Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Puolueet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lue­jä­sen­mak­sut ve­ro­vä­hen­nys­kel­poi­sik­si

16.05.2023 05:00 11
Tilaajille
Orpo: Talouden alustavat raamit tarkoitus antaa tänään – ei vahvista lehtitietoja 2+2+2 miljardin euron sopeutusmallista

Orpo: Ta­lou­den alus­ta­vat raamit tar­koi­tus antaa tänään – ei vah­vis­ta leh­ti­tie­to­ja 2+2+2 mil­jar­din euron so­peu­tus­mal­lis­ta

09.05.2023 10:38 16
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus ja perussuomalaiset nostivat lievästi kannatustaan

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set nos­ti­vat lie­väs­ti kan­na­tus­taan

04.05.2023 07:10 40
Krista Kiuru lähtee SDP:n puheenjohtajakisaan, Timo Harakka ei

Krista Kiuru lähtee SDP:n pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan, Timo Harakka ei

01.05.2023 16:28 24
Näkökulma: Nuori parlamentaarinen ikä ja henkilökohtaiset syyt vievät vihreiltä puheenjohtajaehdokkaita – Kisasta tulossa kahden, maksimissaan kolmen kauppa

Nä­kö­kul­ma: Nuori par­la­men­taa­ri­nen ikä ja hen­ki­lö­koh­tai­set syyt vievät vih­reil­tä pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kai­ta – Kisasta tulossa kahden, mak­si­mis­saan kolmen kauppa

30.04.2023 06:30 9
Tilaajille
Miten käy Oululle tärkeiden asioiden perusporvareiden käsissä?
Kolumni

Miten käy Oululle tär­kei­den asioi­den pe­rus­por­va­rei­den kä­sis­sä?

29.04.2023 10:00 96
Tilaajille
Saarikko kertoo, miksi jatkaa keskustan puheenjohtajana ainakin kesään 2024 – Marinin hallitusta pitivät kasassa korona ja Venäjän sota: "Luulimme sitä punamullaksi"

Saa­rik­ko kertoo, miksi jatkaa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­na ainakin kesään 2024 – Marinin hal­li­tus­ta pitivät kasassa korona ja Venäjän sota: "Luu­lim­me sitä pu­na­mul­lak­si"

22.04.2023 10:48 56
Tilaajille
Analyysi: Perusporvarihallituksen tietä tasoittavat talous ja yhteinen oppositiotaival – Sdp:n esteenä ovat yhä sitkeät talouslinjaukset ja penseä Sanna Marin

Ana­lyy­si: Pe­rus­por­va­ri­hal­li­tuk­sen tietä ta­soit­ta­vat talous ja yh­tei­nen op­po­si­tio­tai­val – Sdp:n esteenä ovat yhä sitkeät ta­lous­lin­jauk­set ja penseä Sanna Marin

21.04.2023 10:14 26
Tilaajille
Oululainen Susa Vikeväkorva hakee vihreiden varapuheenjohtajaksi – haluaa tuoda puolueeseen pohjoisen näkökulmaa

Ou­lu­lai­nen Susa Vi­ke­vä­kor­va hakee vih­rei­den va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si – haluaa tuoda puo­luee­seen poh­joi­sen nä­kö­kul­maa

19.04.2023 16:26 18
Vihreät aloittaa muutosneuvottelut – vaalitappio leikkasi rahoituksesta kolmanneksen

Vihreät aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – vaa­li­tap­pio leik­ka­si ra­hoi­tuk­ses­ta kol­man­nek­sen

17.04.2023 16:42 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus­ta muo­dos­ta­mas­sa – Petteri Orpolla ei ole vaih­to­eh­to­ja hu­kat­ta­vak­si asti

05.04.2023 05:30 10
Tilaajille
Analyysi: Perussuomalaisten ja kokoomuksen vaaliveikkaus osui oikeaan – Äänimäärien liikahtelut muuttivat puolueiden  suuruusjärjestystä  Oulun vaalipiirissä

