Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tampere
Käräjäoikeus vangitsi Haapajärven kaapelivarkaat – miehet tekivät rikoksensa varastetulla autolla, jossa oli paikanninlaite

Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si Haa­pa­jär­ven kaa­pe­li­var­kaat – miehet tekivät ri­kok­sen­sa va­ras­te­tul­la au­tol­la, jossa oli pai­kan­nin­lai­te

17.12.2021 07:43 4
Tampere korjaa Oulun satoa – puurakentaminen on arkkitehti, rakennusopin professorin Markku Karjalaisen arkea ja pyhää

Tampere korjaa Oulun satoa – ­puu­ra­ken­ta­mi­nen on ark­ki­teh­ti, ra­ken­nus­opin pro­fes­so­rin Markku Kar­ja­lai­sen arkea ja pyhää

03.12.2021 19:00 4
Tilaajille
Uros Live on enää pelkkä muisto vain – Tampereen Kannen areena on jatkossa Nokia Arena

Uros Live on enää pelkkä muisto vain – Tam­pe­reen Kannen areena on jat­kos­sa Nokia Arena

19.11.2021 10:42 54
Oulun tieliikennekeskuksen toiminta loppuu, kaikille työntekijöille tarjotaan töitä Tampereelta

Oulun tie­lii­ken­ne­kes­kuk­sen toi­min­ta loppuu, kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le tar­jo­taan töitä Tam­pe­reel­ta

08.11.2021 23:12 35
Oululainen Veera Kivirinta hyppää tiistaina Kazanin EM-altaaseen, edellinen visiitti Venäjälle oli karmiva ruokakokemus – "Koko joukkue oli ihan nälissään"

Ou­lu­lai­nen Veera Ki­vi­rin­ta hyppää tiis­tai­na Kazanin EM-al­taa­seen, edel­li­nen vi­siit­ti Ve­nä­jäl­le oli karmiva ruo­ka­ko­ke­mus – "Koko joukkue oli ihan nä­lis­sään"

01.11.2021 18:26 2
Tilaajille
Uroksen ja Tampereen Kannen areenan nimisopimus päättyy – "Uros Oy:n saama julkisuus on liitetty vahvasti ja negatiivisesti myös areenaan"

Uroksen ja Tam­pe­reen Kannen areenan ni­mi­so­pi­mus päättyy – "Uros Oy:n saama jul­ki­suus on lii­tet­ty vah­vas­ti ja ne­ga­tii­vi­ses­ti myös aree­naan"

28.10.2021 11:35 44
Tilaajille
Oululaisena käy kateeksi tamperelaisia – siellä ovat kaikki asiat niin paljon paremmin ja edistyksellisemmin
Kolumni

Ou­lu­lai­se­na käy ka­teek­si tam­pe­re­lai­sia – siellä ovat kaikki asiat niin paljon pa­rem­min ja edis­tyk­sel­li­sem­min

24.10.2021 20:00 33
Tilaajille
Teknologiayhtiö Urokseen sijoittanut Mika Ihamuotila sanoo ettei ole yhtiön neuvonantaja – Uroksen uuden toimitusjohtajan mukaan Ihamuotilan asema ei ole muuttunut

Tek­no­lo­gia­yh­tiö Urok­seen si­joit­ta­nut Mika Iha­muo­ti­la sanoo ettei ole yhtiön neu­von­an­ta­ja – Uroksen uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan mukaan Iha­muo­ti­lan asema ei ole muut­tu­nut

24.09.2021 14:14 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tekee mieli tulla uu­des­taan, neljä päivää hei­nä­kui­ses­sa kau­pun­gis­sa avasi tam­pe­re­lai­sen­kin silmät

24.09.2021 11:00 3
Tilaajille
Isän sisällissotaa pojan runoissa – majuri Jani Kortesluoma teki retken sukunsa lähihistoriaan

Isän si­säl­lis­so­taa pojan ru­nois­sa – ­ma­ju­ri Jani Kor­tes­luo­ma teki retken sukunsa lä­hi­his­to­riaan

12.09.2021 09:00
Tilaajille
Hauiksiaan esitellyt Samuel Purola paahtoi Suomen nopeimmaksi mieheksi, tuuletukset lähtivät ilmoille jo ennen maaliviivaa – "Ehdin jopa ajattelemaan, että tuuletanko vaiko en"

Hauik­siaan esi­tel­lyt Samuel Purola paahtoi Suomen no­peim­mak­si mie­hek­si, tuu­le­tuk­set läh­ti­vät il­moil­le jo ennen maa­li­vii­vaa – "Ehdin jopa ajat­te­le­maan, että tuu­le­tan­ko vaiko en"

