Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Asunnottomuus
Asunnottomien yötä tultiin viettämään Rotuaarille – Oulussa on panelistien mukaan paljon nuoria sekä ulkopaikkakunnilta tulleita asunnottomia

Asun­not­to­mien yötä tultiin viet­tä­mään Ro­tuaa­ril­le – Oulussa on pa­ne­lis­tien mukaan paljon nuoria sekä ul­ko­paik­ka­kun­nil­ta tul­lei­ta asun­not­to­mia

17.10.2022 19:12 11
Tilaajille
Maanantaina vietetään asunnottomien yötä – Oulussa ohjelmassa paneelikeskustelu ja musiikkia

Maa­nan­tai­na vie­te­tään asun­not­to­mien yötä – Oulussa oh­jel­mas­sa pa­nee­li­kes­kus­te­lu ja mu­siik­kia

17.10.2022 09:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten asun­not­to­muus kuuluu his­to­riaan – vailla va­ki­nais­ta asu­mis­ta syr­jäy­ty­mi­nen on vain ajan kysymys

17.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asun­not­to­muus uhkaa kasvaa kas­vu­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la

15.10.2022 05:15
Tilaajille
Mikä tekee kodin? Tiikkajan perheelle sukutalo on turvasatama, jonne pääsee suojaan vesisateelta – Partasten koti on siellä, missä he milloinkin ovat

Mikä tekee kodin? Tiik­ka­jan per­heel­le su­ku­ta­lo on tur­va­sa­ta­ma, jonne pääsee suojaan ve­si­sa­teel­ta – Par­tas­ten koti on siellä, missä he mil­loin­kin ovat

09.10.2022 11:30
Tilaajille
Oma koti on jokaisen perusoikeus – pitää paneutua asunnottomuuden taustalla oleviin ongelmiin
Kolumni

Oma koti on jo­kai­sen pe­rusoi­keus – pitää pa­neu­tua asun­not­to­muu­den taus­tal­la oleviin on­gel­miin

07.10.2022 06:00 13
Tilaajille
Asunnottomien yötä vietetään jälleen Oulussa tämän viikon sunnuntaina

Asun­not­to­mien yötä vie­te­tään jälleen Oulussa tämän viikon sun­nun­tai­na

13.10.2021 09:49 7
Asunnottomille kerätään villasukkia ja lapasia – Oulussa runsaasti keräyspisteitä

Asun­not­to­mil­le ke­rä­tään vil­la­suk­kia ja lapasia – Oulussa run­saas­ti ke­räys­pis­tei­tä

12.10.2021 10:06 8
Osa koronan vaikutuksista heikossa asemassa oleviin näkyy vasta myöhemmin – "Ihmisille on kriisin aikana helpompi sietää huonoa tilannetta"

Osa koronan vai­ku­tuk­sis­ta hei­kos­sa ase­mas­sa oleviin näkyy vasta myö­hem­min – "Ih­mi­sil­le on kriisin aikana hel­pom­pi sietää huonoa ti­lan­net­ta"

08.05.2021 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Trai­le­ri­asun­nois­ta apua asun­not­to­muu­teen

26.04.2021 05:30 2
Tilaajille
Oulun kaupungin uusi hanke auttaa nuoria asunnottomia huumeidenkäyttäjiä – tavoitteena löytää asunto kahdellekymmenelle heikoimmassa asemassa olevalle asunnottomalle

Oulun kau­pun­gin uusi hanke auttaa nuoria asun­not­to­mia huu­mei­den­käyt­tä­jiä – ta­voit­tee­na löytää asunto kah­del­le­kym­me­nel­le hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­val­le asun­not­to­mal­le

21.04.2021 11:03 2
Nykyiset palvelut eivät tavoita asunnottomia nuoria – Oulussa tehdään töitä asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi

Ny­kyi­set pal­ve­lut eivät tavoita asun­not­to­mia nuoria – Oulussa tehdään töitä asun­not­to­muut­ta vä­hen­tä­vien so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­sek­si

30.12.2020 19:00
Tilaajille
Kenttätiellä ovi on auki joulunakin – Antti, 29, viettää joulun palvelukeskuksessa: "Olen täällä juuri siksi että minulla on toivoa"

Kent­tä­tiel­lä ovi on auki jou­lu­na­kin – Antti, 29, viettää joulun pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa: "Olen täällä juuri siksi että minulla on toivoa"

24.12.2020 06:04 3
Tilaajille
A-kilta vietti Asunnottomien yötä saunoen Oulujoen rannassa – Tämän vuoden teemana "oma koti hurjan kallis"

A-kilta vietti Asun­not­to­mien yötä saunoen Ou­lu­joen ran­nas­sa – Tämän vuoden teemana "oma koti hurjan kallis"

17.10.2020 20:41 2
Koronaepidemia pahensi asunnottomien tilannetta – "Meille kaikille on annettu ohjeeksi pysyä kotona. Mitä jos kotia ei ole?"

Ko­ro­na­epi­de­mia pahensi asun­not­to­mien ti­lan­net­ta – "Meille kai­kil­le on annettu oh­jeek­si pysyä kotona. Mitä jos kotia ei ole?"

17.10.2020 09:25
Asunnoton Mauno Hahto viettää päivät Oulun kaduilla ja nukkuu yönsä Kenttätiellä – "En tiedä, onko tämä niin hyvää elämää, mutta siinähän se menee"

Asun­no­ton Mauno Hahto viettää päivät Oulun ka­duil­la ja nukkuu yönsä Kent­tä­tiel­lä – "En tiedä, onko tämä niin hyvää elämää, mutta sii­nä­hän se menee"

16.10.2020 18:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Velka- ja asu­mis­neu­von­ta eh­käi­see asu­mi­sen on­gel­mia

15.10.2020 05:00
Tilaajille
Oulussa tarjolla asumis- ja velkaneuvontaa Asunnottomien yön tapahtumassa lauantaina

Oulussa tar­jol­la asumis- ja vel­ka­neu­von­taa Asun­not­to­mien yön ta­pah­tu­mas­sa lauan­tai­na

14.10.2020 11:14
Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta – Rotuaarin yleisötapahtuma pilkotaan pienemmiksi tapahtumiksi

Asun­not­to­mien yötä vie­te­tään 17. lo­ka­kuu­ta – Ro­tuaa­rin ylei­sö­ta­pah­tu­ma pil­ko­taan pie­nem­mik­si ta­pah­tu­mik­si

05.10.2020 13:07