Jääkiekko: Uransa päät­tä­nyt kärp­pä­le­gen­da Mika Pyörälä nauttii ke­sä­lo­mas­ta ja miettii paluuta rakkaan lajin pariin

Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Uros
Jyrki Hallikainen allekirjoitti viimein Uroksen konkurssipesän pesäluettelon – pesänhoitaja: "Kunhan saamme enemmän tietoa, voimme arvioida, onko tarvetta joihinkin toimenpiteisiin"

Jyrki Hal­li­kai­nen al­le­kir­joit­ti viimein Uroksen kon­kurs­si­pe­sän pe­sä­luet­te­lon – pe­sän­hoi­ta­ja: "Kunhan saamme enemmän tietoa, voimme ar­vioi­da, onko tar­vet­ta joi­hin­kin toi­men­pi­tei­siin"

17.06.2022 16:25 4
Tilaajille
Uroksen tytäryhtiöllä mahdollisesti satojen miljoonien dollareiden saatava Kiinasta – pe­sän­hoi­ta­jan mukaan sillä olisi rat­kai­se­va vai­ku­tus kon­kurs­sin lop­pu­tu­lok­seen

Uroksen ty­tär­yh­tiöl­lä mah­dol­li­ses­ti satojen mil­joo­nien dol­la­rei­den saatava Kii­nas­ta – pe­sän­hoi­ta­jan mukaan sillä olisi rat­kai­se­va vai­ku­tus kon­kurs­sin lop­pu­tu­lok­seen

09.06.2022 17:16 38
Tilaajille
Käräjäoikeus jatkoi Uroksen perustajien Hallikaisen ja Uharin miljoonien eurojen vakuustakavarikkoa

Kä­rä­jä­oi­keus jatkoi Uroksen pe­rus­ta­jien Hal­li­kai­sen ja Uharin mil­joo­nien eurojen va­kuus­ta­ka­va­rik­koa

01.06.2022 13:54 1
Uroksen Jyrki Hallikaisesta aloitettu rikostutkinta myös Sveitsissä – STT:n tietojen mukaan Hallikaisesta teki rikosilmoituksen sijoittaja, joka maksoi prosentin Uros-osuudesta 20 miljoonaa euroa

Uroksen Jyrki Hal­li­kai­ses­ta aloi­tet­tu ri­kos­tut­kin­ta myös Sveit­sis­sä – STT:n tie­to­jen mukaan Hal­li­kai­ses­ta teki ri­kos­il­moi­tuk­sen si­joit­ta­ja, joka maksoi pro­sen­tin Uros-osuu­des­ta 20 mil­joo­naa euroa

26.05.2022 11:32 18
Tilaajille
Uroksen pesänhoitaja pitää velkojainkokouksen, vaikka Jyrki Hallikainen ei ole vieläkään allekirjoittanut pesäluetteloa – välitilinpäätös kertoo merkittävästi suuremmista veloista kuin varoista

Uroksen pe­sän­hoi­ta­ja pitää vel­ko­jain­ko­kouk­sen, vaikka Jyrki Hal­li­kai­nen ei ole vie­lä­kään al­le­kir­joit­ta­nut pe­sä­luet­te­loa – vä­li­ti­lin­pää­tös kertoo mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­mis­ta ve­lois­ta kuin va­rois­ta

17.05.2022 11:41 4
Tilaajille
Uroksen konkurssissa uusia mutkia: Jyrki Hallikainen ei allekirjoittanut pesäluetteloa ajoissa, pesänhoitaja väläyttää pakkokeinoja – "Annan hänelle muutaman päivän aikaa ojentua"

Uroksen kon­kurs­sis­sa uusia mutkia: Jyrki Hal­li­kai­nen ei al­le­kir­joit­ta­nut pe­sä­luet­te­loa ajois­sa, pe­sän­hoi­ta­ja vä­läyt­tää pak­ko­kei­no­ja – "Annan hänelle muu­ta­man päivän aikaa ojen­tua"

03.05.2022 16:00 30
Tilaajille
Uros-omistaja Hallikainen sai yli 20 miljoonaa euroa myymällä osia yhtiöstä ennen kulissien romahtamista – siirsi vuoden 2021 alussa valtaosan Suomen-omaisuudestaan vaimonsa nimiin, pariskunta erosi viime kesänä

Uros-omis­ta­ja Hal­li­kai­nen sai yli 20 mil­joo­naa euroa myy­mäl­lä osia yh­tiös­tä ennen ku­lis­sien ro­mah­ta­mis­ta – siirsi vuoden 2021 alussa val­ta­osan Suo­men-omai­suu­des­taan vai­mon­sa nimiin, pa­ris­kun­ta erosi viime kesänä

23.04.2022 09:56 46
Tilaajille
Uroksen perustajat vaativat hovioikeutta kumoamaan miljoonien eurojen vakuustakavarikon – valitukset hylättiin ja takavarikko jäi voimaan

