Pääkirjoitus: Kau­pun­gin elin­voi­ma ei synny it­ses­tään, siksi Oulun ko­koi­nen kau­pun­ki tar­vit­see myös aree­nan­sa

Tulipalot: Kem­pe­le­läi­nen Anu Mikkola pelasti lap­si­per­heen pa­la­vas­ta talosta

Oikeus: Knuu­ti­lan­kan­kaan uutta K-su­per­mar­ke­tia ei tar­vit­se purkaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Perämeri
Merkityksellisiä merialueita etsitään kyselyllä – Vastaukset auttavat huomioimaan arvokkaiksi koetut paikat merialuesuunnittelussa

Mer­ki­tyk­sel­li­siä me­ri­aluei­ta et­si­tään ky­se­lyl­lä – Vas­tauk­set aut­ta­vat huo­mioi­maan ar­vok­kaik­si koetut paikat me­ri­alue­suun­nit­te­lus­sa

20.09.2023 13:19
Kuinka lähteä meriretkelle ilman omaa venettä? – Testasimme 5 tapaa päästä viiteen jännittävään Perämeren saareen, ja se on helpompaa kuin luulisi

Kuinka lähteä me­ri­ret­kel­le ilman omaa ve­net­tä? – Tes­ta­sim­me 5 tapaa päästä viiteen jän­nit­tä­vään Pe­rä­me­ren saa­reen, ja se on hel­pom­paa kuin luulisi

10.09.2023 16:00 5
Tilaajille
"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kylmänä" – torniolainen Antti Pallari harjoittelee meripelastusaluksen perämieheksi ja heittäytyy vauhdissa mereen

"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kyl­mä­nä" – tor­nio­lai­nen Antti Pallari har­joit­te­lee me­ri­pe­las­tus­aluk­sen pe­rä­mie­hek­si ja heit­täy­tyy vauh­dis­sa mereen

26.08.2023 19:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Anne Vuori-Kemilä kuvaa vahvasti 1900-luvun työläisnaisen elämää Perämeren rannalla

Kir­ja-ar­vio: Anne Vuo­ri-Ke­mi­lä kuvaa vah­vas­ti 1900-lu­vun työ­läis­nai­sen elämää Pe­rä­me­ren ran­nal­la

14.08.2023 16:15 1
Tilaajille
Ylivieskasta kotoisin oleva Mikko Kytökorpi haluaa näyttää kaikille, että Suomen joista ja puroista löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös vapaa-ajallaan

Yli­vies­kas­ta ko­toi­sin oleva Mikko Ky­tö­kor­pi haluaa näyttää kai­kil­le, että Suomen joista ja pu­rois­ta löytyy paljon elämää – hän painuu pinnan alle myös va­paa-ajal­laan

06.08.2023 15:00 2
Tilaajille
Suurvaelluksen käpytikat eksyivät Perämerelle – hakivat turvaa laivoista ja vajosivat aaltoihin Raahen edustalla

Suur­vael­luk­sen kä­py­ti­kat ek­syi­vät Pe­rä­me­rel­le – hakivat turvaa lai­vois­ta ja va­jo­si­vat aal­toi­hin Raahen edus­tal­la

04.08.2023 13:54 2
Tilaajille
Oulujokisuisto on täydellinen vesiurheiluun, mutta vaara vaanii liikenteen lisääntyessä

Ou­lu­jo­ki­suis­to on täy­del­li­nen ve­siur­hei­luun, mutta vaara vaanii lii­ken­teen li­sään­tyes­sä

28.07.2023 06:08 6
Oulun aliarvostetuin retkikohde alkaa keskustasta, ja siitä nauttivat vain harvat – Näin otat meren haltuun meloen

Oulun ali­ar­vos­te­tuin ret­ki­koh­de alkaa kes­kus­tas­ta, ja siitä naut­ti­vat vain harvat – Näin otat meren haltuun meloen

21.07.2023 12:42 23
Tilaajille
Kalastaja Kari Heinikoski tilasi neljä mölytoosaa 64 000 eurolla – Uudet hyljekarkoittimet ovat Perämeren ammattikalastajien "viimeisiä konsteja"

Ka­las­ta­ja Kari Hei­ni­kos­ki tilasi neljä mö­ly­too­saa 64 000 eurolla – Uudet hyl­je­kar­koit­ti­met ovat Pe­rä­me­ren am­mat­ti­ka­las­ta­jien "vii­mei­siä kons­te­ja"

25.06.2023 12:00 4
Tilaajille
Perämeren lammaspaimenella on leppoisaa, kun pedoista ei tarvitse huolehtia ja lampaatkin hoitavat itse itsensä – Tällainen oli viikko Suomen vähiten vieraillussa kansallispuistossa

