Puolueet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­ki­näi­nen kil­pai­lu ra­paut­taa po­li­tii­kan käy­tös­ta­po­ja – joi­ta­kin toi­mi­joi­ta kiin­nos­taa lähinnä hen­ki­lö­koh­tai­nen me­nes­tys

14.11.2021 05:30 3
Tilaajille
Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja on Marjut Lehtonen Oulaisista – "Tulevat aluevaalit ovat nyt ykkösasia ja tärkein työsarkamme"

Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piirin uusi pu­heen­joh­ta­ja on Marjut Leh­to­nen Ou­lai­sis­ta – "Tu­le­vat alue­vaa­lit ovat nyt yk­kös­asia ja tärkein työ­sar­kam­me"

16.10.2021 20:59
Tilaajille
Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena Ylen kannatuskyselyssä, SDP ja perussuomalaiset seuraavat – Vihreiden kannatusta vuotaa vasemmalle

Ko­koo­mus jatkaa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na Ylen kan­na­tus­ky­se­lys­sä, SDP ja pe­rus­suo­ma­lai­set seu­raa­vat – Vih­rei­den kan­na­tus­ta vuotaa va­sem­mal­le

07.10.2021 07:08 29
HS-gallup: Kokoomus vahvisti kärkiasemaansa suosituimpana puolueena, SDP:n kakkossija heikkeni

HS-gal­lup: Ko­koo­mus vah­vis­ti kär­ki­ase­maan­sa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, SDP:n kak­kos­si­ja heik­ke­ni

23.09.2021 06:27 19
Uskollinen puoluesoturi on aina valmiina – tällaista valtaa ministerien erityisavustajat käyttävät politiikan kulisseissa

Us­kol­li­nen puo­lue­so­tu­ri on aina val­mii­na – täl­lais­ta valtaa mi­nis­te­rien eri­tyis­avus­ta­jat käyt­tä­vät po­li­tii­kan ku­lis­seis­sa

05.09.2021 15:00 1
Tilaajille
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus kasvattaa suosiotaan, vasemmistoliitto menetti kannatustaan eniten

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus kas­vat­taa suo­sio­taan, va­sem­mis­to­liit­to menetti kan­na­tus­taan eniten

02.09.2021 06:35 48
Biafra kirvoitti Soininvaaran mukaan politiikan kiemuroihin

Biafra kir­voit­ti Soi­nin­vaa­ran mukaan po­li­tii­kan kie­mu­roi­hin

02.09.2021 06:00 1
Sami Pikkuaho tuomitsee Marttilan toimet – kokoomuspuheenjohtajan mukaan päätöksiä ei voi ostaa rahalla

Sami Pik­ku­aho tuo­mit­see Mart­ti­lan toimet – ko­koo­mus­pu­heen­joh­ta­jan mukaan pää­tök­siä ei voi ostaa rahalla

29.08.2021 09:45 80
Tilaajille
HS-gallup: Kokoomus jatkaa Suomen suosituimpana puolueena

HS-gal­lup: Ko­koo­mus jatkaa Suomen suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na

26.08.2021 06:18 47
Unohdettu kansa puhui Vennamon äänellä

Unoh­det­tu kansa puhui Ven­na­mon äänellä

13.08.2021 18:00 3
Tilaajille
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus nousi suosituimmaksi puolueeksi, perässä pääministeripuolue SDP

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus nousi suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si, perässä pää­mi­nis­te­ri­puo­lue SDP

05.08.2021 13:36 34
HS: Kokoomus nyt Suomen suosituin puolue, perussuomalaisten kannatus notkahti

HS: Ko­koo­mus nyt Suomen suo­si­tuin puolue, pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus not­kah­ti

27.07.2021 07:17 46
Keskusta suurin kuntapuolue Oulussa, kokoomus sai kaksi uutta paikkaa, perusuomalaiset kolme – katso uuden valtuuston kokoonpano

Kes­kus­ta suurin kun­ta­puo­lue Ou­lus­sa, ko­koo­mus sai kaksi uutta paik­kaa, pe­ru­suo­ma­lai­set kolme – katso uuden val­tuus­ton ko­koon­pa­no

14.06.2021 00:04 97
Näin puoluejohtajat kommentoivat vaali-illan ensitietoja – Saarikko pitää keskustan lukua ihan hyvänä, Halla-aho uskoo perussuomalaisten tuloksen nousevan

Näin puo­lue­joh­ta­jat kom­men­toi­vat vaa­li-il­lan en­si­tie­to­ja – Saa­rik­ko pitää kes­kus­tan lukua ihan hyvänä, Hal­la-aho uskoo pe­rus­suo­ma­lais­ten tu­lok­sen nou­se­van

13.06.2021 21:17
Kokoomus suosituin puolue Ylen kuntavaalikyselyssä – toisena perussuomalaiset

Ko­koo­mus suo­si­tuin puolue Ylen kun­ta­vaa­li­ky­se­lys­sä – toisena pe­rus­suo­ma­lai­set

10.06.2021 07:19 40
Puoluesihteerit valmiita pohtimaan pitkää ennakkoäänestysaikaa kaikkiin vaaleihin – huoleksi nousee kampanjoiden kustannusten kasvu

Puo­lue­sih­tee­rit val­mii­ta poh­ti­maan pitkää en­nak­ko­ää­nes­tys­ai­kaa kaik­kiin vaa­lei­hin – huo­lek­si nousee kam­pan­joi­den kus­tan­nus­ten kasvu

09.06.2021 16:00 1
Tilaajille
Oulussa vieraillut Antti Häkkänen: Kokoomukselle on tärkeämpää lisätä verotettavaa tuloa, ei verojen määrää.

Oulussa vie­rail­lut Antti Häk­kä­nen: Ko­koo­muk­sel­le on tär­keäm­pää lisätä ve­ro­tet­ta­vaa tuloa, ei verojen määrää.

09.06.2021 06:00 29
Tilaajille
Perkasimme puolueiden vaaliohjelmat etsien ratkaisukeinoja ylevien tavoitteiden keskeltä – Näin kuusi suurinta nostaisivat kurjistuvat kunnat kukoistukseen

Per­ka­sim­me puo­luei­den vaa­li­oh­jel­mat etsien rat­kai­su­kei­no­ja ylevien ta­voit­tei­den kes­kel­tä – Näin kuusi suu­rin­ta nos­tai­si­vat kur­jis­tu­vat kunnat ku­kois­tuk­seen

06.06.2021 18:30
Tilaajille
HS-gallup: Perussuomalaiset yhä suosituin puolue – voimasuhteet pysyivät muutenkin ennallaan

HS-gal­lup: Pe­rus­suo­ma­lai­set yhä suo­si­tuin puolue – voi­ma­suh­teet py­syi­vät muu­ten­kin en­nal­laan

14.05.2021 06:12 16
Oululaisesta Tuija Pohjolasta Vuoden demarivaltuutettu

Ou­lu­lai­ses­ta Tuija Poh­jo­las­ta Vuoden de­ma­ri­val­tuu­tet­tu

10.05.2021 13:26 8