Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Uros
Viimeisin 4 tuntia
Oulun käräjäoikeus käsitteli Urokseen liittyviä pakkokeinoja – takavarikkoon vaaditaan omaisuutta miljoonien eurojen edestä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus kä­sit­te­li Urok­seen liit­ty­viä pak­ko­kei­no­ja – ta­ka­va­rik­koon vaa­di­taan omai­suut­ta mil­joo­nien eurojen edestä

14:21 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Poliisi vaatii Uroksen ja kahden sen perustajan omaisuutta takavarikkoon – asiaa käsitellään keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa

Poliisi vaatii Uroksen ja kahden sen pe­rus­ta­jan omai­suut­ta ta­ka­va­rik­koon – asiaa kä­si­tel­lään kes­ki­viik­ko­na Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

25.01.2022 18:15 19
Tilaajille
Kuukausi
Uros on pyytänyt PRH:lta tilintarkastajan määräämistä yritykselle – PRH:n mukaan yhtiötä ei välittömästi poisteta rekisteristä

Uros on pyy­tä­nyt PRH:lta ti­lin­tar­kas­ta­jan mää­rää­mis­tä yri­tyk­sel­le – PRH:n mukaan yhtiötä ei vä­lit­tö­mäs­ti pois­te­ta re­kis­te­ris­tä

13.01.2022 14:05 9
Tilaajille
Uroksen poliisitutkinnassa kaksi epäiltyä – Ulosotto alkoi, verottajakin vaatii saataviaan ja eläkevakuutusyhtiö konkurssia

Uroksen po­lii­si­tut­kin­nas­sa kaksi epäil­tyä – Ulos­ot­to alkoi, ve­rot­ta­ja­kin vaatii saa­ta­viaan ja elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö kon­kurs­sia

13.01.2022 16:50 25
Tilaajille
Uros vastustaa konkurssihakemuksen käsittelyä Oulussa – oikeudelle toimitetussa lausunnossa yhtiö kertoo käyvänsä parhaillaan useita rahoitusneuvotteluja

Uros vas­tus­taa kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyä Oulussa – oi­keu­del­le toi­mi­te­tus­sa lau­sun­nos­sa yhtiö kertoo käy­vän­sä par­hail­laan useita ra­hoi­tus­neu­vot­te­lu­ja

07.01.2022 13:48 48
Tilaajille
Uroksen omistaja Jyrki Hallikainen myi palasia yhtiöstä kahdelle sijoittajalle ennen kulissien romahdusta, kertovat STT:n tiedot – ostajat kokevat tulleensa harhautetuksi

Uroksen omis­ta­ja Jyrki Hal­li­kai­nen myi palasia yh­tiös­tä kah­del­le si­joit­ta­jal­le ennen ku­lis­sien ro­mah­dus­ta, ker­to­vat STT:n tiedot – ostajat kokevat tul­leen­sa har­hau­te­tuk­si

31.12.2021 08:11 36
Tilaajille
Uroksen taloustilanne ei vaikuta Oulun torihotelliin, jonka operaattorineuvottelut ovat edelleen kesken – "Eihän se niin mene, että kaupunki rupeaa rakentamaan loppuun"

Uroksen ta­lous­ti­lan­ne ei vaikuta Oulun to­ri­ho­tel­liin, jonka ope­raat­to­ri­neu­vot­te­lut ovat edel­leen kesken – "Eihän se niin mene, että kau­pun­ki rupeaa ra­ken­ta­maan lop­puun"

28.12.2021 17:00 105
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusi kysymystä Uroksen konkurssihakemuksesta – Lähteekö haastemies etsimään pääomistaja Jyrki Hallikaista?

Kuusi ky­sy­mys­tä Uroksen kon­kurs­si­ha­ke­muk­ses­ta – Läh­tee­kö haas­te­mies et­si­mään pää­omis­ta­ja Jyrki Hal­li­kais­ta?

21.12.2021 16:15 13
Tilaajille
Teknologiayhtiö Uroksen tulevaisuus on nyt veitsenterällä, sillä rahoittajia tuskin on jonoksi tarjolla
Pääkirjoitus

Tek­no­lo­gia­yh­tiö Uroksen tu­le­vai­suus on nyt veit­sen­te­räl­lä, sillä ra­hoit­ta­jia tuskin on jonoksi tar­jol­la

20.12.2021 20:00 11
Tilaajille
Miksi Urosta haetaan konkurssiin? – "Nämä ovat todella ikäviä ratkaisuja", velkojien asianajaja kommentoi

Miksi Urosta haetaan kon­kurs­siin? – "Nämä ovat todella ikäviä rat­kai­su­ja", vel­ko­jien asian­aja­ja kom­men­toi

