Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Hailuodon jäätie
Myös Hailuodon etelästä tullut kunnanjohtaja Aki Heiskainen innostui luotolaisesta eli saaren perinteisestä tikkuröijystä – kiinteän yhteyden uskotaan kasvattavan saaren matkailuvyöryä entisestään

Myös Hai­luo­don ete­läs­tä tullut kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­kai­nen in­nos­tui luo­to­lai­ses­ta eli saaren pe­rin­tei­ses­tä tik­ku­röi­jys­tä – kiin­teän yh­tey­den us­ko­taan kas­vat­ta­van saaren mat­kai­lu­vyö­ryä en­ti­ses­tään

28.03.2021 06:00 8
Tilaajille
Hailuodon jäätie suljettiin tiistai-iltana – tänä talvena saareen tuskin enää kuljetaan jäätä pitkin

Hai­luo­don jäätie sul­jet­tiin tiis­tai-il­ta­na – tänä talvena saareen tuskin enää kul­je­taan jäätä pitkin

24.03.2021 11:44 5
Hailuodon jäätie avataan taas aamupäivällä liikenteelle

Hai­luo­don jäätie avataan taas aa­mu­päi­väl­lä lii­ken­teel­le

22.03.2021 09:43
Hailuodon sataman mottitilanne helpottaa ja autojonot liikkuvat taas – jäätie edelleen suljettu

Hai­luo­don sataman mot­ti­ti­lan­ne hel­pot­taa ja au­to­jo­not liik­ku­vat taas – jäätie edel­leen sul­jet­tu

21.03.2021 20:54 24
Hailuodon jäätie on taas auki – ota nämä rajoitukset huomioon

Hai­luo­don jäätie on taas auki – ota nämä ra­joi­tuk­set huo­mioon

13.03.2021 15:30
Hailuodon jäätie jouduttiin jälleen sulkemaan

Hai­luo­don jäätie jou­dut­tiin jälleen sul­ke­maan

11.03.2021 21:36 5
Hailuodon jäätie avataan jälleen liikenteelle

Hai­luo­don jäätie avataan jälleen lii­ken­teel­le

08.03.2021 10:03 6
Hailuodon jäätie aukeaa tänään puolilta päivin kahden vuoden tauon jälkeen

Hai­luo­don jäätie aukeaa tänään puo­lil­ta päivin kahden vuoden tauon jälkeen

10.02.2021 10:12 12
Hailuodon jäätie aukaistaan ehkä keskiviikkona –   luistelubaanaa ei ole luvassa tänä talvena

Hai­luo­don jäätie au­kais­taan ehkä kes­ki­viik­ko­na – luis­te­lu­baa­naa ei ole luvassa tänä talvena

09.02.2021 13:17 7
Tilaajille
Pakkaset tuovat toivoa Hailuodon jäätien avaamiselle – suosittu jäätie kiinnostaisi varsinkin tänä talvena

Pak­ka­set tuovat toivoa Hai­luo­don jäätien avaa­mi­sel­le – suo­sit­tu jäätie kiin­nos­tai­si var­sin­kin tänä talvena

12.01.2021 12:56
Tilaajille
Vanha Kaleva: Pelkosenniemen tukkityömaalla ammuttiin karhu, Oulun Seurahuoneen uusi parkettilattia vahattu tansseja varten

Vanha Kaleva: Pel­ko­sen­nie­men tuk­ki­työ­maal­la am­mut­tiin karhu, Oulun Seu­ra­huo­neen uusi par­ket­ti­lat­tia vahattu tans­se­ja varten

31.12.2020 10:00
Tilaajille
Hailuodon jäätien avaamista saadaan vielä odottaa – valmistelevia töitä ei ole päästy aloittamaan

Hai­luo­don jäätien avaa­mis­ta saadaan vielä odottaa – val­mis­te­le­via töitä ei ole päästy aloit­ta­maan

30.01.2020 10:42 3