Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Pelastustehtävät
Koira vajosi jäihin Kiimingissä, apuun rynnänneet ihmiset joutuivat itsekin pinteeseen

Koira vajosi jäihin Kii­min­gis­sä, apuun ryn­nän­neet ihmiset jou­tui­vat itsekin pin­tee­seen

05.05.2023 15:15 12
Autiosta rakennuksesta tuprutti savua Oulun Hupisaarilla, palokunta mursi teljetyn oven ja löysi miehen nuotion äärestä

Au­tios­ta ra­ken­nuk­ses­ta tup­rut­ti savua Oulun Hu­pi­saa­ril­la, pa­lo­kun­ta mursi tel­je­tyn oven ja löysi miehen nuotion äärestä

30.04.2023 23:41 13
Meren jäällä loikkineet lapset aiheuttivat kiireellisen pelastustehtävän Raahessa

Meren jäällä loik­ki­neet lapset ai­heut­ti­vat kii­reel­li­sen pe­las­tus­teh­tä­vän Raa­hes­sa

28.04.2023 21:27
Ohikulkija näki pyörän valon katoavan Kempeleenlahden jäällä – seurauksena poliisin, pelastuksen ja rajavartioston etsintäoperaatio

Ohi­kul­ki­ja näki pyörän valon ka­toa­van Kem­pe­leen­lah­den jäällä – seu­rauk­se­na po­lii­sin, pe­las­tuk­sen ja ra­ja­var­tios­ton et­sin­tä­ope­raa­tio

21.04.2023 08:09 4
Hiihtäjä putosi avantoon Kärsämäellä ja siitä alkoi hyinen taistelu aikaa vastaan – tilanteesta palkittu Oulun hätäkeskuksen päivystäjä jaksoi pitää toivoa yllä

Hiih­tä­jä putosi avan­toon Kär­sä­mäel­lä ja siitä alkoi hyinen tais­te­lu aikaa vastaan – ti­lan­tees­ta pal­kit­tu Oulun hä­tä­kes­kuk­sen päi­vys­tä­jä jaksoi pitää toivoa yllä

20.04.2023 12:35 15
Tilaajille
Lapsen sormet jäivät hissin ovien väliin Välivainiolla, palokunta tuli hätiin murtoraudan kanssa

Lapsen sormet jäivät hissin ovien väliin Vä­li­vai­niol­la, pa­lo­kun­ta tuli hätiin mur­to­rau­dan kanssa

03.04.2023 18:32
Oulun Kontinkankaalla sijaitsevasta laboratoriosta tullut hälytys toi palokunnan paikalle

Oulun Kon­tin­kan­kaal­la si­jait­se­vas­ta la­bo­ra­to­rios­ta tullut hälytys toi pa­lo­kun­nan pai­kal­le

01.04.2023 18:27
Avantouintipaikan pukuhuoneeseen jääneet naisten vaatteet aiheuttivat etsintäoperaation Sotkamossa – poliisi pyytää tietoja vaatteiden omistajasta

Avan­to­uin­ti­pai­kan pu­ku­huo­nee­seen jääneet naisten vaat­teet ai­heut­ti­vat et­sin­tä­ope­raa­tion Sot­ka­mos­sa – poliisi pyytää tietoja vaat­tei­den omis­ta­jas­ta

27.03.2023 22:38
Osa betonielementtitehtaan katosta romahti Vaalassa – kukaan ei loukkaantunut, tuotantoon tulee pysähdys

Osa be­to­ni­ele­ment­ti­teh­taan katosta romahti Vaa­las­sa – kukaan ei louk­kaan­tu­nut, tuo­tan­toon tulee py­säh­dys

27.03.2023 12:53
Nainen putosi Kiiminkijoen jäihin Haukiputaalla – sivullinen mies riensi apuun viime hetkillä ja pelasti veden varassa olleen

Nainen putosi Kii­min­ki­joen jäihin Hau­ki­pu­taal­la – ­si­vul­li­nen mies riensi apuun viime het­kil­lä ja pelasti veden varassa olleen

28.02.2023 17:56 5
Takka savutti Oulunsalossa talon sisälle, palokunta tuli hätiin

Takka savutti Ou­lun­sa­los­sa talon si­säl­le, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

20.02.2023 12:50
Kuljettaja jäi jumiin hyttiin, kun vetoauto kaatui Kalajoen satamassa – sataman henkilökunta pelasti pinteestä

Kul­jet­ta­ja jäi jumiin hyt­tiin, kun ve­to­au­to kaatui Ka­la­joen sa­ta­mas­sa – ­sa­ta­man hen­ki­lö­kun­ta pelasti pin­tees­tä

25.01.2023 20:15 1
Kaijonharjussa pyykkituvassa mankeloineen sormet puristuivat telojen väliin – avunhuudot kuullut soitti palokunnan

Kai­jon­har­jus­sa pyyk­ki­tu­vas­sa man­ke­loi­neen sormet pu­ris­tui­vat telojen väliin – avun­huu­dot kuullut soitti pa­lo­kun­nan

20.01.2023 17:22
Kauppakeskuksen pääsisäänkäynnin kattopellit rymisivät alas Kajaanissa, kukaan ei loukkaantunut

Kaup­pa­kes­kuk­sen pää­si­sään­käyn­nin kat­to­pel­lit ry­mi­si­vät alas Ka­jaa­nis­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

11.01.2023 11:06 1
Joen jäältä etsittiin kadonnutta henkilöä Haukiputaalla – etsittävä löytyi hyväkuntoisena ja kuivana

Joen jäältä et­sit­tiin ka­don­nut­ta hen­ki­löä Hau­ki­pu­taal­la – et­sit­tä­vä löytyi hy­vä­kun­toi­se­na ja kuivana

10.12.2022 21:19 1
Vedessä näkynyt epämääräinen mytty aiheutti pelastustehtävän Oulun Hietasaaressa – ihmisen sijaan vedestä paljastuikin merimerkki

Vedessä näkynyt epä­mää­räi­nen mytty ai­heut­ti pe­las­tus­teh­tä­vän Oulun Hie­ta­saa­res­sa – ih­mi­sen sijaan vedestä pal­jas­tui­kin me­ri­merk­ki

06.12.2022 11:20 7
Voimakas föhn-tuuli kaatoi puita lauantaina Oulun seudulla – Raahessa tuuli on yltynyt puuskissa jopa 23 metriin sekunnissa

Voi­ma­kas föhn-tuu­li kaatoi puita lauan­tai­na Oulun seu­dul­la – Raa­hes­sa tuuli on yltynyt puus­kis­sa jopa 23 metriin se­kun­nis­sa

12.11.2022 20:34 4
Tilaajille
Pelastuslaitos auttoi kastuneen henkilön ylös Tuiranväylän rantakiviltä Oulussa

Pe­las­tus­lai­tos auttoi kas­tu­neen hen­ki­lön ylös Tui­ran­väy­län ran­ta­ki­vil­tä Oulussa

23.10.2022 18:32 6
Hevonen karkasi Nelostielle Rovaniemellä

Hevonen karkasi Ne­los­tiel­le Ro­va­nie­mel­lä

22.10.2022 20:19 2
Ohikulkija huomasi velton pikkuoravan Kaijonharjun kirjaston seinustalla, palokunnan pelastustehtävä päättyi murheellisesti

Ohi­kul­ki­ja huomasi velton pik­ku­ora­van Kai­jon­har­jun kir­jas­ton sei­nus­tal­la, pa­lo­kun­nan pe­las­tus­teh­tä­vä päättyi mur­heel­li­ses­ti

05.10.2022 15:23