Ana­lyy­si: Pe­rus­suo­ma­lais­ten ja ko­koo­muk­sen vaa­li­veik­kaus osui oikeaan – Ää­ni­mää­rien lii­kah­te­lut muut­ti­vat puo­luei­den suu­ruus­jär­jes­tys­tä Oulun vaa­li­pii­ris­sä

03.04.2023 16:57 1
Tilaajille
Maailmalla Suomen vaalit näyttäytyivät henkilönäytelmänä, jossa Sanna Marinin tappio oli pääosassa

Maail­mal­la Suomen vaalit näyt­täy­tyi­vät hen­ki­lö­näy­tel­mä­nä, jossa Sanna Marinin tappio oli pää­osas­sa

03.04.2023 09:00 31
Näkökulma: Vaalijärjestelmä suosii suuria puolueita pienten kustannuksella – Taktinen äänestäminen ei silti välttämättä kannata, vaan voi toimia jopa päinvastoin

Nä­kö­kul­ma: Vaa­li­jär­jes­tel­mä suosii suuria puo­luei­ta pienten kus­tan­nuk­sel­la – Tak­ti­nen ää­nes­tä­mi­nen ei silti vält­tä­mät­tä kan­na­ta, vaan voi toimia jopa päin­vas­toin

01.04.2023 17:00 19
Tilaajille
Osa ehdokkaista käyttää aikaa ja rahaa vaaleihin, vaikka tietää, ettei tule valituksi – kiitos heille siitä
Kolumni

Osa eh­dok­kais­ta käyttää aikaa ja rahaa vaa­lei­hin, vaikka tietää, ettei tule va­li­tuk­si – kiitos heille siitä

01.04.2023 16:00 10
Tilaajille
Kenen iskulause on lainattu juhlatunnelmissa olleelta Timo Jutilalta? Mikä on perussuomalaisten taikaseinä? Kalevan Vaalivartissa äänessä Heikki Uusitalo: "Mielipidetiedustelut eivät tunnu saavan kiinni perussuomalaisten todellista kannatusta"

Kenen is­ku­lau­se on lai­nat­tu juh­la­tun­nel­mis­sa ol­leel­ta Timo Ju­ti­lal­ta? Mikä on pe­rus­suo­ma­lais­ten tai­ka­sei­nä? Kalevan Vaa­li­var­tis­sa äänessä Heikki Uu­si­ta­lo: "Mie­li­pi­de­tie­dus­te­lut eivät tunnu saavan kiinni pe­rus­suo­ma­lais­ten to­del­lis­ta kan­na­tus­ta"

30.03.2023 13:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­lei­hin on muutama päivä, pu­heis­sa su­pis­te­taan ja lei­ka­taan

28.03.2023 05:30 6
Tilaajille
Piirijohtajat veikkaavat valittavien kansanedustajien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaalipiirissä pitäisi olla, että kaikkien toiveet toteutuisivat

Pii­ri­joh­ta­jat veik­kaa­vat va­lit­ta­vien kan­san­edus­ta­jien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaa­li­pii­ris­sä pitäisi olla, että kaik­kien toiveet to­teu­tui­si­vat

25.03.2023 06:00 18
Tilaajille
Oululainen Sebastian Tynkkynen ja perussuomalaiset nuorten suosikkeja – Katso, ketkä muut valittaisiin  kansanedustajiksi Oulun vaalipiiristä, jos nuoret saisivat päättää

Ou­lu­lai­nen Se­bas­tian Tynk­ky­nen ja pe­rus­suo­ma­lai­set nuorten suo­sik­ke­ja – Katso, ketkä muut va­lit­tai­siin kan­san­edus­ta­jik­si Oulun vaa­li­pii­ris­tä, jos nuoret sai­si­vat päättää

21.03.2023 17:37 39
Tilaajille
HS-gallup: Kokoomus yhä suurin puolue, SDP ja perussuomalaiset tasoissa

HS-gal­lup: Ko­koo­mus yhä suurin puolue, SDP ja pe­rus­suo­ma­lai­set ta­sois­sa

21.03.2023 12:17 35