Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

maataloustuet
Näin EU tarkkailee tukiaisia saaneita peltoja satelliiteista –  "Tarkastuspyyntö tulee suoraan kännykkään. Ellei viestiin reagoi, viljelijän tulkitaan hyväksyvän satelliittiin näkyvän tiedon"

Näin EU tark­kai­lee tu­kiai­sia saa­nei­ta peltoja sa­tel­lii­teis­ta –  "Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee suoraan kän­nyk­kään. Ellei vies­tiin reagoi, vil­je­li­jän tul­ki­taan hy­väk­sy­vän sa­tel­liit­tiin näkyvän tiedon"

26.04.2023 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­ve­pel­loil­ta in­no­vaa­tioi­ta ja pääs­tö­vä­hen­nyk­siä tukia suun­taa­mal­la – yh­teis­kun­nan etu olisi, että maa­ta­lous­tu­kia myön­net­täi­siin vain ruuan­tuo­tan­toon tai ym­pä­ris­tö­hyö­ty­jen tuot­ta­mi­seen

05.04.2023 06:00 5
Tilaajille
Maatalouden tuet ohjattava aktiiviviljelyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­ta­lou­den tuet oh­jat­ta­va ak­tii­vi­vil­je­lyyn

21.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Tämän päivän viljelijät ja tilalliset ovat tukijärjestelmän orjuuttamia ja siihen tarvitaan muutos
Kolumni

Tämän päivän vil­je­li­jät ja ti­lal­li­set ovat tu­ki­jär­jes­tel­män or­juut­ta­mia ja siihen tar­vi­taan muutos

11.11.2022 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on vii­mei­nen hetki hoitaa al­ku­tuo­tan­non asiat kuntoon

21.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naton ja luonnon puo­les­ta

19.03.2022 05:30
Tilaajille
Analyysi: Elokapinan ilmastomielenosoittajat tukkivat kadun – ministeri muistuttaa, mikä on maatalousuudistuksen tärkein tehtävä

Ana­lyy­si: Elo­ka­pi­nan il­mas­to­mie­len­osoit­ta­jat tuk­ki­vat kadun – mi­nis­te­ri muis­tut­taa, mikä on maa­ta­lous­uu­dis­tuk­sen tärkein tehtävä

18.11.2020 18:25 1
Suomalaistutkija: EU-sopu voitto Saksalle ja Ranskalle, Suomi sai maatalouden kehittämisrahaa ja kirjauksen oikeusvaltiosta

Suo­ma­lais­tut­ki­ja: EU-sopu voitto Sak­sal­le ja Rans­kal­le, Suomi sai maa­ta­lou­den ke­hit­tä­mis­ra­haa ja kir­jauk­sen oi­keus­val­tios­ta

21.07.2020 15:29 12