Näistä ei puhuta: Ou­lu­lai­nen Ari kertoo, mil­lais­ta elämä on, kun käyttää ana­bo­li­sia ste­roi­de­ja treenin te­hos­ta­mi­seen

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun nuori Oulussa hai­kai­li vaah­to­bi­lei­tä ja so­vit­te­li 160 euron fark­ku­ja Stock­man­nil­la

Asuminen: Ou­lu­lai­sel­la Sakari Yr­jö-Kos­ki­sel­la on ollut 70 kämp­pis­tä vuo­si­kym­me­nes­sä – Tältä näyttää yh­dek­sän ai­kui­sen koti

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Opiskelu
Kuukausi
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 14:47
Tilaajille
Lapin AMK kouluttaa uudenlaisia asiantuntijoita teollisuuden tarpeisiin – valmistuvat insinöörit viedään käsistä
Mainos Lapin AMK

Lapin AMK kou­lut­taa uu­den­lai­sia asian­tun­ti­joi­ta teol­li­suu­den tar­pei­siin – val­mis­tu­vat in­si­nöö­rit viedään käsistä

29.01.2023 06:00
Marinin ja Suomen kasvanut julkisuus näkyy – kansainvälisten hakijoiden määrä korkeakouluihin jopa moninkertaistui

Marinin ja Suomen kas­va­nut jul­ki­suus näkyy – kan­sain­vä­lis­ten ha­ki­joi­den määrä kor­kea­kou­lui­hin jopa mo­nin­ker­tais­tui

23.01.2023 19:30 12
Tilaajille
Vuodessa itsensä maisteriksi lukenut tyrnäväläislähtöinen Lotta Yli-Hukkala-Siira ei koe itseään suorittajaksi – "Tiukkapipoisuuden sijaan olen mielestäni monestikin ihan hölmö ja minulla on asiat vähän levällään"

Vuo­des­sa itsensä mais­te­rik­si lukenut tyr­nä­vä­läis­läh­töi­nen Lotta Yli-Huk­ka­la-Sii­ra ei koe itseään suo­rit­ta­jak­si – "Tiuk­ka­pi­poi­suu­den sijaan olen mie­les­tä­ni mo­nes­ti­kin ihan hölmö ja minulla on asiat vähän le­väl­lään"

15.01.2023 12:00 32
Tilaajille
Vanhemmat
Sami Kouva etsi omaa paikkaansa 15 vuotta – sinnikkyys palkittiin: Motivoiva koulutus toi hyvän harjoittelupaikan kautta vakituisen työn
Mainos Urapolkuja-juttusarja

Sami Kouva etsi omaa paik­kaan­sa 15 vuotta – sin­nik­kyys pal­kit­tiin: Mo­ti­voi­va kou­lu­tus toi hyvän har­joit­te­lu­pai­kan kautta va­ki­tui­sen työn

30.12.2022 09:26
Urakysely: Kolme neljästä Oamkista valmistuneesta jää töihin Pohjois-Pohjanmaalle

Ura­ky­se­ly: Kolme nel­jäs­tä Oam­kis­ta val­mis­tu­nees­ta jää töihin Poh­jois-Poh­jan­maal­le

27.12.2022 12:54 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­ope­tuk­sen kie­li­oh­jel­ma on kor­jat­ta­va pi­kim­mi­ten

15.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Raahelainen Urho Salo juhlii kaksoistutkinnon valmistumista – ajoneuvoalan koulutus ja työkokemus poikivat työpaikan nopeasti

Raa­he­lai­nen Urho Salo juhlii kak­sois­tut­kin­non val­mis­tu­mis­ta – ajo­neu­vo­alan kou­lu­tus ja työ­ko­ke­mus poi­ki­vat työ­pai­kan no­peas­ti

02.12.2022 10:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­ope­tuk­sen mer­ki­tys tulee muistaa – Oulun yli­opis­tos­sa yh­tei­nen linja ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä hel­pot­tai­si opis­ke­li­joi­den arkea

23.11.2022 06:00 8
Tilaajille
Kokiksi valmistuvat viedään käsistä – Tyrnäväläisellä Aleksi Laurilalla on tiedossa jo monta työpaikkaa, videolta kuulet myös herkullisen yrttiöljyn reseptin

