Asuntopuntari
Toimiva perheasunto häivähdyksellä jokinäkymää löytyy erillistalosta Ranta-Kastellista

Toimiva per­he­asun­to häi­väh­dyk­sel­lä jo­ki­nä­ky­mää löytyy eril­lis­ta­los­ta Ran­ta-Kas­tel­lis­ta

03.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Jugendhelmen uuden siipirakennuksen kaksio suorastaan tuhlailee tilaa

Ju­gend­hel­men uuden sii­pi­ra­ken­nuk­sen kaksio suo­ras­taan tuh­lai­lee tilaa

27.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Hienosti toimiva perheasunto arkkitehtuuriltaan konstailemattomaan paritaloyhtiöön Oulun Kivikkokankaalle

Hie­nos­ti toimiva per­he­asun­to ark­ki­teh­tuu­ril­taan kons­tai­le­mat­to­maan pa­ri­ta­lo­yh­tiöön Oulun Ki­vik­ko­kan­kaal­le

20.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Punamultaseiniä ja perheasuntoja metsäisellä tontilla Korvenkylässä

Pu­na­mul­ta­sei­niä ja per­he­asun­to­ja met­säi­sel­lä ton­til­la Kor­ven­ky­läs­sä

29.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Oulun Toppilansalmeen rakennettavassa kaksiossa on parvekkeet kahteen eri ilmansuuntaan

Oulun Top­pi­lan­sal­meen ra­ken­net­ta­vas­sa kak­sios­sa on par­vek­keet kahteen eri il­man­suun­taan

08.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Valjastehtaan paksut tiiliseinät luovat tunnelmaa loft-kolmioon Myllytullissa: lähes nelimetrinen kerroskorkeus, näkyviin jäävät välipohjapalkistot sekä suuret ruutuikkunat tuovat asuntoarkkitehtuuriin historian havinaa

Val­jas­teh­taan paksut tii­li­sei­nät luovat tun­nel­maa loft-kol­mioon Myl­ly­tul­lis­sa: lähes ne­li­met­ri­nen ker­ros­kor­keus, nä­ky­viin jäävät vä­li­poh­ja­pal­kis­tot sekä suuret ruu­tu­ik­ku­nat tuovat asun­to­ark­ki­teh­tuu­riin his­to­rian havinaa

01.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Puistokadun positiivinen yllättäjä jatkaa tornitalon julkisivuteemoja

Puis­to­ka­dun po­si­tii­vi­nen yl­lät­tä­jä jatkaa tor­ni­ta­lon jul­ki­si­vu­tee­mo­ja

25.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Avara kolmio löytyy rivitalosta Kaukovainiolla – arkkitehtuurin ainekset 1960-luvulta

Avara kolmio löytyy ri­vi­ta­los­ta Kau­ko­vai­niol­la – ark­ki­teh­tuu­rin ai­nek­set 1960-lu­vul­ta

18.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Chilipaprika sopii samaan ruukkuun orvokin kanssa – Floristi Kristiina Koski vinkkaa puutarhakevään villeimmät kukkaistutukset

Chi­li­pap­ri­ka sopii samaan ruuk­kuun orvokin kanssa – Flo­ris­ti Kris­tii­na Koski vinkkaa puu­tar­ha­ke­vään vil­leim­mät kuk­ka­is­tu­tuk­set

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Linjakasta arkkitehtuuria ja avaruutta tarjolla Oulujoen rannan erillistaloissa Knuutilassa

Lin­ja­kas­ta ark­ki­teh­tuu­ria ja ava­ruut­ta tar­jol­la Ou­lu­joen rannan eril­lis­ta­lois­sa Knuu­ti­las­sa

27.04.2020 07:00 0
Siikajoen Paavolassa koti on täynnä taidetta ja elämää –  yli 330 neliön kokoisessa talossa tehtiin mittava remontti

Sii­ka­joen Paa­vo­las­sa koti on täynnä tai­det­ta ja elämää – yli 330 neliön ko­koi­ses­sa talossa tehtiin mittava re­mont­ti

25.04.2020 07:00 2
Tilaajille
Vetovoimaa luvassa Välivainiolle –  kerrostalon toimivimmat neliöt löytyvät suurimmasta kolmiotyypistä

Ve­to­voi­maa luvassa Vä­li­vai­niol­le – ker­ros­ta­lon toi­mi­vim­mat neliöt löy­ty­vät suu­rim­mas­ta kol­mio­tyy­pis­tä

20.04.2020 07:00 1
Emma Niskasaaren ja Toni Salovaaran käsissä myllyojalaisesta ysäritalosta tuli moderni skandihenkinen koti: "Makuuhuoneet piti saada valmiiksi ennen vauvan syntymää"

Emma Nis­ka­saa­ren ja Toni Sa­lo­vaa­ran käsissä myl­lyo­ja­lai­ses­ta ysä­ri­ta­los­ta tuli moderni skan­di­hen­ki­nen koti: "Ma­kuu­huo­neet piti saada val­miik­si ennen vauvan syn­ty­mää"

18.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Rivitaloasumista on tarjolla uudiskerrostalossa Toppilansalmen historiallisessa korttelissa

Ri­vi­ta­lo­asu­mis­ta on tar­jol­la uu­dis­ker­ros­ta­los­sa Top­pi­lan­sal­men his­to­rial­li­ses­sa kort­te­lis­sa

06.04.2020 07:00 0
Keminmaalaisessa 1970-luvun omakotitalossa on tehty jo kaksi täysremonttia – talon sydän on suuri leivinuuni

Ke­min­maa­lai­ses­sa 1970-lu­vun oma­ko­ti­ta­los­sa on tehty jo kaksi täys­re­mont­tia – talon sydän on suuri lei­vin­uu­ni

04.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Heinäpään valkoisen linnan yksiöön kuuluu asuntokohtainen piha-alue terasseineen

Hei­nä­pään val­koi­sen linnan yksiöön kuuluu asun­to­koh­tai­nen pi­ha-alue te­ras­sei­neen

30.03.2020 07:00 0