Asuntopuntari
Kuukausi

Kort­te­lil­li­nen koteja ker­ral­la – olisiko tässä tar­jol­la talo melko lailla kai­kil­la her­kuil­la me­rel­li­ses­sä pa­ra­tii­sis­sa?

17.05.2021 07:00
Tilaajille

Sa­ta­ne­liöi­nen kes­kus­ta­ko­ti ”veden ää­rel­lä” on eräs Plaa­na­tor­nin ylei­sim­mis­tä asun­nois­ta

08.05.2021 07:00 1
Tilaajille

Ase­ma­tor­ni III:ssa tar­jol­la parveke asun­nol­la: "No­peas­ti ar­vioi­den sen pin­ta-ala on lähes kaksi kol­mas­osaa asunnon koosta"

26.04.2021 07:00 2
Tilaajille

Sau­nal­li­nen ker­ros­ta­lo­kak­sio Kar­ja­sil­lal­la – työmaa jatkuu Kalevan entisen toi­mi­ta­lon pai­kal­la

19.04.2021 07:00
Tilaajille
Vanhemmat

Oulun Pilkku sai uuden vetäjän – Val­jas­puis­ton kort­te­liin si­joit­tu­vaan asuin­ker­ros­ta­loon on mah­du­tet­tu nyt kym­me­ni­sen asuntoa enemmän

12.04.2021 07:00 2
Tilaajille

Yksiö on ilah­dut­ta­van toimiva ja viih­tyi­sä rok­ki­klu­bin pai­kal­le ko­hon­nees­sa ker­ros­ta­los­sa Li­min­gan­tul­lis­sa

29.03.2021 07:00
Tilaajille

Pu­nais­ta betonia ja nafteja ne­liöi­tä Kau­ko­vai­niol­la

22.03.2021 07:00
Tilaajille

Pieni, mutta toimiva ri­vi­ta­lo­kol­mio löytyy uudelta Niit­ty­hol­man asuin­alueel­ta Hau­ki­pu­taal­ta

15.03.2021 07:00 3
Tilaajille

Kort­tee­ri kort­te­lin sisällä – melko tar­kal­leen entisen am­mat­ti­kou­lun asun­to­lan pai­kal­le ra­ken­tu­va Oulun Ai­no­lan­pi­ha saa uudet asuk­kaan­sa maa­lis­kuun lopulla

08.03.2021 07:00 3
Tilaajille

Vä­li­vai­nion mi­ni­kol­mioon voi si­säl­tyä ar­vaa­mat­to­mia etuja pan­de­mian syn­nyt­tä­mien etä­työ­käy­tän­tö­jen myötä

01.03.2021 07:00 1
Tilaajille

Lä­pi­ta­lon lu­kaa­lis­sa on mukavaa väl­jyyt­tä ja hel­pos­ti ka­lus­tet­ta­vat huoneet – osa ne­liöis­tä tuh­raan­tuu va­li­tet­ta­vas­ti käy­tä­vään run­ko­sy­vyy­den ollessa asuin­ta­lol­le huima

22.02.2021 07:00
Tilaajille

Eril­lis­ta­lo­kol­mio hiih­to­la­dun var­res­sa Kel­los­sa laa­je­nee tar­vit­taes­sa ul­la­kol­le

15.02.2021 07:00 1
Tilaajille

Mi­ni­asun­to Ma­det­ojan­au­kiol­la muis­tut­taa ta­so­kas­ta yhden hengen ho­tel­li­huo­net­ta mo­nes­sa­kin mie­les­sä

08.02.2021 07:00 5
Tilaajille

Kook­kaan kolmion päätila on avara ja valoisa – uu­dis­tu­van am­mat­ti­opis­ton kort­te­lin en­sim­mäi­ses­sä talossa asutaan jo, ja näkymät ovat ver­taan­sa vailla

01.02.2021 07:00
Tilaajille

Ter­va­ho­vin Mylly tar­joi­lee 1920-lu­vun klas­sis­mia 2020-lu­vun tapaan

25.01.2021 07:00 1
Tilaajille

Möljän kort­te­lis­sa kat­sel­laan pian kor­keuk­sis­ta – neliön oles­ke­lu­ti­lat avau­tu­vat mai­se­maan otol­li­ses­ti

18.01.2021 07:00 1
Tilaajille

Kaak­ku­rin Ki­vi­har­jun kah­des­sa ker­ros­ta­los­sa pi­lo­toi­daan pai­no­voi­mais­ta il­man­vaih­toa, eikä pe­rin­tei­siä läm­mön­eris­tei­tä­kään ole

11.01.2021 07:00
Tilaajille

Valoisa kolmio 11 eril­lis­ta­lon yh­tiös­sä Kaak­ku­rin­kan­kaal­la

14.12.2020 07:00
Tilaajille

Kem­pe­leen Met­sä­rin­teel­le ra­ken­tuu moderni mi­ni­mök­ki­ky­lä – 13 pik­ku­rui­seen eril­lis­ta­loon kuuluu oma piha, terassi ja ul­ko­va­ras­to

07.12.2020 07:00 7
Tilaajille

Tu­le­vai­suu­den Alp­pi­lan­bu­le­var­din var­rel­la si­jait­see kom­pak­ti ker­ros­ta­lo­kol­mio

30.11.2020 07:00
Tilaajille