Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Uros
Jyrki Hallikainen Oulun poliisin kuulustelussa: "Minut kutsuttiin Suomeen pelastamaan työttömät insinöörit"

Jyrki Hal­li­kai­nen Oulun po­lii­sin kuu­lus­te­lus­sa: "Minut kut­sut­tiin Suomeen pe­las­ta­maan työt­tö­mät in­si­nöö­rit"

13.02.2024 16:14 9
Tilaajille
Uroksen valmisteluistunnossa salattiin asiakirjoja ja nostettiin esiin uusi henkilö, jota poliisi joutuu vielä kuulemaan – ”Tulee mieleen Fingerpori”

Uroksen val­mis­te­luis­tun­nos­sa sa­lat­tiin asia­kir­jo­ja ja nos­tet­tiin esiin uusi hen­ki­lö, jota poliisi joutuu vielä kuu­le­maan – ”Tulee mieleen Fin­ger­po­ri”

13.02.2024 18:04 9
Tilaajille
Urokseen liittyvä rikosoikeudenkäynti alkaa Oulussa – syytettyjen ei ole pakko saapua vielä paikalle

Urok­seen liit­ty­vä ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti alkaa Oulussa – syy­tet­ty­jen ei ole pakko saapua vielä pai­kal­le

13.02.2024 06:00 3
Oulun käräjäoikeus hylkäsi ulosottovalituksen poik­keuk­sel­li­sen arvokkaasta Rukan huvilasta – huvila voitiin ulosmitata Uroksen Jyrki Hallikaisen velkoihin

Oulun kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi ulos­ot­to­va­li­tuk­sen poik­keuk­sel­li­sen ar­vok­kaas­ta Rukan hu­vi­las­ta – huvila voitiin ulos­mi­ta­ta Uroksen Jyrki Hal­li­kai­sen vel­koi­hin

15.01.2024 16:18 18
Tilaajille
Jyrki Hallikaisen nimissä olleelle Saabille vaadittiin häätöä oululaiskerrostalon autopaikalta – oikeus antoi yksipuolisen tuomion maksamattomista vastikkeista

Jyrki Hal­li­kai­sen nimissä ol­leel­le Saa­bil­le vaa­dit­tiin häätöä ou­lu­lais­ker­ros­ta­lon au­to­pai­kal­ta – oikeus antoi yk­si­puo­li­sen tuomion mak­sa­mat­to­mis­ta vas­tik­keis­ta

09.01.2024 17:00 21
Tilaajille
Jopa Donald Trump hehkutti Urosta – Lue tästä kattava kertaus, miten kohuyhtiö ja omistajat ajautuivat vaikeuksiin

Jopa Donald Trump heh­kut­ti Urosta – Lue tästä kattava ker­taus, miten ko­hu­yh­tiö ja omis­ta­jat ajau­tui­vat vai­keuk­siin

06.01.2024 06:00 36
Tilaajille
Oulun toimipisteen vouti paljastaa, miten ulosottomiehet jäädyttävät omaisuutta

Oulun toi­mi­pis­teen vouti pal­jas­taa, miten ulos­ot­to­mie­het jää­dyt­tä­vät omai­suut­ta

27.12.2023 06:00 10
Tilaajille
Pesänhoitaja paljastaa, miksi hän vaatii oikeudessa Uroksen hallitukselta yli 100 miljoonaa euroa ­– ja miten yhtiö voisi vielä herätä henkiin

Pe­sän­hoi­ta­ja pal­jas­taa, miksi hän vaatii oi­keu­des­sa Uroksen hal­li­tuk­sel­ta yli 100 mil­joo­naa euroa – ja miten yhtiö voisi vielä herätä henkiin

21.12.2023 15:16 12
Tilaajille
Oulun käräjäoikeuteen laitettiin vireille jälleen uusi Uros-asia – Pesänhoitaja Sami Uoti vaatii Uroksen hallitukseen kuuluneilta vahingonkorvauksia

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­teen lai­tet­tiin vi­reil­le jälleen uusi Uros-asia – ­Pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti vaatii Uroksen hal­li­tuk­seen kuu­lu­neil­ta va­hin­gon­kor­vauk­sia

20.12.2023 16:36 7
Tilaajille
Oulun käräjäoikeudelta taas uusi Uros-ratkaisu – Pesänhoitaja: Päästään selvittämään tytäryhtiöiden varallisuutta

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­del­ta taas uusi Uros-rat­kai­su – Pe­sän­hoi­ta­ja: Pääs­tään sel­vit­tä­mään ty­tär­yh­tiöi­den va­ral­li­suut­ta

14.12.2023 16:11 9
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus takavarikoi jättisummia Uros-pomoilta – Kysyimme, mitä vakuustakavarikko tarkoittaa, ja kuka kaivaa rahat valtiolle

