Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Opiskelu
Kuukausi
Oululaisesta lastenhoitajasta tulee opettaja aikuiskoulutustuella – Muuntokoulutuksen jälkeen Riina Kantolalla on edessä parempi työ ja palkka

Ou­lu­lai­ses­ta las­ten­hoi­ta­jas­ta tulee opet­ta­ja ai­kuis­kou­lu­tus­tuel­la – Muun­to­kou­lu­tuk­sen jälkeen Riina Kan­to­lal­la on edessä parempi työ ja palkka

24.02.2024 17:00 40
Tilaajille
Riitaisassa työryhmässä vastustusta aikuiskoulutustuen korvaamiseen opintolainalla – lähivuosina opiskelevan työntekijän toimeentulo uhkaa jäädä omalle vastuulle

Rii­tai­sas­sa työ­ryh­mäs­sä vas­tus­tus­ta ai­kuis­kou­lu­tus­tuen kor­vaa­mi­seen opin­to­lai­nal­la – lä­hi­vuo­si­na opis­ke­le­van työn­te­ki­jän toi­meen­tu­lo uhkaa jäädä omalle vas­tuul­le

23.02.2024 07:33 24
OSAOssa kaivosalaa opiskeleva Jenna sai tukea valintaansa äiti Lauralta – “Vanhemman rooli on kannustaa ja tukea”
Mainos OSAO

OSAOssa kai­vosalaa opis­ke­le­va Jenna sai tukea va­lin­taan­sa äiti Lau­ral­ta – “Van­hem­man rooli on kan­nus­taa ja tukea”

20.02.2024 06:00
Urheilulukiolaisestakin voi tulla kokki – 16-vuotiaana ei tarvitse tietää, mitä isona halua tehdä
Kolumni

Ur­hei­lu­lu­kio­lai­ses­ta­kin voi tulla kokki – 16-vuo­tiaa­na ei tar­vit­se tietää, mitä isona halua tehdä

13.02.2024 06:00 11
Kampaamoala vetää eniten opiskelijoita Kontinkankaalle – Kolme opiskelijaa kertoo, miksi he lähtivät hiusalalle

Kam­paa­mo­ala vetää eniten opis­ke­li­joi­ta Kon­tin­kan­kaal­le – Kolme opis­ke­li­jaa kertoo, miksi he läh­ti­vät hius­alal­le

13.02.2024 05:00 1
Tilaajille
Oululainen Mikko Suomela, 40, lähti harvinaisen ammatin perässä työharjoitteluun ulkomaille – Mukaan lähti koko perhe

Ou­lu­lai­nen Mikko Suo­me­la, 40, lähti har­vi­nai­sen ammatin perässä työ­har­joit­te­luun ul­ko­mail­le – Mukaan lähti koko perhe

12.02.2024 18:00 8
Tilaajille
Oululainen Iida Rantaniemi, 26, on töissä aamuviiteen ja jatkaa samoilla silmillä luennolle – Hän tekee kahta työtä, koska lainanotto veisi vapauden

Ou­lu­lai­nen Iida Ran­ta­nie­mi, 26, on töissä aa­mu­vii­teen ja jatkaa sa­moil­la sil­mil­lä luen­nol­le – Hän tekee kahta työtä, koska lai­nan­ot­to veisi va­pau­den

12.02.2024 17:00 28
Tilaajille
Aladdin ja Taikalamppu nähdään kokoillan balettina Oulussa – Itämaisessa sadussa sapelit viuhuvat ja rakkaus roihuaa

Aladdin ja Tai­ka­lamp­pu nähdään ko­ko­il­lan ba­let­ti­na Oulussa – Itä­mai­ses­sa sadussa sapelit viu­hu­vat ja rakkaus roihuaa

11.02.2024 15:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lapin ammattikorkeakoulun kevään yhteishaussa voi hakea tutkinto-opiskelijaksi useaan koulutusohjelmaan
Mainos Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kevään yh­teis­haus­sa voi hakea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si useaan kou­lu­tus­oh­jel­maan