19.12.2021 19:44 23
Tilaajille
Mitä konkurssi tarkoittaa ja miten konkurssihakemuksen käsittely etenee käräjäoikeudessa? – Päätös annetaan nopeimmillaan samana päivänä, konkurssi voi myös peruuntua

Mitä kon­kurs­si tar­koit­taa ja miten kon­kurs­si­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­ly etenee kä­rä­jäoi­keu­des­sa? – ­Pää­tös an­ne­taan no­peim­mil­laan samana päi­vä­nä, kon­kurs­si voi myös pe­ruun­tua

19.12.2021 13:00 3
Tilaajille
Konkurssihakemus ei tullut yllätyksenä kohujen ryvettämän Uroksen kohdalla – miljardiyhtiöksi kuvaillun konsernin toiminnasta suuri osa on hämärän peitossa

Kon­kurs­si­ha­ke­mus ei tullut yl­lä­tyk­se­nä kohujen ry­vet­tä­män Uroksen koh­dal­la – mil­jar­diyh­tiök­si ku­vail­lun kon­ser­nin toi­min­nas­ta suuri osa on hämärän pei­tos­sa

19.12.2021 12:26 21
Tilaajille
Uros Oy:ta haetaan konkurssiin, hakijoina miljoonavelkoja perineet pankit ja rahoitusyhtiö – mitä tapahtuu seuraavaksi?

Uros Oy:ta haetaan kon­kurs­siin, ha­ki­joi­na mil­joo­na­vel­ko­ja pe­ri­neet pankit ja ra­hoi­tus­yh­tiö – mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

19.12.2021 12:28 19
Tilaajille
Oikeus antoi kaksi Uros-ratkaisua – Finnvera on joutunut maksamaan Oulun Osuuspankille Uroksen takauskorvauksia

Oikeus antoi kaksi Uros-rat­kai­sua – Finn­ve­ra on jou­tu­nut mak­sa­maan Oulun Osuus­pan­kil­le Uroksen ta­kaus­kor­vauk­sia

03.12.2021 16:07 20
Tilaajille
Uusi tuomio liittyen Nordean Uros-saataviin – julkisiksi tulleet tiedot kertovat omaisuusjärjestelyistä Uros AG:n kanssa

Uusi tuomio liit­tyen Nordean Uros-saa­ta­viin – jul­ki­sik­si tulleet tiedot ker­to­vat omai­suus­jär­jes­te­lyis­tä Uros AG:n kanssa

24.11.2021 17:06 11
Tilaajille
Uroksen toimitusjohtaja Jokelainen pysyy tyynenä miljoonien eurojen lainojen perinnästä huolimatta – "Ensi vuoden suunnittelu on täydellä tohinalla menossa"

Uroksen toi­mi­tus­joh­ta­ja Jo­ke­lai­nen pysyy tyynenä mil­joo­nien eurojen lai­no­jen pe­rin­näs­tä huo­li­mat­ta – "Ensi vuoden suun­nit­te­lu on täy­del­lä to­hi­nal­la me­nos­sa"

19.11.2021 19:32 34
Tilaajille
Uros Live on enää pelkkä muisto vain – Tampereen Kannen areena on jatkossa Nokia Arena

Uros Live on enää pelkkä muisto vain – Tam­pe­reen Kannen areena on jat­kos­sa Nokia Arena

19.11.2021 10:42 54
Uros-pomo Jyrki Hallikaisen puuhaama torihotelli etenemässä suunnitelmien mukaisesti – Yhdyskuntajohtaja: "Jos hanke olisi viivästymässä, heidän pitäisi ilmoittaa siitä hyvän tavan mukaisesti"

Uros-po­mo Jyrki Hal­li­kai­sen puu­haa­ma to­ri­ho­tel­li ete­ne­mäs­sä suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti – Yh­dys­kun­ta­joh­ta­ja: "Jos hanke olisi vii­väs­ty­mäs­sä, heidän pitäisi il­moit­taa siitä hyvän tavan mu­kai­ses­ti"

18.11.2021 15:38 50
Tilaajille
Lisää yksipuolisia tuomioita Urokselle – pääomistaja Hallikaisen omaisuutta määrätty takavarikkoon

Lisää yk­si­puo­li­sia tuo­mioi­ta Urok­sel­le – pää­omis­ta­ja Hal­li­kai­sen omai­suut­ta mää­rät­ty ta­ka­va­rik­koon

17.11.2021 16:57 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nokia, Uros ja Hal­li­kai­nen

17.11.2021 05:30 1
Tilaajille