Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Puolueet
Arvot ovat politiikan perusta, mutta ideologiat sokaisevat ja saavat ihmiset tekemään käsittämättömiä julmuuksia
Essee

Arvot ovat po­li­tii­kan pe­rus­ta, mutta ideo­lo­giat so­kai­se­vat ja saavat ihmiset te­ke­mään kä­sit­tä­mät­tö­miä jul­muuk­sia

02.02.2024 15:30 38
Tilaajille
Kokoomus yhä kärjessä Ylen kannatusmittauksessa, SDP jatkaa laskuaan

Ko­koo­mus yhä kär­jes­sä Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa, SDP jatkaa las­kuaan

04.01.2024 06:56 59
Ylen kan­na­tus­mit­taus: Kokoomus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan tapahtumat eivät juuri näyt tuloksissa

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus nousi jälleen kärkeen SDP:n ohi – rajan ta­pah­tu­mat eivät juuri näyt tu­lok­sis­sa

30.11.2023 16:52 68
HS-gallup: SDP nousi kokoomuksen ohi suosituimmaksi puolueeksi

HS-gal­lup: SDP nousi ko­koo­muk­sen ohi suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si

07.11.2023 12:34 27
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi, perussuomalaisten kannatus tasaisessa laskussa – Vasemmistoliitolla korkein kannatus sitten kevään 2019

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus nousi suu­rim­mak­si puo­lueek­si, pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus ta­sai­ses­sa las­kus­sa – Va­sem­mis­to­lii­tol­la korkein kan­na­tus sitten kevään 2019

05.10.2023 10:47 34
Ylen kannatusmittaus: SDP piti niukasti paikkansa suosituimpana puolueena, kokoomus aivan perässä

Ylen kan­na­tus­mit­taus: SDP piti niu­kas­ti paik­kan­sa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, ko­koo­mus aivan perässä

07.09.2023 12:07 22
SDP:n puheenjohtaja Lindtman: Rasismi on repinyt avohaavaa Suomen sieluun, hallituksen ohjelma ei paranna työmarkkinatilannetta

SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Lindt­man: Rasismi on repinyt avo­haa­vaa Suomen sie­luun, hal­li­tuk­sen ohjelma ei paranna työ­mark­ki­na­ti­lan­net­ta

03.09.2023 15:56 48
Rovaniemeläinen Mikkel Näkkäläjärvi SDP:n puoluesihteeriksi – kaksi ehdokasta luopui kisasta Lindtmanin kerrottua suosikkinsa

Ro­va­nie­me­läi­nen Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi SDP:n puo­lue­sih­tee­rik­si – kaksi eh­do­kas­ta luopui kisasta Lindt­ma­nin ker­rot­tua suo­sik­kin­sa

02.09.2023 12:17 19
Ylen kannatusmittaus: Hallituspuolueiden suosio hiukan laskenut, oppositio ottanut kiinni – SDP kiilasi perussuomalaiset

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Hal­li­tus­puo­luei­den suosio hiukan las­ke­nut, op­po­si­tio ottanut kiinni – SDP kiilasi pe­rus­suo­ma­lai­set

06.07.2023 08:51 26
Essayah kutsui Junnilan mukaan eduskunnan antisemitismin vastaiseen ryhmään – "Teot osoittavat parhaiten, että hän oikeasti katuu"

Essayah kutsui Jun­ni­lan mukaan edus­kun­nan an­ti­se­mi­tis­min vas­tai­seen ryhmään – "Teot osoit­ta­vat par­hai­ten, että hän oi­keas­ti katuu"

29.06.2023 00:01 37
Kaikkonen: Keskustan kannattaa tuumailla kesän yli, minkälaista oppositiopolitiikkaa se alkaa ajaa

Kaik­ko­nen: Kes­kus­tan kan­nat­taa tuu­mail­la kesän yli, min­kä­lais­ta op­po­si­tio­po­li­tiik­kaa se alkaa ajaa

27.06.2023 18:04 26
Uskaltaako kukaan enää ehdokkaaksi puolueen listoilta? – Politiikan tutkija avaa presidentinvaalien ilmiötä: ”Valitsijayhdistyksen käyttö voi helpottaa varainhankintaa”

