Kaleva selvitti: Täl­lai­nen on Oulun tee­kult­tuu­ri – ­mu­kaan mahtuu muu­ta­kin kuin pus­si­tee­tä

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­nen Jaakko Tai­val­oja tietää, miten tiu­kas­sa huu­me­nuo­ren leima on – siksi hän auttaa nyt muita

Kolumni: So­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei voi olla tabu jour­na­lis­mis­sa

Puolueet
Kuukausi
Alakko nää mua? – suuntaa antava hullujen aikojen kohtalonkysymys
Kolumni

Alakko nää mua? – suuntaa antava hul­lu­jen aikojen koh­ta­lon­ky­sy­mys

22.01.2023 14:00 11
Tilaajille
HS: Perussuomalaiset nousi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi myös Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa

HS: Pe­rus­suo­ma­lai­set nousi toi­sek­si suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si myös Hel­sin­gin Sa­no­mien kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa

18.01.2023 16:34 117
Näkökulma: Puoluejohtajien maratonilla vauhti kiihtyy – Kävimme läpi jokaisen plussat ja miinukset kilvassa, jossa asiaosaajat ottavat mittaa tunteiden tulkeista

Nä­kö­kul­ma: Puo­lue­joh­ta­jien ma­ra­to­nil­la vauhti kiihtyy – Kävimme läpi jo­kai­sen plussat ja mii­nuk­set kil­vas­sa, jossa asia­osaa­jat ottavat mittaa tun­tei­den tul­keis­ta

15.01.2023 06:30 27
Tilaajille
Perussuomalaiset kiilasi SDP:n ohitse kakkoseksi Ylen puoluekannatusmittauksessa – keskusta punnersi hiukan ylöspäin

Pe­rus­suo­ma­lai­set kiilasi SDP:n ohitse kak­ko­sek­si Ylen puo­lue­kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa – kes­kus­ta pun­ner­si hiukan ylös­päin

05.01.2023 07:13 58
Vanhemmat
HS:n gallup: Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena – keskustan kannatus ennätysalhainen

HS:n gallup: Ko­koo­mus jatkaa suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na – ­kes­kus­tan kan­na­tus en­nä­tys­al­hai­nen

22.12.2022 08:14 44
Kaksi keskustakonkaria arvioi kipakasti puolueen ongelmia – Kivuliaat päätökset hiertävät kenttäväkeä, eikä Katri Kulmunin kohtelua ole annettu anteeksi

Kaksi kes­kus­ta­kon­ka­ria arvioi ki­pa­kas­ti puo­lueen on­gel­mia – Ki­vu­liaat pää­tök­set hier­tä­vät kent­tä­vä­keä, eikä Katri Kul­mu­nin koh­te­lua ole annettu an­teek­si

18.12.2022 06:30 105
Tilaajille

Va­sem­mis­to­liit­to päätti vaihtaa puo­lue­sih­tee­riä edus­kun­ta­vaa­lien kyn­nyk­sel­lä, uudeksi puo­lue­sih­tee­rik­si va­lit­tiin Anna Mäkipää

03.12.2022 13:12 5
Analyysi: Äänestäjälle on koittamassa kipinöinnin ja kipuilun vaalikevät – Puolueet ottivat heti ensimmäisessä vaalitentissä yhteen sosiaaliturvan leikkauksista

Ana­lyy­si: Ää­nes­tä­jäl­le on koit­ta­mas­sa ki­pi­nöin­nin ja ki­pui­lun vaa­li­ke­vät – Puo­lueet ottivat heti en­sim­mäi­ses­sä vaa­li­ten­tis­sä yhteen so­siaa­li­tur­van leik­kauk­sis­ta

25.11.2022 15:24 39
Tilaajille
Vanha Kaleva: Skp:n vähemmistö sai lisää paikkoja ylioppilasvaaleissa Oulussa

Vanha Kaleva: Skp:n vä­hem­mis­tö sai lisää paik­ko­ja yli­op­pi­las­vaa­leis­sa Oulussa

03.11.2022 10:00
Tilaajille
Eduskunta väitteli aborttia koskevan lain muutoksesta ennen keskiviikon äänestystä – kristillisdemokraatit arvostelivat esityksen heikkoa valmistelua

