Pääkirjoitus: Asun­to­kau­pan krii­si­vai­he sekä lyö että hellii

Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­ri­nis­ta on hyötyä myös hänen vas­tus­ta­jil­leen – kan­sain­vä­li­nen ar­vos­tus on eri­tyi­nen va­luut­ta, joka tulee hyö­dyn­tää tuo­reel­taan

29.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauha Uk­rai­naan neu­vo­tel­len

02.03.2023 05:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus on Suomen vii­mei­nen ol­jen­kor­si

18.02.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen lä­he­tet­tä­vä Leo­pard-vau­nu­ja Uk­rai­naan

27.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen on har­kit­ta­va kan­na­tus­ta Uk­rai­nan liit­ty­mi­sel­le Eu­roo­pan unionin lisäksi myös Natoon

13.09.2022 06:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sal­li­nen len­to­ve­ro olisi Suo­mel­le epä­edul­li­nen

15.07.2022 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saksa laski kesäksi polt­to­ai­nei­den ve­ro­tus­ta, missä vii­py­vät Suomen sa­man­kal­tai­set rat­kai­sut?

07.06.2022 05:00 3
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Suomen suhtautuminen ja lainsäädäntö terrorismista vastaa hyvin eurooppalaisia Nato-maita

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Suomen suh­tau­tu­mi­nen ja lain­sää­dän­tö ter­ro­ris­mis­ta vastaa hyvin eu­roop­pa­lai­sia Na­to-mai­ta

03.06.2022 22:33 2
Biden tapasi Naton pääsihteerin, antoi tukensa Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksille

Biden tapasi Naton pää­sih­tee­rin, antoi tukensa Suomen ja Ruotsin Na­to-ha­ke­muk­sil­le

02.06.2022 23:23 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun Suomi ir­tau­tui Ve­nä­jäs­tä – olemme pa­laa­mas­sa ul­ko­po­li­tii­kas­sa yh­teis­eloon Ruotsin kanssa

22.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi Venäjän tur­val­li­suus­uh­ka­na

04.05.2022 07:00 7
Tilaajille
Esa Nieminen viihtyy taustalla

Esa Nie­mi­nen viihtyy taus­tal­la

20.04.2022 08:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eroon Venäjän ener­gias­ta – kaa­su­put­ki Nor­jas­ta Pe­rä­me­ren kautta Saksaan

14.04.2022 07:00 2
Tilaajille
Huoltovarmuutta on tarkasteltava laaja-alaisena kokonaisuutena
Kolumni

Huol­to­var­muut­ta on tar­kas­tel­ta­va laa­ja-alai­se­na ko­ko­nai­suu­te­na

22.03.2022 16:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten on pääs­tä­vä kou­luun, van­hem­mat eivät saa olla halpaa työ­voi­maa

22.03.2022 04:00
Tilaajille
MTV:n uutiset: Yli 600 ukrainalaista hakenut turvapaikkaa Suomesta

MTV:n uu­ti­set: Yli 600 uk­rai­na­lais­ta hakenut tur­va­paik­kaa Suo­mes­ta

06.03.2022 20:57 7
Mikä muuttuisi jos Suomi olisi Natossa? "Suomi vakauttaisi ympäristöään", sanoo tutkija

Mikä muut­tui­si jos Suomi olisi Na­tos­sa? "Suomi va­kaut­tai­si ym­pä­ris­töään", sanoo tutkija

02.03.2022 21:39 1
Niinistö: Suomeen ei kohdistu minkäänlaista uhkaa – Koko Itämeren alue tuntuu hyvin rauhalliselta

Nii­nis­tö: Suomeen ei koh­dis­tu min­kään­lais­ta uhkaa – Koko Itä­me­ren alue tuntuu hyvin rau­hal­li­sel­ta

22.02.2022 13:29 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on se ai­kaik­ku­na, jolloin liittyä Natoon

28.01.2022 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rä­me­ren­kaa­ri on nos­tet­ta­va asia­lis­tal­le pää­tök­sen­teos­sa – Poh­jois-Suo­mi ja Poh­jois-Ruot­si ovat tu­le­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä suurten mul­lis­tus­ten koh­tee­na

22.11.2021 05:30
Tilaajille