Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Oulun yli­opis­ton pe­rus­te­lut Rak­si­la-hank­keel­le ontuvat

Yliopistojen houkuttelevuuden tekijöitä on tutkittu paljon, mutta yliopiston sijainti kaupungin sisällä on noussut esille vain tuoreessa Taloustutkimuksen Opiskelijakaupunkien suositteluhalukkuus 2021 -tutkimuksessa, johon osallistui 3 000 vastaajaa.

20 vastaajaa ei suosittelisi Oulua sen takia, että korkeakoulukampus sijaitsee keskustan ulkopuolella. Pahasti pelkään, että näille vastaajille ei riitä, että vain osa yliopiston toiminnoista siirretään lähemmäksi keskustaa.