Tampere
Kuukausi
Kahta 16-vuotiasta syytetään taposta ja ryöstöstä Helsingin Vallilassa – syytteet nostettu myös Tampereen ja Loimaan rikoksista

Kahta 16-vuo­tias­ta syy­te­tään taposta ja ryös­tös­tä Hel­sin­gin Val­li­las­sa – syyt­teet nos­tet­tu myös Tam­pe­reen ja Loimaan ri­kok­sis­ta

18.01.2021 13:45
Liminkalainen Leea Sangi kokee syntyneensä puolikaupunkilaisena ja tulleensa maalaiseksi, koska lehmiä ei voi viedä kaupunkiin – Oulussa tutkitaan, miten maaseutu muistetaan ja koetaan

Li­min­ka­lai­nen Leea Sangi kokee syn­ty­neen­sä puo­li­kau­pun­ki­lai­se­na ja tul­leen­sa maa­lai­sek­si, koska lehmiä ei voi viedä kau­pun­kiin – Oulussa tut­ki­taan, miten maa­seu­tu muis­te­taan ja koetaan

06.01.2021 06:00 1
Tilaajille
Korona näytti, että työntekijään ja tekniikkaan voi luottaa – Iiläisen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jälkeenkin, mutta työkavereiden vuoksi toimistoa ei hylätä

Korona näytti, että työn­te­ki­jään ja tek­niik­kaan voi luottaa – Ii­läi­sen Riitta Annalan etäily jatkuu koronan jäl­keen­kin, mutta työ­ka­ve­rei­den vuoksi toi­mis­toa ei hylätä

03.01.2021 06:00 5
Tilaajille
Poliisi kuuli kovaa huutoa ja metelöintiä kattoterassilta, saunatilojen läheltä löytyi pistooleita ja puukko – "Tapaus on poikkeuksellinen takavarikoitujen aseiden määrän vuoksi"

Poliisi kuuli kovaa huutoa ja me­te­löin­tiä kat­to­te­ras­sil­ta, sau­na­ti­lo­jen läheltä löytyi pis­too­lei­ta ja puukko – "Tapaus on poik­keuk­sel­li­nen ta­ka­va­ri­koi­tu­jen aseiden määrän vuoksi"

01.01.2021 14:13 9
Lukijalta Mielipide Juha Vuorio

Suomi Rata Oy, mitä se on Oulun kan­nal­ta?

23.12.2020 06:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Sirkku Peltolaa kiinnostaa yksinäisyys ja osattomuus: "Ihmisellä on jonkinlainen kummallinen voima selviytyä"

Sirkku Pel­to­laa kiin­nos­taa yk­si­näi­syys ja osat­to­muus: "Ih­mi­sel­lä on jon­kin­lai­nen kum­mal­li­nen voima sel­viy­tyä"

18.12.2020 09:00
Tilaajille
Tehy: TAYS määräsi koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit töihin, asiasta kanneltu oikeusasiamiehelle

Tehy: TAYS määräsi ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet hoi­ta­jat ja lää­kä­rit töihin, asiasta kan­nel­tu oi­keus­asia­mie­hel­le

07.12.2020 18:13 8
Kalervo Kummola kommentoi julkisuudessa salaiseksi merkittyä asiaa, Tampereen kaupunki aloitti sisäisen selvityksen – "Ei minun tarvitse sen enempää tästä sinun kanssasi keskustella"

Kalervo Kummola kom­men­toi jul­ki­suu­des­sa sa­lai­sek­si mer­kit­tyä asiaa, Tam­pe­reen kau­pun­ki aloitti si­säi­sen sel­vi­tyk­sen – "Ei minun tar­vit­se sen enempää tästä sinun kans­sa­si kes­kus­tel­la"

11.11.2020 14:23 2
Lukijalta Mielipide Kalle Parviainen

Oulun ve­ro­pro­sen­tin ver­taa­mi­nen pää­kau­pun­ki­seu­tuun on ar­ve­lut­ta­vaa

10.11.2020 05:30 3
Tilaajille
Eritasonojapuut pudotti Ada Hautalan SM-hopealle – Pyrinnön voimistelija oli ennätysvauhdissa

