Koulutus: Par­tu­ri-kam­paa­moil­la on pula pä­te­vis­tä työn­te­ki­jöis­tä

Panimot: Kemiin pe­rus­te­taan panimo, jonka tarina on kuin elo­ku­vis­ta

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Uros
Kuukausi
Business Finland: Uros sai miljoonien eurojen kehityslainat ja avustukset väärillä ja salailluilla tiedoilla

Bu­si­ness Fin­land: Uros sai mil­joo­nien eurojen ke­hi­tys­lai­nat ja avus­tuk­set vää­ril­lä ja sa­lail­luil­la tie­doil­la

19.10.2021 17:20 28
Tilaajille
Urokselta jää nyt maksamatta pieniäkin laskuja – HS: Trattoja lähetetty satasienkin summista

Urok­sel­ta jää nyt mak­sa­mat­ta pie­niä­kin laskuja – HS: Trat­to­ja lä­he­tet­ty sa­ta­sien­kin sum­mis­ta

18.10.2021 17:10 24
Tilaajille
Näkökulma: Jo miljoona euroa sanktioita torihotellista, mutta vuosivuokra tulee säntillisesti Oulun kaupungin kassaan

Nä­kö­kul­ma: Jo mil­joo­na euroa sank­tioi­ta to­ri­ho­tel­lis­ta, mutta vuo­si­vuok­ra tulee sän­til­li­ses­ti Oulun kau­pun­gin kassaan

15.10.2021 06:00 38
Tilaajille
Teknologiayhtiö Uros alkoi Kärppien pääsponsoriksi vuodesta 2017 – haki samaan aikaan lyhennysvapaata veronmaksajien rahoilla myönnettyihin lainoihin

Tek­no­lo­gia­yh­tiö Uros alkoi Kärp­pien pää­spon­so­rik­si vuo­des­ta 2017 – haki samaan aikaan ly­hen­nys­va­paa­ta ve­ron­mak­sa­jien ra­hoil­la myön­net­tyi­hin lai­noi­hin

08.10.2021 08:55 44
Tilaajille
Huonojen uutisten kierre pyörittää Urosta – Toimitusjohtaja: "Kriisitilanne siinä mielessä, että pitää miettiä yhteiskuntakuvan rakentamista”

Huo­no­jen uu­tis­ten kierre pyö­rit­tää Urosta – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "K­rii­si­ti­lan­ne siinä mie­les­sä, että pitää miettiä yh­teis­kun­ta­ku­van ra­ken­ta­mis­ta”

06.10.2021 18:00 42
Tilaajille
Jättivoitoista kertoneelta Uros-yhtiöltä vaaditaan yli 15 miljoonan euron velkasaatavia käräjäoikeudessa – velkoja muun muassa Oulun Osuuspankille

Jät­ti­voi­tois­ta ker­to­neel­ta Uros-yh­tiöl­tä vaa­di­taan yli 15 mil­joo­nan euron vel­ka­saa­ta­via kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – velkoja muun muassa Oulun Osuus­pan­kil­le

05.10.2021 20:17 58
Tilaajille
IL: Patentti- ja rekisterihallitus harkitsee Uros Oy:n määräämistä selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä

IL: Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tus har­kit­see Uros Oy:n mää­rää­mis­tä sel­vi­tys­ti­laan tai pois­tet­ta­vak­si kaup­pa­re­kis­te­ris­tä

29.09.2021 11:30 47
Vanhemmat
Teknologiayhtiö Urokseen sijoittanut Mika Ihamuotila sanoo ettei ole yhtiön neuvonantaja – Uroksen uuden toimitusjohtajan mukaan Ihamuotilan asema ei ole muuttunut

Tek­no­lo­gia­yh­tiö Urok­seen si­joit­ta­nut Mika Iha­muo­ti­la sanoo ettei ole yhtiön neu­von­an­ta­ja – Uroksen uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan Iha­muo­ti­lan asema ei ole muut­tu­nut

24.09.2021 14:14 2
Toimitusjohtajaa vaihtaneen Uroksen satumaisten voittojen takaa paljastuu merkkejä pienemmästä liiketoiminnasta – "Kyllä voitot sitä myöten on totta, voiko enempää totta ollakaan"

