Uros

Intian hal­li­tus valitsi ou­lu­lais­läh­töi­sen Uros-yh­tiön mukaan val­ta­kun­nal­li­seen pro­jek­tiin­sa – ta­voit­tee­na tuoda puhdas ha­na­ve­si jo­kai­seen in­tia­lai­seen kotiin

15.04.2021 14:12 9

Mistä Oulusta pon­nis­ta­van kas­vu­ra­ket­ti Uroksen mil­jar­dien lii­ke­vaih­to todella koos­tuu? Pa­tent­ti- ja re­kis­te­ri­hal­li­tus: Yhtiön myö­häs­sä toi­mi­te­tus­ta ti­lin­pää­tök­ses­tä päällä uh­ka­sak­ko­me­net­te­ly

27.03.2021 16:50 33
Tilaajille

Oulu pysyy hir­mui­ses­ti kas­va­neen Uroksen tuo­te­ke­hi­tys­paik­ka­na, vaikka yhtiön pää­kont­to­ri siirtyy Sveit­siin – yhtiön suun­ni­tel­mis­sa laa­jen­taa Oulun yk­sik­köä

24.03.2021 18:04 17
Tilaajille

KL: Uros-yh­tiö muuttaa pää­kont­to­rin­sa Oulusta Sveit­siin – toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan Oulun tuo­te­ke­hi­tys­yk­si­kön toi­min­taan aiotaan in­ves­toi­da jat­kos­sa­kin

24.03.2021 12:45 48

Uros ja Oulun yli­opis­to ovat sol­mi­neet pitkän ai­ka­vä­lin kump­pa­nuu­den

02.09.2020 08:26 4

Ou­lu­lai­sen kas­vu­yri­tyk­sen Uroksen toi­mi­tus­joh­ta­ja lopetti kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa – Juha Van­hai­sen pesti jäi vain kuu­kau­sien mit­tai­sek­si

15.07.2020 16:29 8
Tilaajille