Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Hoitoala

Caritas Pal­ve­lut aikoo vä­hen­tää väkeä – Yt-neu­vot­te­lu­jen pii­ris­sä sata työn­te­ki­jää Oulun seu­dul­la ja Ro­va­nie­mel­lä

01.09.2021 17:00 4
Tilaajille
Annetaan hoitajille ja lääkäreille työrauha
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan hoi­ta­jil­le ja lää­kä­reil­le työ­rau­ha

26.05.2021 01:05
Tilaajille
Hoitoalan työntekijät ovat yhteiskunnan kantava voima
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­toa­lan työn­te­ki­jät ovat yh­teis­kun­nan kantava voima

21.05.2021 01:10 1
Tilaajille
Oulun yliopisto tähtää ikäihmisten arjen kohentamiseen – "Yksi iso haaste on henkilöstön osaaminen, työmotivaatio ja sitoutuminen työhön"

Oulun ylio­pis­to tähtää ikäih­mis­ten arjen ko­hen­ta­mi­seen – "Yksi iso haaste on hen­ki­lös­tön osaa­mi­nen, työ­mo­ti­vaa­tio ja si­tou­tu­mi­nen työhön"

09.12.2020 07:20 1
Tilaajille
Tehy: TAYS määräsi koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit töihin, asiasta kanneltu oikeusasiamiehelle

Tehy: TAYS määräsi ko­ro­nal­le al­tis­tu­neet hoi­ta­jat ja lää­kä­rit töihin, asiasta kan­nel­tu oi­keu­sa­sia­mie­hel­le

07.12.2020 18:13 8
Terveystalo palkitsee etulinjan työntekijöitään 500 euron palkkiolla

Ter­veys­ta­lo pal­kit­see etu­lin­jan työn­te­ki­jöi­tään 500 euron palk­kiol­la

04.12.2020 15:50
Suomeen koulutetaan ennätysmäärä uusia lähihoitajia, jotka erikoistuvat vanhustyöhön – Löytyykö heitä isoja kolhuja saaneelle alalle?

Suomeen kou­lu­te­taan en­nä­tys­mää­rä uusia lä­hi­hoi­ta­jia, jotka eri­kois­tu­vat van­hus­työ­hön – Löy­tyy­kö heitä isoja kolhuja saa­neel­le alalle?

16.11.2020 06:00 9
Hoitoalalla on ollut koronan takia kova kiire saada mobiiliyhteys – oululaisyritys valmistaa ohjelmistoja sairaaloille ja terveyskeskuksille

Hoi­toa­lal­la on ollut koronan takia kova kiire saada mo­bii­liyh­teys – ou­lu­lai­sy­ri­tys val­mis­taa oh­jel­mis­to­ja sai­raa­loil­le ja ter­veys­kes­kuk­sil­le

14.09.2020 06:05
Tilaajille
Vanhusten määrä kasvaa ja hoitajia tarvitaan entistä enemmän – hoitajilla on suuri merkitys vanhuksen hyvinvoinnissa

Van­hus­ten määrä kasvaa ja hoi­ta­jia tar­vi­taan entistä enemmän – hoi­ta­jil­la on suuri mer­ki­tys van­huk­sen hy­vin­voin­nis­sa

09.09.2020 16:02
Tilaajille