Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Suomi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi ei voi käydä ase­kaup­paa Is­rae­lin kanssa

05.02.2024 05:00 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lakia kak­sois­kan­sa­lai­suu­des­ta olisi pitänyt ai­koi­naan miettiä monelta kan­nal­ta

03.02.2024 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jaetun maan tak­tiik­ka on vaa­rak­si pie­nil­le val­tioil­le – yhtä vaa­li­voit­toa kan­nat­te­le­vam­pi mah­dol­li­suus se ei silti ole ke­nel­le­kään

30.01.2024 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saamme olla ylpeitä pre­si­den­tin­vaa­lis­tam­me – Suomen kansa on si­vis­ty­nyt­tä, osaa valita hen­ki­lön, josta pik­ku­hil­jaa tulee lähes koko kansan pre­si­dent­ti

13.01.2024 05:30 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voim­me­ko ottaa oppia Es­pan­jas­ta?

12.12.2023 05:30 5
Yli-Iin kasvatti Hanna Niemelä manasi katastrofaalista avauserää, joka murskasi Suomen kultaunelman – "Maksoimme kalliin hinnan"

Yli-Iin kas­vat­ti Hanna Niemelä manasi ka­tast­ro­faa­lis­ta avau­se­rää, joka murs­ka­si Suomen kul­ta­unel­man – "Mak­soim­me kalliin hinnan"

10.12.2023 17:36 3
Tilaajille
Suomi sulkee neljä rajanylityspaikkaa itärajalla – Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikalle on saapunut turvapaikanhakijoita

Suomi sulkee neljä ra­jan­yli­tys­paik­kaa itä­ra­jal­la – Kuhmon Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­pai­kal­le on saa­pu­nut tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta

16.11.2023 15:59 22
Niinistö kiitti Bidenia vahvasta tuesta tiedotustilaisuudessa – Biden vakuutti Yhdysvaltojen sitoutumista Natoon

Nii­nis­tö kiitti Bidenia vah­vas­ta tuesta tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa – Biden va­kuut­ti Yh­dys­val­to­jen si­tou­tu­mis­ta Natoon

13.07.2023 18:17 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ul­ko­mail­ta hoi­ta­jia Suomeen – käyt­tää­kö Suomi omaksi hyö­dyk­seen Sam­bial­le an­ta­maan­sa ke­hi­ty­sa­pua?

07.07.2023 05:30 1
Tilaajille
Suomen Bagdadin-suurlähetystöstä evakuoitu henkilökunta palaa lähetystöön maanantaina – Koraani-kohun mielenosoitukset laantuneet

Suomen Bag­da­din-suur­lä­he­tys­tös­tä eva­kuoi­tu hen­ki­lö­kun­ta palaa lä­he­tys­töön maa­nan­tai­na – Ko­raa­ni-ko­hun mie­len­osoi­tuk­set laan­tu­neet

02.07.2023 21:38 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Tätä maata minä ra­kas­tan

27.06.2023 05:00
Tilaajille
Vasemmistovalta vaihtui oikeistohallitukseen – Petteri Orpon hallituksen ministerit vannoivat valansa

Va­sem­mis­to­val­ta vaihtui oi­keis­to­hal­li­tuk­seen – Petteri Orpon hal­li­tuk­sen mi­nis­te­rit van­noi­vat valansa

20.06.2023 19:05 52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus­yh­teis­työ­tä Suomen ja Yh­dys­val­to­jen välille

10.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen stra­te­gi­nen tila – arvot ker­to­vat

01.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen vauh­dit­taa ta­lout­ta ja turvaa hy­vin­voin­tia – seu­raa­van hal­li­tuk­sen käyn­nis­tet­tä­vä val­tio­neu­vos­to­ta­soi­nen Poh­joi­sen ohjelma

31.05.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ma­ri­nis­ta on hyötyä myös hänen vas­tus­ta­jil­leen – kan­sain­vä­li­nen ar­vos­tus on eri­tyi­nen va­luut­ta, joka tulee hyö­dyn­tää tuo­reel­taan

29.03.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rauha Uk­rai­naan neu­vo­tel­len

02.03.2023 05:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus on Suomen vii­mei­nen ol­jen­kor­si

18.02.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen lä­he­tet­tä­vä Leo­pard-vau­nu­ja Uk­rai­naan

27.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen on har­kit­ta­va kan­na­tus­ta Uk­rai­nan liit­ty­mi­sel­le Eu­roo­pan unionin lisäksi myös Natoon

13.09.2022 06:00 13
Tilaajille