Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Pelastustehtävät
Humalainen juhlija päätti uida Oulun torinrannassa – joutui pulaan

Hu­ma­lai­nen juhlija päätti uida Oulun to­rin­ran­nas­sa – joutui pulaan

22.09.2023 20:26
Veneilijät eksyivät kovan sadekuuron vuoksi reitiltä ja ajautuivat matalaan Oulun edustalla

Ve­nei­li­jät ek­syi­vät kovan sa­de­kuu­ron vuoksi rei­til­tä ja ajau­tui­vat ma­ta­laan Oulun edus­tal­la

16.09.2023 20:11 7
Kaksi miestä joutui veden varaan Vaalassa soutuveneen kaaduttua

Kaksi miestä joutui veden varaan Vaa­las­sa sou­tu­ve­neen kaa­dut­tua

15.09.2023 20:27
Pistorasia alkoi kärytä omakotitalossa Tyrnävällä, palokunta tuli hätiin

Pis­to­ra­sia alkoi kärytä oma­ko­ti­ta­los­sa Tyr­nä­väl­lä, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

21.08.2023 19:59
Nuorisojoukko jäi jumiin Tuirassa, hissin ovi ei auennutkaan  – "Alkoi ahdistaa ja tuli kuuma"

Nuo­ri­so­jouk­ko jäi jumiin Tui­ras­sa, hissin ovi ei auen­nut­kaan – "Alkoi ah­dis­taa ja tuli kuuma"

17.08.2023 17:00 11
Tilaajille
Nainen ui Merikosken voimalaitoksen vaara-alueella, ohikulkijat soittivat hätäkeskukseen

Nainen ui Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen vaa­ra-alueel­la, ohi­kul­ki­jat soit­ti­vat hä­tä­kes­kuk­seen

09.08.2023 20:30 10
Sivullisen ansiokas toiminta pelasti Kiiminkijoen virran vietäväksi joutuneen uimarin Ylikiimingissä

Si­vul­li­sen an­sio­kas toi­min­ta pelasti Kii­min­ki­joen virran vie­tä­väk­si jou­tu­neen uimarin Yli­kii­min­gis­sä

06.08.2023 17:33
Mahdolliset avunhuudot mereltä käynnistivät etsintäoperaation Kemissä, aluetta haravoitiin veneillä ja droneilla

Mah­dol­li­set avun­huu­dot mereltä käyn­nis­ti­vät et­sin­tä­ope­raa­tion Ke­mis­sä, aluetta ha­ra­voi­tiin ve­neil­lä ja dro­neil­la

04.08.2023 07:28
Kadonneet pojat aiheuttivat etsintätehtävän Koitelinkosken läheisyydessä Kiimingissä – löytyivät pitämästä sadetta

Ka­don­neet pojat ai­heut­ti­vat et­sin­tä­teh­tä­vän Koi­te­lin­kos­ken lä­hei­syy­des­sä Kii­min­gis­sä – löy­tyi­vät pi­tä­mäs­tä sadetta

19.07.2023 18:26 10
Iijokeen suistunut pyöräkuormaaja nostettiin vedestä

Ii­jo­keen suis­tu­nut pyö­rä­kuor­maa­ja nos­tet­tiin vedestä

13.07.2023 14:27 3
Tilaajille
Iijokeen suistunutta pyöräkuormaajaa nostetaan keskiviikkona – Nosto-operaation lopullinen maksaja ei vielä selvillä

Ii­jo­keen suis­tu­nut­ta pyö­rä­kuor­maa­jaa nos­te­taan kes­ki­viik­ko­na – Nos­to-ope­raa­tion lo­pul­li­nen maksaja ei vielä sel­vil­lä

10.07.2023 15:54 5
Tilaajille
Iijokeen suistuneen pyöräkuormaajan kuljettaja löydettiin menehtyneenä

Ii­jo­keen suis­tu­neen pyö­rä­kuor­maa­jan kul­jet­ta­ja löy­det­tiin me­neh­ty­nee­nä

09.07.2023 16:05
Iijoen kanavaan suistuneen kuormaajan kuljettajaa etsitään yhä – onnettomuus on vaikuttanut vesivoimalaitoksen toimintaan

Iijoen ka­na­vaan suis­tu­neen kuor­maa­jan kul­jet­ta­jaa et­si­tään yhä – on­net­to­muus on vai­kut­ta­nut ve­si­voi­ma­lai­tok­sen toi­min­taan

07.07.2023 12:28 1
Tilaajille
Pyöräkuormaaja suistui Iijokeen Maalismaan voimalaitoksen lähellä – kuljettajaa ei ole löytynyt kanavasta

Pyö­rä­kuor­maa­ja suistui Ii­jo­keen Maa­lis­maan voi­ma­lai­tok­sen lähellä – kul­jet­ta­jaa ei ole löy­ty­nyt ka­na­vas­ta

05.07.2023 15:18
Polkupyörä ja vaatteet rannalla aiheuttivat hälytystehtävän Valkiaisjärven uimarannalle Oulussa – väärä hälytys oli kuitenkin hyvää varoitusta tulevaa varten

Pol­ku­pyö­rä ja vaat­teet ran­nal­la ai­heut­ti­vat hä­ly­tys­teh­tä­vän Val­kiais­jär­ven ui­ma­ran­nal­le Oulussa – väärä hälytys oli kui­ten­kin hyvää va­roi­tus­ta tulevaa varten

03.07.2023 21:30 7
Koira vajosi jäihin Kiimingissä, apuun rynnänneet ihmiset joutuivat itsekin pinteeseen

Koira vajosi jäihin Kii­min­gis­sä, apuun ryn­nän­neet ihmiset jou­tui­vat itsekin pin­tee­seen

05.05.2023 15:15 13
Autiosta rakennuksesta tuprutti savua Oulun Hupisaarilla, palokunta mursi teljetyn oven ja löysi miehen nuotion äärestä

Au­tios­ta ra­ken­nuk­ses­ta tup­rut­ti savua Oulun Hu­pi­saa­ril­la, pa­lo­kun­ta mursi tel­je­tyn oven ja löysi miehen nuotion äärestä

30.04.2023 23:41 13
Meren jäällä loikkineet lapset aiheuttivat kiireellisen pelastustehtävän Raahessa

Meren jäällä loik­ki­neet lapset ai­heut­ti­vat kii­reel­li­sen pe­las­tus­teh­tä­vän Raa­hes­sa

28.04.2023 21:27
Ohikulkija näki pyörän valon katoavan Kempeleenlahden jäällä – seurauksena poliisin, pelastuksen ja rajavartioston etsintäoperaatio

Ohi­kul­ki­ja näki pyörän valon ka­toa­van Kem­pe­leen­lah­den jäällä – seu­rauk­se­na po­lii­sin, pe­las­tuk­sen ja ra­ja­var­tios­ton et­sin­tä­ope­raa­tio

21.04.2023 08:09 4
Hiihtäjä putosi avantoon Kärsämäellä ja siitä alkoi hyinen taistelu aikaa vastaan – tilanteesta palkittu Oulun hätäkeskuksen päivystäjä jaksoi pitää toivoa yllä

Hiih­tä­jä putosi avan­toon Kär­sä­mäel­lä ja siitä alkoi hyinen tais­te­lu aikaa vastaan – ti­lan­tees­ta pal­kit­tu Oulun hä­tä­kes­kuk­sen päi­vys­tä­jä jaksoi pitää toivoa yllä

20.04.2023 12:35 15
Tilaajille