Kokiksi val­mis­tu­vat viedään käsistä – Tyr­nä­vä­läi­sel­lä Aleksi Lau­ri­lal­la on tie­dos­sa jo monta työ­paik­kaa, vi­deol­ta kuulet myös her­kul­li­sen yrt­ti­öl­jyn re­sep­tin

20.11.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työt­tö­män arki on han­ka­laa ilman ak­tii­vi­mal­lia­kin

11.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Oulussa tavoitellaan saame-suomi-luokan toteuttamista ensi syksystä alkaen – luokkatilat löytyneet jo Lintulammen koululta

Oulussa ta­voi­tel­laan saa­me-suo­mi-luo­kan to­teut­ta­mis­ta ensi syk­sys­tä alkaen – ­luok­ka­ti­lat löy­ty­neet jo Lin­tu­lam­men kou­lul­ta

30.10.2022 15:30 2
Tilaajille
Elämme aikaa, jossa toivon tutkijakin vaipuu välillä epätoivoon – "Saan voimia nuorilta, jotka toimivat eivätkä elä sitku-elämää"

Elämme aikaa, jossa toivon tut­ki­ja­kin vaipuu välillä epä­toi­voon – "Saan voimia nuo­ril­ta, jotka toi­mi­vat eivätkä elä sit­ku-elä­mää"

20.10.2022 10:45
Tilaajille
Oululainen Tuulia Aula voitti bikinifitnessin Suomen mestaruuden ja taistelee lauantaina MM-kisalavalla Etelä-Koreassa: "Fyysisesti rankka treenikausi huipentui jättipottiin"

Ou­lu­lai­nen Tuulia Aula voitti bi­ki­ni­fit­nes­sin Suomen mes­ta­ruu­den ja tais­te­lee lauan­tai­na MM-ki­sa­la­val­la Ete­lä-Ko­reas­sa: "Fyy­si­ses­ti rankka tree­ni­kau­si hui­pen­tui jät­ti­pot­tiin"

19.10.2022 19:00 3
Tilaajille
Ouluun muuttanut jalkapallon Suomen mestari Ville Saxman pystyi yhdistämään ammattilaisuuden ja lääketieteen opinnot – Pelimatkoilla hän ehti käydä monen päivän luennot läpi

Ouluun muut­ta­nut jal­ka­pal­lon Suomen mestari Ville Saxman pystyi yh­dis­tä­mään am­mat­ti­lai­suu­den ja lää­ke­tie­teen opinnot – Pe­li­mat­koil­la hän ehti käydä monen päivän luennot läpi

11.10.2022 18:00 5
Tilaajille
Tekikö uudistus lukiosta valintakoeväylän? Suomen opinto-ohjaajien puheenjohtajan mukaan teki – Lue, miten asiaa arvioi raahelainen opo

Tekikö uu­dis­tus lu­kios­ta va­lin­ta­koe­väy­län? Suomen opin­to-oh­jaa­jien pu­heen­joh­ta­jan mukaan teki – Lue, miten asiaa arvioi raa­he­lai­nen opo

06.10.2022 06:15 7
Tilaajille
Kolumni: Ylioppilaskirjoituksista luopuminen on perusteltua – voisiko Ruotsin malli toimia meilläkin?
Kolumni

Ko­lum­ni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

29.09.2022 18:00 21
Tilaajille
Oamkiin haki syksyn yhteishaussa yli 3 000 hakijaa, suosituin oli sosionomikoulutus

Oamkiin haki syksyn yh­teis­haus­sa yli 3 000 ha­ki­jaa, suo­si­tuin oli so­sio­no­mi­kou­lu­tus

15.09.2022 10:15 2
Opiskelija,  näin otat Oulun haltuun – Kokosimme 10 varmaa vinkkiä tullista tulleelle eli juuri Ouluun muuttaneelle

Opis­ke­li­ja, näin otat Oulun haltuun – Ko­ko­sim­me 10 varmaa vinkkiä tul­lis­ta tul­leel­le eli juuri Ouluun muut­ta­neel­le

13.09.2022 12:38
Tilaajille