Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Uros
Nyt Uroksen hallitukseen kuuluneilta vaaditaan vahingonkorvauksia – Kiinasta vaaditut satojen miljoonien saatavat kutistuivat kymmeniin miljooniin

Nyt Uroksen hal­li­tuk­seen kuu­lu­neil­ta vaa­di­taan va­hin­gon­kor­vauk­sia – Kii­nas­ta vaa­di­tut satojen mil­joo­nien saa­ta­vat ku­tis­tui­vat kym­me­niin mil­joo­niin

26.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Oululaista miljonääriä etsittiin ympäri Eurooppaa – Torstaina alkava dokumenttisarja selvittää Jyrki Hallikaisen Uros-sotkujen taustat

Ou­lu­lais­ta mil­jo­nää­riä et­sit­tiin ympäri Eu­roop­paa – Tors­tai­na alkava do­ku­ment­ti­sar­ja sel­vit­tää Jyrki Hal­li­kai­sen Uros-sot­ku­jen taustat

25.05.2023 11:00 36
Tilaajille
Urokseen liittyvä syyteharkinta valmistui – kahta henkilöä syytetään Oulussa tehdystä törkeästä avustuspetoksesta

Urok­seen liit­ty­vä syy­te­har­kin­ta val­mis­tui – kahta hen­ki­löä syy­te­tään Oulussa teh­dys­tä tör­keäs­tä avus­tus­pe­tok­ses­ta

24.05.2023 14:36 19
Tilaajille
Uroksen pe­rus­ta­jien omai­suut­ta pysyy yhä ta­ka­va­ri­kos­sa – Oulun käräjäoikeus antoi lisää aikaa syytteen nostamiselle

Uroksen pe­rus­ta­jien omai­suut­ta pysyy yhä ta­ka­va­ri­kos­sa – Oulun kä­rä­jä­oi­keus antoi lisää aikaa syyt­teen nos­ta­mi­sel­le

02.02.2023 13:10
Tilaajille
Oikeus vahvisti Uroksen jakoluettelon ja ratkaisi riitautukset – "Tässä on ollut hyvin paljon normaalista konkurssista poikkeavia piirteitä"

Oikeus vah­vis­ti Uroksen ja­ko­luet­te­lon ja rat­kai­si rii­tau­tuk­set – "Tässä on ollut hyvin paljon nor­maa­lis­ta kon­kurs­sis­ta poik­kea­via piir­tei­tä"

26.01.2023 12:06 10
Tilaajille
Uroksen pesänhoitajan mielestä Uros möi tytäryhtiönsä alihintaan – nosti Oulun käräjäoikeuteen uuden kanteen osakekauppojen peräyttämiseksi

Uroksen pe­sän­hoi­ta­jan mie­les­tä Uros möi ty­tär­yh­tiön­sä ali­hin­taan – nosti Oulun kä­rä­jä­oi­keu­teen uuden kanteen osa­ke­kaup­po­jen pe­räyt­tä­mi­sek­si

10.01.2023 18:00 9
Tilaajille
Ensimmäinen Uroksen esitutkinta valmistui, kahta henkilöä epäillään rikoksesta – Tutkinnanjohtaja: Vahinkojen suurusluokka on kova

En­sim­mäi­nen Uroksen esi­tut­kin­ta val­mis­tui, kahta hen­ki­löä epäil­lään ri­kok­ses­ta – Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Va­hin­ko­jen suu­rus­luok­ka on kova

04.01.2023 10:17 13
Tilaajille
Uroksen jakoluettelo valmistui, velkojia yhteensä lähes sata – Joukossa ex-työntekijöitä, toimitusjohtaja, Oulun Kärpät

Uroksen ja­ko­luet­te­lo val­mis­tui, vel­ko­jia yh­teen­sä lähes sata – Jou­kos­sa ex-työn­te­ki­jöi­tä, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Oulun Kärpät

17.12.2022 08:00 14
Tilaajille
Käräjäoikeus määräsi Uroksen maksamaan Valtiokonttorille lähes kuusi miljoonaa euroa korkoineen

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi Uroksen mak­sa­maan Val­tio­kont­to­ril­le lähes kuusi mil­joo­naa euroa kor­koi­neen

25.11.2022 17:01 24
Tilaajille
Keskusrikospoliisikin tutkii nyt Urosta – "Arvioin, että on mahdollisesti syytä epäillä rikollista toimintaa", sanoo tutkintapyynnön tehnyt pesänhoitaja

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si­kin tutkii nyt Urosta – "Ar­vioin, että on mah­dol­li­ses­ti syytä epäillä ri­kol­lis­ta toi­min­taa", sanoo tut­kin­ta­pyyn­nön tehnyt pe­sän­hoi­ta­ja