27.01.2024 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­val­li­suus on tais­te­lua täy­del­li­syys­kult­tuu­ria vastaan

26.01.2024 05:30 1
Roudarit palkitsivat raahelaisen Elsa Tuulenkylän, 19, vuoden tulokkaana – Työkeikat vievät Ouluun, Lappiin ja Norjaan asti

Rou­da­rit pal­kit­si­vat raa­he­lai­sen Elsa Tuu­len­ky­län, 19, vuoden tu­lok­kaa­na – Työ­kei­kat vievät Ouluun, Lappiin ja Norjaan asti

22.01.2024 06:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkintoihin jopa 70 prosenttia enemmän hakijoita – Oamkin kansainväliset tutkinnot kiinnostivat myös hyvin

Oulun yli­opis­ton kan­sain­vä­li­siin tut­kin­toi­hin jopa 70 pro­sent­tia enemmän ha­ki­joi­ta – Oamkin kan­sain­vä­li­set tut­kin­not kiin­nos­ti­vat myös hyvin

18.01.2024 12:57 6
Opintovapaalla opiskeleva oululainen Anna Länsitie kehottaa hakemaan äkkiä, jos alanvaihto kiinnostaa – Aikuiskoulutustuki on loppumassa

Opin­to­va­paal­la opis­ke­le­va ou­lu­lai­nen Anna Län­si­tie ke­hot­taa ha­ke­maan äkkiä, jos alan­vaih­to kiin­nos­taa – Ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki on lop­pu­mas­sa

10.01.2024 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoäly maalaa su­rul­li­sen kuvan kie­les­tä

03.01.2024 06:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­ja, avaa suusi – etenkin yli­opis­tos­sa olisi hyvä ym­mär­tää, että ky­seen­alais­ta­mi­nen on elin­tär­keää

02.01.2024 06:00 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisiko vuoden 2024 pre­si­den­tin­vaa­lien eh­dok­kais­ta lii­kun­nal­li­suu­den ja kun­toi­lun esi­ku­vik­si?

28.12.2023 06:00 22
Haukiputaalta löytyy koko pohjoisen Suomen paras lukio – Selvitimme, mitä siellä tehdään oikein

Hau­ki­pu­taal­ta löytyy koko poh­joi­sen Suomen paras lukio – Sel­vi­tim­me, mitä siellä tehdään oikein

22.12.2023 05:00 26
Tilaajille
Posion lukion venäläisoppilaat matkustavat jouluksi kotiin Norjan kautta – Ikävät uutiset aiheuttavat nuorissa ahdistusta

Posion lukion ve­nä­läis­op­pi­laat mat­kus­ta­vat jou­luk­si kotiin Norjan kautta – Ikävät uutiset ai­heut­ta­vat nuo­ris­sa ah­dis­tus­ta

18.12.2023 18:00 15
Tilaajille
Pisa-tulosten heikkenemisen takana ovat uskomukset, joissa todellisuus kielletään – Ne tulisi kitkeä pois, jos halutaan parannuksia
Kolumni

Pi­sa-tu­los­ten heik­ke­ne­mi­sen takana ovat us­ko­muk­set, joissa to­del­li­suus kiel­le­tään – Ne tulisi kitkeä pois, jos ha­lu­taan pa­ran­nuk­sia

16.12.2023 06:00 76
Tilaajille
Matti Matinheikin raskas vuosi tuotti väitöskirjan Oulun kaupungin hankinnoista – "Kenelle tahansa on pahinta, että jää neljän seinän sisälle ajatuksineen"

Matti Ma­tin­hei­kin raskas vuosi tuotti väi­tös­kir­jan Oulun kau­pun­gin han­kin­nois­ta – "Ke­nel­le tahansa on pa­hin­ta, että jää neljän seinän sisälle aja­tuk­si­neen"

09.12.2023 06:00 51
Tilaajille