Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Raksilan yliopistokampus
”Minut on uhattu raiskata, tappaa ja kotini räjäyttää” – Oululainen Teija Ruokamo uskaltaa provosoida Twitterissä, vaikka tietää, että sillä on hintansa

”Minut on uhattu rais­ka­ta, tappaa ja kotini rä­jäyt­tää” – Ou­lu­lai­nen Teija Ruokamo us­kal­taa pro­vo­soi­da Twit­te­ris­sä, vaikka tietää, että sillä on hin­tan­sa

01.07.2023 06:00 31
Tilaajille
"Jos hänellä on asiaa, niin hän voi soittaa ja keskustella kanssani suoraan" – kollegion tuore päätös synnyttää kitkaa Oulun yliopiston yhteisön ja johdon välillä

"Jos hänellä on asiaa, niin hän voi soittaa ja kes­kus­tel­la kans­sa­ni suo­raan" – kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

01.07.2022 06:00 82
Tilaajille
Historia tuppaa unohtamaan vastustajat – olisiko aika pystyttää patsas Raksilan kampuksen kaatajille?
Kolumni

His­to­ria tuppaa unoh­ta­maan vas­tus­ta­jat – olisiko aika pys­tyt­tää patsas Rak­si­lan kam­puk­sen kaa­ta­jil­le?

06.05.2022 18:00 37
Tilaajille
"Nousi huoli", sanoo Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ensireaktiostaan päätökseen Raksilan kampushankkeen torppaamisesta

"Nousi huoli", sanoo Oulun yli­opis­ton rehtori Jouko Nii­ni­mä­ki en­si­reak­tios­taan pää­tök­seen Rak­si­lan kam­pus­hank­keen torp­paa­mi­ses­ta

23.04.2022 17:00 156
Tilaajille
Yliopiston Raksilan kampushanke karille lopullisesti – odotettavissa uusia kiistoja

Yli­opis­ton Rak­si­lan kam­pus­han­ke karille lo­pul­li­ses­ti – odo­tet­ta­vis­sa uusia kiis­to­ja

19.04.2022 20:04 171
Tilaajille
Arina ja Kesko ovat valmiita rakentamaan marketit Raksilaan – "Kaikki ratkaisut käyvät, kunhan noin 7 000 neliön Citymarketille löytyy tila Raksilan tontilta"

Arina ja Kesko ovat val­mii­ta ra­ken­ta­maan mar­ke­tit Rak­si­laan – "Kaikki rat­kai­sut käyvät, kunhan noin 7 000 neliön Ci­ty­mar­ke­til­le löytyy tila Rak­si­lan ton­til­ta"

07.04.2022 15:30 45
Tilaajille
Yliopistolle visioidaan jo uutta paikkaa – "Nyt haarukoidaan vaihtoehtoja, miten keskustakampus voidaan toteuttaa"

Yli­opis­tol­le vi­sioi­daan jo uutta paikkaa – "Nyt haa­ru­koi­daan vaih­toeh­to­ja, miten kes­kus­ta­kam­pus voidaan to­teut­taa"

07.04.2022 16:43 186
Tilaajille
Yhdyskuntalautakunta: Raksilan yliopistokampuksen suunnitteluvarausta ei jatketa

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta: Rak­si­lan yli­opis­to­kam­puk­sen suun­nit­te­lu­va­raus­ta ei jatketa

05.04.2022 21:09 112
Tilaajille
Oulun yliopiston ja Raksilan marketien asia esillä tiistaina yhdyskuntalautakunnassa – kampuksen suunnitteluvarauksen kohtalo kaupunginhallituksen käsissä todennäköisesti viikon päästä

Oulun yli­opis­ton ja Rak­si­lan mar­ke­tien asia esillä tiis­tai­na yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa – kam­puk­sen suun­nit­te­lu­va­rauk­sen kohtalo kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen käsissä to­den­nä­köi­ses­ti viikon päästä

04.04.2022 06:00 50
Tilaajille
Näkemykset Raksilan kampuksen jatkosta vaihtelevat Oulun yhdyskuntalautakunnassa – katso, miten kaupunginvaltuutetut äänestivät siitä maanantain kokouksessa

Nä­ke­myk­set Rak­si­lan kam­puk­sen jat­kos­ta vaih­te­le­vat Oulun yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa – katso, miten kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ää­nes­ti­vät siitä maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa

02.03.2022 12:29 52
Tilaajille
Yliopiston keskustakampuksen osalta halutaan viheltää peli poikki – Oulun valtuustossa hyväksyttiin ponsiesitys, jossa yliopiston siirtämistä Raksilaan ei nähdä järkevänä

Yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sen osalta ha­lu­taan vi­hel­tää peli poik­ki – Oulun val­tuus­tos­sa hy­väk­syt­tiin pon­sie­si­tys, jossa yli­opis­ton siir­tä­mis­tä Rak­si­laan ei nähdä jär­ke­vä­nä

28.02.2022 23:01 341
Tilaajille
Tylyjä näkemyksiä yliopiston keskustakampussuunnitelmasta: irvokasta näytelmää, yliopisto ei ole vastannut kysymyksiin, virheellisiä väittämiä, näennäiskyselyjä – professori: "Meillähän on jo superkampus"

Tylyjä nä­ke­myk­siä yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­pus­suun­ni­tel­mas­ta: ir­vo­kas­ta näy­tel­mää, yli­opis­to ei ole vas­tan­nut ky­sy­myk­siin, vir­heel­li­siä väit­tä­miä, näen­näis­ky­se­ly­jä – pro­fes­so­ri: "Meil­lä­hän on jo su­per­kam­pus"

26.02.2022 17:25 142
Tilaajille
Näkökulma: Yliopiston kampushankkeen vastustus on täysin poikkeuksellinen näytelmä – viestinnässä näkyy hybridivaikuttamisen piirteitä

Nä­kö­kul­ma: Yli­opis­ton kam­pus­hank­keen vas­tus­tus on täysin poik­keuk­sel­li­nen näy­tel­mä – vies­tin­näs­sä näkyy hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­sen piir­tei­tä

26.02.2022 06:00 100
Tilaajille
Yliopisto ryhtyy selvittämään koko Linnanmaan kampuksen siirtoa – yhteinen "superkampus" voisi siirtyä vaiheittain Oulun keskustaan

Yli­opis­to ryhtyy sel­vit­tä­mään koko Lin­nan­maan kam­puk­sen siirtoa – yh­tei­nen "su­per­kam­pus" voisi siirtyä vai­heit­tain Oulun kes­kus­taan

25.02.2022 10:00 282
Tilaajille
Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa pelätään tutkimuksen kärsivän keskustakampukselle muutosta

Oulun yli­opis­ton tieto- ja säh­kö­tek­nii­kan tie­de­kun­nas­sa pe­lä­tään tut­ki­muk­sen kär­si­vän kes­kus­ta­kam­puk­sel­le muu­tos­ta

25.02.2022 07:00 24
Tilaajille
Yliopiston kampushanketta yritetään estää  – Oulun valtuustoon tulossa asiasta ponsiesitys

Yli­opis­ton kam­pus­han­ket­ta yri­te­tään estää – Oulun val­tuus­toon tulossa asiasta pon­si­esi­tys

23.02.2022 06:00 192
Tilaajille
Oululaisten kova vastustus keskustakampusta kohtaan ei tullut yllätyksenä Oulun kaupungille tai yliopistolle –  "Isot tulevaisuuteen liittyvät päätökset eivät koskaan ole helppoja"

Ou­lu­lais­ten kova vas­tus­tus kes­kus­ta­kam­pus­ta kohtaan ei tullut yl­lä­tyk­se­nä Oulun kau­pun­gil­le tai yli­opis­tol­le –  "Isot tu­le­vai­suu­teen liit­ty­vät pää­tök­set eivät koskaan ole help­po­ja"

18.02.2022 09:00 185
Tilaajille
Oululaisilta tyrmäys yliopiston keskustakampukselle – valtaosa kaupunkilaisista vastustaa hanketta

Ou­lu­lai­sil­ta tyrmäys yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le – val­ta­osa kau­pun­ki­lai­sis­ta vas­tus­taa han­ket­ta

17.02.2022 06:00 191
Tilaajille
Kommentti: Yliopiston keskustakampuksen brändäys meni pieleen – olisiko asian voinut tehdä toisin?

Kom­ment­ti: Yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sen brän­däys meni pieleen – olisiko asian voinut tehdä toisin?

17.02.2022 06:00 26
Tilaajille
Enemmistö Oulun kaupunginvaltuutetuista panttaa vielä kampuskantaansa, valtaosa Kalevan kyselyyn vastanneista vastustaa kampusta – edessä kuuma poliittinen vääntö

Enem­mis­tö Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tuis­ta panttaa vielä kam­pus­kan­taan­sa, val­ta­osa Kalevan ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta vas­tus­taa kam­pus­ta – edessä kuuma po­liit­ti­nen vääntö

30.01.2022 06:00 490
Tilaajille