Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Opiskelu
Viimeisin 12 tuntia
Oululainen tuore ylioppilas Ilari Lohi kertoo, miten kirjoitti täydet pisteet äidinkielen kokeesta – Lue Lohen harvinaiseen saavutukseen yltänyt essee

Ou­lu­lai­nen tuore yli­op­pi­las Ilari Lohi kertoo, miten kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta – ­Lue Lohen har­vi­nai­seen saa­vu­tuk­seen yltänyt essee

11:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Saavatko koululaiset kautta Suomen todistukseensa tasavertaisen arvioinnin? Oululainen rehtori pohtii aihetta Radio Kalevan haastattelussa

Saa­vat­ko kou­lu­lai­set kautta Suomen to­dis­tuk­seen­sa ta­sa­ver­tai­sen ar­vioin­nin? Ou­lu­lai­nen rehtori pohtii aihetta Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa

01.06.2023 13:06
Uusia opiskelijoita valittiin Oulun yliopistoon – Opintopolku-palvelun häiriöstä ei haittaa

Uusia opis­ke­li­joi­ta va­lit­tiin Oulun yli­opis­toon – Opin­to­pol­ku-pal­ve­lun häi­riös­tä ei haittaa

29.05.2023 14:28 2
Petri Kulju valittiin Limingan taidekoulun uudeksi rehtoriksi – tehtävään oli 12 hakijaa

Petri Kulju va­lit­tiin Li­min­gan tai­de­kou­lun uudeksi reh­to­rik­si – ­teh­tä­vään oli 12 hakijaa

29.05.2023 13:35 3
Tilaajille
Opintolainan ottamisessa kasvutahti hidastuu – Tulevaisuudesta huolestunutta opiskelijaa velka pelottaa: "Haluan pärjätä omillani ja itsenäisesti"

Opin­to­lai­nan ot­ta­mi­ses­sa kas­vu­tah­ti hi­das­tuu – Tu­le­vai­suu­des­ta huo­les­tu­nut­ta opis­ke­li­jaa velka pe­lot­taa: "Haluan pärjätä omil­la­ni ja it­se­näi­ses­ti"

04.05.2023 17:30 4
Tilaajille
Vappu saa haalarikansan liikkeelle – korkeakoulu­opiskelijat kertovat, millaisia pyhiä sääntöjä opiskelija­haalareihin liittyy

Vappu saa haa­la­ri­kan­san liik­keel­le – kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­jat ker­to­vat, mil­lai­sia pyhiä sään­tö­jä opis­ke­li­ja­haa­la­rei­hin liittyy

30.04.2023 06:10 12
OSAOn talonrakennuskoulutus siirtyy Kempeleeseen – Pirilässä koulun tarpeisiin on kaavoitettu runsaasti rakennettavia tontteja

OSAOn ta­lon­ra­ken­nus­kou­lu­tus siirtyy Kem­pe­lee­seen – Pi­ri­läs­sä koulun tar­pei­siin on kaa­voi­tet­tu run­saas­ti ra­ken­net­ta­via tont­te­ja

28.04.2023 17:53 16
Tilaajille
Oululaiselle Heikki Ojalalle autismidiagnoosi tuli täytenä yllätyksenä, mutta lopulta se oli helpotus: "Ajattelin ensin, että en ole mikään kehitysvammainen"

Ou­lu­lai­sel­le Heikki Oja­lal­le au­tis­mi­diag­noo­si tuli täytenä yl­lä­tyk­se­nä, mutta lopulta se oli hel­po­tus: "A­jat­te­lin ensin, että en ole mikään ke­hi­tys­vam­mai­nen"

01.04.2023 12:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opin­to­tuen tulee olla osana laa­jem­paa so­siaa­li­tur­va­uu­dis­tus­ta

23.03.2023 05:00
Tilaajille
Olisiko tässä Suomen mäkihypyn pelastus? Oulussa parhaillaan kuvattavassa draamasarjassa olympiakullasta unelmoi nuori maahanmuuttajataustainen nainen – stunthyppääjinä ovat Toni Nieminen ja Julia Kykkänen

Olisiko tässä Suomen mä­ki­hy­pyn pe­las­tus? Oulussa par­hail­laan ku­vat­ta­vas­sa draa­ma­sar­jas­sa olym­pia­kul­las­ta unelmoi nuori maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nainen – stunt­hyp­pää­ji­nä ovat Toni Nie­mi­nen ja Julia Kyk­kä­nen

