VR
Viimeisin tunti
VR kunnostaa Oulun varikolla 60 vuotta vanhoja saksalaisia junavaunuja norjalaisille, samaan aikaan oma tuoreempi kalusto matkaa romuttamolle – "Tilanteessa ei ole mitään ihmeellistä"

VR kun­nos­taa Oulun va­ri­kol­la 60 vuotta vanhoja sak­sa­lai­sia ju­na­vau­nu­ja nor­ja­lai­sil­le, samaan aikaan oma tuo­reem­pi kalusto matkaa ro­mut­ta­mol­le – "Ti­lan­tees­sa ei ole mitään ih­meel­lis­tä"

06:00 11
Tilaajille
Kuukausi
Rovaniemeltä lähtenyt Intercity-juna hyytyi Oulun Alppilan kohdalle – jäi aikataulusta tuntikaupalla

Ro­va­nie­mel­tä läh­te­nyt In­ter­ci­ty-ju­na hyytyi Oulun Alp­pi­lan koh­dal­le – jäi ai­ka­tau­lus­ta tun­ti­kau­pal­la

17.04.2021 15:06 17
Lukijalta Mielipide Kalervo Ukkola

Orit­ka­rin tyhjä ter­mi­naa­li on huo­les­tut­ta­van ke­hi­tyk­sen oire

15.04.2021 16:00 6
Tilaajille
Deutsche Bahnin makuuvaunut saavat uuden ilmeen VR:n varikolla Oulussa, valmiit luomukset lähtevät tilaajalle Norjaan joulukuussa – "Vaunut voivat herättää kiinnostusta"

Deutsc­he Bahnin ma­kuu­vau­nut saavat uuden ilmeen VR:n va­ri­kol­la Ou­lus­sa, valmiit luo­muk­set läh­te­vät ti­laa­jal­le Norjaan jou­lu­kuus­sa – "Vaunut voivat he­rät­tää kiin­nos­tus­ta"

09.04.2021 06:00 7
Tilaajille
Laakerivika hidastaa yöjunia – Kaikki yksikerroksista vaunukalustoa kuskaavat yöjunat ajavat nyt tavallista hitaammin varmuuden vuoksi

Laa­ke­ri­vi­ka hi­das­taa yöjunia – Kaikki yk­si­ker­rok­sis­ta vau­nu­ka­lus­toa kus­kaa­vat yöjunat ajavat nyt ta­val­lis­ta hi­taam­min var­muu­den vuoksi

01.04.2021 21:17 11
Tilaajille
VR rajoittaa matkustajamääriä puoleen kaikissa junissa –  Rajoitus ei koske päivä- ja yöjunien hyttejä

VR ra­joit­taa mat­kus­ta­ja­mää­riä puoleen kai­kis­sa junissa – Ra­joi­tus ei koske päivä- ja yö­ju­nien hyttejä

26.03.2021 14:08
Tilaajille
Vanhemmat
VR:n juniin tulee huomisesta alkaen maskipakko

VR:n juniin tulee huo­mi­ses­ta alkaen mas­ki­pak­ko

10.03.2021 12:57 29
Yhdeksän junaa vuorokaudessa kuljettaa puuta Kemin biotuotetehtaalle – Metsä Group valitsi VR Transpointin kumppaniksi kuljetuksiin

Yh­dek­sän junaa vuo­ro­kau­des­sa kul­jet­taa puuta Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le – Metsä Group valitsi VR Trans­poin­tin kump­pa­nik­si kul­je­tuk­siin

04.03.2021 14:51 1
Tilaajille
VR lisää yöjunia Rovaniemelle hiihtolomaviikoille ja pääsiäiselle – Myös Kolarin ja Kemijärven vuorot ovat kysyttyjä

VR lisää yöjunia Ro­va­nie­mel­le hiih­to­lo­ma­vii­koil­le ja pää­siäi­sel­le – Myös Kolarin ja Ke­mi­jär­ven vuorot ovat ky­syt­ty­jä

11.02.2021 09:39
Tilaajille
Kysyimme: Vähentääkö korona tänä vuonna joululiikennettä? "Kaupunkien ulosmenoväylillä voi olla jonoutumista ja nopeuksien alentumista"

Ky­syim­me: Vä­hen­tää­kö korona tänä vuonna jou­lu­lii­ken­net­tä? "Kau­pun­kien ulos­me­no­väy­lil­lä voi olla jo­nou­tu­mis­ta ja no­peuk­sien alen­tu­mis­ta"

