Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Terveysteknologia
Syövän tunnistavaa laitetta Oulussa kehittävän Jouni Ihmeen mukaan alan startupien on liian vaikea saada julkista rahoitusta – ”Ei voi tulla alueelle uutta Polar Electroa”

Syövän tun­nis­ta­vaa lai­tet­ta Oulussa ke­hit­tä­vän Jouni Ihmeen mukaan alan star­tu­pien on liian vaikea saada jul­kis­ta ra­hoi­tus­ta – ”Ei voi tulla alueel­le uutta Polar Elect­roa”

06.02.2024 05:00 34
Tilaajille
Tietokoneen ja ihmisaivojen raja hämärtymässä entisestään – miljardööri-Muskin Neuralink on asentanut ensi kertaa aivosirunsa ihmiselle

Tie­to­ko­neen ja ih­mi­sai­vo­jen raja hä­mär­ty­mäs­sä en­ti­ses­tään – mil­jar­döö­ri-Mus­kin Neu­ra­link on asen­ta­nut ensi kertaa ai­vo­si­run­sa ih­mi­sel­le

30.01.2024 07:46 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­te­koä­lyyn on pa­nos­tet­ta­va nyt

21.12.2023 05:00 2
Tunteita ja terveysteknologiaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­tei­ta ja ter­veys­tek­no­lo­giaa

08.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meidän täytyy olla valmiit muut­tu­maan ja hyö­dyn­tä­mään te­koä­lyä pa­ran­taak­sem­me elä­määm­me

03.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Olenko minä näin tyhmä?" – tek­no­lo­gian tulee olla help­po­käyt­töis­tä

13.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­veys­tek­no­lo­gia tulee olemaan suu­res­sa roo­lis­sa ter­vey­den­huol­lon kus­tan­nus­ten vä­hen­tä­mi­ses­sä

19.11.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko tek­no­lo­giaa hyö­dyn­tää hoi­toa­lal­la fik­sum­min? – työn mie­lek­kyys kasvaa, kun ru­tii­nin­omai­ses­ti tois­tu­vat työ­teh­tä­vät vä­he­ne­vät

07.10.2022 06:00
Tilaajille
Suomi tarvitsee nyt laajan ryhtiliikkeen, jolla raivataan yrittämisen ja työnteon esteet – se auttaa myös hoitajapulan ratkaisemisessa
Kolumni

Suomi tar­vit­see nyt laajan ryh­ti­liik­keen, jolla rai­va­taan yrit­tä­mi­sen ja työn­teon esteet – se auttaa myös hoi­ta­ja­pu­lan rat­kai­se­mi­ses­sa

16.09.2022 18:00 18
Tilaajille
Oululainen Bittium esittelee Rooman unikongressissa uudenlaista ratkaisua uniapnean testaamiseen kotona

Ou­lu­lai­nen Bittium esit­te­lee Rooman uni­kong­res­sis­sa uu­den­lais­ta rat­kai­sua uniap­nean tes­taa­mi­seen kotona

10.03.2022 13:30 2
Neljän vuoden vientiprojekti –  Kiinaan sydämensä jättäneen kosmopoliitti Matti E. Lehtosen veti Ouluun  maailmanlaajuista riivausta taklaava Nukute Oy

Neljän vuoden vien­tip­ro­jek­ti – Kiinaan sy­dä­men­sä jät­tä­neen kos­mo­po­liit­ti Matti E. Leh­to­sen veti Ouluun maail­man­laa­juis­ta rii­vaus­ta tak­laa­va Nukute Oy

13.02.2022 07:00 6
Tilaajille
Terveysalan kehittämistyö saatava Pohjois-Suomen yhteiseksi asiaksi
Kolumni

Ter­vey­sa­lan ke­hit­tä­mis­työ saatava Poh­jois-Suo­men yh­tei­sek­si asiaksi

21.01.2022 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­no­lo­gia hoi­to­työn tueksi – ikään­ty­neet mo­ti­voi­tu­vat erin­omai­ses­ti har­joit­te­luun di­gi­taa­lis­ten pelien avulla

14.12.2021 06:00 2
Tilaajille
Hoitoalalla on ollut koronan takia kova kiire saada mobiiliyhteys – oululaisyritys valmistaa ohjelmistoja sairaaloille ja terveyskeskuksille

Hoi­toa­lal­la on ollut koronan takia kova kiire saada mo­bii­liyh­teys – ou­lu­lais­yri­tys val­mis­taa oh­jel­mis­to­ja sai­raa­loil­le ja ter­veys­kes­kuk­sil­le

14.09.2020 06:05
Tilaajille
Kevyt tippalaskuri säästää yöhoitajan askeleita – koronavirus kasvattaa oululaisen Monidorin infuusiolaitteen kysyntää etenkin Britanniassa

Kevyt tip­pa­las­ku­ri säästää yö­hoi­ta­jan as­ke­lei­ta – ko­ro­na­vi­rus kas­vat­taa ou­lu­lai­sen Mo­ni­do­rin in­fuu­sio­lait­teen ky­syn­tää etenkin Bri­tan­nias­sa

27.08.2020 06:00
Tilaajille