Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Pohjois-Pohjanmaan te-toimisto
Yrittäjille omannäköisiä rekrytapahtumia – osaajia ja näkyvyyttä TE-palvelujen kautta
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Yrit­tä­jil­le oman­nä­köi­siä rek­ry­ta­pah­tu­mia – osaajia ja nä­ky­vyyt­tä TE-pal­ve­lu­jen kautta

08.05.2023 06:00
TE-toimisto kulkee yrittäjän rinnalla lomautustilanteen yli
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-toi­mis­to kulkee yrit­tä­jän rin­nal­la lo­mau­tus­ti­lan­teen yli

20.03.2023 06:00
”Olemme täällä myös yrityksiä varten” – TE-toimisto räätälöi palvelut rekrytointitarpeisiin
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

”Olemme täällä myös yri­tyk­siä varten” – TE-toi­mis­to rää­tä­löi pal­ve­lut rek­ry­toin­ti­tar­pei­siin

13.12.2022 06:00
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistosta eläkkeelle jäänyt johtaja Maire Mäki on kerran irtisanottu johtajan paikalta – "Tittelit eivät ole tärkeintä, vaan mielekäs työ"

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­tos­ta eläk­keel­le jäänyt johtaja Maire Mäki on kerran ir­ti­sa­not­tu joh­ta­jan pai­kal­ta – "Tit­te­lit eivät ole tär­kein­tä, vaan mie­le­käs työ"

05.12.2022 21:28 6
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan te-toimiston johtoon nimitettiin palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Poh­jois-Poh­jan­maan te-toi­mis­ton johtoon ni­mi­tet­tiin pal­ve­lu­joh­ta­ja Pirjo Jun­tu­nen

03.10.2022 10:10
TE-live luo edellytykset onnistuneelle rekrytoinnille – vuorovaikutteinen lähetys lisää näkyvyyttä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-live luo edel­ly­tyk­set on­nis­tu­neel­le rek­ry­toin­nil­le – vuo­ro­vai­kut­tei­nen lähetys lisää nä­ky­vyyt­tä

04.10.2022 14:17
Pohjois-Pohjanmaalla runsaasti avoimia työpaikkoja – Koko Suomen suhdannetilanne työmarkkinoilla heikentynyt tuntuvasti

Poh­jois-Poh­jan­maal­la run­saas­ti avoimia työ­paik­ko­ja – Koko Suomen suh­dan­ne­ti­lan­ne työ­mark­ki­noil­la hei­ken­ty­nyt tun­tu­vas­ti

23.08.2022 12:45 3
Pohjois-Pohjanmaalla on työtä tarjolla, mutta tekijöitä puuttuu – etenkin vartijoista on pulaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on työtä tar­jol­la, mutta te­ki­jöi­tä puuttuu – etenkin var­ti­jois­ta on pulaa

06.10.2021 07:00 22
Tilaajille
TE-toimiston asiakasmäärät kasvoivat – koronavuosi vauhditti palvelujen sähköistämistä

TE-toi­mis­ton asia­kas­mää­rät kas­voi­vat – ko­ro­na­vuo­si vauh­dit­ti pal­ve­lu­jen säh­köis­tä­mis­tä

25.03.2021 10:40
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto tarjoaa avustuksia kuntien ja kolmannen sektorin työllistämishankkeille – avustuksia voi hakea 8. helmikuuta saakka

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­to tarjoaa avus­tuk­sia kuntien ja kol­man­nen sek­to­rin työl­lis­tä­mis­hank­keil­le – avus­tuk­sia voi hakea 8. hel­mi­kuu­ta saakka

13.01.2021 20:05 3
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston aukioloajoissa poikkeuksia 18. tammikuuta asti

Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­ton au­ki­olo­ajois­sa poik­keuk­sia 18. tam­mi­kuu­ta asti

18.12.2020 18:02
Koronakriisi pitää työttömyysluvut edelleen korkealla – Pohjois-Pohjanmaalla heinäkuussa 7000 työtöntä työnhakijaa enemmän kuin viime vuonna, Oulussa maakunnan korkein työttömyysaste

Ko­ro­na­krii­si pitää työt­tö­myys­lu­vut edel­leen kor­keal­la – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hei­nä­kuus­sa 7000 työ­tön­tä työn­ha­ki­jaa enemmän kuin viime vuonna, Oulussa maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te

25.08.2020 11:00
Pohjois-Pohjanmaalla edelleen tarvetta ICT-alan osaajille – selain- ja palvelupuolen taitajat vahvoilla työmarkkinoilla

Poh­jois-Poh­jan­maal­la edel­leen tar­vet­ta ICT-alan osaa­jil­le – selain- ja pal­ve­lu­puo­len tai­ta­jat vah­voil­la työ­mark­ki­noil­la

12.05.2020 22:21