Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Päihteet
Vahvaa olutta saa ruokakaupasta ehkä jo vappuna, jos hallituksen suunnitelma pitää – alkoholiraja kahdeksan prosenttia

Vahvaa olutta saa ruo­ka­kau­pas­ta ehkä jo vap­pu­na, jos hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­ma pitää – al­ko­ho­li­ra­ja kah­dek­san pro­sent­tia

14.02.2024 11:41 49
Höyh­tyän tu­ho­pol­tos­ta tuo­mit­tu yritti sy­tyt­tää myös Tuiran kirkon – Aikoinaan py­ro­maa­nin ala­ker­ras­sa asunut asian­tun­ti­ja kertoo, mil­lai­nen henkilö on tu­ho­polt­ta­ja

Höyh­tyän tu­ho­pol­tos­ta tuo­mit­tu yritti sy­tyt­tää myös Tuiran kirkon – Ai­koi­naan py­ro­maa­nin ala­ker­ras­sa asunut asian­tun­ti­ja kertoo, mil­lai­nen henkilö on tu­ho­polt­ta­ja

02.02.2024 13:00 8
Tilaajille
Mies tuomittiin törkeästä lapsen hyväksikäytöstä Kempeleessä

Mies tuo­mit­tiin tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Kem­pe­lees­sä

22.01.2024 13:09 1
Tilaajille
Valtuustoaloite vaatii Oulun kaupungilta tukea ahdinkoon ajautuneelle A-Killalle

Val­tuus­to­aloi­te vaatii Oulun kau­pun­gil­ta tukea ah­din­koon ajau­tu­neel­le A-Kil­lal­le

12.12.2023 09:57 2
Miksi poliisin neuvottelijat jututtavat ihmisiä Kärppäpelissä? Näin toimii harvoin julkisuudessa nähty Oulun poliisin neuvotteluryhmä

Miksi po­lii­sin neu­vot­te­li­jat ju­tut­ta­vat ihmisiä Kärp­pä­pe­lis­sä? Näin toimii harvoin jul­ki­suu­des­sa nähty Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­mä

09.12.2023 05:00 12
Tilaajille
Tomas Jouhilampi hakattiin kotibileissä koomaan viikkokausiksi – Nyt hän kiertää puhumassa nuorille järkeä

Tomas Jou­hi­lam­pi ha­kat­tiin ko­ti­bi­leis­sä koomaan viik­ko­kau­sik­si – Nyt hän kiertää pu­hu­mas­sa nuo­ril­le järkeä

22.11.2023 16:16 11
Tilaajille
Ruuhkavuosia viettävien vanhempien on helpompi juoda, kun alkoholia voi tilata suoraan kotiin – Asiantuntijoita huolettaa myös nuorten juominen

Ruuh­ka­vuo­sia viet­tä­vien van­hem­pien on hel­pom­pi juoda, kun al­ko­ho­lia voi tilata suoraan kotiin – Asian­tun­ti­joi­ta huo­let­taa myös nuorten juo­mi­nen

08.11.2023 06:00 18
Tilaajille
Huumelääke Ksalolia liikkeellä poikkeuksellisen paljon –  Oulun poliisilaitoksen alueella takavarikot ovat kaksinkertaistuneet

Huu­me­lää­ke Ksa­lo­lia liik­keel­lä poik­keuk­sel­li­sen paljon – Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la ta­ka­va­ri­kot ovat kak­sin­ker­tais­tu­neet

05.11.2023 06:00 15
Tilaajille
Oululainen Jani Eloranta, 26, veti aineita yötä päivää, mutta puukotuksen jälkeen hän päätti päästä jaloilleen – Nyt hän auttaa muita pohjalle vajonneita

Ou­lu­lai­nen Jani Elo­ran­ta, 26, veti aineita yötä päivää, mutta puu­ko­tuk­sen jälkeen hän päätti päästä ja­loil­leen – Nyt hän auttaa muita poh­jal­le va­jon­nei­ta

29.10.2023 17:00 16
Tilaajille
Hoitajat kohtaavat väkivaltaa tai sen uhkaa Pohteella jopa päivittäin: "Työpäivät ovat rankkoja, kun jo töihin lähtiessä tietää joutuvansa painimaan"

