Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

VR
Lennoista ja lentopaikoista on Oulussa pulaa – Finnair aikoo pitää Oulun reitin kärjessä tärkeyslistalla

Len­nois­ta ja len­to­pai­kois­ta on Oulussa pulaa – Finnair aikoo pitää Oulun reitin kär­jes­sä tär­keys­lis­tal­la

05.09.2023 20:15 36
Tilaajille
Ii haluaa jälleen matkustajajunien pysähdyspaikaksi – muutostarpeista tehdään selvitys Väyläviraston kanssa

Ii haluaa jälleen mat­kus­ta­ja­ju­nien py­säh­dys­pai­kak­si – muu­tos­tar­peis­ta tehdään sel­vi­tys Väy­lä­vi­ras­ton kanssa

25.08.2023 16:00 14
Tilaajille
Häiriö junaliikenteessä Seinäjoella – vika vaikutti kaikkiin Seinäjoelle saapuviin ja sieltä lähteviin kaukojuniin

Häiriö ju­na­lii­ken­tees­sä Sei­nä­joel­la – vika vai­kut­ti kaik­kiin Sei­nä­joel­le saa­pu­viin ja sieltä läh­te­viin kau­ko­ju­niin

07.08.2023 23:40
VR teki tutkinnan Oulun Koskelan erikoisesta raideonnettomuudesta – "Se oli monen tekijän summa"

VR teki tut­kin­nan Oulun Kos­ke­lan eri­koi­ses­ta rai­de­on­net­to­muu­des­ta – "Se oli monen tekijän summa"

26.07.2023 12:52 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kä­tei­sen rahan käyt­tä­jät huo­mioi­ta­va pa­rem­min

14.07.2023 05:30 7
Tilaajille
Kysyimme, miksi Oulu–Kemi-rata on jatkuvasti poikki: "Selkein yhteinen tekijä on ukkonen"

Ky­syim­me, miksi Ou­lu–­Ke­mi-ra­ta on jat­ku­vas­ti poikki: "Sel­kein yh­tei­nen tekijä on uk­ko­nen"

07.07.2023 15:09 5
Tilaajille
Junaliikenteessä ilmennyt sähkövika on korjattu, junat kulkevat normaalisti

Ju­na­lii­ken­tees­sä il­men­nyt säh­kö­vi­ka on kor­jat­tu, junat kul­ke­vat nor­maa­lis­ti

07.07.2023 08:36 25
Junaliikenne keskeytyi Oulun ja Tornion välisellä rataosuudella perjantai-iltana – vika saatiin yöllä korjattua, mutta myös lauantain junia korvataan busseilla

Ju­na­lii­ken­ne kes­key­tyi Oulun ja Tornion vä­li­sel­lä ra­ta­osuu­del­la per­jan­tai-il­ta­na – vika saatiin yöllä kor­jat­tua, mutta myös lauan­tain junia kor­va­taan bus­seil­la

01.07.2023 10:48 12
VR lisää junavuoroja ja istumapaikkoja Oulun ja Helsingin välillä tästä päivästä alkaen

VR lisää ju­na­vuo­ro­ja ja is­tu­ma­paik­ko­ja Oulun ja Hel­sin­gin välillä tästä päi­väs­tä alkaen

19.06.2023 15:37 27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tal­vi­nen matka, sä­vel­tä­nyt Val­tion­rau­ta­tiet

16.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Junalippu voi maksaa moninkertaisen hinnan, jos matkan varaa viime tingassa – Kysyimme Oulun asemalta lähteviltä, miten he hinnoitteluun suhtautuvat

Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa – Ky­syim­me Oulun ase­mal­ta läh­te­vil­tä, miten he hin­noit­te­luun suh­tau­tu­vat

07.06.2023 17:00 34
Tilaajille
Oulu on jäänyt pussin perälle, ja se tekee monen arjesta raivostuttavan hankalaa ja kallista
Kolumni

Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

03.06.2023 06:05 56
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat vaativat pohjoisen liikenneyhteyksiin parannusta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­teyk­siin pa­ran­nus­ta

05.06.2023 13:46 1
Tilaajille
VR aloittaa muutosneuvottelut – metsäteollisuuden heikentyminen, Venäjän-liikenteen loppuminen ja inflaatio haastavat

VR aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ­met­sä­teol­li­suu­den hei­ken­ty­mi­nen, Ve­nä­jän-lii­ken­teen lop­pu­mi­nen ja inf­laa­tio haas­ta­vat

24.05.2023 14:51 1
Kaleva seurasi, kun oululaisperhe pääsi testaamaan VR:n uutta makuuvaunua – Puusta rakennetut testivaunut löytyvät teollisuusalueelta Ruskosta

Kaleva seu­ra­si, kun ou­lu­lais­per­he pääsi tes­taa­maan VR:n uutta ma­kuu­vau­nua – Puusta ra­ken­ne­tut tes­ti­vau­nut löy­ty­vät teol­li­suus­alueel­ta Rus­kos­ta

10.05.2023 05:00 6
Tilaajille
Ratajärjestelmän vaurio haittaa junaliikennettä, poliisi epäilee tuhotyötä – Aamun Helsinki-Oulu vuoro peruttujen joukossa

Ra­ta­jär­jes­tel­män vaurio haittaa ju­na­lii­ken­net­tä, poliisi epäilee tu­ho­työ­tä – Aamun Hel­sin­ki-Ou­lu vuoro pe­rut­tu­jen jou­kos­sa

21.04.2023 09:22
Oulussa aletaan pian uudistaa ruotsalaisen rautatieyhtiön sähköjunia –  "Tämä on ehdottomasti tosi iso juttu meille!"

Oulussa aletaan pian uu­dis­taa ruot­sa­lai­sen rau­ta­tie­yh­tiön säh­kö­ju­nia –  "Tämä on eh­dot­to­mas­ti tosi iso juttu meil­le!"

12.04.2023 18:00 29
Tilaajille
VR:n toimitusjohtaja joutuu pohtimaan junien mainetta, talousahdinkoa ja raideleveyden eurooppalaistamista – Elisa Markulalle kallein on "se tyhjä paikka"

VR:n toi­mi­tus­joh­ta­ja joutuu poh­ti­maan junien mai­net­ta, ta­lous­ah­din­koa ja rai­de­le­vey­den eu­roop­pa­lais­ta­mis­ta – Elisa Mar­ku­lal­le kallein on "se tyhjä paikka"

01.04.2023 18:30 1
Tilaajille
Junan autovaunu suistui raiteilta Oulun aseman läheisyydessä – junaliikenne sujuu normaalisti

Junan au­to­vau­nu suistui rai­teil­ta Oulun aseman lä­hei­syy­des­sä – ju­na­lii­ken­ne sujuu nor­maa­lis­ti

26.03.2023 14:59 1
Lakosta lankeaa VR:lle miljoonatappiot – Kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä: "Tunnelmat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vaikutti mielettömän monen arkeen"

Lakosta lankeaa VR:lle mil­joo­na­tap­piot – Kau­ko­lii­ken­teen johtaja Piia Tyy­ni­lä: "Tun­nel­mat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vai­kut­ti mie­let­tö­män monen arkeen"

23.03.2023 18:30 5
Tilaajille