Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Merenkulku
Suomen varareittejä maailmalle on vatvottu riittävän pitkään, nyt on jo aika kuulla miten riskialttiit pullonkaulat poistetaan
Pääkirjoitus

Suomen va­ra­reit­te­jä maail­mal­le on vat­vot­tu riit­tä­vän pit­kään, nyt on jo aika kuulla miten ris­ki­alt­tiit pul­lon­kau­lat pois­te­taan

22.02.2024 17:00 22
Oulussa nyt: Jaakko Niemelän suuret laiva-aiheiset teokset värisyttävät taidemuseon Praakk-näyttelyssä

Oulussa nyt: Jaakko Nie­me­län suuret lai­va-ai­hei­set teokset vä­ri­syt­tä­vät tai­de­mu­seon Praakk-näyt­te­lys­sä

11.01.2024 06:00
Tilaajille
Sanna Rasi kuuntelee merimiesten sydänsurut ja järjestää videoyhteyden synnytykseen

Sanna Rasi kuun­te­lee me­ri­mies­ten sy­dän­su­rut ja jär­jes­tää vi­deo­yh­tey­den syn­ny­tyk­seen

22.12.2023 06:00
Tilaajille
Uhkea Jeanette Snellman oli kaikkea sitä, mitä mahtavalta porvarisrouvalta odotettiin – Hänen täydellisen avioliittonsa vaikutus näkyy Oulussa edelleen

Uhkea Jea­net­te Snell­man oli kaikkea sitä, mitä mah­ta­val­ta por­va­ris­rou­val­ta odo­tet­tiin – Hänen täy­del­li­sen avio­liit­ton­sa vai­ku­tus näkyy Oulussa edel­leen

16.12.2023 06:00 10
Tilaajille
Oulu II katosi mystisesti tasan 80 vuotta sitten – Etsijät uskovat, että alusta on haettu väärästä paikasta näihin päiviin asti

Oulu II katosi mys­ti­ses­ti tasan 80 vuotta sitten – Etsijät us­ko­vat, että alusta on haettu vää­räs­tä pai­kas­ta näihin päiviin asti

21.11.2023 05:00 12
Tilaajille
Ruotsin hallitus: Televiestintäkaapeli Virosta Ruotsiin vaurioitunut, syy tuntematon

Ruotsin hal­li­tus: Te­le­vies­tin­tä­kaa­pe­li Virosta Ruot­siin vau­rioi­tu­nut, syy tun­te­ma­ton

17.10.2023 18:12 8
Merikapteeni ihmettelee ankkuriteoriaa kaasuputken tuhosta – "Todella outoa jos joku väittää ankkuroituneensa keskelle Suomenlahtea myrskyssä"

Me­ri­kap­tee­ni ih­met­te­lee ank­ku­ri­teo­riaa kaa­su­put­ken tuhosta – "To­del­la outoa jos joku väittää ank­ku­roi­tu­neen­sa kes­kel­le Suo­men­lah­tea myrs­kys­sä"

13.10.2023 10:40 7
Tilaajille
Entä jos Venäjä katkaisee Itämeren kauppareitit? Elinkeinoelämä vaatii vaihtoehtoisia kauppareittejä ja tärkein niistä on Jäämeren rata.

Entä jos Venäjä kat­kai­see Itä­me­ren kaup­pa­rei­tit? Elin­kei­no­elä­mä vaatii vaih­to­eh­toi­sia kaup­pa­reit­te­jä ja tärkein niistä on Jää­me­ren rata.

22.04.2023 06:00 39
Tilaajille
Kysyimme: Miksi jäänmurtajia ei voisi sijoittaa Ouluun, kun jäiset työtehtävät ovat useimmiten Perämerellä?

Ky­syim­me: Miksi jään­mur­ta­jia ei voisi si­joit­taa Ouluun, kun jäiset työ­teh­tä­vät ovat useim­mi­ten Pe­rä­me­rel­lä?