Edus­kun­ta väit­te­li abort­tia kos­ke­van lain muu­tok­ses­ta ennen kes­ki­vii­kon ää­nes­tys­tä – kris­til­lis­de­mo­kraa­tit ar­vos­te­li­vat esi­tyk­sen heikkoa val­mis­te­lua

25.10.2022 21:09 6
Oululainen kuntavaaliehdokas Taru Hallikainen eroaa Feministisestä puolueesta, suurin syy Nato-kanta – "Kävi itselleni liian ahtaaksi paikaksi vaikuttaa"

Ou­lu­lai­nen kun­ta­vaa­li­eh­do­kas Taru Hal­li­kai­nen eroaa Fe­mi­nis­ti­ses­tä puo­luees­ta, suurin syy Na­to-kan­ta – "Kävi it­sel­le­ni liian ah­taak­si pai­kak­si vai­kut­taa"

20.10.2022 16:04 10
Tilaajille
Analyysi: Huonon gallup-lukeman päivänä keskusta sai hyviäkin uutisia – keskustan kasken kantona olleen Väyrysen luopuminen saattaa jopa nostaa laahaavaa kannatusta

Ana­lyy­si: Huonon gal­lup-lu­ke­man päivänä kes­kus­ta sai hy­viä­kin uutisia – kes­kus­tan kasken kantona olleen Väy­ry­sen luo­pu­mi­nen saattaa jopa nostaa laa­haa­vaa kan­na­tus­ta

19.10.2022 11:56 17
Tilaajille
Analyysi: Keskustan kyntäminen ei ole Saarikon eikä edes Väyrysen vika, vaan monen asian summa – Puolueen johdolla silti vastuun kantamisen paikka

Ana­lyy­si: Kes­kus­tan kyn­tä­mi­nen ei ole Saa­ri­kon eikä edes Väy­ry­sen vika, vaan monen asian summa – Puo­lueen joh­dol­la silti vastuun kan­ta­mi­sen paikka

09.10.2022 18:30 80
Tilaajille
Ylen kannatuskysely: Kokoomus edelleen suosituin, keskustan kannatus historiallisen alhainen

Ylen kan­na­tus­ky­se­ly: Ko­koo­mus edel­leen suo­si­tuin, kes­kus­tan kan­na­tus his­to­rial­li­sen al­hai­nen

06.10.2022 06:45 64
Keskustan syytä varautua vaikeisiin eduskuntavaaleihin
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

28.09.2022 20:00 33
Tilaajille
Potilasturvallisuuslakia vastaan äänestänyt raahelaiskansanedustaja Katja Hänninen vasemmistoliiton ryhmäkokouksesta: "Käytiin asiallinen keskustelu"

Po­ti­las­tur­val­li­suus­la­kia vastaan ää­nes­tä­nyt raa­he­lais­kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen va­sem­mis­to­lii­ton ryh­mä­ko­kouk­ses­ta: "Käy­tiin asial­li­nen kes­kus­te­lu"

22.09.2022 20:17
Tilaajille
Ylen puoluekannatuskysely: Kokoomus vahvisti etumatkaa, SDP:n kannatus laski hieman

Ylen puo­lue­kan­na­tus­ky­se­ly: Ko­koo­mus vah­vis­ti etu­mat­kaa, SDP:n kan­na­tus laski hieman

08.09.2022 07:36 57
Keskusta haluaisi lykätä hoitajamitoituksen kiristystä – Saarikko kaipaa STM:ltä esitystä uudesta päivästä budjettiriiheen

Kes­kus­ta ha­luai­si lykätä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tys­tä – Saa­rik­ko kaipaa STM:ltä esi­tys­tä uudesta päi­väs­tä bud­jet­ti­rii­heen

20.08.2022 19:19 15
HS-gallup: Kokoomus jatkaa yhä suosituimpana puolueena, perussuomalaisten kannatuksessa kasvua

HS-gal­lup: Ko­koo­mus jatkaa yhä suo­si­tuim­pa­na puo­luee­na, pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tuk­ses­sa kasvua

18.08.2022 06:22 24
Ylen kannatusmittaus: Kokoomus on yhä suosituin puolue, pääministeripuolue SDP kasvattaa suosiotaan

Ylen kan­na­tus­mit­taus: Ko­koo­mus on yhä suo­si­tuin puolue, pää­mi­nis­te­ri­puo­lue SDP kas­vat­taa suo­sio­taan

04.08.2022 08:15 31