Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Yliopisto-opinnot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aka­tee­mi­set normit olivat tiuk­ko­ja – piti miettiä jät­tää­kö tut­kin­non te­ke­mät­tä, ja mikä todella on elämän tar­koi­tus

13.03.2023 05:30 2
Tilaajille
Opiskelupaikan takia kannattaa muuttaakin – vaikka Helsingistä Ouluun
Pääkirjoitus

Opis­ke­lu­pai­kan takia kan­nat­taa muut­taa­kin – vaikka Hel­sin­gis­tä Ouluun

25.02.2023 20:00 31
Tilaajille
Ohjat ovat päästämistä varten – vaatimusten sekä vapauden tasapaino kuuluu opiskelijaelämään
Pääkirjoitus

Ohjat ovat pääs­tä­mis­tä varten – vaa­ti­mus­ten sekä va­pau­den ta­sa­pai­no kuuluu opis­ke­li­ja­elä­mään

16.07.2021 20:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mah­dol­lis­te­taan paluu ta­kai­sin ko­ti­maa­han opis­ke­le­maan ja työ­voi­ma­re­surs­sik­si – mais­te­ri­tut­kin­to­vai­heen opis­ke­lu­paik­ko­ja li­sät­tä­vä

07.03.2021 13:00
Tilaajille
Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä
Kolumni

Oulukin tar­vit­see ul­ko­mais­ta älyä

09.08.2020 20:00 10
Tilaajille
Oululainen huippukeksintö mullistaa murskausalan – Hugger-telaketjumurskainta voidaan käyttää melkein kaikkien materiaalin hienontamiseen

Ou­lu­lai­nen huip­pu­kek­sin­tö mul­lis­taa murs­kaus­alan – Hug­ger-te­la­ket­ju­murs­kain­ta voidaan käyttää melkein kaik­kien ma­te­riaa­lin hie­non­ta­mi­seen

02.08.2020 06:00 8
Tilaajille
LM selvitti mitä yliopistot linjaavat syksyn opiskelusta: etäopetusta lisätään koronan takia

LM sel­vit­ti mitä yli­opis­tot lin­jaa­vat syksyn opis­ke­lus­ta: etä­ope­tus­ta li­sä­tään koronan takia

11.07.2020 06:00