Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Vammaisten palvelut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kil­le lap­sil­le ei voi antaa pank­ki­kort­tia

30.12.2021 03:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vis­sa kun­ta­vaa­leis­sa In­va­li­di­liit­to kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta vam­mais­ten ih­mis­ten pal­ve­lui­hin

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin kirje PPSHP:n joh­dol­le: apu­vä­li­ne­kes­kus tuntuu olevan pitkän matkan päässä po­ti­laas­ta, lop­pu­käyt­tä­jäs­tä

26.01.2021 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asu­mis­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus – on eri asia puhua ke­hi­tys­vam­ma­lain mu­kai­ses­ta asu­mis­pal­ve­lus­ta kuin vam­mais­pal­ve­lu­lain mu­kai­ses­ta pal­ve­lu­asu­mi­ses­ta

03.11.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun tar­koi­tuk­se­na on edistää ke­hi­tys­vam­mai­sen omien asu­mis­va­lin­to­jen huo­mioi­mis­ta – per­he­hoi­dol­le olisi tar­vet­ta

23.10.2020 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vam­mais­ten elämän mit­tai­sia pal­ve­lu­ja ei pitäisi kil­pai­lut­taa

19.10.2020 06:00 5
Tilaajille
Oululaisen Jose Torven pankkipalvelut vaativat vääntöä – Tukiliiton lakimies: Käytännöt vaihtelevat jopa saman pankin eri toimipisteiden välillä

Ou­lu­lai­sen Jose Torven pank­ki­pal­ve­lut vaa­ti­vat vääntöä – Tu­ki­lii­ton la­ki­mies: Käy­tän­nöt vaih­te­le­vat jopa saman pankin eri toi­mi­pis­tei­den välillä

20.05.2020 19:00 2
Tilaajille