Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Hoitotyö
Arto Köngäs on kipsannut raajoja yli 30 vuotta – työtä on ohjannut eteenpäin menemisen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elämänsä raskaimman suon

Arto Köngäs on kip­san­nut raajoja yli 30 vuotta – työtä on oh­jan­nut eteen­päin me­ne­mi­sen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elä­män­sä ras­kaim­man suon

03.12.2023 12:42 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­työn joh­ta­mi­sen ar­vos­tuk­sen puute kertoo koko hoi­to­työn ar­vos­tuk­sen puut­tees­ta

29.10.2023 06:00 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jat ovat pu­hu­neet vuo­si­kau­sia kuu­roil­le kor­vil­le

12.02.2023 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko hoi­to­työn esi­hen­ki­löt jääneet hy­vin­voin­ti­alue­muu­tok­sen jal­koi­hin?

30.01.2023 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko tek­no­lo­giaa hyö­dyn­tää hoi­to­alal­la fik­sum­min? – työn mie­lek­kyys kasvaa, kun ru­tii­nin­omai­ses­ti tois­tu­vat työ­teh­tä­vät vä­he­ne­vät

07.10.2022 06:00
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi potilasturvallisuuslain äänin 109–38

Edus­kun­ta hy­väk­syi po­ti­las­tur­val­li­suus­lain äänin 109–38

19.09.2022 17:19 40
OYS peruu vastaanotto- ja toimenpideaikoja – "Henkilöstövaje on jatkunut jo vuosia ja jonot vain kasvavat"

OYS peruu vas­taan­ot­to- ja toi­men­pi­de­ai­ko­ja – "Hen­ki­lös­tö­va­je on jat­ku­nut jo vuosia ja jonot vain kas­va­vat"

15.09.2022 21:15 94
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­ta­jan ammatti on hyvä ammatti – ar­vos­ta­mal­la itse omaa am­mat­tia­si sen arvo nousee tois­ten­kin sil­mis­sä

11.09.2022 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oletko sinä toimiva kä­si­pa­ri hoi­to­työn yk­sik­kööm­me -työn­ha­ku­il­moi­tus ei sytytä, tar­vi­taan uusia keinoja

14.03.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­si­tii­vis­ta puhetta hoi­to­työs­tä, saanko pyytää

21.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Pohjoisen Suomen hoitajat valmistautuvat jouluun pelonsekaisin tuntein – "Koulutettuja jää mieluummin vaikka kaupan kassalle, jossa ei olla vastuussa kenenkään hengestä"

Poh­joi­sen Suomen hoi­ta­jat val­mis­tau­tu­vat jouluun pe­lon­se­kai­sin tuntein – "Kou­lu­tet­tu­ja jää mie­luum­min vaikka kaupan kas­sal­le, jossa ei olla vas­tuus­sa ke­nen­kään hen­ges­tä"

21.12.2021 12:00 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­työ on muut­tu­nut or­ja­työk­si – ha­luam­me­ko yh­teis­kun­ta­na pe­las­taa ter­vey­den­huol­lon?

13.10.2021 03:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asiakas ta­kai­sin hoi­to­työn kes­kiöön – ran­tau­tuu­ko Hol­lan­nin hoi­to­ih­me Suo­meen?

11.10.2021 06:30 4
Tilaajille
Hoitajien kovasta työtahdista huolimatta alan suosio on vain kasvanut –  hoitotyön kuormittavuus on kuitenkin tuttua Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijoille

Hoi­ta­jien kovasta työ­tah­dis­ta huo­li­mat­ta alan suosio on vain kas­va­nut –  hoi­to­työn kuor­mit­ta­vuus on kui­ten­kin tuttua Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun sai­raan­hoi­ta­ja­opis­ke­li­joil­le

03.09.2021 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suu­rim­mas­sa osassa hoi­va­ko­deis­ta laatu on hyvä, hoi­ta­jat omis­tau­tu­nei­ta työl­len­sä ja asuk­kaat voivat hyvin

18.07.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tuk­sen pää­tök­sen­teos­sa tar­vi­taan hoi­to­työn asian­tun­ti­joi­ta ja joh­ta­jia

01.07.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­nus­te­taan ja in­nos­te­taan hoi­to­työ­hön

13.03.2021 05:00 4
Tilaajille
Hoitoa ja huolenpitoa vuorovaikutuksessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoitoa ja huo­len­pi­toa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa

09.03.2021 11:00
Tilaajille
11 tunnin vuorokausilepo jakaa OYSin työntekijöiden mielipiteet – "Osa haluaisi tulla iltavuorosta aamuun ja toinen osa taas ei missään nimessä"

11 tunnin vuo­ro­kau­si­le­po jakaa OYSin työn­te­ki­jöi­den mie­li­pi­teet – "Osa ha­luai­si tulla il­ta­vuo­ros­ta aamuun ja toinen osa taas ei missään ni­mes­sä"

22.07.2020 08:00 2
Tilaajille
IL: Koronakevät kerrytti Suomeen hoitovelan, jonka purkaminen kestää vuosia – Pohjois-Pohjanmaalla jonotetaan etenkin kirurgisiin toimenpiteisiin

IL: Ko­ro­na­ke­vät ker­ryt­ti Suomeen hoi­to­ve­lan, jonka pur­ka­mi­nen kestää vuosia – Poh­jois-Poh­jan­maal­la jo­no­te­taan etenkin ki­rur­gi­siin toi­men­pi­tei­siin

20.07.2020 08:24 1