Eri­ta­so­no­ja­puut pudotti Ada Hau­ta­lan SM-ho­peal­le – Py­rin­nön voi­mis­te­li­ja oli en­nä­tys­vauh­dis­sa

06.11.2020 20:50
Tilaajille
MTV: Helsingin Vallilan taposta epäiltynä vangitun 16-vuotiaan epäillään myös Tampereella lokakuussa tapahtuneesta tapon yrityksestä – sivullista puukotettiin hengenvaarallisesti

MTV: Hel­sin­gin Val­li­lan taposta epäil­ty­nä van­gi­tun 16-vuo­tiaan epäil­lään myös Tam­pe­reel­la lo­ka­kuus­sa ta­pah­tu­nees­ta tapon yri­tyk­ses­tä – si­vul­lis­ta puu­ko­tet­tiin hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti

02.11.2020 21:03 6
Matleena Salo, 13, määrättiin karanteeniin, kun hänen ystävänsä sai koronatartunnan – Näin omaehtoinen ja virallinen karanteeni eroavat toisistaan

Mat­lee­na Salo, 13, mää­rät­tiin ka­ran­tee­niin, kun hänen ys­tä­vän­sä sai ko­ro­na­tar­tun­nan – Näin oma­eh­toi­nen ja vi­ral­li­nen ka­ran­tee­ni eroavat toi­sis­taan

26.10.2020 07:00
Tilaajille
LM-selvitys: Hyvien veljien kaupunki – näin kuntapäättäjien suljettu verkosto toimii

LM-sel­vi­tys: Hyvien veljien kau­pun­ki – näin kun­ta­päät­tä­jien sul­jet­tu ver­kos­to toimii

24.10.2020 15:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Heikkilä, Sami Hirvonen, Harri Kallio, Olavi Soinio

Yh­dys­kun­ta­jä­te­huol­lon kes­kit­tä­mi­nen kun­nal­le tekee toi­min­nas­ta te­hok­kaam­paa ja kun­ta­lai­sel­le edul­li­sem­paa

22.10.2020 05:30
Tilaajille
Korona toi amerikkalaisen indie-tieteiselokuvan tuotannon Tampereelle – pääosissa Marvel- ja Breaking Bad -tähdet

Korona toi ame­rik­ka­lai­sen in­die-tie­tei­se­lo­ku­van tuo­tan­non Tam­pe­reel­le – pää­osis­sa Marvel- ja Brea­king Bad -tähdet

21.10.2020 21:46

Pir­kan­maan tulk­ki­kes­kus tulee osaksi Monetra Oulua

25.09.2020 13:50
Junaliikenne yhä poikki Tampereelta etelään, junamatkustajia pyydetään varautumaan merkittäviin viivästymisiin

Ju­na­lii­ken­ne yhä poikki Tam­pe­reel­ta ete­lään, ju­na­mat­kus­ta­jia pyy­de­tään va­rau­tu­maan mer­kit­tä­viin vii­väs­ty­mi­siin

17.09.2020 16:39
Suomi oli radalla nopeampi, Ruotsi kestävämpi – länsinaapuri vei odotetusti molemmat maaottelut

Suomi oli radalla no­peam­pi, Ruotsi kes­tä­väm­pi – län­si­naa­pu­ri vei odo­te­tus­ti mo­lem­mat maa­ot­te­lut

06.09.2020 18:26 1
Tilaajille
Näin tapahtumat etenivät Porvoossa – Poliisi hetki ennen tulitusta: "Nuo kaverit ovat sen näköisiä, etten haluaisi ryhtyä painimaan heidän kanssaan"

Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät Por­voos­sa – Poliisi hetki ennen tu­li­tus­ta: "Nuo kaverit ovat sen nä­köi­siä, etten ha­luai­si ryhtyä pai­ni­maan heidän kans­saan"

01.09.2020 16:11
Tilaajille
Porvoossa poliiseja kohti ampuneet veljekset pakenevat autolla Tampereella ja ampuvat poliiseja kohti

Por­voos­sa po­lii­se­ja kohti am­pu­neet vel­jek­set pa­ke­ne­vat autolla Tam­pe­reel­la ja ampuvat po­lii­se­ja kohti

01.09.2020 15:58
Tilaajille