Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Perämeri
Raahen edustalla on upeita jääröykkiöitä, joita pääsee ihailemaan vaikka hiihtämällä

Raahen edus­tal­la on upeita jää­röyk­kiöi­tä, joita pääsee ihai­le­maan vaikka hiih­tä­mäl­lä

18.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Dong-Hoon Han luki Kalevasta jutun telttailusta hirmupakkasilla, ja nyt korealainen tv-yhtiö kuvaa Oulussa jäätynyttä merta

Dong-Hoon Han luki Ka­le­vas­ta jutun telt­tai­lus­ta hir­mu­pak­ka­sil­la, ja nyt ko­rea­lai­nen tv-yh­tiö kuvaa Oulussa jää­ty­nyt­tä merta

01.02.2024 06:00 3
Tilaajille
Miksi hupussa pitää olla karvareunus? Oululainen Juho Niemelä näyttää, miten pukeutuu 30 asteen pakkasella

Miksi hupussa pitää olla kar­va­reu­nus? Ou­lu­lai­nen Juho Niemelä näyt­tää, miten pu­keu­tuu 30 asteen pak­ka­sel­la

18.01.2024 06:00
Tilaajille
Kun lämpötila putosi 30 pakkasasteeseen, oululainen Juho Niemelä lähti telttailemaan merelle – Jäänmurtaja aiheutti äkillisen yöherätyksen

Kun läm­pö­ti­la putosi 30 pak­ka­sas­tee­seen, ou­lu­lai­nen Juho Niemelä lähti telt­tai­le­maan merelle – Jään­mur­ta­ja ai­heut­ti äkil­li­sen yö­he­rä­tyk­sen

18.01.2024 06:00 35
Tilaajille
Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy avaruuteen – Perämereen päästettynä hukkalämpö olisi syönyt jäät laajalta alueelta

Kemin uusi tehdas päästää niin paljon höyryä, että se näkyy ava­ruu­teen – Pe­rä­me­reen pääs­tet­ty­nä huk­ka­läm­pö olisi syönyt jäät laa­jal­ta alueel­ta

16.01.2024 14:58 13
Tilaajille
Kaikki jäänmurtajat ovat pian töissä – "Koko kaluston mobilisointi on merkki kovemmasta talvesta"

Kaikki jään­mur­ta­jat ovat pian töissä – "Koko ka­lus­ton mo­bi­li­soin­ti on merkki ko­vem­mas­ta tal­ves­ta"

09.01.2024 08:54 7
Tilaajille
Perämeri jäätyi kauttaaltaan lähes kuukautta tavallista aikaisemmin – Jään paksuus ei riitä vielä Hailuodon jäätien avaamiseen

Pe­rä­me­ri jäätyi kaut­taal­taan lähes kuu­kaut­ta ta­val­lis­ta ai­kai­sem­min – Jään paksuus ei riitä vielä Hai­luo­don jäätien avaa­mi­seen

03.01.2024 14:52 16
Aikaisin tullut talvi houkuttelee jo ulkoilijoita meren jäälle – merivartioasemalta muistutetaan, että vaaranpaikkoja on vielä runsaasti

Ai­kai­sin tullut talvi hou­kut­te­lee jo ul­koi­li­joi­ta meren jäälle – me­ri­var­tioa­se­mal­ta muis­tu­te­taan, että vaa­ran­paik­ko­ja on vielä run­saas­ti

05.12.2023 06:00 5
Ensimmäiset jäät tulivat aikaisin Perämerelle tänä syksynä

En­sim­mäi­set jäät tulivat ai­kai­sin Pe­rä­me­rel­le tänä syksynä

24.10.2023 15:09 6
Oulun Hietasaaresta noukitut 95 rantaroskaa kertovat, missä kunnossa meri on – Tätä kaikkea löytyi puolen tunnin aikana

Oulun Hie­ta­saa­res­ta nou­ki­tut 95 ran­ta­ros­kaa ker­to­vat, missä kun­nos­sa meri on – Tätä kaikkea löytyi puolen tunnin aikana

12.10.2023 19:32 18
Tilaajille
Merkityksellisiä merialueita etsitään kyselyllä – Vastaukset auttavat huomioimaan arvokkaiksi koetut paikat merialuesuunnittelussa

