Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Opiskelijat
Kuusisaaren opiskelijatapahtuma sulkee Raatin kevyen liikenteen väylän perjantaina

Kuu­si­saa­ren opis­ke­li­ja­ta­pah­tu­ma sulkee Raatin kevyen lii­ken­teen väylän per­jan­tai­na

05.09.2023 22:10 9
Näin oululaisopiskelijat koittavat pärjätä pienillä tuloilla: Iikka Kokkoniemi muutti halvempaan kämppään ja ostaa harvoin vaatteita, Reetta Raikunen muuttaa poikaystävästä erilleen tukien vuoksi

Näin ou­lu­lai­so­pis­ke­li­jat koit­ta­vat pärjätä pie­nil­lä tu­loil­la: Iikka Kok­ko­nie­mi muutti hal­vem­paan kämp­pään ja ostaa harvoin vaat­tei­ta, Reetta Rai­ku­nen muuttaa poi­ka­ys­tä­väs­tä eril­leen tukien vuoksi

30.08.2023 10:51 42
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­mis­te­taan, että yk­si­kään opis­ke­li­ja ei jää yksin

08.08.2023 07:30 2
Tilaajille
Jopa Toppilan solut käyvät nyt kaupaksi – Oulussa kilpailu opiskelija-asunnoista on kesähelteillä kaikista kiihkeimmillään

Jopa Top­pi­lan solut käyvät nyt kau­pak­si – Oulussa kil­pai­lu opis­ke­li­ja-asun­nois­ta on ke­sä­hel­teil­lä kai­kis­ta kiih­keim­mil­lään

13.07.2023 06:00 21
Tilaajille
Neljä oululaiskoulun opettajaa sai idean, ja nyt Pekurissa on luokka, josta erityistä tukea tarvitsevat nuoret käyvät töissä keskustan yrityksissä

Neljä ou­lu­lais­kou­lun opet­ta­jaa sai idean, ja nyt Pe­ku­ris­sa on luokka, josta eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­vat nuoret käyvät töissä kes­kus­tan yri­tyk­sis­sä

14.06.2023 07:00 12
Tilaajille
Opiskelijat vaativat Oulun yliopistoa kitkemään esiin nousseet häirintätapaukset – "Nyt on viimeistään aika ryhtyä toimiin"

Opis­ke­li­jat vaa­ti­vat Oulun yli­opis­toa kit­ke­mään esiin nous­seet häi­rin­tä­ta­pauk­set – "Nyt on vii­meis­tään aika ryhtyä toi­miin"

09.06.2023 11:24 52
Puheenaihe: Onko alkoholilla liian iso osuus opiskelijoiden vappujuhlissa, Sunnuntaikäräjät pohtii

Pu­hee­nai­he: Onko al­ko­ho­lil­la liian iso osuus opis­ke­li­joi­den vap­pu­juh­lis­sa, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

30.04.2023 08:00
Tilaajille
Suomesta löytyy teekkarilauluperinne, jollaista ei ole missään muualla – nyt oululaisten teekkarien laulukirja päivitetään uudelle vuosikymmenelle

Suo­mes­ta löytyy teek­ka­ri­lau­lu­pe­rin­ne, jol­lais­ta ei ole missään muualla – nyt ou­lu­lais­ten teek­ka­rien lau­lu­kir­ja päi­vi­te­tään uudelle vuo­si­kym­me­nel­le

29.04.2023 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toimiva jouk­ko­lii­ken­ne luo elin­voi­maa Oululle ja Oulun seu­dul­le

27.04.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­kea­kou­lu­lii­kun­nan yh­den­ver­tai­suut­ta pa­ren­net­ta­va

30.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukukausimaksut, opintotuki ja mielenterveys ovat oululaisille opiskelijoille eduskuntavaalien tärkeimpiä teemoja – "On tärkeää, että kaikki taustoista riippumatta pystyisivät päästä opiskelemaan"