16.11.2022 15:04 13
Tilaajille
Uros-Hallikaisen lähipiirin yritys myy ökyhuvilaa Rukalla – hintapyyntö hulppeat 5,25 miljoonaa

Uros-Hal­li­kai­sen lä­hi­pii­rin yritys myy öky­hu­vi­laa Rukalla – hin­ta­pyyn­tö hulp­peat 5,25 mil­joo­naa

08.11.2022 16:26 36
Tilaajille
Pesänhoitaja haluaa poliisin tutkivan Uroksen varojen käyttöä – konkurssipesä sai uutta tietoa "kiinalaismiljoonista"

Pe­sän­hoi­ta­ja haluaa po­lii­sin tut­ki­van Uroksen varojen käyttöä – kon­kurs­si­pe­sä sai uutta tietoa "kii­na­lais­mil­joo­nis­ta"

03.10.2022 14:55 7
Tilaajille
Uroksen perustajien omaisuutta pysyy edelleen takavarikossa – Poliisin mielestä on olemassa vaara, että he kätkevät tai hävittävät omaisuuttaan

Uroksen pe­rus­ta­jien omai­suut­ta pysyy edel­leen ta­ka­va­ri­kos­sa – Po­lii­sin mie­les­tä on ole­mas­sa vaara, että he kät­ke­vät tai hä­vit­tä­vät omai­suut­taan

29.09.2022 14:41 5
Tilaajille
Pesänhoitaja Uroksen erityistilintarkastuksesta: Jatkotoimille perusteita, rikosilmoituskin mahdollinen – "Kun ulkopuolinen lainoitus on loppunut, yhtiön rahat ovat loppuneet"

Pe­sän­hoi­ta­ja Uroksen eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­ses­ta: Jat­ko­toi­mil­le pe­rus­tei­ta, ri­kos­il­moi­tus­kin mah­dol­li­nen – "Kun ul­ko­puo­li­nen lai­noi­tus on lop­pu­nut, yhtiön rahat ovat lop­pu­neet"

31.08.2022 14:00 1
Tilaajille
Urokseen liittyvä esitutkinta eteni loppulausuntovaiheeseen – epäiltyjen omaisuutta takavarikossa yhä miljoonien edestä

Urok­seen liit­ty­vä esi­tut­kin­ta eteni lop­pu­lau­sun­to­vai­hee­seen – epäil­ty­jen omai­suut­ta ta­ka­va­ri­kos­sa yhä mil­joo­nien edestä

31.08.2022 09:25 2
Tilaajille
Oulun torihotellin konkurssi seisoo paikallaan: käräjäoikeuden tiedonanto ei ole tavoittanut Hallikaisia Sveitsissä ja Liechtensteinissa

Oulun to­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo pai­kal­laan: kä­rä­jä­oi­keu­den tie­don­an­to ei ole ta­voit­ta­nut Hal­li­kai­sia Sveit­sis­sä ja Liech­ten­stei­nis­sa

09.08.2022 18:30 110
Tilaajille
Uroksen konkurssimenettelyssä yli 60 velkojaa, niiden saatavat yli 35 miljoonaa – myös pääomistaja Jyrki Hallikainen haluaa yhtiöltä miljoonia

Uroksen kon­kurs­si­me­net­te­lys­sä yli 60 vel­ko­jaa, niiden saa­ta­vat yli 35 mil­joo­naa – myös pää­omis­ta­ja Jyrki Hal­li­kai­nen haluaa yh­tiöl­tä mil­joo­nia

03.08.2022 12:25 28
Tilaajille
Uroksen väki sai hyvin töitä – muut yritykset ovat olleet hanakasti työntekijöiden perässä

Uroksen väki sai hyvin töitä – muut yri­tyk­set ovat olleet ha­na­kas­ti työn­te­ki­jöi­den perässä

30.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Kauppalehti: Uroksen kassassa oli vuodenvaihteessa 1150 euroa – samaan aikaan yhtiöllä oli 45,6 miljoonaa lainaa

Kaup­pa­leh­ti: Uroksen kas­sas­sa oli vuo­den­vaih­tees­sa 1150 euroa – samaan aikaan yh­tiöl­lä oli 45,6 mil­joo­naa lainaa

05.07.2022 20:59 13
Jyrki Hallikainen allekirjoitti viimein Uroksen konkurssipesän pesäluettelon – pesänhoitaja: "Kunhan saamme enemmän tietoa, voimme arvioida, onko tarvetta joihinkin toimenpiteisiin"

Jyrki Hal­li­kai­nen al­le­kir­joit­ti viimein Uroksen kon­kurs­si­pe­sän pe­sä­luet­te­lon – pe­sän­hoi­ta­ja: "Kunhan saamme enemmän tietoa, voimme ar­vioi­da, onko tar­vet­ta joi­hin­kin toi­men­pi­tei­siin"

17.06.2022 16:25 4
Tilaajille