Pelastustehtävät
Kuukausi
Miehen pää jäi jumiin bussipysäkin rakenteisiin Oulussa – palomestarin mukaan tilanteeseen johtaneet syyt ovat "täysi mysteeri"

Miehen pää jäi jumiin bus­si­py­sä­kin ra­ken­tei­siin Oulussa – pa­lo­mes­ta­rin mukaan ti­lan­tee­seen joh­ta­neet syyt ovat "täysi mys­tee­ri"

14.04.2021 17:43 9
Moottorikelkkailija vajosi Kuusamossa olemattomaan jäähän, jonka lumi peitti – palomestari ei lähtisi nyt jäille jalkaisinkaan ilman varmaa tietoa

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja vajosi Kuu­sa­mos­sa ole­mat­to­maan jäähän, jonka lumi peitti – pa­lo­mes­ta­ri ei lähtisi nyt jäille jal­kai­sin­kaan ilman varmaa tietoa

13.04.2021 18:27
Tilaajille
Metsätöissä ollut mies loukkaantui ison puun kaaduttua päälle Pudasjärvellä – Uhri toimitettiin jatkohoitoon moottorikelkalla ja lääkärihelikopterilla

Met­sä­töis­sä ollut mies louk­kaan­tui ison puun kaa­dut­tua päälle Pu­das­jär­vel­lä – Uhri toi­mi­tet­tiin jat­ko­hoi­toon moot­to­ri­kel­kal­la ja lää­kä­ri­he­li­kop­te­ril­la

07.04.2021 16:59
Ihminen jäi puun alle puristuksiin Oulussa – pelastuslaitos saapui avuksi

Ihminen jäi puun alle pu­ris­tuk­siin Oulussa – pe­las­tus­lai­tos saapui avuksi

25.03.2021 14:38 4
Vanhemmat
Työntekijä pelastettiin kuorma-auton säiliöstä Oulussa

Työn­te­ki­jä pe­las­tet­tiin kuor­ma-au­ton säi­liös­tä Oulussa

25.02.2021 14:25
Traktorin kuljettajan jalka jäi pahasti jumiin Pyhännällä, omaiset löysivät pinteessä olleen kuskin ja hälyttivät apua

Trak­to­rin kul­jet­ta­jan jalka jäi pahasti jumiin Py­hän­näl­lä, omaiset löy­si­vät pin­tees­sä olleen kuskin ja hä­lyt­ti­vät apua

27.01.2021 19:59
Tulisija savutti sankasti asuntoon kesken lämmityksen Ylikiimingissä, palokunta tuli hätiin

Tu­li­si­ja savutti san­kas­ti asun­toon kesken läm­mi­tyk­sen Yli­kii­min­gis­sä, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

26.01.2021 19:17
Käsi jäi mönkijän kettingin väliin – pelastuslaitos auttoi pinteestä Sievissä

Käsi jäi mön­ki­jän ket­tin­gin väliin – pe­las­tus­lai­tos auttoi pin­tees­tä Sie­vis­sä

24.01.2021 18:42
Jokeen muodostunut suppopato nosti tulvaveden tielle ja uhkasi asuinrakennusta Pudasjärvellä, palokunta kävi suojaamassa talon

Jokeen muo­dos­tu­nut sup­po­pa­to nosti tul­va­ve­den tielle ja uhkasi asuin­ra­ken­nus­ta Pu­das­jär­vel­lä, pa­lo­kun­ta kävi suo­jaa­mas­sa talon

24.01.2021 15:14
Pakettiauto tuhoutui kuljettajan yllättäneessä tulipalossa Pattijoella – katso lukijan video tulipalosta ja sammutustöistä

Pa­ket­ti­au­to tu­hou­tui kul­jet­ta­jan yl­lät­tä­nees­sä tu­li­pa­los­sa Pat­ti­joel­la – katso lukijan video tu­li­pa­los­ta ja sam­mu­tus­töis­tä

16.12.2020 13:55
Tilaajille
Mönkijällä liikkuneen epäillään vajonneen jäihin Liakanjoella Tornion itäpuolella – Etsinnät eivät ole tuottaneet tulosta, kertoo tutkinnanjohtaja

Mön­ki­jäl­lä liik­ku­neen epäil­lään va­jon­neen jäihin Lia­kan­joel­la Tornion itä­puo­lel­la – Et­sin­nät eivät ole tuot­ta­neet tu­los­ta, kertoo tut­kin­nan­joh­ta­ja

14.12.2020 12:50
Kylmettynyt nainen pelastettiin avannon reunalta Kuivasjärvellä

Kyl­met­ty­nyt nainen pe­las­tet­tiin avannon reu­nal­ta Kui­vas­jär­vel­lä

09.12.2020 13:38
Marrasmyrsky toi Jokilaaksojen pelastuslaitokselle kymmeniä tehtäviä yötä myöten – Puita kaatui, tuuli irrotti kattopeltejä ja Pyhäjärvellä kalasataman laiturin

Mar­ras­myrs­ky toi Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le kym­me­niä teh­tä­viä yötä myöten – Puita kaatui, tuuli irrotti kat­to­pel­te­jä ja Py­hä­jär­vel­lä ka­la­sa­ta­man lai­tu­rin

03.11.2020 07:09
"Kyse ei ole iästä vaan suhtautumisesta" – Kymmenet uuvahtaneet vaeltajat työllistävät syksyllä pelastajia Lapin kansallispuistoissa

"Kyse ei ole iästä vaan suh­tau­tu­mi­ses­ta" – Kym­me­net uu­vah­ta­neet vael­ta­jat työl­lis­tä­vät syk­syl­lä pe­las­ta­jia Lapin kan­sal­lis­puis­tois­sa

22.09.2020 12:41 3
Tilaajille
Posiolla minikaivurin kuljettaja jäi puristuksiin jaloista kaivurin alle

Po­siol­la mi­ni­kai­vu­rin kul­jet­ta­ja jäi pu­ris­tuk­siin ja­lois­ta kai­vu­rin alle

02.09.2020 16:15
Tilaajille
Paikalla olleet onkivat Kiikelin vierasvenesataman laiturilta pudonneen kuiville, pelastuslaitos kävi varmistamassa tilanteen

Pai­kal­la olleet onkivat Kii­ke­lin vie­ras­ve­ne­sa­ta­man lai­tu­ril­ta pu­don­neen kui­vil­le, pe­las­tus­lai­tos kävi var­mis­ta­mas­sa ti­lan­teen

29.08.2020 18:57 1
Kuusisaaren rannasta etsittiin veteen pudonnutta ihmistä – ilmoitus paljastui erheelliseksi

Kuu­si­saa­ren ran­nas­ta et­sit­tiin veteen pu­don­nut­ta ihmistä – il­moi­tus pal­jas­tui er­heel­li­sek­si

22.08.2020 21:14 1

Ke­mi­joes­sa tyhjänä hui­lan­nut sou­tu­ve­ne ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Ou­nas­kos­kel­le Ro­va­nie­mel­lä

16.08.2020 17:47
Ihminen joutui veden varaan torstai-iltana Oulun torinrannassa, sivulliset pelastivat

Ihminen joutui veden varaan tors­tai-il­ta­na Oulun to­rin­ran­nas­sa, si­vul­li­set pe­las­ti­vat

14.08.2020 00:14
Vanhus kiipesi katolle eikä päässyt enää omin avuin alas – pelastuslaitos saapui hätiin

Vanhus kiipesi katolle eikä päässyt enää omin avuin alas – pe­las­tus­lai­tos saapui hätiin

10.08.2020 12:23 3