Lu­ku­kau­si­mak­sut, opin­to­tu­ki ja mie­len­ter­veys ovat ou­lu­lai­sil­le opis­ke­li­joil­le edus­kun­ta­vaa­lien tär­keim­piä teemoja – "On tär­keää, että kaikki taus­tois­ta riip­pu­mat­ta pys­tyi­si­vät päästä opis­ke­le­maan"

27.03.2023 18:30 25
Joko tiedät, mitä tarkoittaa Omstart!? Jos et, niin Oulun PahkiSpeksi esittelee sen luotien viuhuessa ja nahkaruoskan soidessa

Joko tiedät, mitä tar­koit­taa Oms­tart!? Jos et, niin Oulun Pah­kiS­pek­si esit­te­lee sen luotien viu­hues­sa ja nah­ka­ruos­kan soi­des­sa

09.03.2023 14:00 2
Tilaajille
Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei horjuttanut hailuotolaisen Siiri Vähämetsän päätöstä mennä armeijaan – "Haluan tehdä oman osuuteni ja osoittaa kunnioitusta isovanhemmilleni"

Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ei hor­jut­ta­nut hai­luo­to­lai­sen Siiri Vä­hä­met­sän pää­tös­tä mennä ar­mei­jaan – "Haluan tehdä oman osuu­te­ni ja osoit­taa kun­nioi­tus­ta iso­van­hem­mil­le­ni"

07.03.2023 06:00 15
Tilaajille
Vanha Kaleva: Luentolakon yhtenäinen rintama repesi Oulussa – oikeistonuoret kehottivat opetukseen lakkovahdeista välittämättä

Vanha Kaleva: Luen­to­la­kon yh­te­näi­nen rintama repesi Oulussa – oi­keis­to­nuo­ret ke­hot­ti­vat ope­tuk­seen lak­ko­vah­deis­ta vä­lit­tä­mät­tä

02.03.2023 10:00 6
Tilaajille
Oamkilla on kevät aikaa ratkaista, miten sovittaa Linnanmaalle 600 sote-alan opiskelijaa – 1990-luvulla avatun Kontinkankaan kampuksen ilmastointi ei enää riitä kasvaneille ryhmille

Oam­kil­la on kevät aikaa rat­kais­ta, miten so­vit­taa Lin­nan­maal­le 600 sote-alan opis­ke­li­jaa – 1990-lu­vul­la avatun Kon­tin­kan­kaan kam­puk­sen il­mas­toin­ti ei enää riitä kas­va­neil­le ryh­mil­le

28.02.2023 14:51 22
Tilaajille
Mitäpä, jos Oulun kulttuurielämää piristäisi ydinkeskustassa sijaitseva musiikkitalo? Arkkitehtuurin opiskelijat esittelevät kuusi ehdotusta siitä, millainen se voisi olla

Mitäpä, jos Oulun kult­tuu­ri­elä­mää pi­ris­täi­si ydin­kes­kus­tas­sa si­jait­se­va mu­siik­ki­ta­lo? Ark­ki­teh­tuu­rin opis­ke­li­jat esit­te­le­vät kuusi eh­do­tus­ta siitä, mil­lai­nen se voisi olla

12.02.2023 09:00 28
Tilaajille
Puolittaisesta vitsistä lähtenyt idea kävi toteen – nyt Puistolan talossa on arkkitehtiopiskelijoiden boheemi kommuuni

Puo­lit­tai­ses­ta vit­sis­tä läh­te­nyt idea kävi toteen – nyt Puis­to­lan talossa on ark­ki­teh­tio­pis­ke­li­joi­den boheemi kom­muu­ni

12.02.2023 06:02 3
Oululaisten Toivo ja lappilaisten Luppo ikävän lievittäjinä – Pohjoisen nuoret viettävät railakasta opiskelijaelämää kaukana etelässä

Ou­lu­lais­ten Toivo ja lap­pi­lais­ten Luppo ikävän lie­vit­tä­ji­nä – Poh­joi­sen nuoret viet­tä­vät rai­la­kas­ta opis­ke­li­jae­lä­mää kaukana ete­läs­sä

31.12.2022 08:00 7
Tilaajille