Uroksen pe­rus­ta­jat vaa­ti­vat ho­vi­oi­keut­ta ku­moa­maan mil­joo­nien eurojen va­kuus­ta­ka­va­ri­kon – va­li­tuk­set hy­lät­tiin ja ta­ka­va­rik­ko jäi voimaan

13.04.2022 14:17 6
Tilaajille
Uroksen Oulun toimiston irtaimistosta kertyi huutokaupassa 137 500 euroa, josta suurin osa menee palkkarästien maksuun – vain pisara miljoonavelkojen meressä

Uroksen Oulun toi­mis­ton ir­tai­mis­tos­ta kertyi huu­to­kau­pas­sa 137 500 euroa, josta suurin osa menee palk­ka­räs­tien maksuun – vain pisara mil­joo­na­vel­ko­jen meressä

08.04.2022 19:00 19
Tilaajille
Pesänhoitaja: Uroksen kirjanpidossa merkittäviä puutteita

Pe­sän­hoi­ta­ja: Uroksen kir­jan­pi­dos­sa mer­kit­tä­viä puut­tei­ta

05.04.2022 10:56 12
Tilaajille
Uusi tutkintapyyntö Uroksesta, poliisi pohtii jatkotoimia

Uusi tut­kin­ta­pyyn­tö Urok­ses­ta, poliisi pohtii jat­ko­toi­mia

14.03.2022 16:04 7
Tilaajille
Konkurssiin menneen Uroksen tytäryhtiöt vähävaraisia, sanoo pesänhoitaja – Kärppien mestaruussormus vaihtoi omistajaa 2680 eurolla

Kon­kurs­siin menneen Uroksen ty­tär­yh­tiöt vä­hä­va­rai­sia, sanoo pe­sän­hoi­ta­ja – Kärp­pien mes­ta­ruus­sor­mus vaihtoi omis­ta­jaa 2680 eurolla

11.03.2022 13:28 17
Tilaajille
Uroksen konkurssi sai sinetin – yhtiö ei valittanut käräjäoikeuden konkurssipäätöksestä

Uroksen kon­kurs­si sai sinetin – yhtiö ei va­lit­ta­nut kä­rä­jä­oi­keu­den kon­kurs­si­pää­tök­ses­tä

10.03.2022 16:35 8
Tilaajille
Kärppien mestaruussormus, led-näyttöjä, naulakko – Uroksen Oulun toimistolta huutokaupataan parhaillaan käytännössä kaikki paitsi seinät

Kärp­pien mes­ta­ruus­sor­mus, led-näyt­tö­jä, nau­lak­ko – Uroksen Oulun toi­mis­tol­ta huu­to­kau­pa­taan par­hail­laan käy­tän­nös­sä kaikki paitsi seinät

15.02.2022 18:04 23
Tilaajille
Uros Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Hallikainen on ilmoittanut olevansa tyytymätön Uroksen konkurssiratkaisuun

Uros Oy:n hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jyrki Hal­li­kai­nen on il­moit­ta­nut ole­van­sa tyy­ty­mä­tön Uroksen kon­kurs­si­rat­kai­suun

14.02.2022 18:48 20
Tilaajille
Uroksesta tuli oululainen opetustarina: siihen uskottiin, vaikka se oli liian hyvä ollakseen totta
Pääkirjoitus

Urok­ses­ta tuli ou­lu­lai­nen ope­tus­ta­ri­na: siihen us­kot­tiin, vaikka se oli liian hyvä ol­lak­seen totta

09.02.2022 15:30 49
Tilaajille
Kaikki uroslaiset irtisanottu, pesänhoitaja ei ollut tavoittanut pääomistaja Jyrki Hallikaista

Kaikki uros­lai­set ir­ti­sa­not­tu, pe­sän­hoi­ta­ja ei ollut ta­voit­ta­nut pää­omis­ta­ja Jyrki Hal­li­kais­ta

08.02.2022 18:58 34
Tilaajille
Business Oulun Juha Ala-Mursula: Uroksen työpaikkojen menetys alueen elinkeinoelämälle isoin asia

Bu­si­ness Oulun Juha Ala-Mur­su­la: Uroksen työ­paik­ko­jen menetys alueen elin­kei­no­elä­mäl­le isoin asia

08.02.2022 16:00 18
Tilaajille
Uros on asetettu konkurssiin – Käräjäoikeus: Uros on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön

Uros on ase­tet­tu kon­kurs­siin – Kä­rä­jäoi­keus: Uros on muutoin kuin ti­la­päi­ses­ti mak­su­ky­vy­tön

08.02.2022 15:41 42
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus määräsi Uroksen ja sen kahden perustajan omaisuutta takavarikkoon noin kuuden miljoonan euron edestä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus määräsi Uroksen ja sen kahden pe­rus­ta­jan omai­suut­ta ta­ka­va­rik­koon noin kuuden mil­joo­nan euron edestä

01.02.2022 14:49 29
Tilaajille