Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Robotit
Cobotti-robotti toimii ihmisen kanssa yhteistyössä – Oulun robottitapahtumassa esillä robotiikan uusimpia sovelluksia

Co­bot­ti-ro­bot­ti toimii ihmisen kanssa yh­teis­työs­sä – Oulun ro­bot­ti­ta­pah­tu­mas­sa esillä ro­bo­tii­kan uu­sim­pia so­vel­luk­sia

10.05.2022 17:20
Tilaajille
Pureeko IoT-laite vai mikä se on? ­Esineiden internet ja robotiikka tarvitsevat osaajia eri portaisiin

Pureeko IoT-lai­te vai mikä se on? Esi­nei­den in­ter­net ja ro­bo­tiik­ka tar­vit­se­vat osaajia eri por­tai­siin

18.10.2021 17:00
Tilaajille
OYS hankkii kahdeksan uutta robottikirurgia – osa keskittyy syöpäleikkauksiin kasvavien leikkausmäärien vuoksi

OYS hankkii kah­dek­san uutta ro­bot­ti­ki­rur­gia – osa kes­kit­tyy syö­pä­leik­kauk­siin kas­va­vien leik­kaus­mää­rien vuoksi

16.08.2021 14:01 7
OYS hankki Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäiset tekonivelrobotit – tarkka jälki vähentää uusintaleikkausten tarvetta

OYS hankki Suomen ja Poh­jois­mai­den en­sim­mäi­set te­ko­ni­vel­ro­bo­tit – tarkka jälki vä­hen­tää uu­sin­ta­leik­kaus­ten tar­vet­ta

04.03.2021 08:29 4
Poikkeusolot voivat lisätä robotteja ihmiskontaktien vähentämiseen

Poik­keus­olot voivat lisätä ro­bot­te­ja ih­mis­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­seen

18.01.2021 12:00
Onko tämä tulevaisuutta? Kun tilaat pizzan, sinulta kysytään haluatko kotiinkuljetuksen a) dronella vai b) robotilla

Onko tämä tu­le­vai­suut­ta? Kun tilaat pizzan, sinulta ky­sy­tään ha­luat­ko ko­tiin­kul­je­tuk­sen a) dro­nel­la vai b) ro­bo­til­la

26.07.2020 18:00
Oikeusministeriö selvittää oikeusturvaa robotin tekemissä etuuskäsittelyissä – automaattiseen päätöksentekoon tulevaisuudessa tiukempi sääntely

Oi­keus­mi­nis­te­riö sel­vit­tää oi­keus­tur­vaa robotin te­ke­mis­sä etuus­kä­sit­te­lyis­sä – au­to­maat­ti­seen pää­tök­sen­te­koon tu­le­vai­suu­des­sa tiu­kem­pi sään­te­ly

24.06.2020 06:00 1
Korona-avustushakemusten käsittelyä BusinessOulussa nopeutetaan robotilla – "Työajan säästö ja automaation luotettavuus on merkittävää"

Ko­ro­na-avus­tus­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyä Bu­si­nes­sOu­lus­sa no­peu­te­taan ro­bo­til­la – "Työa­jan säästö ja au­to­maa­tion luo­tet­ta­vuus on mer­kit­tä­vää"

05.06.2020 09:22
Palvelut valuvat roboteille  - "roboteista ei ole uhkaa, sillä niiden virukset eivät meihin tartu"
Kolumni

Pal­ve­lut valuvat ro­bo­teil­le - "ro­bo­teis­ta ei ole uhkaa, sillä niiden vi­ruk­set eivät meihin tartu"

04.06.2020 15:00
Tilaajille