Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Roskaaminen
Metsähallitus otti käyttöön eräetiketin: Saaliin, luonnon ja toisten luonnossa liikkujien kunnioittaminen on tärkeää

Met­sä­hal­li­tus otti käyt­töön eräe­ti­ke­tin: Saa­liin, luonnon ja toisten luon­nos­sa liik­ku­jien kun­nioit­ta­mi­nen on tärkeää

21.07.2023 12:02 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­ni­ros­kis taskuun ja menoksi

01.07.2023 05:00
Tilaajille
Kalevan kajakkipartio yritti putsata Torinrannan roskista, mutta löysi vain yhden nuuskapurkin – Lauantai-illan jälkeen tilanne on toinen

Kalevan ka­jak­ki­par­tio yritti putsata To­rin­ran­nan ros­kis­ta, mutta löysi vain yhden nuus­ka­pur­kin – Lauan­tai-il­lan jälkeen tilanne on toinen

03.06.2023 14:00 6
Tilaajille
Katso videolta, miten kahdeksan metrin syvyydestä nousee ruosteisia metallikasoja – Kempeleen Kalliomontusta löytyi pyöriä ja jopa Fiat Scudon ovi

Katso vi­deol­ta, miten kah­dek­san metrin sy­vyy­des­tä nousee ruos­tei­sia me­tal­li­ka­so­ja – Kem­pe­leen Kal­lio­mon­tus­ta löytyi pyöriä ja jopa Fiat Scudon ovi

31.05.2023 14:54 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Is­lan­nis­ta oppia roskien ke­ruu­seen – Kou­lu­lais­ten ke­sä­töil­lä saatiin roskat ke­rät­tyä

05.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Viime vuonna Oulun yleisiltä katu- ja puistoalueilta löytyi liki 400 käytettyä huumeruiskua – nyt kaupunki hakee ongelmaan ratkaisua uusilla keräysastioilla

Viime vuonna Oulun ylei­sil­tä katu- ja puis­to­alueil­ta löytyi liki 400 käy­tet­tyä huu­me­ruis­kua – nyt kau­pun­ki hakee on­gel­maan rat­kai­sua uusilla ke­räys­as­tioil­la

26.04.2023 06:10 12
Hautausmaan läheinen suo Rovaniemellä on täynnä hautakynttilöitä – tekijäksi paljastui hautausmaalla ennenkin häiriötä aiheuttanut taho

Hau­taus­maan lä­hei­nen suo Ro­va­nie­mel­lä on täynnä hau­ta­kynt­ti­löi­tä – te­ki­jäk­si pal­jas­tui hau­taus­maal­la en­nen­kin häi­riö­tä ai­heut­ta­nut taho

19.07.2022 12:34 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muo­vi­ros­ka hajoaa mik­ro­muo­vik­si ja päätyy ih­mi­seen­kin – Mitä luon­toon heität, sen joskus syöt

30.04.2022 08:00 7
Tilaajille
Juurussuontien jätteet kiukuttavat: "Törkeintä, että on jääkaappia ja pakastinta" – Ely-keskus pitää toimintaa erittäin valitettavana

Juu­rus­suon­tien jätteet kiu­kut­ta­vat: "Tör­kein­tä, että on jää­kaap­pia ja pa­kas­tin­ta" – Ely-kes­kus pitää toi­min­taa erit­täin va­li­tet­ta­va­na

20.02.2022 13:30 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten on hyvä muis­taa, että kädestä ti­pah­ta­nut roska ei katoa kadulta it­ses­tään

24.11.2021 06:00 6
Tilaajille
Maskit torjuvat koronaa, mutta roskaavat luontoa – näin monta maskia suomalaisten arvioidaan kuluttaneen koronapandemian aikana

Maskit tor­ju­vat ko­ro­naa, mutta ros­kaa­vat luontoa – näin monta maskia suo­ma­lais­ten ar­vioi­daan ku­lut­ta­neen ko­ro­na­pan­de­mian aikana