18.12.2020 07:00
Tilaajille
Viikon lopuksi: Odotamme vielä hetken vastaantulevaa junaa – Lupaukset neljän tunnin junasta Oulun ja Helsingin välillä ovat jääneet tyhjiksi

Viikon lo­puk­si: Odo­tam­me vielä hetken vas­taan­tu­le­vaa junaa – Lu­pauk­set neljän tunnin junasta Oulun ja Hel­sin­gin välillä ovat jääneet tyh­jik­si

20.11.2020 20:00 19
Tilaajille
VR varautuu torstain syysmyrskyyn ja runsaisiin lumisateisiin, Pohjois-Pohjanmaalla ja eteläisessä Lapissa puuskia ja lunta – junat voivat kulkea myöhässä

VR va­rau­tuu tors­tain syys­myrs­kyyn ja run­sai­siin lu­mi­sa­tei­siin, Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja ete­läi­ses­sä Lapissa puuskia ja lunta – junat voivat kulkea myö­häs­sä

18.11.2020 21:16
Tilaajille
VR aloittaa yt-neuvottelut ja pohtii mahdollisia muutoksia tarjontaansa – lomautusuhan alla tuhansia työntekijöitä

VR aloit­taa yt-neu­vot­te­lut ja pohtii mah­dol­li­sia muu­tok­sia tar­jon­taan­sa – lo­mau­tus­uhan alla tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä

05.11.2020 15:24
VR tuo maskipakon Ekstra-luokkaan: kaikille jaetaan oma maski ja lippuun kuuluu tyhjä paikka vieressä – junan henkilökunta puuttuu maskittomuuteen

VR tuo mas­ki­pa­kon Ekst­ra-luok­kaan: kai­kil­le jaetaan oma maski ja lippuun kuuluu tyhjä paikka vie­res­sä – junan hen­ki­lö­kun­ta puuttuu mas­kit­to­muu­teen

06.10.2020 16:24
VR lisää ylimääräisiä yöjunavuoroja syys-lokakuulle

VR lisää yli­mää­räi­siä yö­ju­na­vuo­ro­ja syys-lo­ka­kuul­le

03.09.2020 09:14
VR:n liikevaihto tipahti merkittävästi koronapandemian seurauksena – kaukojunien matkustajamäärät romahtivat tammi- ja kesäkuun välisellä katsauskaudella

VR:n lii­ke­vaih­to tipahti mer­kit­tä­väs­ti ko­ro­na­pan­de­mian seu­rauk­se­na – kau­ko­ju­nien mat­kus­ta­ja­mää­rät ro­mah­ti­vat tammi- ja ke­sä­kuun vä­li­sel­lä kat­saus­kau­del­la

20.08.2020 08:53
VR suosittelee matkustajille maskeja kaikilla junamatkoilla – myös junien henkilökunta alkaa käyttää maskeja

VR suo­sit­te­lee mat­kus­ta­jil­le maskeja kai­kil­la ju­na­mat­koil­la – myös junien hen­ki­lö­kun­ta alkaa käyttää maskeja

13.08.2020 16:52
Junaliikenne keskeytynyt Tampereen ja Parkanon välillä, vaikuttaa myös pohjoisen juniin

Ju­na­lii­ken­ne kes­key­ty­nyt Tam­pe­reen ja Par­ka­non vä­lil­lä, vai­kut­taa myös poh­joi­sen juniin

02.08.2020 20:52
Oulun ja Kuopion välinen junayhteys valittiin yhdeksi Euroopan kauneimmista reiteistä – Suomalaiset ihmettelevät the Guardianin valintaa, kun taas turistit ylistävät matkan maisemia

Oulun ja Kuopion välinen ju­na­yh­teys va­lit­tiin yhdeksi Eu­roo­pan kau­neim­mis­ta rei­teis­tä – Suo­ma­lai­set ih­met­te­le­vät the Guar­dia­nin va­lin­taa, kun taas tu­ris­tit ylis­tä­vät matkan mai­se­mia

18.07.2020 18:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Kainulainen

Vii­me­ai­kai­nen kehitys on mer­kin­nyt ikään­ty­nei­den syr­jäy­ty­mis­tä pal­ve­lu­jen pii­ris­tä

12.07.2020 06:00
Tilaajille