Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yliopisto-opinnot
Karjasillalla on niin hyvin kätketty puisto, ettei edes vieressä asunut Katariina van Earle tiennyt siitä – Viikonloppuna siellä on puissa keikkuva sirkus

Kar­ja­sil­lal­la on niin hyvin kät­ket­ty puisto, ettei edes vie­res­sä asunut Ka­ta­rii­na van Earle tiennyt siitä – Vii­kon­lop­pu­na siellä on puissa keik­ku­va sirkus

18.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­ja – yh­teis­kun­nan huo­no-osai­nen vai sit­ten­kin hy­väo­sai­nen?

27.09.2023 06:00 26
Kun oululainen Mira Timlin aloitti opinnot yliopistossa, hän huomasi istuvansa illat yksiönsä sängyllä – Tänään aloittavia fukseja hän neuvoo ensimmäiseksi tekemään yhden asian toisin

Kun ou­lu­lai­nen Mira Timlin aloitti opinnot ylio­pis­tos­sa, hän huomasi is­tu­van­sa illat yk­siön­sä sän­gyl­lä – Tänään aloit­ta­via fukseja hän neuvoo en­sim­mäi­sek­si te­ke­mään yhden asian toisin

28.08.2023 06:00 21
Tilaajille
Suomi ei pärjää ilman riittävää korkeakoulutusta - eikä ilman hyviä lähihoitajia
Pääkirjoitus

Suomi ei pärjää ilman riit­tä­vää kor­kea­kou­lu­tus­ta - eikä ilman hyviä lä­hi­hoi­ta­jia

11.06.2023 20:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­tos­sa voitava opis­kel­la suomen kie­lel­lä

06.04.2023 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aka­tee­mi­set normit olivat tiuk­ko­ja – piti miettiä jät­tää­kö tut­kin­non te­ke­mät­tä, ja mikä todella on elämän tar­koi­tus

13.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Opiskelupaikan takia kannattaa muuttaakin – vaikka Helsingistä Ouluun
Pääkirjoitus

Opis­ke­lu­pai­kan takia kan­nat­taa muut­taa­kin – vaikka Hel­sin­gis­tä Ouluun

25.02.2023 20:00 31
Tilaajille
Ohjat ovat päästämistä varten – vaatimusten sekä vapauden tasapaino kuuluu opiskelijaelämään
Pääkirjoitus

Ohjat ovat pääs­tä­mis­tä varten – vaa­ti­mus­ten sekä va­pau­den ta­sa­pai­no kuuluu opis­ke­li­ja­elä­mään

16.07.2021 20:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mah­dol­lis­te­taan paluu ta­kai­sin ko­ti­maa­han opis­ke­le­maan ja työ­voi­ma­re­surs­sik­si – mais­te­ri­tut­kin­to­vai­heen opis­ke­lu­paik­ko­ja li­sät­tä­vä

07.03.2021 13:00
Tilaajille
Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä
Kolumni

Oulukin tar­vit­see ul­ko­mais­ta älyä

09.08.2020 20:00 10
Tilaajille
Oululainen huippukeksintö mullistaa murskausalan – Hugger-telaketjumurskainta voidaan käyttää melkein kaikkien materiaalin hienontamiseen

Ou­lu­lai­nen huip­pu­kek­sin­tö mul­lis­taa murs­kaus­alan – Hug­ger-te­la­ket­ju­murs­kain­ta voidaan käyttää melkein kaik­kien ma­te­riaa­lin hie­non­ta­mi­seen

02.08.2020 06:00 8
Tilaajille
LM selvitti mitä yliopistot linjaavat syksyn opiskelusta: etäopetusta lisätään koronan takia

LM sel­vit­ti mitä yli­opis­tot lin­jaa­vat syksyn opis­ke­lus­ta: etä­ope­tus­ta li­sä­tään koronan takia

11.07.2020 06:00