Rikostutkinta: Poh­jois­suo­ma­lais­ta mar­ja­yri­tys­tä epäil­lään ih­mis­kau­pas­ta

Analyysi: Putin ottaa sel­kään­sä monella so­ta­rin­ta­mal­la

Luitko jo tämän: Lyly Rajalan rus­ka­ret­kien suosio pysyy vuo­des­ta toi­seen, nyt selviää miksi

Hailuodon jäätie
Poliisi ei aloita esitutkintaa pelastajan kuolemasta Hailuodon jäätiellä

Poliisi ei aloita esi­tut­kin­taa pe­las­ta­jan kuo­le­mas­ta Hai­luo­don jää­tiel­lä

14.06.2022 08:56 7
Hailuodon jäätien tarina on nyt lähellä loppua, pengertie on ongelmien pysyväisratkaisu
Pääkirjoitus

Hai­luo­don jäätien tarina on nyt lähellä loppua, pen­ger­tie on on­gel­mien py­sy­väis­rat­kai­su

18.02.2022 20:00 42
Tilaajille
Hailuodon turmasta uutta tietoa: Tamppari vajosi vahingossa syvemmälle avantoon ja oviaukossa ollut pelastaja hukkui koneen mukana

Hai­luo­don tur­mas­ta uutta tietoa: Tamp­pa­ri vajosi va­hin­gos­sa sy­vem­mäl­le avan­toon ja ovi­au­kos­sa ollut pe­las­ta­ja hukkui koneen mukana

18.02.2022 14:26
Tilaajille
Hailuodon jäätie oli käytössä kahdeksan päivän ajan tänä talvena – mitkä ovat tienteon euromääräiset kustannukset?

Hai­luo­don jäätie oli käy­tös­sä kah­dek­san päivän ajan tänä talvena – mitkä ovat tien­teon eu­ro­mää­räi­set kus­tan­nuk­set?

17.02.2022 15:14 14
Tilaajille
Hailuodon jäätie pysyy kiinni tämän talven – kunnossapitotöiden turvallisuutta ei voida varmistaa

Hai­luo­don jäätie pysyy kiinni tämän talven – kun­nos­sa­pi­to­töi­den tur­val­li­suut­ta ei voida var­mis­taa

17.02.2022 10:03 22
Asiantuntijat yllättyneitä – Perämeren jääolosuhteissa ei mitään poikkeuksellista, joka voisi selittää Hailuodon onnettomuuden

Asian­tun­ti­jat yl­lät­ty­nei­tä – ­Pe­rä­me­ren jää­olo­suh­teis­sa ei mitään poik­keuk­sel­lis­ta, joka voisi se­lit­tää Hai­luo­don on­net­to­muu­den

16.02.2022 12:16 9
Tilaajille
Hailuodon jäätiellä menehtynyt pelastaja oli tyrnäväläinen perheenisä – Tapaus äärimmäisen harvinainen: vastaavaa ei ole tapahtunut Suomessa koko 2000-luvulla

Hai­luo­don jää­tiel­lä me­neh­ty­nyt pe­las­ta­ja oli tyr­nä­vä­läi­nen per­heen­isä – Tapaus ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­nen: vas­taa­vaa ei ole ta­pah­tu­nut Suo­mes­sa koko 2000-lu­vul­la

16.02.2022 13:59
Tilaajille
Oulun kaupunki ja pelastuslaitokset suruliputtavat kuolleen pelastajan muistoksi

Oulun kau­pun­ki ja pe­las­tus­lai­tok­set su­ru­li­put­ta­vat kuol­leen pe­las­ta­jan muis­tok­si

16.02.2022 10:44 5
Pelastushenkilö kuoli Hailuodon jäätiellä sattuneen onnettomuuden pelastustöissä – "Työyhteisön henkisestä jaksamisesta on pidettävä hyvä huoli"

Pe­las­tus­hen­ki­lö kuoli Hai­luo­don jää­tiel­lä sat­tu­neen on­net­to­muu­den pe­las­tus­töis­sä – "Työyh­tei­sön hen­ki­ses­tä jak­sa­mi­ses­ta on pi­det­tä­vä hyvä huoli"

16.02.2022 08:46
Työkone vajosi osittain jään läpi Hailuodon jäätiellä

Työkone vajosi osit­tain jään läpi Hai­luo­don jää­tiel­lä

15.02.2022 15:54
Hailuodon jäätie on taas auki

Hai­luo­don jäätie on taas auki

12.02.2022 08:33 1
Hailuodon jäätie jouduttiin sulkemaan

Hai­luo­don jäätie jou­dut­tiin sul­ke­maan

10.02.2022 19:21 16
Tilaajille
Hailuodon jäätie avautuu liikenteelle tänään maanantaina

Hai­luo­don jäätie avautuu lii­ken­teel­le tänään maa­nan­tai­na

07.02.2022 12:12 13
Hailuodon jäätien seurantaan kännykkäsovellus – "Pakkasia saisi  nyt olla pidempään kuin yksi päivä kerrallaan"

Hai­luo­don jäätien seu­ran­taan kän­nyk­kä­so­vel­lus – "Pak­ka­sia saisi nyt olla pi­dem­pään kuin yksi päivä ker­ral­laan"

21.01.2022 12:30 6
Tilaajille
Hailuodon jäätien linjauksia on jo aurattu merellä – vielä ei tiedetä, milloin tie voidaan avata

Hai­luo­don jäätien lin­jauk­sia on jo aurattu merellä – vielä ei tie­de­tä, milloin tie voidaan avata

10.01.2022 13:53 1
Tilaajille
Myös Hailuodon etelästä tullut kunnanjohtaja Aki Heiskainen innostui luotolaisesta eli saaren perinteisestä tikkuröijystä – kiinteän yhteyden uskotaan kasvattavan saaren matkailuvyöryä entisestään

Myös Hai­luo­don ete­läs­tä tullut kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­kai­nen in­nos­tui luo­to­lai­ses­ta eli saaren pe­rin­tei­ses­tä tik­ku­röi­jys­tä – kiin­teän yh­tey­den us­ko­taan kas­vat­ta­van saaren mat­kai­lu­vyö­ryä en­ti­ses­tään

28.03.2021 06:00 8
Tilaajille
Hailuodon jäätie suljettiin tiistai-iltana – tänä talvena saareen tuskin enää kuljetaan jäätä pitkin

Hai­luo­don jäätie sul­jet­tiin tiis­tai-il­ta­na – tänä talvena saareen tuskin enää kul­je­taan jäätä pitkin

24.03.2021 11:44 5
Hailuodon jäätie avataan taas aamupäivällä liikenteelle

Hai­luo­don jäätie avataan taas aa­mu­päi­väl­lä lii­ken­teel­le

22.03.2021 09:43
Hailuodon sataman mottitilanne helpottaa ja autojonot liikkuvat taas – jäätie edelleen suljettu

Hai­luo­don sataman mot­ti­ti­lan­ne hel­pot­taa ja au­to­jo­not liik­ku­vat taas – jäätie edel­leen sul­jet­tu

21.03.2021 20:54 24
Hailuodon jäätie on taas auki – ota nämä rajoitukset huomioon

Hai­luo­don jäätie on taas auki – ota nämä ra­joi­tuk­set huo­mioon

13.03.2021 15:30