Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

VR
Kuukausi
Junaliikenteen määrä palautua perjantaina lähes normaaliksi

Ju­na­lii­ken­teen määrä pa­lau­tua per­jan­tai­na lähes nor­maa­lik­si

15.02.2024 15:51 1
Kaukojunaliikenne palaa normaaliksi näillä näkymin perjantaina – VR:lle miljoonaluokan tappiot

Kau­ko­ju­na­lii­ken­ne palaa nor­maa­lik­si näillä näkymin per­jan­tai­na – VR:lle mil­joo­na­luo­kan tappiot

14.02.2024 17:10 2
VR: Puolet kaukoliikenteen junista ajetaan huomenna – torstain yöjunat ajetaan normaalisti

VR: Puolet kau­ko­lii­ken­teen junista ajetaan huo­men­na – tors­tain yöjunat ajetaan nor­maa­lis­ti

13.02.2024 18:34 2
Jokin mättää, jos yhden pisteen vaurio kiskossa pysäyttää koko maan junaliikenteen
Pääkirjoitus

Jokin mättää, jos yhden pisteen vaurio kis­kos­sa py­säyt­tää koko maan ju­na­lii­ken­teen

13.02.2024 17:00 44
Junaliikenteen keskeyttänyt ratavaurio on todennäköisesti löytynyt Kouvolan suunnalta – alustava korjaus tehty

Ju­na­lii­ken­teen kes­keyt­tä­nyt ra­ta­vau­rio on to­den­nä­köi­ses­ti löy­ty­nyt Kou­vo­lan suun­nal­ta – alus­ta­va korjaus tehty

13.02.2024 08:57 17
VR peruu kaikki kaukoliikenteen junavuorot tiistailta – vaunujen pyörissä havaittu radasta tulleita lovia

VR peruu kaikki kau­ko­lii­ken­teen ju­na­vuo­rot tiis­tail­ta – vau­nu­jen pyö­ris­sä ha­vait­tu radasta tul­lei­ta lovia

12.02.2024 21:04
Veturinkuljettajat ja liikenneohjaajat poliittiseen lakkoon ensi viikolla – junaliikenne tyssää maanantaina

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat ja lii­ken­neoh­jaa­jat po­liit­ti­seen lakkoon ensi vii­kol­la – ju­na­lii­ken­ne tyssää maa­nan­tai­na

08.02.2024 13:45 41
Limingan kohdalla sattunut sähköratavaurio on saatu korjattua

Li­min­gan koh­dal­la sat­tu­nut säh­kö­ra­ta­vau­rio on saatu kor­jat­tua

02.02.2024 18:55 15
Vanhemmat
Kaksi pohjoiseen matkaavaa junaa myöhässä

Kaksi poh­joi­seen mat­kaa­vaa junaa myö­häs­sä

17.01.2024 10:39 5
VR:llä ongelmia lumen ja kalustovikojen vuoksi – Helsingistä Ouluun matkannut juna lähti kolme tuntia myöhässä

VR:llä on­gel­mia lumen ja ka­lus­to­vi­ko­jen vuoksi – Hel­sin­gis­tä Ouluun mat­kan­nut juna lähti kolme tuntia myö­häs­sä

12.01.2024 22:02 18
Kuorma-auton nosturi osui ratasiltaan Oulaisissa – matkustajajuna myöhästyi tunnin sillan tarkastuksen takia

Kuor­ma-au­ton nosturi osui ra­ta­sil­taan Ou­lai­sis­sa – mat­kus­ta­ja­ju­na myö­häs­tyi tunnin sillan tar­kas­tuk­sen takia

12.01.2024 13:58 3
VR peruu alkuviikosta kaukoliikenteen junavuoroja pakkasen takia – kalustoa huolletaan tehostetusti

VR peruu al­ku­vii­kos­ta kau­ko­lii­ken­teen ju­na­vuo­ro­ja pak­ka­sen takia – ka­lus­toa huol­le­taan te­hos­te­tus­ti

07.01.2024 16:24 2
Eikö pakkasesta kärsiviä junia voi sulattaa Oulun varikolla? VR:n kunnossapitojohtaja vastaa kysymyksiin junien ongelmista

Eikö pak­ka­ses­ta kär­si­viä junia voi su­lat­taa Oulun va­ri­kol­la? VR:n kun­nos­sa­pi­to­joh­ta­ja vastaa ky­sy­myk­siin junien on­gel­mis­ta

06.01.2024 14:00 24
Tilaajille
Kaukojunat myöhästelevät etenkin lännessä ja pohjoisessa, yksi alkuillan matka peruttu

Kau­ko­ju­nat myö­häs­te­le­vät etenkin län­nes­sä ja poh­joi­ses­sa, yksi al­kuil­lan matka peruttu

06.01.2024 13:05 3
VR peruu loppuviikolta kymmenittäin kaukoliikenteen junavuoroja pakkasen takia

VR peruu lop­pu­vii­kol­ta kym­me­nit­täin kau­ko­lii­ken­teen ju­na­vuo­ro­ja pak­ka­sen takia

04.01.2024 15:46 22
Pohjoiseen meneviä junia on reilusti myöhässä aikataulusta

Poh­joi­seen meneviä junia on rei­lus­ti myö­häs­sä ai­ka­tau­lus­ta

03.01.2024 09:21 3
Tilaajille
Junien myöhästelyt jatkuvat kovan pakkasen takia – Ouluun ja Rovaniemelle matkalla oleva Intercity hyytyi Kokkolan eteläpuolelle

Junien myö­häs­te­lyt jat­ku­vat kovan pak­ka­sen takia – Ouluun ja Ro­va­nie­mel­le mat­kal­la oleva In­ter­ci­ty hyytyi Kok­ko­lan ete­lä­puo­lel­le

02.01.2024 08:17 24
Tilaajille
Raideliikenteessä laajalti viivästyksiä, alle puolet kaukojunista aikataulussa

Rai­de­lii­ken­tees­sä laa­jal­ti vii­väs­tyk­siä, alle puolet kau­ko­ju­nis­ta ai­ka­tau­lus­sa

01.01.2024 22:07 4
VR lunasti Allegro-junat ja tuo ne kotimaan kaukoliikenteeseen

VR lunasti Al­leg­ro-ju­nat ja tuo ne ko­ti­maan kau­ko­lii­ken­tee­seen

14.12.2023 10:16 11
Yöjunat kulkevat mahdollisesta lakosta huolimatta – lipun hinta hyvitetään, jos matka jää tekemättä

Yöjunat kul­ke­vat mah­dol­li­ses­ta lakosta huo­li­mat­ta – lipun hinta hy­vi­te­tään, jos matka jää te­ke­mät­tä

12.12.2023 09:51 2