28.08.2021 21:34 7
Tilaajille
Moukaritähti Silja Kosonen kylvettää kilpakumppani Krista Tervoa pingiksessä, mutta korttipelit ovat asia erikseen – "Huomasimme olevamme samanhenkisiä"

Mou­ka­ri­täh­ti Silja Kosonen kyl­vet­tää kil­pa­kump­pa­ni Krista Tervoa pin­gik­ses­sä, mutta kort­ti­pe­lit ovat asia erik­seen – "Huo­ma­sim­me ole­vam­me sa­man­hen­ki­siä"

28.08.2021 19:38
Tilaajille
Mestari heitti vielä yhden pommin, Antti Ruuskanen ilmoitti Ratinan stadionilla uransa päätöksestä – "Halusin tulla paikan päälle median syötäväksi"

Mestari heitti vielä yhden pommin, Antti Ruus­ka­nen il­moit­ti Ratinan sta­dio­nil­la uransa pää­tök­ses­tä – "Ha­lu­sin tulla paikan päälle median syö­tä­väk­si"

28.08.2021 17:28 2
Tilaajille
Uusi pipo jäi verryttelyalueelle, mutta Oulun Pyrinnön Samuel Purola porskutti vakuuttavasti 100 metrin loppukilpailuun

Uusi pipo jäi ver­ryt­te­lya­lueel­le, mutta Oulun Py­rin­nön Samuel Purola pors­kut­ti va­kuut­ta­vas­ti 100 metrin lop­pu­kil­pai­luun

28.08.2021 14:07
Tilaajille
Oululaisnuoret Laura Loponen ja Essi Niskala pinkoivat Kalevan kisojen 400 metrin aitojen finaaliin – "Tavoitteena oli loppukilpailupaikka"

Ou­lu­lais­nuo­ret Laura Loponen ja Essi Niskala pin­koi­vat Kalevan kisojen 400 metrin aitojen fi­naa­liin – "Ta­voit­tee­na oli lop­pu­kil­pai­lu­paik­ka"

28.08.2021 13:40
Tilaajille
Kuivasjärven Auran pika-aituri Sonja Stång avasi oululaisten mitalitilin Kalevan kisoissa – "Nyt on aika väsynyt olo"

Kui­vas­jär­ven Auran pi­ka-ai­tu­ri Sonja Stång avasi ou­lu­lais­ten mi­ta­li­ti­lin Kalevan ki­sois­sa – "Nyt on aika väsynyt olo"

27.08.2021 21:50 4
Tilaajille
Julkisuuden valokeila kahmaisi Samuel Purolan otteeseensa, kun pikakiituri oli vasta 17-vuotias – vuodet ovat vierineet, mutta oululainen on yhä oma rento itsensä: "Se pyöritys ei ollut nuorelle pojalle sokki"

Jul­ki­suu­den va­lo­kei­la kah­mai­si Samuel Purolan ot­tee­seen­sa, kun pi­ka­kii­tu­ri oli vasta 17-vuo­tias – vuodet ovat vie­ri­neet, mutta ou­lu­lai­nen on yhä oma rento it­sen­sä: "Se pyö­ri­tys ei ollut nuo­rel­le pojalle sokki"

26.08.2021 20:46 6
Tilaajille
Kolmelle Suomen liikennehankkeelle yhteensä yli 10 miljoonaa euroa EU:lta – mukana myös Oulun ja Tampereen väliset kaksoisraideosuudet

Kol­mel­le Suomen lii­ken­ne­hank­keel­le yh­teen­sä yli 10 mil­joo­naa euroa EU:lta – mukana myös Oulun ja Tam­pe­reen väliset kak­sois­rai­de­osuu­det

15.07.2021 13:56 19
Emeritusrehtori Juhani Oksman oli mukana luomassa Oulusta teknologiakaupunkia – "Työ palkittiin, kun Nokia laajensi 1980-luvun kuluessa toimintaansa"

Eme­ri­tus­reh­to­ri Juhani Oksman oli mukana luo­mas­sa Oulusta tek­no­lo­gia­kau­pun­kia – "Työ pal­kit­tiin, kun Nokia laa­jen­si 1980-lu­vun ku­lues­sa toi­min­taan­sa"

09.07.2021 08:00 14
Tilaajille
Tilastokeskus: Helsingin kalleimmat vuokrat ovat yli kolminkertaisia verrattuina Suomen halvimpiin – Oulussa kallein on Helsingissä halvin

Ti­las­to­kes­kus: Hel­sin­gin kal­leim­mat vuokrat ovat yli kol­min­ker­tai­sia ver­rat­tui­na Suomen hal­vim­piin – Oulussa kallein on Hel­sin­gis­sä halvin

05.07.2021 17:49 2