Pe­rä­me­ren lam­mas­pai­me­nel­la on lep­poi­saa, kun pe­dois­ta ei tar­vit­se huo­leh­tia ja lam­paat­kin hoi­ta­vat itse itsensä – Täl­lai­nen oli viikko Suomen vähiten vie­rail­lus­sa kan­sal­lis­puis­tos­sa

25.06.2023 08:00 1
Tilaajille
Joutomaaksi jääneestä vanhasta satamasta kaavailtiin kerrostalolähiötä, mutta siitä tehtiinkin kesäparatiisi – Nyt sisäsatama on keidas keskellä Kemiä

Jou­to­maak­si jää­nees­tä van­has­ta sa­ta­mas­ta kaa­vail­tiin ker­ros­ta­lo­lä­hiö­tä, mutta siitä teh­tiin­kin ke­sä­pa­ra­tii­si – Nyt si­sä­sa­ta­ma on keidas kes­kel­lä Kemiä

24.06.2023 08:00 3
Tilaajille
Vanha Kaleva: Yli-Ii tukee lapsentekoa satasen syntymälahjalla

Vanha Kaleva: Yli-Ii tukee lap­sen­te­koa satasen syn­ty­mä­lah­jal­la

27.04.2023 10:00
Tilaajille
Oululaisnuorukaiset Rene ja Heikki innostuivat monin tavoin vaativasta hylkeenpyynnistä – jäiden läpikin on mulahdettu

Ou­lu­lais­nuo­ru­kai­set Rene ja Heikki in­nos­tui­vat monin tavoin vaa­ti­vas­ta hyl­keen­pyyn­nis­tä – jäiden läpikin on mu­lah­det­tu

24.04.2023 06:10 15
Lappi porskuttaa vauhtia, josta Turku vasta haaveilee – Suomen matkailun uusia hittejä rakennetaan pyöräilyn ja Perämeren ympärille

Lappi pors­kut­taa vauh­tia, josta Turku vasta haa­vei­lee – Suomen mat­kai­lun uusia hittejä ra­ken­ne­taan pyö­räi­lyn ja Pe­rä­me­ren ym­pä­ril­le

15.04.2023 18:30
Tilaajille
Metsähallitus esittää Hailuotoon, Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle massiivista satsausta merituulivoimaan – länsirannikolle suunnitellut puistot tuottaisivat energiaa lähes neljän Olkiluoto 3:n edestä

Met­sä­hal­li­tus esittää Hai­luo­toon, Raa­heen, Py­hä­joel­le ja Sii­ka­joel­le mas­sii­vis­ta sat­saus­ta me­ri­tuu­li­voi­maan – län­si­ran­ni­kol­le suun­ni­tel­lut puistot tuot­tai­si­vat ener­giaa lähes neljän Ol­ki­luo­to 3:n edestä

06.04.2023 15:23 98
Tilaajille
Kysyimme: Miksi jäänmurtajia ei voisi sijoittaa Ouluun, kun jäiset työtehtävät ovat useimmiten Perämerellä?

Ky­syim­me: Miksi jään­mur­ta­jia ei voisi si­joit­taa Ouluun, kun jäiset työ­teh­tä­vät ovat useim­mi­ten Pe­rä­me­rel­lä?

01.04.2023 10:00 18
Tilaajille
Jäänmurtajien ostoa yhdessä Ruotsin kanssa on hyvä harkita
Pääkirjoitus

Jään­mur­ta­jien ostoa yhdessä Ruotsin kanssa on hyvä harkita

19.03.2023 20:00 12
Tilaajille
Koskelan loisto on lajissaan ainutlaatuinen – lähellä kaupunkia oleva merimerkki, jonne pääsee maata pitkin jalkaisin

Kos­ke­lan loisto on la­jis­saan ai­nut­laa­tui­nen – ­lä­hel­lä kau­pun­kia oleva me­ri­merk­ki, jonne pääsee maata pitkin jal­kai­sin

19.03.2023 05:00 4
Tilaajille
Perämeren suojelu kaipaa päivittämistä – Katso kartasta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun suojelualueet

Pe­rä­me­ren suojelu kaipaa päi­vit­tä­mis­tä – Katso kar­tas­ta Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun suo­je­lu­alueet

03.03.2023 18:00 6
Tilaajille
Koskelan loistoa, betonista merimerkkiä, ei saa purkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kos­ke­lan lois­toa, be­to­nis­ta me­ri­merk­kiä, ei saa purkaa

12.02.2023 05:30 4
Tilaajille