Pelastustehtävät
Viimeisin tunti
Ihminen joutui veden varaan torstai-iltana Oulun torinrannassa, sivulliset pelastivat

Ihminen joutui veden varaan tors­tai-il­ta­na Oulun to­rin­ran­nas­sa, si­vul­li­set pe­las­ti­vat

00:14 0
Kuukausi
Vanhus kiipesi katolle eikä päässyt enää omin avuin alas – pelastuslaitos saapui hätiin

Vanhus kiipesi katolle eikä päässyt enää omin avuin alas – pe­las­tus­lai­tos saapui hätiin

10.08.2020 12:23 3
Pelastuslaitos onki välikatolle pinteeseen jääneen kissan turvaan Torniossa sunnuntaiyönä

Pe­las­tus­lai­tos onki vä­li­ka­tol­le pin­tee­seen jääneen kissan turvaan Tor­nios­sa sun­nun­tai­yö­nä

09.08.2020 09:55 0
Nuoren avunhuudot mereltä toivat pelastajat paikalle Kalajoen Hiekkasärkillä keskiviikkoiltana

Nuoren avun­huu­dot mereltä toivat pe­las­ta­jat pai­kal­le Ka­la­joen Hiek­ka­sär­kil­lä kes­ki­viik­ko­il­ta­na

06.08.2020 07:53 0
Ihminen tippui veteen Hahtisaaren satamassa Kemissä lauantai-iltana, sivulliset pelastivat

Ihminen tippui veteen Hah­ti­saa­ren sa­ta­mas­sa Kemissä lauan­tai-il­ta­na, si­vul­li­set pe­las­ti­vat

01.08.2020 20:42 0
Kaksi henkilöä tippui aukosta talon kellariin Kalajoella – pelastuslaitos kävi nostamassa tippuneet

Kaksi hen­ki­löä tippui aukosta talon kel­la­riin Ka­la­joel­la – pe­las­tus­lai­tos kävi nos­ta­mas­sa tip­pu­neet

31.07.2020 20:02 0
10-vuotias poika katosi perheeltään Karhunkierroksella useamman tunnin ajaksi perjantaina

10-vuo­tias poika katosi per­heel­tään Kar­hun­kier­rok­sel­la useam­man tunnin ajaksi per­jan­tai­na

31.07.2020 18:25 2
Mopoilija loukkaantui Kuusamon keskustassa – autoa ajanut ei ilmeisesti huomannut kääntymismerkkiä

Mo­poi­li­ja louk­kaan­tui Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa – autoa ajanut ei il­mei­ses­ti huo­man­nut kään­ty­mis­merk­kiä

27.07.2020 17:23 0
Tilaajille
Norjalainen veden varaan joutunut veneilijä on löydetty kuolleena

Nor­ja­lai­nen veden varaan jou­tu­nut ve­nei­li­jä on löy­det­ty kuol­lee­na

27.07.2020 07:24 2
Koira pinteessä Valtavaaran rinteessä – pelastuslaitos auttoi pois köysien ja valjaiden avulla

Koira pin­tees­sä Val­ta­vaa­ran rin­tees­sä – pe­las­tus­lai­tos auttoi pois köysien ja val­jai­den avulla

25.07.2020 14:26 1
Tilaajille
Lapsi ja autonavaimet autossa, ovet napsahtivat lukkoon – Kuusamossa pelastettiin tiistaina nalkkiin jäänyttä jälkikasvua

Lapsi ja au­ton­avai­met au­tos­sa, ovet nap­sah­ti­vat lukkoon – Kuu­sa­mos­sa pe­las­tet­tiin tiis­tai­na nalk­kiin jää­nyt­tä jäl­ki­kas­vua

21.07.2020 15:49 0
Tilaajille
Poro jäi sarvistaan kiinni verkkoaitaan Sodankylässä

Poro jäi sar­vis­taan kiinni verk­ko­ai­taan So­dan­ky­läs­sä

16.07.2020 13:26 0
Henkilö jäi jumiin saareen Oulussa, kun Merikosken padon ohijuoksutusluukut avattiin – pelastuslaitos auttoi kuivalle maalle

Henkilö jäi jumiin saareen Ou­lus­sa, kun Me­ri­kos­ken padon ohi­juok­su­tus­luu­kut avat­tiin – pe­las­tus­lai­tos auttoi kui­val­le maalle

16.07.2020 07:39
Vanhemmat
Laskuvarjohyppääjä jäi kiinni mäntyyn Oulunsalossa

Las­ku­var­jo­hyp­pää­jä jäi kiinni mäntyyn Ou­lun­sa­los­sa

12.07.2020 22:20 1
Pelastuslaitos hinasi karanneen veneen rantaan Suomussalmella

Pe­las­tus­lai­tos hinasi ka­ran­neen veneen rantaan Suo­mus­sal­mel­la

11.07.2020 22:09 1
Vaatemytty joen rannalla aiheutti epäilyksen hukkuneesta ihmisestä Torniossa – hukkuneeksi pelätty löytyi saunalautalta

Vaa­te­myt­ty joen ran­nal­la ai­heut­ti epäi­lyk­sen huk­ku­nees­ta ih­mi­ses­tä Tor­nios­sa – huk­ku­neek­si pelätty löytyi sau­na­lau­tal­ta

10.07.2020 23:39
Rusakko jäi jumiin aitaan Myllytullissa – pelastuslaitos riensi hätiin

Rusakko jäi jumiin aitaan Myl­ly­tul­lis­sa – pe­las­tus­lai­tos riensi hätiin

07.07.2020 12:56 3
Kaksi henkilöä tippui veneestä Utsjoella – veden varaan joutuneet pääsivät rantaan omin avuin

Kaksi hen­ki­löä tippui ve­nees­tä Uts­joel­la – veden varaan jou­tu­neet pää­si­vät rantaan omin avuin

06.07.2020 06:20
Vesihöyry aiheutti palohälytyksen Rovaniemellä

Ve­si­höy­ry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä

01.07.2020 23:51 0
Tervolan Ossauskosken voimalaitoksen turbiinista pääsi öljyä Kemijokeen – Öljyä vuosi noin 600 litraa, joista jokeen päätyi alle 50 litraa

Ter­vo­lan Os­saus­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen tur­bii­nis­ta pääsi öljyä Ke­mi­jo­keen – Öljyä vuosi noin 600 litraa, joista jokeen päätyi alle 50 litraa

25.06.2020 06:20 0