Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Pelastustehtävät
Viimeisin 12 tuntia
Uimari vajosi veteen Oulussa Toppilansalmessa – pelastuslaitoksen sukeltaja sai nopeasti ylös

Uimari vajosi veteen Oulussa Top­pi­lan­sal­mes­sa – pe­las­tus­lai­tok­sen su­kel­ta­ja sai no­peas­ti ylös

27.06.2022 21:12
Vanhemmat
Länsi-Suomen merivartioston juhannuksen tehtävämäärä laski edellisvuodesta – vesiliikenne oli ajoittain erittäin vilkasta

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­ton ju­han­nuk­sen teh­tä­vä­mää­rä laski edel­lis­vuo­des­ta – ve­si­lii­ken­ne oli ajoit­tain erit­täin vil­kas­ta

26.06.2022 22:08
Pelastuslaitos hälytettiin pelastamaan ihmistä vedestä Haukiputaalla – uimari oli kuitenkin turvallisesti kotona

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin pe­las­ta­maan ihmistä vedestä Hau­ki­pu­taal­la – uimari oli kui­ten­kin tur­val­li­ses­ti kotona

26.06.2022 10:15
Kaksi henkilöä joutui veden varaan kaaduttuaan vesiskootterilla Rovaniemellä – pelastuslaitos kävi avustamassa rantaan

Kaksi hen­ki­löä joutui veden varaan kaa­dut­tuaan ve­si­skoot­te­ril­la Ro­va­nie­mel­lä – pe­las­tus­lai­tos kävi avus­ta­mas­sa rantaan

10.06.2022 22:58 1
Palokunta heitti aamulla keikkaa Limingassa: Jumittuneen pultin irrottelu sytytti maastopalon, ilmanvaihtohormista kaivettiin hengissä naakka

Pa­lo­kun­ta heitti aamulla keikkaa Li­min­gas­sa: Ju­mit­tu­neen pultin ir­rot­te­lu sytytti maas­to­pa­lon, il­man­vaih­to­hor­mis­ta kai­vet­tiin hen­gis­sä naakka

21.05.2022 11:06
Toppilassa vesipelastustehtävä Pitkänmöljäntien varrella, paikalla myös poliisi

Top­pi­las­sa ve­si­pe­las­tus­teh­tä­vä Pit­kän­möl­jän­tien var­rel­la, pai­kal­la myös poliisi

29.04.2022 14:46
Pelastuslaitos teki parin tunnin työn pelastaessaan kajakilla kaatunutta miestä keskeltä tulvivaa koskea Nivalassa

Pe­las­tus­lai­tos teki parin tunnin työn pe­las­taes­saan ka­ja­kil­la kaa­tu­nut­ta miestä kes­kel­tä tul­vi­vaa koskea Ni­va­las­sa

26.04.2022 00:00 2
Tilaajille
Palokunta pelasti pennun pinteestä Oulun Sonnisaaren edustalla – omistaja kannatteli railoon pudonnutta koiraa jäisessä vedessä

Pa­lo­kun­ta pelasti pennun pin­tees­tä Oulun Son­ni­saa­ren edus­tal­la – omis­ta­ja kan­nat­te­li railoon pu­don­nut­ta koiraa jäi­ses­sä vedessä

20.04.2022 14:44 2
Sulaan juossut koira pelastettiin Pyhäjärvellä pitkällisen operaation päätteeksi

Sulaan juossut koira pe­las­tet­tiin Py­hä­jär­vel­lä pit­käl­li­sen ope­raa­tion päät­teek­si

17.04.2022 00:00 4
Kolme henkilöä joutui veden varaan moottorikelkan ja ahkion pudottua jäihin Taivalkoskella

Kolme hen­ki­löä joutui veden varaan moot­to­ri­kel­kan ja ahkion pu­dot­tua jäihin Tai­val­kos­kel­la

