Oulun yliopiston vetovoima
Lukijalta Mielipide Pasi Tiermas

Satsaus Lin­nan­maal­le kan­nat­taa jat­kos­sa­kin, Rak­si­lan alue tuottaa kau­pun­gil­le par­hai­ten asun­to­jen ja yri­tys­ten kautta

18.10.2020 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Iivari

Edellä ai­kaan­sa: Kes­kus­ta­kam­pus Ouluun puusta

14.10.2020 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jarmo Hagelberg

Ter­ve­tu­loa kes­kus­taan Oulun yli­opis­to – kau­pun­ki­kes­kus­ta tar­vit­see monen ikäisiä asuk­kai­ta, yli­opis­to-opis­ke­li­jat mukaan lukien

03.10.2020 06:30 74
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helena Autio

Oulun tu­le­vai­suus ei syn­kis­te­lyl­lä parane – toki faktat on tun­nus­tet­ta­va, että voidaan ke­hit­tää osaa­mis­ta ja mo­ti­vaa­tio­ta pa­rem­man tu­le­vai­suu­den puo­les­ta

02.10.2020 06:45 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jukka Hiltunen, Marko Huttula

Kam­pus­asiaan liit­ty­vän tiedon tuot­ta­mi­seen yli­opis­to tar­vit­see suun­nit­te­lu­va­rauk­sen, jota se on hakenut Rak­si­lan alueel­le yhdessä Keskon ja Arinan kanssa

27.09.2020 06:45 86
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa-Matti Sarenius

Kou­lu­tus on yli­opis­ton ydintä, mutta pe­rus­tuu rea­li­teet­tei­hin

25.09.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Riuttanen, Jarmo Okkonen

Kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­nit­te­lus­ta pää­tet­tiin Oulun yli­opis­tos­sa de­mo­kraat­ti­ses­ti – ta­voit­tee­na saa­vu­tet­ta­vuus ja kus­tan­nus­ten hal­lin­ta

24.09.2020 06:15 35
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Katariina Alalääkkölä

Oulun yli­opis­ton kou­lu­tuk­sen laatu ajetaan alas muut­to­kes­kus­te­lun var­jos­sa

22.09.2020 07:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mikko Puhakka

Väes­tö­ke­hi­tyk­ses­tä seuraa yli­opis­to­jen ko­ven­tu­nut kil­pai­lu – Oulun yli­opis­ton sel­viä­mi­nen hen­gis­sä on kau­pun­gil­le koh­ta­lon­ky­sy­mys

15.09.2020 07:00 75
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Salla Viitanen, Pauli Väisänen, Pirkko Viitala

Oulun yli­opis­ton ve­to­voi­ma­te­ki­jäk­si hy­vin­voi­va työ­yh­tei­sö ja hou­kut­te­le­vat työ­suh­teet

04.09.2020 06:45 5
Tilaajille