Kuntatalous
Lukijalta Mielipide Kauko Määttä

Vä­li­por­taan hal­lin­to maa­kun­ta­hal­lin­non sijaan

04.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Autere

Oulussa on edessä tus­kas­tut­ta­van pitkään jat­ku­vat rou­ta­vuo­det

23.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eeva Nenonen

Olipa kerran kunta A – kuntien toi­min­ta ja pal­ve­lut­ko vain me­noe­rä?

05.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Oulun kaupunki saamassa 36 miljoonaa euroa hallituksen lisäbudjetin kuntatalouspaketista – Laajala: "Kaupunki on tekemässä 100 miljoonaa euroa alijäämää"

Oulun kau­pun­ki saa­mas­sa 36 mil­joo­naa euroa hal­li­tuk­sen li­sä­bud­je­tin kun­ta­ta­lous­pa­ke­tis­ta – Laa­ja­la: "Kau­pun­ki on te­ke­mäs­sä 100 mil­joo­naa euroa ali­jää­mää"

03.06.2020 11:09 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juho Korpi

Ikään­ty­nei­den kun­tou­tuk­seen tar­vi­taan valtion tuki – kuntien ta­lous­ti­lan­ne ei mah­dol­lis­ta riit­tä­vän laajoja kun­tou­tus­pal­ve­lui­ta ny­ky­ti­lan­tees­sa

03.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Korona kurittaa Oulun jo muutenkin ahtaalla olevaa taloutta – vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen

Korona ku­rit­taa Oulun jo muu­ten­kin ah­taal­la olevaa ta­lout­ta – vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen

24.05.2020 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Heidi Haataja, Heidi Hietalahti, Anne Huotari

Kuntien osoi­tet­ta­va malt­tia, per­hei­den pal­ve­lut tur­vat­ta­va

15.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Selviävätkö kunnat nykyisistä tehtävistään? Kuntaministeri Sirpa Paatero pitää kuntien tilannetta hälyttävänä

Sel­viä­vät­kö kunnat ny­kyi­sis­tä teh­tä­vis­tään? Kun­ta­mi­nis­te­ri Sirpa Paatero pitää kuntien ti­lan­net­ta hä­lyt­tä­vä­nä

02.02.2020 08:00 103
Muhoksen talousarvio hyväksyttiin: Suokylälle uusi alikulku ja lisää rahaa luistelukentälle

Mu­hok­sen ta­lous­ar­vio hy­väk­syt­tiin: Suo­ky­läl­le uusi ali­kul­ku ja lisää rahaa luis­te­lu­ken­täl­le

07.01.2020 23:17 4