19.03.2023 09:00 2
Tilaajille
Opiskelupaikan takia kannattaa muuttaakin – vaikka Helsingistä Ouluun
Pääkirjoitus

Opis­ke­lu­pai­kan takia kan­nat­taa muut­taa­kin – vaikka Hel­sin­gis­tä Ouluun

25.02.2023 20:00 31
Tilaajille
Oululainen röntgenhoitaja Nea Tuomaala jatkoi opintoja töiden ohessa ja vaihtoi alaa – Selvitimme, millaisia vaihtoehtoja Oulussa on tarjolla, jos ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin titteli kiinnostavat

Ou­lu­lai­nen rönt­gen­hoi­ta­ja Nea Tuo­maa­la jatkoi opin­to­ja töiden ohessa ja vaihtoi alaa – Sel­vi­tim­me, mil­lai­sia vaih­to­eh­to­ja Oulussa on tar­jol­la, jos ylempi am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to tai mais­te­rin titteli kiin­nos­ta­vat

14.02.2023 05:00 3
Tilaajille
Kaikilla on oikeus tukeen – OSAOssa lisäspurttia opiskeluun opiskeluvalmiuksia tukevista opinnoista
Mainos OSAO

Kai­kil­la on oikeus tukeen – OSAOssa li­sä­spurt­tia opis­ke­luun opis­ke­lu­val­miuk­sia tu­ke­vis­ta opin­nois­ta

12.02.2023 06:00
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 14:47
Tilaajille
Lapin AMK kouluttaa uudenlaisia asiantuntijoita teollisuuden tarpeisiin – valmistuvat insinöörit viedään käsistä
Mainos Lapin AMK

Lapin AMK kou­lut­taa uu­den­lai­sia asian­tun­ti­joi­ta teol­li­suu­den tar­pei­siin – val­mis­tu­vat in­si­nöö­rit viedään käsistä

29.01.2023 06:00
Marinin ja Suomen kasvanut julkisuus näkyy – kansainvälisten hakijoiden määrä korkeakouluihin jopa moninkertaistui

Marinin ja Suomen kas­va­nut jul­ki­suus näkyy – kan­sain­vä­lis­ten ha­ki­joi­den määrä kor­kea­kou­lui­hin jopa mo­nin­ker­tais­tui

23.01.2023 19:30 13
Tilaajille
Vuodessa itsensä maisteriksi lukenut tyrnäväläislähtöinen Lotta Yli-Hukkala-Siira ei koe itseään suorittajaksi – "Tiukkapipoisuuden sijaan olen mielestäni monestikin ihan hölmö ja minulla on asiat vähän levällään"

Vuo­des­sa itsensä mais­te­rik­si lukenut tyr­nä­vä­läis­läh­töi­nen Lotta Yli-Huk­ka­la-Sii­ra ei koe itseään suo­rit­ta­jak­si – "Tiuk­ka­pi­poi­suu­den sijaan olen mie­les­tä­ni mo­nes­ti­kin ihan hölmö ja minulla on asiat vähän le­väl­lään"

15.01.2023 12:00 32
Tilaajille
Sami Kouva etsi omaa paikkaansa 15 vuotta – sinnikkyys palkittiin: Motivoiva koulutus toi hyvän harjoittelupaikan kautta vakituisen työn
Mainos Urapolkuja-juttusarja

Sami Kouva etsi omaa paik­kaan­sa 15 vuotta – sin­nik­kyys pal­kit­tiin: Mo­ti­voi­va kou­lu­tus toi hyvän har­joit­te­lu­pai­kan kautta va­ki­tui­sen työn

30.12.2022 09:26
Urakysely: Kolme neljästä Oamkista valmistuneesta jää töihin Pohjois-Pohjanmaalle

Ura­ky­se­ly: Kolme nel­jäs­tä Oam­kis­ta val­mis­tu­nees­ta jää töihin Poh­jois-Poh­jan­maal­le

27.12.2022 12:54 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ope­tuk­sen kie­li­oh­jel­ma on kor­jat­ta­va pi­kim­mi­ten

15.12.2022 05:00 3
Tilaajille