Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hailuodon jäätie
Hailuodon jäätietä ei avata tänä talvena – Jää ei ole riittävän vahvaa kovasta pakkastalvesta huolimatta

Hai­luo­don jää­tie­tä ei avata tänä talvena – Jää ei ole riit­tä­vän vahvaa kovasta pak­kas­tal­ves­ta huo­li­mat­ta

15.02.2024 14:59 5
Tilaajille
Hailuodon jäätie ei ole paukkupakkasista huolimatta auki, uusia mittauksia valmistellaan

Hai­luo­don jäätie ei ole pauk­ku­pak­ka­sis­ta huo­li­mat­ta auki, uusia mit­tauk­sia val­mis­tel­laan

08.02.2024 15:09 7
Tilaajille
Hailuodon jäätietä ei saada vielä auki, viikonloppuna tehdään kairauksia – "Jään koostumus ja tehollinen kantavuus eivät riitä"

Hai­luo­don jää­tie­tä ei saada vielä auki, vii­kon­lop­pu­na tehdään kai­rauk­sia – "Jään koos­tu­mus ja te­hol­li­nen kan­ta­vuus eivät riitä"

12.01.2024 11:53 3
Tilaajille
Hailuodon jäätie pysyy tänä talvena kiinni, määräsi ely-keskus – jään pitäisi olla yli kymmenen senttimetriä paksumpi

Hai­luo­don jäätie pysyy tänä talvena kiinni, määräsi ely-kes­kus – jään pitäisi olla yli kym­me­nen sent­ti­met­riä pak­sum­pi

17.02.2023 09:24 15
Vanha Kaleva: Porno tuntuu jo kyllästyttävän kadunkulkijoita Oulussa

Vanha Kaleva: Porno tuntuu jo kyl­läs­tyt­tä­vän ka­dun­kul­ki­joi­ta Oulussa

09.02.2023 10:00
Tilaajille
Hailuodon jäätien avaaminen vaatii 40-senttisen jään, mutta lumen alla piilee vasta ohut jääkerros sekä tyystin sulia kohtia myös odottamattomissa paikoissa

Hai­luo­don jäätien avaa­mi­nen vaatii 40-sent­ti­sen jään, mutta lumen alla piilee vasta ohut jää­ker­ros sekä tyystin sulia kohtia myös odot­ta­mat­to­mis­sa pai­kois­sa

10.12.2022 16:00 16
Tilaajille
Hailuodon jäätie voidaan sittenkin avata – tulevana talvena tehostetaan riskien arviointia ja mittauksia

Hai­luo­don jäätie voidaan sit­ten­kin avata – ­tu­le­va­na talvena te­hos­te­taan riskien ar­vioin­tia ja mit­tauk­sia

26.10.2022 15:40 10
Tilaajille
Poliisi ei aloita esitutkintaa pelastajan kuolemasta Hailuodon jäätiellä

Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa pe­las­ta­jan kuo­le­mas­ta Hai­luo­don jää­tiel­lä

14.06.2022 08:56 7
Hailuodon jäätien tarina on nyt lähellä loppua, pengertie on ongelmien pysyväisratkaisu
Pääkirjoitus

Hai­luo­don jäätien tarina on nyt lähellä loppua, pen­ger­tie on on­gel­mien py­sy­väis­rat­kai­su

18.02.2022 20:00 42
Tilaajille
Hailuodon turmasta uutta tietoa: Tamppari vajosi vahingossa syvemmälle avantoon ja oviaukossa ollut pelastaja hukkui koneen mukana

Hai­luo­don tur­mas­ta uutta tietoa: Tamp­pa­ri vajosi va­hin­gos­sa sy­vem­mäl­le avan­toon ja ovi­au­kos­sa ollut pe­las­ta­ja hukkui koneen mukana

18.02.2022 14:26
Tilaajille
Hailuodon jäätie oli käytössä kahdeksan päivän ajan tänä talvena – mitkä ovat tienteon euromääräiset kustannukset?

Hai­luo­don jäätie oli käy­tös­sä kah­dek­san päivän ajan tänä talvena – mitkä ovat tien­teon eu­ro­mää­räi­set kus­tan­nuk­set?

17.02.2022 15:14 14
Tilaajille
Hailuodon jäätie pysyy kiinni tämän talven – kunnossapitotöiden turvallisuutta ei voida varmistaa

Hai­luo­don jäätie pysyy kiinni tämän talven – kun­nos­sa­pi­to­töi­den tur­val­li­suut­ta ei voida var­mis­taa

17.02.2022 10:03 22
Asiantuntijat yllättyneitä – Perämeren jääolosuhteissa ei mitään poikkeuksellista, joka voisi selittää Hailuodon onnettomuuden

Asian­tun­ti­jat yl­lät­ty­nei­tä – ­Pe­rä­me­ren jää­olo­suh­teis­sa ei mitään poik­keuk­sel­lis­ta, joka voisi se­lit­tää Hai­luo­don on­net­to­muu­den

16.02.2022 12:16 9
Tilaajille
Hailuodon jäätiellä menehtynyt pelastaja oli tyrnäväläinen perheenisä – Tapaus äärimmäisen harvinainen: vastaavaa ei ole tapahtunut Suomessa koko 2000-luvulla

Hai­luo­don jää­tiel­lä me­neh­ty­nyt pe­las­ta­ja oli tyr­nä­vä­läi­nen per­heen­isä – Tapaus ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­nen: vas­taa­vaa ei ole ta­pah­tu­nut Suo­mes­sa koko 2000-lu­vul­la

16.02.2022 13:59
Tilaajille
Oulun kaupunki ja pelastuslaitokset suruliputtavat kuolleen pelastajan muistoksi

Oulun kau­pun­ki ja pe­las­tus­lai­tok­set su­ru­li­put­ta­vat kuol­leen pe­las­ta­jan muis­tok­si

16.02.2022 10:44 5
Pelastushenkilö kuoli Hailuodon jäätiellä sattuneen onnettomuuden pelastustöissä – "Työyhteisön henkisestä jaksamisesta on pidettävä hyvä huoli"

Pe­las­tus­hen­ki­lö kuoli Hai­luo­don jää­tiel­lä sat­tu­neen on­net­to­muu­den pe­las­tus­töis­sä – "Työyh­tei­sön hen­ki­ses­tä jak­sa­mi­ses­ta on pi­det­tä­vä hyvä huoli"

16.02.2022 08:46
Työkone vajosi osittain jään läpi Hailuodon jäätiellä

Työkone vajosi osit­tain jään läpi Hai­luo­don jää­tiel­lä

15.02.2022 15:54
Hailuodon jäätie on taas auki

Hai­luo­don jäätie on taas auki

12.02.2022 08:33 1
Hailuodon jäätie jouduttiin sulkemaan

Hai­luo­don jäätie jou­dut­tiin sul­ke­maan

10.02.2022 19:21 16
Tilaajille
Hailuodon jäätie avautuu liikenteelle tänään maanantaina

Hai­luo­don jäätie avautuu lii­ken­teel­le tänään maa­nan­tai­na

07.02.2022 12:12 13