Pohjois-Pohjanmaan te-toimisto
Pohjois-Pohjanmaalla on työtä tarjolla, mutta tekijöitä puuttuu – etenkin vartijoista on pulaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on työtä tar­jol­la, mutta te­ki­jöi­tä puuttuu – etenkin var­ti­jois­ta on pulaa

06.10.2021 07:00 14
Tilaajille
TE-toimiston asiakasmäärät kasvoivat – koronavuosi vauhditti palvelujen sähköistämistä

TE-toi­mis­ton asia­kas­mää­rät kas­voi­vat – ko­ro­na­vuo­si vauh­dit­ti pal­ve­lu­jen säh­köis­tä­mis­tä

25.03.2021 10:40
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto tarjoaa avustuksia kuntien ja kolmannen sektorin työllistämishankkeille – avustuksia voi hakea 8. helmikuuta saakka

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­to tarjoaa avus­tuk­sia kuntien ja kol­man­nen sek­to­rin työl­lis­tä­mis­hank­keil­le – avus­tuk­sia voi hakea 8. hel­mi­kuu­ta saakka

13.01.2021 20:05 3
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston aukioloajoissa poikkeuksia 18. tammikuuta asti

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­ton au­ki­olo­ajois­sa poik­keuk­sia 18. tam­mi­kuu­ta asti

18.12.2020 18:02
Koronakriisi pitää työttömyysluvut edelleen korkealla – Pohjois-Pohjanmaalla heinäkuussa 7000 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin viime vuonna, Oulussa maakunnan korkein työttömyysaste

Ko­ro­na­krii­si pitää työt­tö­myys­lu­vut edel­leen kor­keal­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hei­nä­kuus­sa 7000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa enemmän kuin viime vuonna, Oulussa maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te

25.08.2020 11:00
Pohjois-Pohjanmaalla edelleen tarvetta ICT-alan osaajille – selain- ja palvelupuolen taitajat vahvoilla työmarkkinoilla

Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen tar­vet­ta ICT-alan osaa­jil­le – selain- ja pal­ve­lu­puo­len tai­ta­jat vah­voil­la työ­mark­ki­noil­la

12.05.2020 22:21