Yliopisto-opinnot
Lukijalta Mielipide Heikki Ventonen

Mah­dol­lis­te­taan paluu ta­kai­sin ko­ti­maa­han opis­ke­le­maan ja työ­voi­ma­re­surs­sik­si – mais­te­ri­tut­kin­to­vai­heen opis­ke­lu­paik­ko­ja li­sät­tä­vä

07.03.2021 13:00
Tilaajille
Oulukin tarvitsee ulkomaista älyä
Kolumni Pasi Klemettilä

Oulukin tar­vit­see ul­ko­mais­ta älyä

09.08.2020 20:00 10
Tilaajille
Oululainen huippukeksintö mullistaa murskausalan – Hugger-telaketjumurskainta voidaan käyttää melkein kaikkien materiaalin hienontamiseen

Ou­lu­lai­nen huip­pu­kek­sin­tö mul­lis­taa murs­kaus­alan – Hug­ger-te­la­ket­ju­murs­kain­ta voidaan käyttää melkein kaik­kien ma­te­riaa­lin hie­non­ta­mi­seen

02.08.2020 06:00 8
Tilaajille
LM selvitti mitä yliopistot linjaavat syksyn opiskelusta: etäopetusta lisätään koronan takia

LM sel­vit­ti mitä yli­opis­tot lin­jaa­vat syksyn opis­ke­lus­ta: etä­ope­tus­ta li­sä­tään koronan takia

11.07.2020 06:00