Toi­mi­tus­joh­ta­jaa vaih­ta­neen Uroksen sa­tu­mais­ten voit­to­jen takaa pal­jas­tuu merk­ke­jä pie­nem­mäs­tä lii­ke­toi­min­nas­ta – "Kyllä voitot sitä myöten on totta, voiko enempää totta ol­la­kaan"

23.09.2021 22:32 17
Tilaajille
Oululaislähtöinen teknologiayhtiö Uros antoi toimitusjohtajalleen potkut, Oulussa työskentelevä Rauno Jokelainen korvaa Jerry Raatikaisen

Ou­lu­lais­läh­töi­nen tek­no­lo­gia­yh­tiö Uros antoi toi­mi­tus­joh­ta­jal­leen potkut, Oulussa työs­ken­te­le­vä Rauno Jo­ke­lai­nen korvaa Jerry Raa­ti­kai­sen

24.09.2021 09:21 13
Tilaajille
IL: Osa Uros Oy:n vuoden 2019 tilinpäätösasiakirjoista on yhä toimittamatta Patentti- ja rekisterihallitukselle

IL: Osa Uros Oy:n vuoden 2019 ti­lin­pää­tös­asia­kir­jois­ta on yhä toi­mit­ta­mat­ta Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tuk­sel­le

02.09.2021 14:07 4
Intian hallitus valitsi oululaislähtöisen Uros-yhtiön mukaan valtakunnalliseen projektiinsa – tavoitteena tuoda puhdas hanavesi jokaiseen intialaiseen kotiin

Intian hal­li­tus valitsi ou­lu­lais­läh­töi­sen Uros-yh­tiön mukaan val­ta­kun­nal­li­seen pro­jek­tiin­sa – ta­voit­tee­na tuoda puhdas ha­na­ve­si jo­kai­seen in­tia­lai­seen kotiin

15.04.2021 14:12 9
Mistä Oulusta ponnistavan kasvuraketti Uroksen miljardien liikevaihto todella koostuu? Patentti- ja rekisterihallitus:  Yhtiön myöhässä toimitetusta tilinpäätöksestä päällä uhkasakkomenettely

Mistä Oulusta pon­nis­ta­van kas­vu­ra­ket­ti Uroksen mil­jar­dien lii­ke­vaih­to todella koos­tuu? Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tus: Yhtiön myö­häs­sä toi­mi­te­tus­ta ti­lin­pää­tök­ses­tä päällä uh­ka­sak­ko­me­net­te­ly

27.03.2021 16:50 34
Tilaajille
Oulu pysyy hirmuisesti kasvaneen Uroksen tuotekehityspaikkana, vaikka yhtiön pääkonttori siirtyy Sveitsiin – yhtiön suunnitelmissa laajentaa Oulun yksikköä

Oulu pysyy hir­mui­ses­ti kas­va­neen Uroksen tuo­te­ke­hi­tys­paik­ka­na, vaikka yhtiön pää­kont­to­ri siirtyy Sveit­siin – yhtiön suun­ni­tel­mis­sa laa­jen­taa Oulun yk­sik­köä

24.03.2021 18:04 17
Tilaajille
KL: Uros-yhtiö muuttaa pääkonttorinsa Oulusta Sveitsiin – toimitusjohtajan mukaan Oulun tuotekehitysyksikön toimintaan aiotaan investoida jatkossakin

KL: Uros-yh­tiö muuttaa pää­kont­to­rin­sa Oulusta Sveit­siin – toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan Oulun tuo­te­ke­hi­tys­yk­si­kön toi­min­taan aiotaan in­ves­toi­da jat­kos­sa­kin

24.03.2021 12:45 48
Uros ja Oulun yliopisto ovat solmineet pitkän aikavälin kumppanuuden

Uros ja Oulun yli­opis­to ovat sol­mi­neet pitkän ai­ka­vä­lin kump­pa­nuu­den

02.09.2020 08:26 4
Oululaisen kasvuyrityksen Uroksen toimitusjohtaja lopetti kaikessa hiljaisuudessa – Juha Vanhaisen pesti jäi vain kuukausien mittaiseksi

Ou­lu­lai­sen kas­vu­yri­tyk­sen Uroksen toi­mi­tus­joh­ta­ja lopetti kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa – Juha Van­hai­sen pesti jäi vain kuu­kau­sien mit­tai­sek­si

15.07.2020 16:29 8
Tilaajille