Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Tupakkalaki
Oululainen koulupoliisi: vapebisneksen velanperintä kuin huumekaupassa – Youtube neuvoo, miten aineet piilotetaan vanhemmilta

Ou­lu­lai­nen kou­lu­po­lii­si: va­pe­bis­nek­sen ve­lan­pe­rin­tä kuin huu­me­kau­pas­sa – Youtube neuvoo, miten aineet pii­lo­te­taan van­hem­mil­ta

22.09.2023 05:00 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­lo­yh­tiöt tar­vit­se­vat roh­keam­paa tu­pa­koin­ti­sään­te­lyä – Savuton Suomi 2030 -ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­nen edel­lyt­tää seu­raa­val­ta hal­li­tuk­sel­ta tart­tu­mis­ta haas­tei­siin

23.01.2023 06:00 14
Tilaajille
Tupakkalakia tiukennettiin – logot poistuvat pakkauksista

Tu­pak­ka­la­kia tiu­ken­net­tiin – logot pois­tu­vat pak­kauk­sis­ta

13.04.2022 15:21 5
Viikon lopuksi: Tupakka kallistuu kallistumistaan, missä kansannousu? – Tupakointiin kohdistuvat rajoitukset eivät kiinnosta enää ketään
Essee

Viikon lo­puk­si: Tupakka kal­lis­tuu kal­lis­tu­mis­taan, missä kan­san­nou­su? – Tu­pa­koin­tiin koh­dis­tu­vat ra­joi­tuk­set eivät kiin­nos­ta enää ketään

04.02.2022 19:00 11
Tilaajille
Savuttoman Suomen esitaistelija Erkki Aurejärvi nousi lakimieheksi ja professoriksi nuoruuden rikostuomioista huolimatta

Sa­vut­to­man Suomen esi­tais­te­li­ja Erkki Au­re­jär­vi nousi la­ki­mie­hek­si ja pro­fes­so­rik­si nuo­ruu­den ri­kos­tuo­miois­ta huo­li­mat­ta

08.12.2021 19:00 3
Tilaajille
Sammuuko suomalaisilta viimeinen tupakka uudenvuoden yönä 2030? – "On hullunkurista, että tupakkaa voi ostaa jokaisesta kioskista ja kaupasta"

Sam­muu­ko suo­ma­lai­sil­ta vii­mei­nen tupakka uu­den­vuo­den yönä 2030? – "On hul­lun­ku­ris­ta, että tu­pak­kaa voi ostaa jo­kai­ses­ta kios­kis­ta ja kau­pas­ta"

22.05.2021 10:30 19
Tilaajille
Makusavukkeet lähtivät jo, tulevatko seuraavaksi brändittömät pakkaukset ja 20 vuoden ikäraja? Katso lista siitä, miten tupakka-arki voi vielä lähitulevaisuudessa muuttua

Ma­ku­sa­vuk­keet läh­ti­vät jo, tu­le­vat­ko seu­raa­vak­si brän­dit­tö­mät pak­kauk­set ja 20 vuoden ikä­ra­ja? Katso lista siitä, miten tu­pak­ka-ar­ki voi vielä lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa muuttua

30.05.2020 07:00 1
Tilaajille
Joka neljäs savuke on mentolia, mutta nyt sen röyhyttely loppuu – keskiviikkona tulee voimaan myös muita kieltoja

Joka neljäs savuke on men­to­lia, mutta nyt sen röy­hyt­te­ly loppuu – kes­ki­viik­ko­na tulee voimaan myös muita kiel­to­ja

19.05.2020 17:12 1