Tilaajille

Ou­lu­lai­nen huip­pu­kek­sin­tö mul­lis­taa murs­kaus­alan – Hug­ger-te­la­ket­ju­murs­kain­ta voidaan käyttää melkein kaik­kien ma­te­riaa­lin hie­non­ta­mi­seen

Yliopiston Oulu Minging Schoolissa tehdyn energiaa säästävän innovaation kaupallinen potentiaali on iso. Sitä voidaan hyödyntää laajasti monilla teollisuuden aloilla kaivostoiminnasta kiertotalouteen ja metsäteollisuuteen.

Oulu Mining Schoolissa on toimiva Hugger-telaketjumurskaimen protottyyppi. Suunnitteilla on isompi demolaite, projektipäällikkö Ilkka Hynynen kertoo. Hän uskoo moneen teolliseen prosessiin soveltuvan laitteen mullistavan murskausalan.
Oulu Mining Schoolissa on toimiva Hugger-telaketjumurskaimen protottyyppi. Suunnitteilla on isompi demolaite, projektipäällikkö Ilkka Hynynen kertoo. Hän uskoo moneen teolliseen prosessiin soveltuvan laitteen mullistavan murskausalan.
Kuva: Janne Körkkö

– Vielä pari viikkoa sitten tästä ei olisi voinut vielä puhua, sanoo Oulu Mining Schoolin projektipäällikkö Ilkka Hynynen. Kyse on Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan kaivannaisalan yksikössä Oulu Mining Schoolissa (OMS) tehdystä murskaininnovaatiosta, Hugger-murskaimesta, joka voi mullistaa koko alan.

Se, että laitteesta voi nyt kertoa johtuu siitä, että se on saanut patentin Yhdysvalloissa.