Käräjäoikeus: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty mies van­git­tiin Oulussa

Energiantuotanto: Ener­gia­jä­tit suun­nit­te­le­vat pump­pu­voi­ma­loi­ta tois­ten­sa naa­pu­riin Ke­mi­jär­vel­lä

Luitko jo tämän: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ha­ke­vat­ko he Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tupakointi
Kempeleen Hakamaalla on yksi seudun viimeisistä tupakkakopeista – "Normaalisti siellä tulee istuttua pari tuntia kerrallaan"

Kem­pe­leen Ha­ka­maal­la on yksi seudun vii­mei­sis­tä tu­pak­ka­ko­peis­ta – "­Nor­maa­lis­ti siellä tulee is­tut­tua pari tuntia ker­ral­laan"

29.01.2024 09:32 21
Tilaajille
Oululainen Helka Hiltunen lopetti tupakoinnin lääkkeellä, jolla hoidetaan masennusta – Päihdelääkäri kertoo, miksi lähes kaikki ensikertalaiset epäonnistuvat

Ou­lu­lai­nen Helka Hil­tu­nen lopetti tu­pa­koin­nin lääk­keel­lä, jolla hoi­de­taan ma­sen­nus­ta – Päih­de­lää­kä­ri kertoo, miksi lähes kaikki en­si­ker­ta­lai­set epä­on­nis­tu­vat

01.01.2024 05:00 24
Tilaajille
Terveyttä voi edistää muutenkin kuin kielloilla, ja niin on tupakoinnin vastustamisessakin
Pääkirjoitus

Ter­veyt­tä voi edistää muu­ten­kin kuin kiel­loil­la, ja niin on tu­pa­koin­nin vas­tus­ta­mi­ses­sa­kin

16.02.2023 20:00 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöt tar­vit­se­vat roh­keam­paa tu­pa­koin­ti­sään­te­lyä – Savuton Suomi 2030 -ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää seu­raa­val­ta hal­li­tuk­sel­ta tart­tu­mis­ta haas­tei­siin

23.01.2023 06:00 14
Tilaajille
Sivakka laittaa parveketupakoinnille stopin maaliskuusta lähtien – "Muutamat, joille tupakointi on periaatteellinen asia, ovat saattaneet irtisanoa sopimuksensa"

Sivakka laittaa par­ve­ke­tu­pa­koin­nil­le stopin maa­lis­kuus­ta lähtien – "Muu­ta­mat, joille tu­pa­koin­ti on pe­ri­aat­teel­li­nen asia, ovat saat­ta­neet ir­ti­sa­noa so­pi­muk­sen­sa"

02.12.2022 07:00 23
Tilaajille
Tupakointia halutaan rajoittaa vankiloissa – ulkona saisi kuitenkin polttaa

Tu­pa­koin­tia ha­lu­taan ra­joit­taa van­ki­lois­sa – ulkona saisi kui­ten­kin polttaa

17.11.2022 15:01 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueil­le tar­vi­taan ni­ko­tii­ni­vie­roi­tuk­sen tu­ki­pal­ve­lu­ja – vain pieni osa on­nis­tuu lo­pet­ta­maan tu­pa­koin­nin ker­ta­yri­tyk­sel­lä ilman tukea

31.05.2022 06:00 5
Tilaajille
Alkoholi menettää hohtoaan: "Kun yritän kuvitella sober curious -trendiä omaan nuoruuteeni, minua alkaa naurattaa – juomattomuus oli silloin pelkästään noloa, nössöä ja nuivaa
Essee

Al­ko­ho­li me­net­tää hoh­toaan: "Kun yritän ku­vi­tel­la sober curious -t­ren­diä omaan nuo­ruu­tee­ni, minua alkaa nau­rat­taa – juo­mat­to­muus oli silloin pel­käs­tään noloa, nössöä ja nuivaa

27.03.2022 09:00 3
Tilaajille
Tupakan tumpit sytyttäneet lukuisia maastopaloja Pohjois-Pohjanmaalla myös tänä kesänä – "Turvepohjaisilla metsäalueilla maahan polkaistu tumppi jää helposti kytemään"

Tupakan tumpit sy­tyt­tä­neet lu­kui­sia maas­to­pa­lo­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la myös tänä kesänä – "Tur­ve­poh­jai­sil­la met­sä­alueil­la maahan pol­kais­tu tumppi jää hel­pos­ti ky­te­mään"

13.07.2021 16:19 2
Tilaajille
Korona säikäytti tupakoitsijat – lähes 10 000 suomalaista lopettanut sauhuttelun virukseen liittyvien terveysriskien vuoksi

Korona säi­käyt­ti tu­pa­koit­si­jat – lähes 10 000 suo­ma­lais­ta lo­pet­ta­nut sau­hut­te­lun vi­ruk­seen liit­ty­vien ter­veys­ris­kien vuoksi

26.05.2021 11:49 1
Oululaisen Marja-Liisa Oravan piti muuttaa uudesta kodistaan – tupakoivaa naapuria on vaikea saada kuriin: tarkastajalla on kiire ja asuntokohtainen kielto harvinaisuus

Ou­lu­lai­sen Mar­ja-Lii­sa Oravan piti muuttaa uudesta ko­dis­taan – tu­pa­koi­vaa naa­pu­ria on vaikea saada kuriin: tar­kas­ta­jal­la on kiire ja asun­to­koh­tai­nen kielto har­vi­nai­suus

20.02.2021 18:30 34
Tilaajille
Joka neljäs savuke on mentolia, mutta nyt sen röyhyttely loppuu – keskiviikkona tulee voimaan myös muita kieltoja

Joka neljäs savuke on men­to­lia, mutta nyt sen röy­hyt­te­ly loppuu – kes­ki­viik­ko­na tulee voimaan myös muita kiel­to­ja

19.05.2020 17:12 1