07.10.2021 18:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ros­kaa­mi­sen seu­raa­mus­mak­su te­hos­tai­si op­pi­mis­ta

20.08.2021 07:00 4
Tilaajille
Retkeilyinto on poikinut myös haittoja – "Hellekesänä erityistä huolta on herättänyt se, että tulia on tehty luvatta ja uhkarohkeasti"

Ret­kei­ly­in­to on poi­ki­nut myös hait­to­ja – "Hel­le­ke­sä­nä eri­tyis­tä huolta on he­rät­tä­nyt se, että tulia on tehty luvatta ja uh­ka­roh­keas­ti"

14.08.2021 19:00
Tilaajille
Qstock on ohi, mutta siivoustyöt ovat vasta aluillaan – tupakantumpit ja muovimukien palaset peittävät Raatin stadionin tekoviheriön

Qstock on ohi, mutta sii­vous­työt ovat vasta aluil­laan – tu­pa­kan­tum­pit ja muo­vi­mu­kien palaset peit­tä­vät Raatin sta­dio­nin te­ko­vi­he­riön

01.08.2021 20:00 61
Tilaajille
Puheenaihe: Ojentaisiko rikesakon uhka roskaavia ihmisiä siivoksi? - "Tökeröön piittaamattomuuteen on hyvä puuttua myös lain keinoin"

Pu­hee­nai­he: Ojen­tai­si­ko ri­ke­sa­kon uhka ros­kaa­via ihmisiä sii­vok­si? - "Tö­ke­röön piit­taa­mat­to­muu­teen on hyvä puuttua myös lain kei­noin"

09.05.2021 08:00 38
Tilaajille
Kakkahattutäti näyttää roskankeruun mallia: Roska päivässä -liike täytti 21 vuotta ja haastaa nyt kaupunginjohtajia mukaan

Kak­ka­hat­tu­tä­ti näyttää ros­kan­ke­ruun mallia: Roska päi­väs­sä -liike täytti 21 vuotta ja haastaa nyt kau­pun­gin­joh­ta­jia mukaan

26.04.2021 07:00 9
Tilaajille
Eskarilaiset haastavat roskatalkoisiin – "Ei me pienet niitä kaikkia voida kerätä"

Es­ka­ri­lai­set haas­ta­vat ros­ka­tal­koi­siin – "Ei me pienet niitä kaikkia voida kerätä"

03.04.2021 09:13 8
Muovin yletön vyöry näkyy rannoillamme, korvaavien puupohjaisten materiaalien tuottajana Suomesta toivottavasti tulee iso tekijä
Pääkirjoitus

Muovin yletön vyöry näkyy ran­noil­lam­me, kor­vaa­vien puu­poh­jais­ten ma­te­riaa­lien tuot­ta­ja­na Suo­mes­ta toi­vot­ta­vas­ti tulee iso tekijä

20.01.2021 20:00 11
Tilaajille
Mikromuovia löytyi Nallikaristakin, enimmäkseen peräisin tekstiileistä – Eläimiä kuolee tupakan filttereihin

Mik­ro­muo­via löytyi Nal­li­ka­ris­ta­kin, enim­mäk­seen pe­räi­sin teks­tii­leis­tä – Eläimiä kuolee tupakan filt­te­rei­hin

19.01.2021 06:00 7
Tilaajille
Kahdeksanvuotias Peetu perusti Lumijoelle roskapartion – nyt mukana on jo viisi muuta poikaa: "Saavat muutkin tulla keräämään, myös aikuiset"

Kah­dek­san­vuo­tias Peetu perusti Lu­mi­joel­le ros­ka­par­tion – nyt mukana on jo viisi muuta poikaa: "Saavat muutkin tulla ke­rää­mään, myös ai­kui­set"

18.11.2020 15:00
Tilaajille