Sosiaali- ja terveysjärjestöt
Lukijalta Mielipide

Poh­jois-Poh­jan­maal­la jär­jes­töil­lä on erit­täin mer­kit­tä­vä rooli hy­vin­voin­nin edis­tä­ji­nä sekä so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den kump­pa­nei­na ja tuot­ta­ji­na

04.09.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helena Liimatainen

Jär­jes­tö­yh­teis­työ so­te-kes­kuk­sis­sa edel­lyt­tää maa­kun­nal­lis­ta re­surs­sia

14.06.2020 06:30 0
Tilaajille