Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sote-ala
Oulun yliopisto aloittaa saamen kielen koulutuksen sotealan ammattilaisille

Oulun yli­opis­to aloit­taa saamen kielen kou­lu­tuk­sen so­tea­lan am­mat­ti­lai­sil­le

04.09.2023 18:19 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Kun­tou­tu­mis­pol­kua­ni on ollut vii­toit­ta­mas­sa tois­ta­kym­men­tä sote-alan am­mat­ti­lais­ta” – mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­ja kuor­mit­tuu, kun hoi­to­suh­teet ovat ly­hyt­ai­kai­sia ja yl­lät­tä­väs­ti kat­kei­le­via

10.06.2023 06:00 6
Tilaajille
Sote- ja kunta-alan palkkoja nostetaan viiden vuoden sisällä 20,9 prosenttia – Tehyn mukaan korotus on historiallisen suuri

Sote- ja kun­ta-alan palk­ko­ja nos­te­taan viiden vuoden sisällä 20,9 pro­sent­tia – Tehyn mukaan korotus on his­to­rial­li­sen suuri

07.03.2023 19:04 32
Tukityöt siirrettävä pois sote-ammattilaisilta, sanoo ministeri Kiuru – ministeriö ratkoisi hoitajapulaa myös koulutusmäärillä ja rekrytoinneilla ulkomailta

Tu­ki­työt siir­ret­tä­vä pois so­te-am­mat­ti­lai­sil­ta, sanoo mi­nis­te­ri Kiuru – mi­nis­te­riö rat­koi­si hoi­ta­ja­pu­laa myös kou­lu­tus­mää­ril­lä ja rek­ry­toin­neil­la ul­ko­mail­ta

15.02.2023 19:44 18
STT:n tiedot: Sote-tukipaketin hintahaarukka 200–700 miljoonaa euroa, neuvottelut aloitettu

STT:n tiedot: Sote-tu­ki­pa­ke­tin hin­ta­haa­ruk­ka 200–700 mil­joo­naa euroa, neu­vot­te­lut aloi­tet­tu

11.01.2023 18:32 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­va-avus­ta­jil­la tärkeä rooli osana sote-alan hen­ki­lös­tö­pu­lan rat­kai­sua

19.12.2022 05:30 1
Tilaajille
Henkilöstö keskiöön hyvinvointialueilla – Työyhteisöjen yhteensovittamisessa iso urakka

Hen­ki­lös­tö kes­kiöön hy­vin­voin­ti­alueil­la – Työ­yh­tei­sö­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa iso urakka

29.11.2022 18:00
Tilaajille
Hoitoalan sopu tyydyttää Oulussa – sote-alalle antelias palkkaohjelma, joka nostaa hoitajien tuloja tulevina vuosina selvästi muita aloja reilummin

Hoi­to­alan sopu tyy­dyt­tää Oulussa – sote-alal­le an­te­lias palk­kaoh­jel­ma, joka nostaa hoi­ta­jien tuloja tu­le­vi­na vuosina sel­väs­ti muita aloja rei­lum­min

03.10.2022 19:34 52
Tilaajille
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saatiin neuvottelutulos – Superin, Tehyn ja Erton ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi

Yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le saatiin neu­vot­te­lu­tu­los – Su­pe­rin, Tehyn ja Erton ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to päättyi

22.06.2022 23:42 1
"Kaikki pitää tehdä lasten eteen" – 60 vuotta täyttävä Anne-Maria Takkula sai elämänohjeet työhönsä sote-alalla jo pikkutyttönä isältään ja isoäidiltään

"Kaikki pitää tehdä lasten eteen" – 60 vuotta täyt­tä­vä An­ne-Ma­ria Takkula sai elä­män­oh­jeet työ­hön­sä sote-alal­la jo pik­ku­tyt­tö­nä isäl­tään ja iso­äi­dil­tään

23.05.2022 19:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li- ja ter­veys­alan re­surs­si­pu­laan on rat­kai­su­ja – miksi ne eivät kelpaa?

20.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huono joh­ta­mi­nen kiih­dyt­tää sote-alan työn­te­ki­jä­pu­laa

24.04.2022 04:29 4
Tilaajille
Tuhannet OYSin hoitajat ovat valmiita kahden viikon lakkoon – henkeä suojeleva työ jatkuisi, muu toiminta käytännössä lamaantuisi

Tu­han­net OYSin hoi­ta­jat ovat val­mii­ta kahden viikon lakkoon – henkeä suo­je­le­va työ jat­kui­si, muu toi­min­ta käy­tän­nös­sä la­maan­tui­si

17.03.2022 13:21 69
Tilaajille
Noin 40 ihmistä kokoontui osoittamaan mieltään sote-henkilöstön koronarokotusvelvoitetta vastaan Oulussa

Noin 40 ihmistä ko­koon­tui osoit­ta­maan miel­tään sote-hen­ki­lös­tön ko­ro­na­ro­ko­tus­vel­voi­tet­ta vastaan Oulussa

01.02.2022 16:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Keitä oi­keas­taan va­lit­sim­me? Pelkoni on, että alue­val­tuus­tos­ta tulee sote-alan työn­te­ki­jöi­den uusi edun­val­von­ta­osas­to

25.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Keskusta juhli Pohjois-Pohjanmaalla – puolue sai eniten ääniä kaikissa alueen kunnissa, paikkoja 32

Kes­kus­ta juhli Poh­jois-Poh­jan­maal­la – puolue sai eniten ääniä kai­kis­sa alueen kun­nis­sa, paik­ko­ja 32

24.01.2022 00:11 3
Tilaajille
Sote-muutos voi olla alan yrittäjän mielestä fiasko tai mahdollisuus – "Riippuu niin paljon siitä, millaiset ihmiset siellä ovat päättämässä toteutuksesta"

Sote-muu­tos voi olla alan yrit­tä­jän mie­les­tä fiasko tai mah­dol­li­suus – "Riip­puu niin paljon siitä, mil­lai­set ihmiset siellä ovat päät­tä­mäs­sä to­teu­tuk­ses­ta"

19.01.2022 06:00 13
Tilaajille
Eduskunnassa keskustellaan hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta – perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät velvoitteen hylkäämistä

Edus­kun­nas­sa kes­kus­tel­laan hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­vel­voit­tees­ta – ­pe­rus­suo­ma­lai­set ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät vel­voit­teen hyl­kää­mis­tä

28.12.2021 16:01 7
BBI Finlandin maajohtaja: Suomeen haluavat työperäiset maahanmuuttajat olisi otettava ilolla vastaan

BBI Fin­lan­din maa­joh­ta­ja: Suomeen ha­lua­vat työ­pe­räi­set maa­han­muut­ta­jat olisi otet­ta­va ilolla vastaan

11.10.2021 06:00 7
Tilaajille
Kysely: Joka kolmas sote-työntekijä on koronan vuoksi pelännyt terveytensä puolesta työssään

Kysely: Joka kolmas sote-työn­te­ki­jä on koronan vuoksi pe­län­nyt ter­vey­ten­sä puo­les­ta työs­sään

27.01.2021 12:55 2