Mer­ki­tyk­sel­li­siä me­ria­luei­ta et­si­tään ky­se­lyl­lä – Vas­tauk­set aut­ta­vat huo­mioi­maan ar­vok­kaik­si koetut paikat me­ria­lue­suun­nit­te­lus­sa

20.09.2023 13:19
Kuinka lähteä meriretkelle ilman omaa venettä? – Testasimme 5 tapaa päästä viiteen jännittävään Perämeren saareen, ja se on helpompaa kuin luulisi

Kuinka lähteä me­ri­ret­kel­le ilman omaa ve­net­tä? – Tes­ta­sim­me 5 tapaa päästä viiteen jän­nit­tä­vään Pe­rä­me­ren saa­reen, ja se on hel­pom­paa kuin luulisi

10.09.2023 16:00 5
Tilaajille
"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kylmänä" – torniolainen Antti Pallari harjoittelee meripelastusaluksen perämieheksi ja heittäytyy vauhdissa mereen

"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kyl­mä­nä" – tor­nio­lai­nen Antti Pallari har­joit­te­lee me­ri­pe­las­tu­sa­luk­sen pe­rä­mie­hek­si ja heit­täy­tyy vauh­dis­sa mereen

26.08.2023 19:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Anne Vuori-Kemilä kuvaa vahvasti 1900-luvun työläisnaisen elämää Perämeren rannalla

Kir­ja-ar­vio: Anne Vuo­ri-Ke­mi­lä kuvaa vah­vas­ti 1900-lu­vun työ­läis­nai­sen elämää Pe­rä­me­ren ran­nal­la

14.08.2023 16:15 1
Tilaajille
Ylivieskasta kotoisin oleva Mikko Kytökorpi haluaa näyttää kaikille, että Suomen joista ja puroista löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös vapaa-ajallaan

Yli­vies­kas­ta ko­toi­sin oleva Mikko Ky­tö­kor­pi haluaa näyttää kai­kil­le, että Suomen joista ja pu­rois­ta löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös va­paa-ajal­laan

06.08.2023 15:00 2
Tilaajille
Suurvaelluksen käpytikat eksyivät Perämerelle – hakivat turvaa laivoista ja vajosivat aaltoihin Raahen edustalla

Suur­vael­luk­sen kä­py­ti­kat ek­syi­vät Pe­rä­me­rel­le – hakivat turvaa lai­vois­ta ja va­jo­si­vat aal­toi­hin Raahen edus­tal­la

04.08.2023 13:54 2
Tilaajille
Oulujokisuisto on täydellinen vesiurheiluun, mutta vaara vaanii liikenteen lisääntyessä

Ou­lu­jo­ki­suis­to on täy­del­li­nen ve­siur­hei­luun, mutta vaara vaanii lii­ken­teen li­sään­tyes­sä

28.07.2023 06:08 6
Oulun aliarvostetuin retkikohde alkaa keskustasta, ja siitä nauttivat vain harvat – Näin otat meren haltuun meloen

Oulun aliar­vos­te­tuin ret­ki­koh­de alkaa kes­kus­tas­ta, ja siitä naut­ti­vat vain harvat – Näin otat meren haltuun meloen

21.07.2023 12:42 23
Tilaajille
Kalastaja Kari Heinikoski tilasi neljä mölytoosaa 64 000 eurolla – Uudet hyljekarkoittimet ovat Perämeren ammattikalastajien "viimeisiä konsteja"

Ka­las­ta­ja Kari Hei­ni­kos­ki tilasi neljä mö­ly­too­saa 64 000 eurolla – Uudet hyl­je­kar­koit­ti­met ovat Pe­rä­me­ren am­mat­ti­ka­las­ta­jien "vii­mei­siä kons­te­ja"

25.06.2023 12:00 4
Tilaajille
Perämeren lammaspaimenella on leppoisaa, kun pedoista ei tarvitse huolehtia ja lampaatkin hoitavat itse itsensä – Tällainen oli viikko Suomen vähiten vieraillussa kansallispuistossa

Pe­rä­me­ren lam­mas­pai­me­nel­la on lep­poi­saa, kun pe­dois­ta ei tar­vit­se huo­leh­tia ja lam­paat­kin hoi­ta­vat itse itsensä – Täl­lai­nen oli viikko Suomen vähiten vie­rail­lus­sa kan­sal­lis­puis­tos­sa

25.06.2023 08:00 1
Tilaajille