Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Sitra
Näkökulma: Nokia perusti mailleen suuren suojelualueen – Voisivatko yritykset ostaa Oulun seudun luontokohteita suojeluun?

Nä­kö­kul­ma: Nokia perusti mail­leen suuren suo­je­lu­alueen – ­Voi­si­vat­ko yri­tyk­set ostaa Oulun seudun luon­to­koh­tei­ta suo­je­luun?

11.12.2023 13:00 8
Tilaajille
Kiertotalouden menestysresepteissä näyttäisi nyt toistuvan kolme osasta
Kolumni

Kier­to­ta­lou­den me­nes­tys­re­sep­teis­sä näyt­täi­si nyt tois­tu­van kolme osasta

21.05.2023 14:00 1
Tilaajille
HS: Poliitikoista koostuva hallintoneuvosto ohitti Sitran hallituksen ehdokkaan ja nimitti Atte Jääskeläisen yliasiamieheksi

HS: Po­lii­ti­kois­ta koos­tu­va hal­lin­to­neu­vos­to ohitti Sitran hal­li­tuk­sen eh­dok­kaan ja nimitti Atte Jääs­ke­läi­sen yli­asia­mie­hek­si

08.05.2023 20:46 13
Toivo on toimintaa, se ei löydy vanhoista visioista
Kolumni

Toivo on toi­min­taa, se ei löydy van­hois­ta vi­siois­ta

29.01.2023 14:00 2
Tilaajille
Iiläinen Alpo Kaisto asennutti taloonsa sähkönkulutuksen ohjausjärjestelmän ja sen jälkeen sähkölasku tippui tuntuvasti – suurimmat säästöt syntyivät talvipakkasilla

Ii­läi­nen Alpo Kaisto asen­nut­ti ta­loon­sa säh­kön­ku­lu­tuk­sen oh­jaus­jär­jes­tel­män ja sen jälkeen säh­kö­las­ku tippui tun­tu­vas­ti – suu­rim­mat säästöt syn­tyi­vät tal­vi­pak­ka­sil­la

15.11.2022 18:00 22
Tilaajille
Pohjolan tulevaisuutta katsellessa on nähtävä myös se, mikä jää piiloon ja mistä ei puhuta
Kolumni

Poh­jo­lan tu­le­vai­suut­ta kat­sel­les­sa on nähtävä myös se, mikä jää piiloon ja mistä ei puhuta

22.05.2022 14:00 2
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaa kärsii osaajien muuttoliikkeestä etelään – Kysyimme, mikä on kouluttautuneiden karkaamisen taustalla

Poh­jois-Poh­jan­maa kärsii osaa­jien muut­to­liik­kees­tä etelään – Ky­syim­me, mikä on kou­lut­tau­tu­nei­den kar­kaa­mi­sen taus­tal­la

27.10.2021 17:00 13
Tilaajille
Maksukorttiin kytkettävää koronatodistusta selvitellään – "Teknisesti täysin mahdollista", kerrotaan Sitrasta

Mak­su­kort­tiin kyt­ket­tä­vää ko­ro­na­to­dis­tus­ta sel­vi­tel­lään – "Tek­ni­ses­ti täysin mah­dol­lis­ta", ker­ro­taan Sit­ras­ta

12.04.2021 08:25 8
Tilaajille
Puolueilta kysytään herkkyyttä – puoluejärjestelmä voi hyvin, vaikka taustalla myllertää uusia ilmiöitä
Pääkirjoitus

Puo­lueil­ta ky­sy­tään herk­kyyt­tä – puo­lue­jär­jes­tel­mä voi hyvin, vaikka taus­tal­la myl­ler­tää uusia il­miöi­tä

06.08.2020 20:00
Tilaajille
Tutkimus: Suurin osa suomalaisista haluaa vaikuttaa yhteiskuntaan ja arkeensa – kunhan se käy vaivatta

Tut­ki­mus: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta haluaa vai­kut­taa yh­teis­kun­taan ja ar­keen­sa – kunhan se käy vai­vat­ta

21.07.2020 11:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edis­tää­kö Sitra dia­lo­gia turpeen osalta?

25.06.2020 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Turvekysymys ei ole helppo, ja Pohjois-Pohjanmaalla se kirpaisee erityisen kovaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tur­ve­ky­sy­mys ei ole helppo, ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la se kir­pai­see eri­tyi­sen kovaa

23.06.2020 20:00
Tilaajille
Sitra ehdottaa turpeesta luopumista nopeutetulla aikataululla – "Katseet siirtyvät vielä kehitteillä olevaan tekniikkaan"

Sitra eh­dot­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta no­peu­te­tul­la ai­ka­tau­lul­la – "Kat­seet siir­ty­vät vielä ke­hit­teil­lä olevaan tek­niik­kaan"

23.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja haukkuu Sitran turveliennytyksen – Kuvaa vastakkainasettelua, hyvästä asiasta saatiin väännettyä ikävä, vastaa Sitran johtaja

Edus­kun­nan ym­pä­ris­tö­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja haukkuu Sitran tur­ve­lien­ny­tyk­sen – Kuvaa vas­tak­kai­na­set­te­lua, hyvästä asiasta saatiin vään­net­tyä ikävä, vastaa Sitran johtaja

18.06.2020 19:10
Sitra: Viime vuosien alhainen syntyvyys pudottaa koulutuspaikkojen tarvetta 2030-luvulla – korkeakoulutuksen tarve kasvaa tällä vuosikymmenellä Pohjois-Pohjanmaalla

Sitra: Viime vuosien al­hai­nen syn­ty­vyys pu­dot­taa kou­lu­tus­paik­ko­jen tar­vet­ta 2030-lu­vul­la – kor­kea­kou­lu­tuk­sen tarve kasvaa tällä vuo­si­kym­me­nel­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

10.06.2020 09:18