Luonto: Raakun suojelu sai mil­joo­na­ra­hoi­tuk­sen, sim­pu­koi­den et­sin­tään kou­lu­te­taan raak­ku­koi­ra

Formula 1: Ana­lyy­si: Lando Norris maksoi kovan hinnan uh­ka­pe­lis­tään Sotshin F1-ki­sas­sa

Pelastustehtävät

Me­ri­pe­las­tus­seu­ran va­paa­eh­toi­sil­la takana vilkas kesä, apua tar­vit­tiin elokuun loppuun men­nes­sä liki 1 800 kertaa

02.09.2021 08:06 1

Hevonen vajosi ma­haan­sa myöten suon­sil­mäk­kee­seen Oulussa – pe­las­tus­lai­tos auttoi pin­tees­tä

28.08.2021 17:04 1

Las­ku­var­jo­hyp­pää­jä jäi jumiin puuhun Ou­lun­sa­los­sa – pe­las­tus­lai­tos päästi hyp­pää­jän pin­tees­tä puolen tunnin ku­lut­tua

15.08.2021 20:36 14

Vene kaatui Suo­mus­sal­men Jun­tus­jär­vel­lä – kyy­dis­sä olleet sel­vi­si­vät vam­moit­ta

13.08.2021 19:18

Hai­luo­don me­ri­mat­ka päättyi uk­kos­myrs­kyyn – tor­nio­lai­nen pa­ris­kun­ta jäi tun­neik­si aal­to­jen ar­moil­le Pe­rä­me­rel­lä

06.08.2021 09:51 23
Tilaajille

Nal­li­ka­rin ran­nal­la nä­kö­pii­ris­tä ka­don­nut lapsi ai­heut­ti pe­las­tus­teh­tä­vän

27.07.2021 15:30

Ve­si­hä­däs­sä ol­leik­si epäil­lyt veneet työl­lis­ti­vät pe­las­tus­lai­tos­ta Ro­va­nie­mel­lä

25.07.2021 11:13

Ui­ma­ran­nal­ta nä­ky­vis­tä ka­don­nut­ta uimaria et­sit­tiin Raa­hes­sa, löytyi hy­vä­voin­ti­se­na

15.07.2021 21:17

Ka­la­joen hiek­ka­sär­kil­lä hä­ly­tys: Saareen kah­laa­mas­sa olleet ihmiset jou­tui­vat yl­lät­täen veden varaan

08.07.2021 15:58 4

Kaksi hen­ki­löä putosi veteen Hah­ti­saa­ren sa­ta­mas­sa Kemissä – Me­ri­pe­las­tus­seu­ran pe­las­tus­työ päättyi el­vy­tyk­seen

05.07.2021 22:23
Tilaajille

Alle kou­lu­ikäi­nen lapsi jäi autoon luk­ko­jen taakse Ka­jaa­nis­sa – pe­las­tus­lai­tos saapui hätiin

05.07.2021 18:16 1

Ihminen joutui veden varaan Vaa­las­sa – pe­las­tus­lai­tos saapui hätiin

03.07.2021 21:13

Sou­ta­jat jou­tui­vat veden varaan Haa­pa­ve­del­lä – si­vul­li­nen pelasti heidät ve­neel­lään

26.06.2021 08:54

Ihminen pe­las­tet­tiin vedestä Tor­nios­sa ju­han­nus­aat­to­yö­nä

26.06.2021 08:34

Mies louk­ka­si jal­kan­sa Puo­lan­gal­la eikä kyennyt enää liik­ku­maan – pe­las­tus­lai­tos saapui avuksi

17.06.2021 22:26 1

Tieltä suis­tu­nut hen­ki­lö­au­ton kuski joutui pahaan pin­tee­seen Kuu­sa­mos­sa – Auto päätyi jumiin ka­na­vaan ja täyttyi vedellä

17.05.2021 17:03

Mökiltä järven jäälle hiih­tä­nyt 60-vuo­tias mies putosi jäihin ja hukkui Pal­ta­mon Ah­ven­jär­vel­lä

09.05.2021 16:13

Pa­lo­kun­ta sai illalla vaa­ral­li­sen aineen tor­jun­ta­teh­tä­vän ker­ros­ta­loon Ra­ja­ky­läs­sä, perillä odotti väkevä katku

09.05.2021 09:16 1

Hau­ta­ki­vi kaatui naisen päälle Oulussa Intiön hau­taus­maal­la, pe­las­tus­lai­tos kävi pääs­tä­mäs­sä päl­kä­häs­tä – "Kivi oli var­mas­ti lä­hem­mäs sa­ta­ki­loi­nen"

25.04.2021 15:24 8
Tilaajille

Tor­nios­sa To­ran­dan edus­tal­la et­sit­tiin veteen va­jon­nut­ta hen­ki­löä

24.04.2021 19:28 1