Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sosiaali- ja terveysjärjestöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen säästöt kään­ty­vät me­noik­si, jos jär­jes­tö­jen tuki ku­tis­tuu

16.09.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-jär­jes­töt tekevät sel­lais­ta työtä, jota kukaan muu ei tee

15.09.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oikein koh­den­ne­tut pal­ve­lut ovat parasta ta­lou­den­pi­toa – muis­ti­sai­rauk­sien en­nal­ta­eh­käi­sy kyt­ket­tä­vä kan­san­sai­rauk­sien eh­käi­sy­työ­hön

04.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

STM:n lain­val­mis­te­lus­sa unoh­det­tiin jär­jes­tö­jen yleis­hyö­dyl­li­nen toi­min­ta – jär­jes­töt on nos­tet­ta­va pi­kai­ses­ti ta­kai­sin har­joit­te­lu­kor­vauk­sien piiriin

31.10.2022 06:00
Tilaajille
Vastaamon asiakkaana ollut oululaisnainen huolestui tietojen vuotamisesta – Oulun Kriisikeskuksen mukaan anonyymille avulle on tarvetta

Vas­taa­mon asiak­kaa­na ollut ou­lu­lais­nai­nen huo­les­tui tie­to­jen vuo­ta­mi­ses­ta – Oulun Krii­si­kes­kuk­sen mukaan ano­nyy­mil­le avulle on tar­vet­ta

27.10.2020 20:38 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Poh­jan­maal­la jär­jes­töil­lä on erit­täin mer­kit­tä­vä rooli hy­vin­voin­nin edis­tä­ji­nä sekä so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kump­pa­nei­na ja tuot­ta­ji­na

04.09.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­yh­teis­työ sote-kes­kuk­sis­sa edel­lyt­tää maa­kun­nal­lis­ta re­surs­sia

14.06.2020 06:30
Tilaajille