Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Koronatodistus

Oma­kan­nas­ta löytää pian kolme ko­ro­na­to­dis­tus­ta

08.07.2021 12:37 2

EU yrittää saada yh­tei­sen ko­ro­na­to­dis­tuk­sen käyt­töön kesällä – ko­mis­saa­ri va­kuut­taa ai­ka­tau­lun pitävän ainakin tek­ni­sen to­teu­tuk­sen osalta

28.04.2021 19:05 4
Tilaajille

Mak­su­kort­tiin kyt­ket­tä­vää ko­ro­na­to­dis­tus­ta sel­vi­tel­lään – "Tek­ni­ses­ti täysin mah­dol­lis­ta", ker­ro­taan Sit­ras­ta

12.04.2021 08:25 8
Tilaajille