Oulun kä­rä­jä­oi­keus ta­ka­va­ri­koi jät­ti­sum­mia Uros-po­moil­ta – Ky­syim­me, mitä va­kuus­ta­ka­va­rik­ko tar­koit­taa, ja kuka kaivaa rahat val­tiol­le

01.12.2023 05:00 8
Tilaajille
Uroksen pesänhoitaja Sami Uoti kertoo, miten kadonneiden miljoonien metsästys etenee – Suurin kysymys on yhä mysteeri

Uroksen pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti kertoo, miten ka­don­nei­den mil­joo­nien met­säs­tys etenee – Suurin kysymys on yhä mys­tee­ri

25.11.2023 05:00 23
Tilaajille
Uusi Uros-takavarikko: Jyrki Hallikaisen perhepiiriin kuuluvilta henkilöiltä takavarikoitiin yli 121 miljoonaa euroa omaisuutta

Uusi Uros-ta­ka­va­rik­ko: Jyrki Hal­li­kai­sen per­he­pii­riin kuu­lu­vil­ta hen­ki­löil­tä ta­ka­va­ri­koi­tiin yli 121 mil­joo­naa euroa omai­suut­ta

22.11.2023 11:58 33
Tilaajille
Oulun käräjäoikeuden päätös: Uros-Hallikaisen ja ex-toimitusjohtajan omaisuutta asetettiin takavarikkoon yli 130 miljoonan euron arvosta

Oulun kä­rä­jä­oi­keu­den päätös: Uros-Hal­li­kai­sen ja ex-toi­mi­tus­joh­ta­jan omai­suut­ta ase­tet­tiin ta­ka­va­rik­koon yli 130 mil­joo­nan euron arvosta

16.11.2023 13:55 33
Tilaajille
Tuore oikeuden päätös voi avata, mihin Uroksen miljoonat katosivat – Pesänhoitaja: Nyt täytyy tavoittaa Jyrki Hallikainen

Tuore oi­keu­den päätös voi avata, mihin Uroksen mil­joo­nat ka­to­si­vat – ­Pe­sän­hoi­ta­ja: Nyt täytyy ta­voit­taa Jyrki Hal­li­kai­nen

06.10.2023 13:34 15
Tilaajille
Uroksen Luxemburg-kaupat määrättiin peruttavaksi – konkurssipesän mukaan alihintaisilla kaupoilla siirrettiin varoja velkojien ulottumattomiin

Uroksen Lu­xem­burg-kau­pat mää­rät­tiin pe­rut­ta­vak­si – kon­kurs­si­pe­sän mukaan ali­hin­tai­sil­la kau­poil­la siir­ret­tiin varoja vel­ko­jien ulot­tu­mat­to­miin

05.10.2023 17:20 19
Tilaajille
Uroksen "kiinalaismiljoonista" odotetaan asiantuntijalausuntoja – Pesänhoitaja: Olen päässyt keskusteluyhteyteen Jyrki Hallikaisen kanssa

Uroksen "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta" odo­te­taan asian­tun­ti­ja­lau­sun­to­ja – Pe­sän­hoi­ta­ja: Olen päässyt kes­kus­te­lu­yh­tey­teen Jyrki Hal­li­kai­sen kanssa

16.08.2023 17:00 12
Tilaajille
Nyt Uroksen hallitukseen kuuluneilta vaaditaan vahingonkorvauksia – Kiinasta vaaditut satojen miljoonien saatavat kutistuivat kymmeniin miljooniin

Nyt Uroksen hal­li­tuk­seen kuu­lu­neil­ta vaa­di­taan va­hin­gon­kor­vauk­sia – Kii­nas­ta vaa­di­tut satojen mil­joo­nien saa­ta­vat ku­tis­tui­vat kym­me­niin mil­joo­niin

26.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Oululaista miljonääriä etsittiin ympäri Eurooppaa – Torstaina alkava dokumenttisarja selvittää Jyrki Hallikaisen Uros-sotkujen taustat

Ou­lu­lais­ta mil­jo­nää­riä et­sit­tiin ympäri Eu­roop­paa – Tors­tai­na alkava do­ku­ment­ti­sar­ja sel­vit­tää Jyrki Hal­li­kai­sen Uros-sot­ku­jen taustat

25.05.2023 11:00 40
Tilaajille
Urokseen liittyvä syyteharkinta valmistui – kahta henkilöä syytetään Oulussa tehdystä törkeästä avustuspetoksesta

Urok­seen liit­ty­vä syy­te­har­kin­ta val­mis­tui – kahta hen­ki­löä syy­te­tään Oulussa teh­dys­tä tör­keäs­tä avus­tus­pe­tok­ses­ta

24.05.2023 14:36 20
Tilaajille