo tarjoaa 131 asuntoa, joista puolet on pieniä yksiöitä ja kaksioita

Asun­to­pun­ta­ri: Ke­vääl­lä val­mis­tu­va Oulun Sa­ta­man­va­lo tarjoaa 131 asun­toa, joista puolet on pieniä yk­siöi­tä ja kak­sioi­ta

20.02.2023 07:00 12
Tilaajille
Kaksikerroksiset rivitaloasunnot toimivat tiiviisti rakennetussa ympäristössään Jäälihallin naapurissa

Kak­si­ker­rok­si­set ri­vi­ta­lo­asun­not toi­mi­vat tii­viis­ti ra­ken­ne­tus­sa ym­pä­ris­tös­sään Jää­li­hal­lin naa­pu­ris­sa

13.02.2023 07:00
Tilaajille
50 neliötä vertaansa vailla – Oulun Sairaalanrinteelle valmistuvan kerrostalon kaksio on lähes esimerkillisen hyvä ollakseen 2020-luvun tuotantoa

50 neliötä ver­taan­sa vailla – Oulun Sai­raa­lan­rin­teel­le val­mis­tu­van ker­ros­ta­lon kaksio on lähes esi­mer­kil­li­sen hyvä ol­lak­seen 2020-lu­vun tuo­tan­toa

06.02.2023 07:00 7
Tilaajille
Arkkitehtuurin eväät 1970-luvulta jalostuvat hienovaraisesti nykyaikaan Värtön upeissa kaupunkipientaloissa

Ark­ki­teh­tuu­rin eväät 1970-lu­vul­ta ja­los­tu­vat hie­no­va­rai­ses­ti ny­ky­ai­kaan Värtön upeissa kau­pun­ki­pien­ta­lois­sa

30.01.2023 07:00 2
Tilaajille
Hiukkavaaraan rakentuu luhtikäytävätalo lapsiperheille – kolmion hintaan vaikuttaa se, haluaako parvekkeen vai pikkuruisen huoneistopihan

Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­tuu luh­ti­käy­tä­vä­ta­lo lap­si­per­heil­le – kolmion hintaan vai­kut­taa se, ha­luaa­ko par­vek­keen vai pik­ku­rui­sen huo­neis­to­pi­han

23.01.2023 07:00
Tilaajille
Asuntopuntari: Ranta-Toppilaan kesällä valmistuvassa luhtitalokaksiossa on peruspalikat kohdillaan, mutta pientä viilattavaa löytyisi

Asun­to­pun­ta­ri: Ran­ta-Top­pi­laan kesällä val­mis­tu­vas­sa luh­ti­ta­lo­kak­sios­sa on pe­rus­pa­li­kat koh­dil­laan, mutta pientä vii­lat­ta­vaa löy­tyi­si

16.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Heinäkuussa 2024 valmistuva Rautatorni tarjoaa korkeaa rakentamista Raahen mittakaavassa

Hei­nä­kuus­sa 2024 val­mis­tu­va Rau­ta­tor­ni tarjoaa korkeaa ra­ken­ta­mis­ta Raahen mit­ta­kaa­vas­sa

19.12.2022 07:00 1
Tilaajille