Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Alkoholi
Yhä harvempi haluaa viinit päivittäistavarakauppoihin – "Kahden vuoden aikana tapahtunut muutos väestön mielipiteessä on merkittävä"

Yhä har­vem­pi haluaa viinit päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­poi­hin – "Kahden vuoden aikana ta­pah­tu­nut muutos väestön mie­li­pi­tees­sä on mer­kit­tä­vä"

14.02.2024 21:53 16
Vahvaa olutta saa ruokakaupasta ehkä jo vappuna, jos hallituksen suunnitelma pitää – alkoholiraja kahdeksan prosenttia

Vahvaa olutta saa ruo­ka­kau­pas­ta ehkä jo vap­pu­na, jos hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­ma pitää – al­ko­ho­li­ra­ja kah­dek­san pro­sent­tia

14.02.2024 11:41 49
Hovioikeus arvioi oululaisravintolan kaljatuoppien annoskoon suuremmaksi kuin verottaja – syyte törkeästä veropetoksesta hylättiin

Ho­vi­oi­keus arvioi ou­lu­lais­ra­vin­to­lan kal­ja­tuop­pien an­nos­koon suu­rem­mak­si kuin ve­rot­ta­ja – syyte tör­keäs­tä ve­ro­pe­tok­ses­ta hy­lät­tiin

24.01.2024 16:20 8
Tilaajille
Naista epäillään tapon yrityksestä Oulussa – käräjäoikeus päätti jatkaa vangitsemista

Naista epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä Oulussa – kä­rä­jä­oi­keus päätti jatkaa van­git­se­mis­ta

19.01.2024 12:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joulu pilalla juo­mi­sen takia?

20.12.2023 05:00
Oulussa nyt: Kosteiden juhlien aika on ohi, ja se on paluu normaaliin – Biletohtorin mukaan ihmisillä on nyt muitakin keinoja torjua kurjuutta

Oulussa nyt: Kos­tei­den juhlien aika on ohi, ja se on paluu nor­maa­liin – Bi­le­toh­to­rin mukaan ih­mi­sil­lä on nyt mui­ta­kin keinoja torjua kur­juut­ta

08.12.2023 06:00 10
Tilaajille
Ruuhkavuosia viettävien vanhempien on helpompi juoda, kun alkoholia voi tilata suoraan kotiin – Asiantuntijoita huolettaa myös nuorten juominen

Ruuh­ka­vuo­sia viet­tä­vien van­hem­pien on hel­pom­pi juoda, kun al­ko­ho­lia voi tilata suoraan kotiin – Asian­tun­ti­joi­ta huo­let­taa myös nuorten juo­mi­nen

08.11.2023 06:00 18
Tilaajille
Alkoholia voi ensi vuonna tilata kotiinkuljetuksella kaupasta, ravintolasta ja Alkosta, jos hallituksen tavoite toteutuu

Al­ko­ho­lia voi ensi vuonna tilata ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la kau­pas­ta, ra­vin­to­las­ta ja Al­kos­ta, jos hal­li­tuk­sen tavoite to­teu­tuu

20.10.2023 09:17 54
Yle: Ex-ministeri Lintilän alkoholiostot todettiin kohtuullisiksi ja tavanomaisiksi

Yle: Ex-mi­nis­te­ri Lin­ti­län al­ko­ho­li­os­tot to­det­tiin koh­tuul­li­sik­si ja ta­van­omai­sik­si

14.09.2023 20:12 21
Mies löi puolisoaan kirveellä lasten nähden Oulussa – määrättiin vangittavaksi ja passitettiin vankilaan

Mies löi puo­li­soaan kir­veel­lä lasten nähden Oulussa – mää­rät­tiin van­git­ta­vak­si ja pas­si­tet­tiin van­ki­laan

29.08.2023 12:52
Tilaajille
Saimme haltuumme useiden suomalaisbändien raiderit – Näin paljon viinaa takahuoneeseen vaativat muun muassa Klamydia ja Petri Nygård

Saimme hal­tuum­me useiden suo­ma­lais­bän­dien rai­de­rit – Näin paljon viinaa ta­ka­huo­nee­seen vaa­ti­vat muun muassa Kla­my­dia ja Petri Nygård

