Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä – katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

Ukrainan sota: Uk­rai­na­lais­äi­dit ker­to­vat, kuinka pa­ke­ni­vat las­ten­sa kanssa turvaan Ouluun

Luitko jo tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Sote-ala
Henkilöstö keskiöön hyvinvointialueilla – Työyhteisöjen yhteensovittamisessa iso urakka

Hen­ki­lös­tö kes­kiöön hy­vin­voin­ti­alueil­la – Työ­yh­tei­sö­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa iso urakka

29.11.2022 18:00
Tilaajille
Hoitoalan sopu tyydyttää Oulussa – sote-alalle antelias palkkaohjelma, joka nostaa hoitajien tuloja tulevina vuosina selvästi muita aloja reilummin

Hoi­to­alan sopu tyy­dyt­tää Oulussa – so­te-alal­le an­te­lias palk­kaoh­jel­ma, joka nostaa hoi­ta­jien tuloja tu­le­vi­na vuosina sel­väs­ti muita aloja rei­lum­min

03.10.2022 19:34 52
Tilaajille
Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saatiin neuvottelutulos – Superin, Tehyn ja Erton ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi

Yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le saatiin neu­vot­te­lu­tu­los – Su­pe­rin, Tehyn ja Erton ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to päättyi

22.06.2022 23:42 1
"Kaikki pitää tehdä lasten eteen" – 60 vuotta täyttävä Anne-Maria Takkula sai elämänohjeet työhönsä sote-alalla jo pikkutyttönä isältään ja isoäidiltään

"Kaikki pitää tehdä lasten eteen" – 60 vuotta täyt­tä­vä An­ne-Ma­ria Takkula sai elä­män­oh­jeet työ­hön­sä so­te-alal­la jo pik­ku­tyt­tö­nä isäl­tään ja iso­äi­dil­tään

23.05.2022 19:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li- ja ter­veys­alan re­surs­si­pu­laan on rat­kai­su­ja – miksi ne eivät kelpaa?

20.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huono joh­ta­mi­nen kiih­dyt­tää so­te-alan työn­te­ki­jä­pu­laa

24.04.2022 04:29 4
Tilaajille
Tuhannet OYSin hoitajat ovat valmiita kahden viikon lakkoon – henkeä suojeleva työ jatkuisi, muu toiminta käytännössä lamaantuisi

Tu­han­net OYSin hoi­ta­jat ovat val­mii­ta kahden viikon lakkoon – henkeä suo­je­le­va työ jat­kui­si, muu toi­min­ta käy­tän­nös­sä la­maan­tui­si

17.03.2022 13:21 69
Tilaajille
Noin 40 ihmistä kokoontui osoittamaan mieltään sote-henkilöstön koronarokotusvelvoitetta vastaan Oulussa

Noin 40 ihmistä ko­koon­tui osoit­ta­maan miel­tään so­te-hen­ki­lös­tön ko­ro­na­ro­ko­tus­vel­voi­tet­ta vastaan Oulussa

01.02.2022 16:14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Keitä oi­keas­taan va­lit­sim­me? Pelkoni on, että alue­val­tuus­tos­ta tulee so­te-alan työn­te­ki­jöi­den uusi edun­val­von­ta­osas­to

25.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Keskusta juhli Pohjois-Pohjanmaalla – puolue sai eniten ääniä kaikissa alueen kunnissa, paikkoja 32

Kes­kus­ta juhli Poh­jois-Poh­jan­maal­la – puolue sai eniten ääniä kai­kis­sa alueen kun­nis­sa, paik­ko­ja 32

24.01.2022 00:11 3
Tilaajille
Sote-muutos voi olla alan yrittäjän mielestä fiasko tai mahdollisuus – "Riippuu niin paljon siitä, millaiset ihmiset siellä ovat päättämässä toteutuksesta"

So­te-muu­tos voi olla alan yrit­tä­jän mie­les­tä fiasko tai mah­dol­li­suus – "Riip­puu niin paljon siitä, mil­lai­set ihmiset siellä ovat päät­tä­mäs­sä to­teu­tuk­ses­ta"

19.01.2022 06:00 13
Tilaajille
Eduskunnassa keskustellaan hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta – perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät velvoitteen hylkäämistä

Edus­kun­nas­sa kes­kus­tel­laan hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­vel­voit­tees­ta – ­pe­rus­suo­ma­lai­set ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät vel­voit­teen hyl­kää­mis­tä

28.12.2021 16:01 7
BBI Finlandin maajohtaja: Suomeen haluavat työperäiset maahanmuuttajat olisi otettava ilolla vastaan

BBI Fin­lan­din maa­joh­ta­ja: Suomeen ha­lua­vat työ­pe­räi­set maa­han­muut­ta­jat olisi otet­ta­va ilolla vastaan

11.10.2021 06:00 7
Tilaajille
Kysely: Joka kolmas sote-työntekijä on koronan vuoksi pelännyt terveytensä puolesta työssään

Kysely: Joka kolmas so­te-työn­te­ki­jä on koronan vuoksi pe­län­nyt ter­vey­ten­sä puo­les­ta työs­sään

27.01.2021 12:55 2
Koronakaranteenien aiheuttamat sijaiskulut rasittavat yksityistä sote-alaa – kustannustuesta ei ole avuksi

Ko­ro­na­ka­ran­tee­nien ai­heut­ta­mat si­jais­ku­lut ra­sit­ta­vat yk­si­tyis­tä so­te-alaa – kus­tan­nus­tues­ta ei ole avuksi

04.12.2020 22:00 2
Helsingin Diakonissalaitos harppasi isosti Ouluun ostamalla Caritas Palvelut – "Tämä on strategisesti ja henkisesti iso kauppa"

Hel­sin­gin Dia­ko­nis­sa­lai­tos harp­pa­si isosti Ouluun os­ta­mal­la Caritas Pal­ve­lut – "Tämä on stra­te­gi­ses­ti ja hen­ki­ses­ti iso kauppa"

02.09.2020 08:00 2
Tilaajille
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ja Nuorten Ystävät Oy perustavat uuden yhtiön

Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tok­sen Säätiö ja Nuorten Ystävät Oy pe­rus­ta­vat uuden yhtiön

02.09.2020 07:44 1