Ikäihmiset
Tuiran seurakunta ryhtyy helpottamaan ikäihmisten yksinäisyyttä testamenttilahjoituksen turvin – "Liian moni ikäihminen kärsii yksinäisyydestä kaupungissamme"

Tuiran seu­ra­kun­ta ryhtyy hel­pot­ta­maan ikä­ih­mis­ten yk­si­näi­syyt­tä tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sen turvin – "Liian moni ikä­ih­mi­nen kärsii yk­si­näi­syy­des­tä kau­pun­gis­sam­me"

08.09.2020 16:53 0
"Ollaan vaikeiden ratkaisujen edessä, kun mietitään, riittävätkö voimat enää hoitamiseen" – Oulun seudun omaishoitajat ry tarjoaa tukea uudessa elämäntilanteessa oleville iäkkäille omaishoitajille

"Ollaan vai­kei­den rat­kai­su­jen edessä, kun mie­ti­tään, riit­tä­vät­kö voimat enää hoi­ta­mi­seen" – Oulun seudun omais­hoi­ta­jat ry tarjoaa tukea uudessa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vil­le iäk­käil­le omais­hoi­ta­jil­le

29.07.2020 19:00 1
Tilaajille
Ikääntyneet kaipasivat kontakteja ja läsnäoloa – saivat parvekejumppia ja mobiilipalveluja

Ikään­ty­neet kai­pa­si­vat kon­tak­te­ja ja läs­nä­oloa – saivat par­ve­ke­jump­pia ja mo­bii­li­pal­ve­lu­ja

09.07.2020 12:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Varovaisesti omalla harkinnalla – mummoa ja vaaria ei silti pidä vielä halata ja suukottaa, sillä vaara ei ole ohi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Va­ro­vai­ses­ti omalla har­kin­nal­la – mummoa ja vaaria ei silti pidä vielä halata ja suu­kot­taa, sillä vaara ei ole ohi

21.05.2020 20:00 2
Tilaajille
Jarkko Somero alkoi kerätä oululaisten ikäihmisten tarinoita – tarinoiden pohjalta syntyneitä lauluja voi kuunnella perjantai-illan striimikeikalta

Jarkko Somero alkoi kerätä ou­lu­lais­ten ikä­ih­mis­ten ta­ri­noi­ta – ta­ri­noi­den poh­jal­ta syn­ty­nei­tä lauluja voi kuun­nel­la per­jan­tai-il­lan strii­mi­kei­kal­ta

15.05.2020 13:55 1