Hoi­ta­jat koh­taa­vat vä­ki­val­taa tai sen uhkaa Poh­teel­la jopa päi­vit­täin: "Työ­päi­vät ovat rank­ko­ja, kun jo töihin läh­ties­sä tietää jou­tu­van­sa pai­ni­maan"

20.10.2023 18:00 10
Tilaajille
Miehelle yli kolme vuotta vankeutta tapon yrityksestä Heinäpäässä

Mie­hel­le yli kolme vuotta van­keut­ta tapon yri­tyk­ses­tä Hei­nä­pääs­sä

05.10.2023 16:14 1
Tilaajille
Pelastusrikkomuksista poikkeuksellisen paljon ilmoituksia – Oulun poliisin tietoon on tullut  "nakit ja muusi" –hälytyksiä

Pe­las­tus­rik­ko­muk­sis­ta poik­keuk­sel­li­sen paljon il­moi­tuk­sia – Oulun po­lii­sin tietoon on tullut "nakit ja muusi" –hä­ly­tyk­siä

27.08.2023 06:00 5
Tilaajille
Töitä amfetamiinin voimalla – ”Olin pitänyt itseäni aina fiksuna, mutta enää en tiennyt, mitä tehdä”, päihderiippuvuuteen ajautunut mies kertoo

Töitä am­fe­ta­mii­nin voi­mal­la – ”Olin pitänyt itseäni aina fik­su­na, mutta enää en tien­nyt, mitä tehdä”, päih­de­riip­pu­vuu­teen ajau­tu­nut mies kertoo

21.08.2023 06:30 5
Tilaajille
Rovaniemen huumekuolemien vaaleanpunainen aine on varmistumassa etyloniksi – kiinniotettuja on kahdeksan

Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­mien vaa­lean­pu­nai­nen aine on var­mis­tu­mas­sa ety­lo­nik­si – kiin­ni­otet­tu­ja on kah­dek­san

29.05.2023 15:16 20
Tilaajille
Poliisi on tehnyt kiinniottoja, jotka saattavat liittyä Rovaniemen huumekuolemiin – "Amfetamiini on se, mitä on myyty, mutta nyt epäillään, että siinä olisi mahdollisesti jotain muuta"

Poliisi on tehnyt kiin­niot­to­ja, jotka saat­ta­vat liittyä Ro­va­nie­men huu­me­kuo­le­miin – "Am­fe­ta­mii­ni on se, mitä on myyty, mutta nyt epäil­lään, että siinä olisi mah­dol­li­ses­ti jotain muuta"

26.05.2023 18:59
Tilaajille
Rovaniemeltä löytynyt huume on erittäin tappavaa – asiantuntija: "On hyvin poikkeuksellista, että ainetta on edes päätynyt Suomeen"

Ro­va­nie­mel­tä löy­ty­nyt huume on erit­täin tap­pa­vaa – asian­tun­ti­ja: "On hyvin poik­keuk­sel­lis­ta, että ainetta on edes pää­ty­nyt Suo­meen"

26.05.2023 16:58
Tilaajille
Perusoikeudet ja -palvelut kuuluvat kaikille – Osku Timonen käy baarissa siinä missä muutkin

Pe­rusoi­keu­det ja -pal­ve­lut kuu­lu­vat kai­kil­le – Osku Timonen käy baa­ris­sa siinä missä muutkin

24.04.2023 06:30 5
Tilaajille
Nainen löi miestä veitsellä selkään Iissä – tuomittiin tapon yrityksestä 3,5 vuodeksi vankilaan

Nainen löi miestä veit­sel­lä selkään Iissä – tuo­mit­tiin tapon yri­tyk­ses­tä 3,5 vuo­dek­si van­ki­laan

27.03.2023 14:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päih­teet vaa­li­asee­na – riip­pu­vuus­käyt­täy­ty­mi­sen ydintä ei ym­mär­re­tä

26.03.2023 06:00 1
Tilaajille
Alkoholista on lakattu puhumasta ongelmana – A-Klinikan jättävä Kaarlo Simojoki sanoo, että poliittisesti huumeita on helpompi osoitella sormella

Al­ko­ho­lis­ta on lakattu pu­hu­mas­ta on­gel­ma­na – A-Kli­ni­kan jättävä Kaarlo Si­mo­jo­ki sanoo, että po­liit­ti­ses­ti huu­mei­ta on hel­pom­pi osoi­tel­la sor­mel­la

05.03.2023 18:30 14
Tilaajille