Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Luottamus
Perhe on ykkönen suomalaisten mielestä – kirkko instituutiona on menettänyt merkitystään
Pääkirjoitus

Perhe on ykkönen suo­ma­lais­ten mie­les­tä – kirkko ins­ti­tuu­tio­na on me­net­tä­nyt mer­ki­tys­tään

03.10.2021 20:00 6
Tilaajille
Suomalaisten luottamus talouteen rautaisinta kolmeen vuoteen – lainaa aikoo ottaa useampi kuin koskaan mittaushistoriassa

Suo­ma­lais­ten luot­ta­mus ta­lou­teen rau­tai­sin­ta kolmeen vuoteen – lainaa aikoo ottaa useampi kuin koskaan mit­taus­his­to­rias­sa

27.04.2021 09:05 6
Luottamus päätöksentekoon on erityisen tärkeää kriiseissä – uudet tiedot liikkumisrajoitusjupakasta rapauttavat nyt sitä
Pääkirjoitus

Luot­ta­mus pää­tök­sen­te­koon on eri­tyi­sen tärkeää krii­seis­sä – uudet tiedot liik­ku­mis­ra­joi­tus­ju­pa­kas­ta ra­paut­ta­vat nyt sitä

14.04.2021 15:10 21
Tilaajille
"Valtuusto on näytelmä, jota näytellään äänestäjille" – Kysyimme oululaisilta valtuutetuilta, miksi kansalaiset eivät luota heihin

"Val­tuus­to on näy­tel­mä, jota näy­tel­lään ää­nes­tä­jil­le" – Ky­syim­me ou­lu­lai­sil­ta val­tuu­te­tuil­ta, miksi kan­sa­lai­set eivät luota heihin

07.02.2021 22:42 41
Tilaajille
Kansa luottaa nyt päättäjiin – koronakriisi saa ihmiset turvautumaan päätöksentekijöihin
Pääkirjoitus

Kansa luottaa nyt päät­tä­jiin – ko­ro­na­krii­si saa ihmiset tur­vau­tu­maan pää­tök­sen­te­ki­jöi­hin

10.01.2021 20:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joskus po­li­tii­kan tempo hir­vit­tää – onko po­li­tii­kas­sa sijaa luot­ta­muk­sel­le ja ym­mär­ryk­sel­le?

19.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus: Verkkopalvelu ei korvaa poliisia – kansalaisten luottamus poliisiin vakiintunut korkealle
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Verk­ko­pal­ve­lu ei korvaa po­lii­sia – kan­sa­lais­ten luot­ta­mus po­lii­siin va­kiin­tu­nut kor­keal­le

17.07.2020 20:00 3
Tilaajille