17.08.2023 07:00 24
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus pui ravintolan alkoholimyyntiin liittyviä syytteitä – syytetty liittyy osittain laajaa julkisuutta saaneeseen katoamistapaukseen

Oulun kä­rä­jä­oi­keus pui ra­vin­to­lan al­ko­ho­li­myyn­tiin liit­ty­viä syyt­tei­tä – syy­tet­ty liittyy osit­tain laajaa jul­ki­suut­ta saa­nee­seen ka­toa­mis­ta­pauk­seen

09.08.2023 14:34 1
Tilaajille
Oululaisen Tiina-Liina Lybeckin, 28, mielestä ilman viinaakin voi olla hauskaa – Ravintolapäällikkö: Aiemmin nollaprosenttisia juomia "on vähän hävetty"

Ou­lu­lai­sen Tii­na-Lii­na Ly­bec­kin, 28, mie­les­tä ilman vii­naa­kin voi olla hauskaa – Ra­vin­to­la­pääl­lik­kö: Aiemmin nol­la­pro­sent­ti­sia juomia "on vähän hä­vet­ty"

31.07.2023 18:00 10
Tilaajille
Oululaiset Peltolat lähtivät Haaparannalle hakemaan olutta ja viiniä – Selvitimme 5 suomalaisten suosikkituotteen hintaerot

Ou­lu­lai­set Pel­to­lat läh­ti­vät Haa­pa­ran­nal­le ha­ke­maan olutta ja viiniä – Sel­vi­tim­me 5 suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­tuot­teen hin­ta­erot

29.07.2023 06:00 83
Tilaajille
Oululaisen Roope Arffmanin limusiinikyytiin pitää tuoda omat samppanjat – Taksikin voi saada anniskeluoikeudet, jos täyttää lähes mahdottomat vaatimukset

Ou­lu­lai­sen Roope Arff­ma­nin li­mu­sii­ni­kyy­tiin pitää tuoda omat samp­pan­jat – Tak­si­kin voi saada an­nis­ke­luoi­keu­det, jos täyttää lähes mah­dot­to­mat vaa­ti­muk­set

15.07.2023 17:00 6
Tilaajille
Oululaisen tavaratalon vartijaa uhkaillut tuomittiin ryöstöstä

Ou­lu­lai­sen ta­va­ra­ta­lon var­ti­jaa uh­kail­lut tuo­mit­tiin ryös­tös­tä

22.06.2023 13:32
Tilaajille
Kaatumisia pyörillä, potkulaudoilla ja kävellenkin – Liika alkoholi näkyy yhteispäivystyksessä

Kaa­tu­mi­sia pyö­ril­lä, pot­ku­lau­doil­la ja kä­vel­len­kin – Liika al­ko­ho­li näkyy yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä

22.06.2023 11:57 4
Tilaajille
Alkosta ostetaan satojatuhansia litroja juotavaa juhannusviikolla, kuohu- ja roseeviinien myynti kasvaa prosentuaalisesti eniten – oululaiset muun maan linjalla

Alkosta os­te­taan sa­to­ja­tu­han­sia litroja juo­ta­vaa ju­han­nus­vii­kol­la, kuohu- ja ro­see­vii­nien myynti kasvaa pro­sen­tuaa­li­ses­ti eniten – ou­lu­lai­set muun maan lin­jal­la

21.06.2023 14:11 9
Tilaajille
Seuraavatko viinit vahvoja oluita ja siidereitä ruokakauppoihin? Asiantuntijan mielestä hallitusohjelmassa on paha ristiriita

Seu­raa­vat­ko viinit vahvoja oluita ja sii­de­rei­tä ruo­ka­kaup­poi­hin? Asian­tun­ti­jan mie­les­tä hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on paha ris­ti­rii­ta

16.06.2023 16:28 4
Tilaajille
STT:n tiedot: Ruokakauppoihin tulossa entistä vahvempaa alkoholia – viini pysyy yhä Alkossa

STT:n tiedot: Ruo­ka­kaup­poi­hin tulossa entistä vah­vem­paa al­ko­ho­lia – viini pysyy yhä Alkossa

14.06.2023 19:40 24