SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Oulun yliopiston muutto
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­tol­le on valmis paikka Kos­ki­kes­kuk­ses­sa – kun­nioit­ta­kaam­me Alvar Aallon Oululle jät­tä­mää kult­tuu­ri­pe­rin­töä

07:00 25
Tilaajille
Vanhemmat

Yli puolet Oulun yli­opis­ton työn­te­ki­jöis­tä haluaa jatkaa etä­työ­tä – tilanne otetaan huo­mioon kam­pus­rat­kai­su­jen suun­nit­te­lus­sa

11.06.2021 10:25 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­to ei ole päi­vä­ko­ti, kir­jas­to tai pel­to­mar­ket­ti, jonka pai­kas­ta ki­nas­tel­laan

02.06.2021 07:00 14
Tilaajille
Kolumni

Kam­puk­sen si­jain­nis­ta kan­nat­taa kysyä nuo­ril­ta – Ei riitä, että me ou­lu­lai­set ra­kas­tam­me Oulua ja yli­opis­toa

02.06.2021 06:00 67
Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Rat­kai­see­ko yli­opis­ton si­jain­ti sen ve­to­voi­man?

16.05.2021 08:00 160
Tilaajille

Pro­fes­so­rit va­roit­ta­vat yli­opis­ton hal­li­tus­ta kir­jel­mäl­lään: Muutto Rak­si­laan ai­heut­tai­si isoja on­gel­mia ja jopa vaa­ran­tai­si useiden tut­ki­mus­yk­si­köi­den toi­min­nan

06.05.2021 14:30 146
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­kult­tuu­rin uusi aika alkaa Oulussa

28.04.2021 07:00 20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jän kuuluu saada tietoa avoi­mes­ti – myös kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­ni­tel­mis­ta

27.04.2021 08:00 13
Tilaajille

Pro Lin­nan­maa -liike: Yli­opis­to vä­hä­tel­lyt kes­kus­ta­kam­puk­sen kau­pun­gil­le ai­heut­ta­mia hait­to­ja ja kus­tan­nuk­sia

26.04.2021 12:31 34
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­opis­ton suun­ni­tel­ma siirtää Lin­nan­maal­ta kau­pal­lis­ta ja tek­nil­lis­tä tut­ki­mus­toi­min­taa va­hin­goit­taa Oulun pii­laak­son kon­sep­tia

26.04.2021 06:30 38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koko sykkivä Oulu on kam­pu­sa­lue, myös Kempele ja Ii

16.03.2021 06:00 17
Tilaajille

Oulun yli­opis­to avaa Ro­tuaa­ril­le pop up -tilan, joka voi olla askel kohti pysyvää tie­de­kah­vi­laa

13.01.2021 06:10 24
Tilaajille

Kes­kus­ta­kam­puk­sen suun­nit­te­lu jatkuu – Kau­pun­gin­hal­li­tus päätti jättää suun­nit­te­lu­va­rauk­ses­ta tehdyn oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen tut­ki­mat­ta

11.01.2021 21:05 27
Tilaajille
Kolumni

Idea kes­kus­ta­kam­puk­ses­ta vie huomion oleel­li­ses­ta

13.12.2020 12:00 71
Tilaajille
Kolumni

Kam­pus­rat­kai­sut syn­ty­vät vaihe vai­heel­ta

09.12.2020 12:00 85
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­muu­tos ja Rak­si­lan mar­ket­yli­opis­to

27.11.2020 05:40 11
Tilaajille

Jutun takaa: Rak­si­lan kam­puk­sen suun­nit­te­lu on ke­hi­tys­kul­ku, joka nostaa esiin uu­ti­soi­ta­via nä­kö­kul­mia

21.11.2020 18:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun­na­taan energia Lin­nan­maan ke­hit­tä­mi­seen – yli­opis­ton siir­rol­la ope­tuk­sen ja tut­ki­muk­sen taso ei var­mas­ti­kaan parane, ja tämä kui­ten­kin lienee se pääasia

13.11.2020 05:45 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun vaih­to­eh­to­ja on kaksi, kyse on kui­ten­kin vain nä­kö­kul­man va­lin­nas­ta

13.11.2020 05:00 3
Tilaajille

Yli­opis­ton kam­pus­han­ke viritti ma­ra­ton­kes­kus­te­lun Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – kokous venyi yli kes­kiyön, tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia nos­te­taan puoli pro­sent­ti­yk­sik­köä 20,5:een

28.12.2020 23:19 90
Tilaajille