Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Pelastustehtävät
Pimeä yllätti Korouomassa retkeilleen seurueen – poliisi löysi kylmissään olevat turistit droonin avulla

Pimeä yllätti Ko­rouo­mas­sa ret­keil­leen seu­rueen – poliisi löysi kyl­mis­sään olevat tu­ris­tit droonin avulla

19.12.2021 20:39 8
Mies korjasi autoa, tunkki petti – pelastuslaitos hälytettiin Kajaanissa

Mies korjasi autoa, tunkki petti – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Ka­jaa­nis­sa

14.12.2021 09:26
Erkkolan sillan kupeesta kuului avunhuutoja – pelastuslaitos etsi mahdollisesti jäihin pudonnutta henkilöä, jälkiäkään ei löytynyt

Erk­ko­lan sillan ku­pees­ta kuului avun­huu­to­ja – pe­las­tus­lai­tos etsi mah­dol­li­ses­ti jäihin pu­don­nut­ta hen­ki­löä, jäl­kiä­kään ei löy­ty­nyt

27.11.2021 08:16
Kelan talon erkkeriä hajosi jakeluauton osuttua siihen Oulun keskustassa, pelastuslaitos siivosi lasia kadulta

Kelan talon erk­ke­riä hajosi ja­ke­lu­au­ton osuttua siihen Oulun kes­kus­tas­sa, pe­las­tus­lai­tos siivosi lasia kadulta

15.11.2021 15:49 29
Katkennut sprinkleriputki aiheutti palohälytyksen ja tulvi vettä Linnanmaan Prisman lastauslaiturilla, hypermarket tyhjennettiin hetkeksi asiakkaista

Kat­ken­nut sprink­le­ri­put­ki ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen ja tulvi vettä Lin­nan­maan Prisman las­taus­lai­tu­ril­la, hy­per­mar­ket tyh­jen­net­tiin het­kek­si asiak­kais­ta

10.11.2021 17:58
Koira piiloutui leikkimökin alle Pellossa, palokunta pelasti nostamalla mökkiä

Koira pii­lou­tui leik­ki­mö­kin alle Pel­los­sa, pa­lo­kun­ta pelasti nos­ta­mal­la mökkiä

03.11.2021 13:39
Tilaajille
Pokkisenväylällä etsittiin yöllä mahdollisesti veteen joutunutta henkilöä – Sukeltajat eivät löytäneet ketään

Pok­ki­sen­väy­läl­lä et­sit­tiin yöllä mah­dol­li­ses­ti veteen jou­tu­nut­ta hen­ki­löä – Su­kel­ta­jat eivät löy­tä­neet ketään

31.10.2021 18:19
Koira meni synnyttämään aitan alle pakkasyössä Lapissa – pelastuslaitos hälytettiin apuun

Koira meni syn­nyt­tä­mään aitan alle pak­kas­yös­sä Lapissa – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin apuun

16.10.2021 08:54
Pelastuslaitos auttoi ikkunasta roikkuneen miehen alas Kemissä

Pe­las­tus­lai­tos auttoi ik­ku­nas­ta roik­ku­neen miehen alas Kemissä

16.10.2021 08:45 1
Pienkoneen lentäjä epäili vikaa koneensa laskutelineissä, pelastusyksiköt olivat valmiudessa Oulun lentoasemalla

Pien­ko­neen lentäjä epäili vikaa ko­neen­sa las­ku­te­li­neis­sä, pe­las­tus­yk­si­köt olivat val­miu­des­sa Oulun len­to­ase­mal­la

12.10.2021 20:16
Oulujoesta etsittiin mahdollisesti veteen päätynyttä ihmistä Rautasillan kohdalta, mitään ei löytynyt

Ou­lu­joes­ta et­sit­tiin mah­dol­li­ses­ti veteen pää­ty­nyt­tä ihmistä Rau­ta­sil­lan koh­dal­ta, mitään ei löy­ty­nyt

26.09.2021 21:58
Meripelastusseuran vapaaehtoisilla takana vilkas kesä, apua tarvittiin elokuun loppuun mennessä liki 1 800 kertaa

Me­ri­pe­las­tus­seu­ran va­paa­eh­toi­sil­la takana vilkas kesä, apua tar­vit­tiin elokuun loppuun men­nes­sä liki 1 800 kertaa

02.09.2021 08:06 1
Hevonen vajosi mahaansa myöten suonsilmäkkeeseen Oulussa – pelastuslaitos auttoi pinteestä

Hevonen vajosi ma­haan­sa myöten suon­sil­mäk­kee­seen Oulussa – pe­las­tus­lai­tos auttoi pin­tees­tä

28.08.2021 17:04 1
Laskuvarjohyppääjä jäi jumiin puuhun Oulunsalossa – pelastuslaitos päästi hyppääjän pinteestä puolen tunnin kuluttua

Las­ku­var­jo­hyp­pää­jä jäi jumiin puuhun Ou­lun­sa­los­sa – pe­las­tus­lai­tos päästi hyp­pää­jän pin­tees­tä puolen tunnin ku­lut­tua

15.08.2021 20:36 14
Vene kaatui Suomussalmen Juntusjärvellä – kyydissä olleet selvisivät vammoitta

Vene kaatui Suo­mus­sal­men Jun­tus­jär­vel­lä – kyy­dis­sä olleet sel­vi­si­vät vam­moit­ta

13.08.2021 19:18
Hailuodon merimatka päättyi ukkosmyrskyyn – torniolainen pariskunta jäi tunneiksi aaltojen armoille Perämerellä

Hai­luo­don me­ri­mat­ka päättyi uk­kos­myrs­kyyn – tor­nio­lai­nen pa­ris­kun­ta jäi tun­neik­si aal­to­jen ar­moil­le Pe­rä­me­rel­lä

06.08.2021 09:51 23
Tilaajille
Nallikarin rannalla näköpiiristä kadonnut lapsi aiheutti pelastustehtävän

Nal­li­ka­rin ran­nal­la nä­kö­pii­ris­tä ka­don­nut lapsi ai­heut­ti pe­las­tus­teh­tä­vän

27.07.2021 15:30
Vesihädässä olleiksi epäillyt veneet työllistivät pelastuslaitosta Rovaniemellä

Ve­si­hä­däs­sä ol­leik­si epäil­lyt veneet työl­lis­ti­vät pe­las­tus­lai­tos­ta Ro­va­nie­mel­lä

25.07.2021 11:13
Uimarannalta näkyvistä kadonnutta uimaria etsittiin Raahessa, löytyi hyvävointisena

Ui­ma­ran­nal­ta nä­ky­vis­tä ka­don­nut­ta uimaria et­sit­tiin Raa­hes­sa, löytyi hy­vä­voin­ti­se­na

15.07.2021 21:17
Kalajoen hiekkasärkillä hälytys: Saareen kahlaamassa olleet ihmiset joutuivat  yllättäen veden varaan

Ka­la­joen hiek­ka­sär­kil­lä hä­ly­tys: Saareen kah­laa­mas­sa olleet ihmiset jou­tui­vat yl­lät­täen veden varaan

08.07.2021 15:58 4