JUURI NYT : Ou­lu-Ka­jaa­ni-vä­lin junat kor­va­taan lin­ja-au­toil­la tors­tai­hin saakka – KS: Myrsky kaatoi puita Oulun ja Kon­tio­mäen vä­li­sel­le ju­na­ra­dal­le

SÄHKÖAUTOT: Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Ke­hi­te­tään Lin­nan­maa­ta, ei ha­jo­te­ta sitä – pa­nos­tuk­set hu­ma­nis­ti­sil­le ja val­tio­tie­teel­li­sil­le aloille mo­ni­puo­lis­tai­si­vat yli­opis­toa ja li­säi­si­vät var­mas­ti sen hou­kut­te­le­vuut­ta

Ansiokkaassaan kirjoituksessaan FT, YTL Kari Väyrynen (Kaleva 27.5./Lukijalta) kyseenalaisti ajatuksen, että Raksilaan sijoittuminen lisäisi Oulun yliopiston houkuttelevuutta. Hänen mielestään yliopiston keskeisenä ongelmana on humanististen ja yhteiskuntatieteellisten aineiden vähäinen painotus luonnontieteellis-teknisiin ja lääketieteellisiin aloihin verrattuna.

Hän esitti panoksien lisäämistä humanistisiin aineisiin ja uuden yhteiskunnallisen tiedekunnan perustamista. Lisäksi Väyrynen esitti, että yliopiston tulisi satsata enenevästi ihmistieteilijöiden yhteistyöhön tekniikan, talouden ja lääketieteen kanssa.