Opiskelijat
Ensi syksy näyttää, miten ammattikorkeakoululaisten muutto Linnanmaalle vaikuttaa opiskelijaruokaloiden ruuhkiin – paikkoja on tarpeeksi, mutta ongelmana on ajoitus

Ensi syksy näyt­tää, miten am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­ten muutto Lin­nan­maal­le vai­kut­taa opis­ke­li­ja­ruo­ka­loi­den ruuh­kiin – paik­ko­ja on tar­peek­si, mutta on­gel­ma­na on ajoitus

10.07.2020 17:05 0
Tilaajille
Oulun yliopiston uusien opiskelijoiden todistusvalinnan tulokset valmistuivat

Oulun yli­opis­ton uusien opis­ke­li­joi­den to­dis­tus­va­lin­nan tu­lok­set val­mis­tui­vat

28.05.2020 09:52 0
Lukijalta Mielipide Sami Luukela

Huoli opis­ke­li­joi­den jak­sa­mi­ses­ta ko­ros­tuu poik­keus­olo­jen aikana

25.05.2020 07:00 0
Tilaajille