Puolueet
Suomeen on perusteilla uusi puolue lapuanliikkeen ja IKL:n väreissä – asialla joukko entisiä perussuomalaisia

Suomeen on pe­rus­teil­la uusi puolue la­puan­liik­keen ja IKL:n vä­reis­sä – asialla joukko entisiä pe­rus­suo­ma­lai­sia

13.01.2021 13:00 15

Pa­pe­ri­set kan­na­tus­kor­tit jäävät his­to­riaan: huo­mi­ses­ta alkaen puo­lueen voi re­kis­te­röi­dä netissä

31.12.2020 13:26
Lukijalta Mielipide Jari Pirinen

Kun­ta­vaa­lien ajan­koh­taa tulisi siirtää rah­kei­ta koet­te­le­van kul­ku­tau­din takia

12.12.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pentti Lampinen

Tulevat kun­nal­lis­vaa­lit ovat myös ym­pä­ris­tö- ja il­mas­to­vaa­lit

08.12.2020 06:00 2
Tilaajille
Kuntavaaleihin rosoinen tie, keskustan kunnanvaltuutettujen nihkeys jatkaa haaste puolueelle
Pääkirjoitus

Kun­ta­vaa­lei­hin ro­soi­nen tie, kes­kus­tan kun­nan­val­tuu­tet­tu­jen nihkeys jatkaa haaste puo­lueel­le

27.11.2020 20:00 12
Tilaajille
Konkari palaa keskustan ytimeen – rypyt rakkaudessa saivat puolueen ruotsinkielisen toiminnan vauhtiin

Konkari palaa kes­kus­tan ytimeen – rypyt rak­kau­des­sa saivat puo­lueen ruot­sin­kie­li­sen toi­min­nan vauh­tiin

27.11.2020 19:25 1
Tilaajille
Kulttuurista vastaava ministeri Annika Saarikko hätkähti kuultuaan Oulun teatterin rahoituksen leikkausaikeista – muistuttaa kulttuurin kärsineen isosti korona-ajasta

Kult­tuu­ris­ta vas­taa­va mi­nis­te­ri Annika Saa­rik­ko hät­käh­ti kuul­tuaan Oulun teat­te­rin ra­hoi­tuk­sen leik­kaus­ai­keis­ta – muis­tut­taa kult­tuu­rin kär­si­neen isosti ko­ro­na-ajas­ta

14.11.2020 20:18 22
Tilaajille
Ylen gallup: Kärki ennallaan, keskusta nousussa, kokoomuksen suunta alaspäin – Orpo: "Aamun galluptulos on selvä viesti, meidän pitää pystyä parempaan"

Ylen gallup: Kärki en­nal­laan, kes­kus­ta nou­sus­sa, ko­koo­muk­sen suunta alas­päin – Orpo: "Aamun gal­lup­tu­los on selvä viesti, meidän pitää pystyä pa­rem­paan"

09.11.2020 10:25 6
Näkökulma: Puoluejohdoista on hävinnyt varttunut polvi tyystin – viisikymppisiä ei ole kuin nimeksi

Nä­kö­kul­ma: Puo­lue­joh­dois­ta on hä­vin­nyt vart­tu­nut polvi tyystin – vii­si­kymp­pi­siä ei ole kuin nimeksi

08.11.2020 08:00 7
Taas näkyy aatteen paloa – Marinin johdolla varsinkin sosiaalidemokraatit tunnustavat nyt näkyvästi väriä, ja tämä on kansainvälinen ilmiö

Taas näkyy aatteen paloa – Marinin joh­dol­la var­sin­kin so­siaa­li­de­mo­kraa­tit tun­nus­ta­vat nyt nä­ky­väs­ti väriä, ja tämä on kan­sain­vä­li­nen ilmiö

17.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannu K. Taskila

Minne menet, ras­kaas­ti vel­kaan­tu­va Suomi?

29.09.2020 03:30
Tilaajille
Miko Bergbom valittiin Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtajaksi Oulussa

Miko Bergbom va­lit­tiin Pe­rus­suo­ma­lai­sen Nuo­ri­son pu­heen­joh­ta­jak­si Oulussa

12.09.2020 20:53 1
Heikki Autto Rovaniemeltä kokoomuksen puoluevaltuuston johtoon

Heikki Autto Ro­va­nie­mel­tä ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton johtoon

06.09.2020 11:43 1
Puolueilta kysytään herkkyyttä – puoluejärjestelmä voi hyvin, vaikka taustalla myllertää uusia ilmiöitä
Pääkirjoitus

Puo­lueil­ta ky­sy­tään herk­kyyt­tä – puo­lue­jär­jes­tel­mä voi hyvin, vaikka taus­tal­la myl­ler­tää uusia il­miöi­tä

06.08.2020 20:00
Tilaajille
Kuntavaalitaistosta 2021 voi tulla räväkkä ja ruma – perussuomalaiset aloitti ehdokkaiden rekrytoinnin jo viime vuonna

Kun­ta­vaa­li­tais­tos­ta 2021 voi tulla räväkkä ja ruma – pe­rus­suo­ma­lai­set aloitti eh­dok­kai­den rek­ry­toin­nin jo viime vuonna

02.08.2020 06:30 4
Tilaajille
Kesä jolloin politiikka katosi
Kolumni Jenni Karimäki

Kesä jolloin po­li­tiik­ka katosi

10.07.2020 12:00
Tilaajille
Ylen gallup: SDP:n kannatuksen kasvu taittui, mutta se on yhä suosituin puolue – Toiseksi suosituin edelleen perussuomalaiset

Ylen gallup: SDP:n kan­na­tuk­sen kasvu tait­tui, mutta se on yhä suo­si­tuin puolue – Toi­sek­si suo­si­tuin edel­leen pe­rus­suo­ma­lai­set

02.07.2020 10:40 1
Soinin MTV:llä tekemä juhannusehdotus: Mammuttimainen maalaisliitto takaisin – näin vastaa keskustan puoluesihteeri

Soinin MTV:llä tekemä ju­han­nu­seh­do­tus: Mam­mut­ti­mai­nen maa­lais­liit­to ta­kai­sin – näin vastaa kes­kus­tan puo­lue­sih­tee­ri

18.06.2020 14:53 15
Kulmuni ei kerro, aikooko palata hallitukseen, jos saa jatkaa puheenjohtajana

Kulmuni ei kerro, aikooko palata hal­li­tuk­seen, jos saa jatkaa pu­heen­joh­ta­ja­na

13.06.2020 16:02 6
Katri Kulmuni on huolissaan, miten julkisuusmylläkät vaikuttavat nuorten haluun lähteä politiikkaan – "Onko kaikki tämän arvoista?"

Katri Kulmuni on huo­lis­saan, miten jul­ki­suus­myl­lä­kät vai­kut­ta­vat nuorten haluun lähteä po­li­tiik­kaan – "Onko kaikki tämän ar­vois­ta?"

13.06.2020 10:41 4