01.04.2023 10:00 18
Tilaajille
Jäänmurtajien ostoa yhdessä Ruotsin kanssa on hyvä harkita
Pääkirjoitus

Jään­mur­ta­jien ostoa yhdessä Ruotsin kanssa on hyvä harkita

19.03.2023 20:00 12
Tilaajille
Koskelan loistoa, betonista merimerkkiä, ei saa purkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kos­ke­lan lois­toa, be­to­nis­ta me­ri­merk­kiä, ei saa purkaa

12.02.2023 05:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­lu-lai­va kaik­kien käyt­töön – isomman mat­kus­ta­ja­mää­rän sal­li­mi­nen hel­pot­tai­si aluksen tiukkaa ta­lous­ti­lan­net­ta

24.12.2022 05:45 8
Tilaajille
Alpo-hinaajan matka tyssäsi Toppilansaaren edustalle varhain lauantaina, alus jäi kiinni penkkaan – "Jos Alpo olisi ajanut kivikolle, se olisi voinut vaikka upota"

Al­po-hi­naa­jan matka tyssäsi Top­pi­lan­saa­ren edus­tal­le varhain lauan­tai­na, alus jäi kiinni penk­kaan – "Jos Alpo olisi ajanut ki­vi­kol­le, se olisi voinut vaikka upota"

19.11.2022 12:59 88
Tilaajille
Majakkamestari Martti Säikkä katosi jäljettömiin Ulkokallassa – "Ainoa todistaja oli sama kaveri, joka oli Säikän kanssa majakanvartijana"

Ma­jak­ka­mes­ta­ri Martti Säikkä katosi jäl­jet­tö­miin Ul­ko­kal­las­sa – "Ainoa to­dis­ta­ja oli sama kaveri, joka oli Säikän kanssa ma­ja­kan­var­ti­ja­na"

13.11.2022 08:00 5
Tilaajille
Kemin Ajoksessa uponneesta hinaajasta löytyi pieni reikä, mutta sen syy on arvoitus

Kemin Ajok­ses­sa upon­nees­ta hi­naa­jas­ta löytyi pieni reikä, mutta sen syy on ar­voi­tus

03.11.2022 11:22 1
Tilaajille
Suomen Majakkaseura tuo Perämeren historiaa esiin kirjana ja kiertueella – sunnuntaina Valveella nähdään myös Ulkokallan majakkasaaresta kertova lyhytelokuva

Suomen Ma­jak­ka­seu­ra tuo Pe­rä­me­ren his­to­riaa esiin kirjana ja kier­tueel­la – sun­nun­tai­na Val­veel­la nähdään myös Ul­ko­kal­lan ma­jak­ka­saa­res­ta kertova ly­hyt­elo­ku­va

28.10.2022 10:41
Hinaajan uppoamissyy ei selvinnyt vielä Kemissä – öljyvahinko jäi ilmeisesti alle sataan litraan

Hi­naa­jan up­poa­mis­syy ei sel­vin­nyt vielä Kemissä – öl­jy­va­hin­ko jäi il­mei­ses­ti alle sataan litraan

27.10.2022 15:39 6
Tilaajille
Kalastusalus upposi ja aiheutti kymmenientuhansien eurojen öljyvahingon Simossa

Ka­las­tus­alus upposi ja ai­heut­ti kym­me­nien­tu­han­sien eurojen öl­jy­va­hin­gon Simossa

07.10.2022 11:57
Tilaajille
Suomelle tärkeään talvimerenkulkuun esitetty helpotuksia EU:n päästövähennyksissä – Meppi Kataisen mukaan Suomen Nato-haku saa tukea EU-käytävillä

Suo­mel­le tär­keään tal­vi­me­ren­kul­kuun esi­tet­ty hel­po­tuk­sia EU:n pääs­tö­vä­hen­nyk­sis­sä – Meppi Ka­tai­sen mukaan Suomen Na­to-ha­ku saa tukea EU-käy­tä­vil­lä

24.04.2022 18:30 2
Tilaajille
NRK: Hammerfestin satamasta löytyi tuhannen kilon räjähtävä muisto saksalaisten sukellusvenesodasta

NRK: Ham­mer­fes­tin sa­ta­mas­ta löytyi tu­han­nen kilon rä­jäh­tä­vä muisto sak­sa­lais­ten su­kel­lus­ve­ne­so­das­ta

10.02.2022 17:52 2
Tilaajille