03.04.2022 14:44 3
Pikaruokaravintolassa kaasuhälytys Oulun Kaakkurinkulmassa, tilat tyhjennettiin ihmisistä – varsinaista vuotoa ei lopulta löytynyt

Pi­ka­ruo­ka­ra­vin­to­las­sa kaa­su­hä­ly­tys Oulun Kaak­ku­rin­kul­mas­sa, tilat tyh­jen­net­tiin ih­mi­sis­tä – var­si­nais­ta vuotoa ei lopulta löy­ty­nyt

26.03.2022 14:54
Päihtynyt henkilö haettiin katolta Rovaniemen keskustassa torstaiaamuna

Päih­ty­nyt henkilö haet­tiin katolta Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa tors­tai­aa­mu­na

17.03.2022 07:51 2
Tilaajille
Kaksi noin 10-vuotiasta poikaa pelastettiin hyppyrimäkien väliseltä jyrkänteeltä Rukalla

Kaksi noin 10-vuo­tias­ta poikaa pe­las­tet­tiin hyp­py­ri­mä­kien vä­li­sel­tä jyr­kän­teel­tä Rukalla

10.03.2022 17:30 8
"Suoranainen ihme" – Yksin syrjäisessä metsässä ojaan pudonnut hiihtäjä saatiin pelastettua ajoissa Kärsämäellä, aikaa vastaan taistelleet pelastajat juoksivat metsässä loppumatkan

"Suo­ra­nai­nen ihme" – Yksin syr­jäi­ses­sä met­säs­sä ojaan pu­don­nut hiih­tä­jä saatiin pe­las­tet­tua ajoissa Kär­sä­mäel­lä, aikaa vastaan tais­tel­leet pe­las­ta­jat juok­si­vat met­säs­sä lop­pu­mat­kan

29.01.2022 15:21 41
Tilaajille
Pimeä yllätti Korouomassa retkeilleen seurueen – poliisi löysi kylmissään olevat turistit droonin avulla

Pimeä yllätti Ko­rouo­mas­sa ret­keil­leen seu­rueen – poliisi löysi kyl­mis­sään olevat tu­ris­tit droonin avulla

19.12.2021 20:39 8
Mies korjasi autoa, tunkki petti – pelastuslaitos hälytettiin Kajaanissa

Mies korjasi autoa, tunkki petti – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin Ka­jaa­nis­sa

14.12.2021 09:26
Erkkolan sillan kupeesta kuului avunhuutoja – pelastuslaitos etsi mahdollisesti jäihin pudonnutta henkilöä, jälkiäkään ei löytynyt

Erk­ko­lan sillan ku­pees­ta kuului avun­huu­to­ja – pe­las­tus­lai­tos etsi mah­dol­li­ses­ti jäihin pu­don­nut­ta hen­ki­löä, jäl­kiä­kään ei löy­ty­nyt

27.11.2021 08:16
Kelan talon erkkeriä hajosi jakeluauton osuttua siihen Oulun keskustassa, pelastuslaitos siivosi lasia kadulta

Kelan talon erk­ke­riä hajosi ja­ke­lu­au­ton osuttua siihen Oulun kes­kus­tas­sa, pe­las­tus­lai­tos siivosi lasia kadulta

15.11.2021 15:49 29
Katkennut sprinkleriputki aiheutti palohälytyksen ja tulvi vettä Linnanmaan Prisman lastauslaiturilla, hypermarket tyhjennettiin hetkeksi asiakkaista

Kat­ken­nut sprink­le­ri­put­ki ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen ja tulvi vettä Lin­nan­maan Prisman las­taus­lai­tu­ril­la, hy­per­mar­ket tyh­jen­net­tiin het­kek­si asiak­kais­ta

10.11.2021 17:58
Koira piiloutui leikkimökin alle Pellossa, palokunta pelasti nostamalla mökkiä

Koira pii­lou­tui leik­ki­mö­kin alle Pel­los­sa, pa­lo­kun­ta pelasti nos­ta­mal­la mökkiä

03.11.2021 13:39
Tilaajille