Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Pelastustehtävät
Lapsi jäi jalastaan kiinni aitaan Kärsämäellä – tilanteen ratkaisemiseen tarvittiin sahaa

Lapsi jäi ja­las­taan kiinni aitaan Kär­sä­mäel­lä – ­ti­lan­teen rat­kai­se­mi­seen tar­vit­tiin sahaa

22.09.2022 11:57 3
Ihminen nähtiin sillan kaiteella Rovaniemellä – pelastuslaitos etsi henkilöä vedestä ja rannalta tunnin ajan ketään löytämättä

Ihminen nähtiin sillan kai­teel­la Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­lai­tos etsi hen­ki­löä vedestä ja ran­nal­ta tunnin ajan ketään löy­tä­mät­tä

22.09.2022 12:28
Tilaajille
Veden varassa ollutta ihmistä etsittiin tuloksetta perjantaina Oulujoesta Tuirassa – poliisi kirjasi katoamisilmoituksen

Veden varassa ollutta ihmistä et­sit­tiin tu­lok­set­ta per­jan­tai­na Ou­lu­joes­ta Tui­ras­sa – ­po­lii­si kirjasi ka­toa­mis­il­moi­tuk­sen

03.09.2022 08:56
Keskiviikon raju mutta lyhyen vierailun tehnyt ukkosrintama pyyhkäisi Oulun yli, vahingot jäivät pelättyä pienemmiksi

Kes­ki­vii­kon raju mutta lyhyen vie­rai­lun tehnyt uk­kos­rin­ta­ma pyyh­käi­si Oulun yli, va­hin­got jäivät pe­lät­tyä pie­nem­mik­si

17.08.2022 22:17 12
Pihalla puuhailleen pikkulapsen sormi jäi jumiin metalliputkeen, pelastuslaitos tuli hätiin

Pihalla puu­hail­leen pik­ku­lap­sen sormi jäi jumiin me­tal­li­put­keen, pe­las­tus­lai­tos tuli hätiin

16.08.2022 17:17
Ohikulkijat pelastivat veden varaan jääneen miehen uimarannalla Oulussa

Ohi­kul­ki­jat pe­las­ti­vat veden varaan jääneen miehen ui­ma­ran­nal­la Oulussa

12.08.2022 18:30 2
SM: Suomi lähettää kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntija-apua Kreikan metsäpalojen torjuntaan

SM: Suomi lä­het­tää kan­sain­vä­li­sen pe­las­tus­toi­min­nan asian­tun­ti­ja-apua Kreikan met­sä­pa­lo­jen tor­jun­taan

29.07.2022 11:52
Raatissa etsittiin myöhään lauantai-iltana ihmistä vedestä, ketään ei löytynyt

Raa­tis­sa et­sit­tiin myöhään lauan­tai-il­ta­na ihmistä ve­des­tä, ketään ei löy­ty­nyt

10.07.2022 10:25 1
Näkyvistä kadonnut kuntouimari aiheutti hälytyksen Raahessa

Nä­ky­vis­tä ka­don­nut kun­to­ui­ma­ri ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Raa­hes­sa

04.07.2022 17:58
Tyhjältä vaikuttanut vene aiheutti hälytyksen Kiikelin edustalle

Tyh­jäl­tä vai­kut­ta­nut vene ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Kii­ke­lin edus­tal­le

01.07.2022 23:29 7
Uimari vajosi veteen Oulussa Toppilansalmessa – pelastuslaitoksen sukeltaja sai nopeasti ylös

Uimari vajosi veteen Oulussa Top­pi­lan­sal­mes­sa – pe­las­tus­lai­tok­sen su­kel­ta­ja sai no­peas­ti ylös

27.06.2022 21:12
Länsi-Suomen merivartioston juhannuksen tehtävämäärä laski edellisvuodesta – vesiliikenne oli ajoittain erittäin vilkasta

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­ton ju­han­nuk­sen teh­tä­vä­mää­rä laski edel­lis­vuo­des­ta – ve­si­lii­ken­ne oli ajoit­tain erit­täin vil­kas­ta

26.06.2022 22:08
Pelastuslaitos hälytettiin pelastamaan ihmistä vedestä Haukiputaalla – uimari oli kuitenkin turvallisesti kotona

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin pe­las­ta­maan ihmistä vedestä Hau­ki­pu­taal­la – uimari oli kui­ten­kin tur­val­li­ses­ti kotona

26.06.2022 10:15
Kaksi henkilöä joutui veden varaan kaaduttuaan vesiskootterilla Rovaniemellä – pelastuslaitos kävi avustamassa rantaan

Kaksi hen­ki­löä joutui veden varaan kaa­dut­tuaan ve­si­skoot­te­ril­la Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­lai­tos kävi avus­ta­mas­sa rantaan

10.06.2022 22:58 1
Palokunta heitti aamulla keikkaa Limingassa: Jumittuneen pultin irrottelu sytytti maastopalon, ilmanvaihtohormista kaivettiin hengissä naakka

Pa­lo­kun­ta heitti aamulla keikkaa Li­min­gas­sa: Ju­mit­tu­neen pultin ir­rot­te­lu sytytti maas­to­pa­lon, il­man­vaih­to­hor­mis­ta kai­vet­tiin hen­gis­sä naakka

21.05.2022 11:06
Toppilassa vesipelastustehtävä Pitkänmöljäntien varrella, paikalla myös poliisi

Top­pi­las­sa ve­si­pe­las­tus­teh­tä­vä Pit­kän­möl­jän­tien var­rel­la, pai­kal­la myös poliisi

29.04.2022 14:46
Pelastuslaitos teki parin tunnin työn pelastaessaan kajakilla kaatunutta miestä keskeltä tulvivaa koskea Nivalassa

Pe­las­tus­lai­tos teki parin tunnin työn pe­las­taes­saan ka­ja­kil­la kaa­tu­nut­ta miestä kes­kel­tä tul­vi­vaa koskea Ni­va­las­sa

26.04.2022 00:00 2
Tilaajille
Palokunta pelasti pennun pinteestä Oulun Sonnisaaren edustalla – omistaja kannatteli railoon pudonnutta koiraa jäisessä vedessä

Pa­lo­kun­ta pelasti pennun pin­tees­tä Oulun Son­ni­saa­ren edus­tal­la – omis­ta­ja kan­nat­te­li railoon pu­don­nut­ta koiraa jäi­ses­sä vedessä

20.04.2022 14:44 2
Sulaan juossut koira pelastettiin Pyhäjärvellä pitkällisen operaation päätteeksi

Sulaan juossut koira pe­las­tet­tiin Py­hä­jär­vel­lä pit­käl­li­sen ope­raa­tion päät­teek­si

17.04.2022 00:00 4
Kolme henkilöä joutui veden varaan moottorikelkan ja ahkion pudottua jäihin Taivalkoskella

Kolme hen­ki­löä joutui veden varaan moot­to­ri­kel­kan ja ahkion pu­dot­tua jäihin Tai­val­kos­kel­la

03.04.2022 14:44 3