Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Jäänmurtajat
Kemiin tulee ensi talveksi uusi jäänmurtaja – matkailuyhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa risteilytoiminta

Kemiin tulee ensi tal­vek­si uusi jään­mur­ta­ja – mat­kai­lu­yh­tiön ta­voit­tee­na on kak­sin­ker­tais­taa ris­tei­ly­toi­min­ta

14.06.2023 09:41 1
Tilaajille
Kysyimme: Miksi jäänmurtajia ei voisi sijoittaa Ouluun, kun jäiset työtehtävät ovat useimmiten Perämerellä?

Ky­syim­me: Miksi jään­mur­ta­jia ei voisi si­joit­taa Ouluun, kun jäiset työ­teh­tä­vät ovat useim­mi­ten Pe­rä­me­rel­lä?

01.04.2023 10:00 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jään­mur­ta­jat py­sy­väs­ti Ouluun – esi­mer­kik­si Ruotsin mur­ta­jat on si­joi­tet­tu poh­joi­seen Luu­la­jaan

25.03.2023 05:30 7
Tilaajille
Drooni kuvaa, kun oululainen hurjapää Tero Savolainen kirittää jäänmurtajaa merellä läskipyörän selässä – katso video

Drooni kuvaa, kun ou­lu­lai­nen hur­ja­pää Tero Sa­vo­lai­nen ki­rit­tää jään­mur­ta­jaa merellä läs­ki­pyö­rän selässä – katso video

20.03.2023 17:53 10
Tilaajille
Jäänmurtajien ostoa yhdessä Ruotsin kanssa on hyvä harkita
Pääkirjoitus

Jään­mur­ta­jien ostoa yhdessä Ruotsin kanssa on hyvä harkita

19.03.2023 20:00 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jään­mur­ta­ja­ka­lus­toa mo­der­ni­soi­ta­va – vuoden 2023 aikana tulisi pe­rus­taa jään­mur­ta­ja­han­kin­nan työ­ryh­mä

04.03.2023 06:00 3
Tilaajille
Jäänmurtaja Otso lähtee kohti Oulua sunnuntaina, mutta työskentelee aluksi Perämeren pohjoisosissa

Jään­mur­ta­ja Otso lähtee kohti Oulua sun­nun­tai­na, mutta työs­ken­te­lee aluksi Pe­rä­me­ren poh­jois­osis­sa

09.12.2022 19:10 5
Tilaajille
Vanha Kaleva: Perämeren satamat oli pakko sulkea jäänmurtaja Avun räjähdysvaurion takia

Vanha Kaleva: Pe­rä­me­ren satamat oli pakko sulkea jään­mur­ta­ja Avun rä­jäh­dys­vau­rion takia

24.03.2022 10:00
Tilaajille
Merenkulkijaliitot huolissaan EU:n ilmastopaketin vaikutuksista etenkin Pohjois-Suomen talvimerenkululle – "Pahimmillaan maasta saattaa kadota kokonaisia tehtaita ja satamia"

Me­ren­kul­ki­ja­lii­tot huo­lis­saan EU:n il­mas­to­pa­ke­tin vai­ku­tuk­sis­ta etenkin Poh­jois-Suo­men tal­vi­me­ren­ku­lul­le – "Pa­him­mil­laan maasta saattaa kadota ko­ko­nai­sia teh­tai­ta ja sa­ta­mia"

26.10.2021 22:40 15
Tilaajille
Oululainen Mika nappasi Kalevan maaliskuun lukijakuvan 50 vuotta vanhalla objektiivilla

Ou­lu­lai­nen Mika nappasi Kalevan maa­lis­kuun lu­ki­ja­ku­van 50 vuotta van­hal­la ob­jek­tii­vil­la

03.04.2021 08:29 2
Tilaajille
Kaleva Live: Suezin tapahtumat säikäyttivät, Toppilansalmessa suuri konttialusharjoitus – katso tallenne suorasta lähetyksestä

Kaleva Live: Suezin ta­pah­tu­mat säi­käyt­ti­vät, Top­pi­lan­sal­mes­sa suuri kont­ti­alus­har­joi­tus – katso tal­len­ne suo­ras­ta lä­he­tyk­ses­tä

01.04.2021 10:00 24
Oheneva jääpeite ei hyydytä Suomen arktista bisnestä – kasvua luo Koillisväylän aukeaminen ympärivuotiseen käyttöön

Oheneva jää­pei­te ei hyydytä Suomen ark­tis­ta bis­nes­tä – kasvua luo Koil­lis­väy­län au­kea­mi­nen ym­pä­ri­vuo­ti­seen käyt­töön

02.12.2020 07:30
Tilaajille
Suomi ja Ruotsi hankkivat kenties yhteisiä jäänmurtajia – seuraavan sukupolven murtajat poikkeavat vanhoista monin tavoin

Suomi ja Ruotsi hank­ki­vat kenties yh­tei­siä jään­mur­ta­jia – seu­raa­van su­ku­pol­ven mur­ta­jat poik­kea­vat van­hois­ta monin tavoin

02.11.2020 14:35