Us­kal­taa­ko kukaan enää eh­dok­kaak­si puo­lueen lis­toil­ta? – Po­li­tii­kan tutkija avaa pre­si­den­tin­vaa­lien il­miö­tä: ”Va­lit­si­jayh­dis­tyk­sen käyttö voi hel­pot­taa va­rain­han­kin­taa”

27.06.2023 15:48 2
Tilaajille
Selvitys: Sdp:n äänestäjät äänestivät mielellään nuoria, mutta toisaalta myös kokeneita konkareita – Monissa puolueissa ei ollut nuoria ehdokkaana lainkaan

Sel­vi­tys: Sdp:n ää­nes­tä­jät ää­nes­ti­vät mie­lel­lään nuoria, mutta toi­saal­ta myös ko­ke­nei­ta kon­ka­rei­ta – Monissa puo­lueis­sa ei ollut nuoria eh­dok­kaa­na lain­kaan

25.06.2023 18:30 7
Tilaajille
"Kun katsoo juhannusyönä kaivoon, lampeen tai lähteeseen, mieluiten alasti, voi saman tien heittää sinne hyvinvointivaltion, kirveensä ja hohtimensa"
Essee

"Kun katsoo ju­han­nus­yö­nä kai­voon, lampeen tai läh­tee­seen, mie­lui­ten alasti, voi saman tien heittää sinne hy­vin­voin­ti­val­tion, kir­veen­sä ja hoh­ti­men­sa"

23.06.2023 15:30 10
Tilaajille
HS: Juha Kärkkäinen allekirjoitti sinimustan puolueen kannatuskortin

HS: Juha Kärk­käi­nen al­le­kir­joit­ti si­ni­mus­tan puo­lueen kan­na­tus­kor­tin

16.06.2023 14:32 25
Tilaajille
RKP:n puheenjohtajana jatkaa odotetusti Anna-Maja Henriksson, myös varapuheenjohtajat valittiin uudelleen

RKP:n pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa odo­te­tus­ti An­na-Ma­ja Hen­riks­son, myös va­ra­pu­heen­joh­ta­jat va­lit­tiin uu­del­leen

11.06.2023 14:36 3
Näkökulma: Vihreät antoi myrskyvaroituksen muille – Puolue vetoaa jatkossa myös oikeammalla oleviin kannattajiin, eikä vasemmallakaan olijoita aiota unohtaa

Nä­kö­kul­ma: Vihreät antoi myrs­ky­va­roi­tuk­sen muille – Puolue vetoaa jat­kos­sa myös oi­keam­mal­la oleviin kan­nat­ta­jiin, eikä va­sem­mal­la­kaan oli­joi­ta aiota unohtaa

11.06.2023 10:50 19
Tilaajille
Vihreiden puoluesihteeriksi Anna Moring, varapuheenjohtajiksi Oras Tynkkynen, Silja Keränen ja Bella Forsgrén

Vih­rei­den puo­lue­sih­tee­rik­si Anna Moring, va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Oras Tynk­ky­nen, Silja Keränen ja Bella Forsgrén

10.06.2023 18:25 4
Tilaajille
Voittava-Virta teki sen jälleen – Kaarinalainen Sofia Virta, 32, ei ole hävinnyt vielä koskaan vaaleja

Voit­ta­va-Vir­ta teki sen jälleen – Kaa­ri­na­lai­nen Sofia Virta, 32, ei ole hä­vin­nyt vielä koskaan vaaleja

10.06.2023 14:13 15
Tilaajille
Henriksson tiukkana: Rkp kannatti Natoa ainoana viime presidentinvaaleissa – "Uudesta hallituksesta ei tulisi onnellinen avioliitto, vaan välttämättömyys"

Hen­riks­son tiuk­ka­na: Rkp kan­nat­ti Natoa ainoana viime pre­si­den­tin­vaa­leis­sa – "Uu­des­ta hal­li­tuk­ses­ta ei tulisi on­nel­li­nen avio­liit­to, vaan vält­tä­mät­tö­myys"

10.06.2023 14:12 11
Tilaajille