Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Raksilan yliopistokampus
Raksilasta ja Linnanmaasta keskustelutilaisuudet – ääneen pääsevät sekä Oulun yliopiston Raksilan kampushankkeen kriitikot että kannattajat

Rak­si­las­ta ja Lin­nan­maas­ta kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det – ääneen pää­se­vät sekä Oulun yli­opis­ton Rak­si­lan kam­pus­hank­keen krii­ti­kot että kan­nat­ta­jat

24.01.2022 21:22 70
Tilaajille
Raksilan yliopistokaava voi edetä valtuustoon jo ennen kesälomia – harkinnassa ratkaisu, jonka myötä marketit voitaisiin rakentaa ennen yliopistoa

Rak­si­lan yli­opis­to­kaa­va voi edetä val­tuus­toon jo ennen ke­sä­lo­mia – har­kin­nas­sa rat­kai­su, jonka myötä mar­ke­tit voi­tai­siin ra­ken­taa ennen yli­opis­toa

17.12.2021 17:30 99
Tilaajille
Oulun yliopiston uudelle kampukselle arvioidaan tulevan hintaa 115–130 miljoonaa euroa – seuraavaksi hanke etenee arkkitehtuurikilpailuun

Oulun yli­opis­ton uudelle kam­puk­sel­le ar­vioi­daan tulevan hintaa 115–130 mil­joo­naa euroa – seu­raa­vak­si hanke etenee ark­ki­teh­tuu­ri­kil­pai­luun

16.12.2021 19:24 167
Tilaajille
Raksila-suunnitelma Oulun yliopiston hallituksen pöydälle: Humanistinen tiedekunta, kauppakorkeakoulu ja tieto- ja sähkötekniikka siirrettäisiin kokonaan

Rak­si­la-suun­ni­tel­ma Oulun yli­opis­ton hal­li­tuk­sen pöy­däl­le: Hu­ma­nis­ti­nen tie­de­kun­ta, kaup­pa­kor­kea­kou­lu ja tieto- ja säh­kö­tek­niik­ka siir­ret­täi­siin ko­ko­naan

13.12.2021 15:29 210
Tilaajille
Yliopiston Raksila-hanke herättää suuria tunteita ja ne vellovat myös Oulun päättäjien suuntaan – Kysyimme valtuuston ryhmyreiltä,  onko heitä lobattu asiasta

Yli­opis­ton Rak­si­la-han­ke he­rät­tää suuria tun­tei­ta ja ne vel­lo­vat myös Oulun päät­tä­jien suun­taan – Ky­syim­me val­tuus­ton ryh­my­reil­tä, onko heitä lobattu asiasta

05.12.2021 06:00 105
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun yli­opis­ton pe­rus­te­lut Rak­si­la-hank­keel­le ontuvat

04.06.2021 05:30 21
Tilaajille
Älkää jähmettykö, Oulun päättäjät – kaupungin on elintärkeää huolehtia yliopiston vetovoimasta
Pääkirjoitus

Älkää jäh­met­ty­kö, Oulun päät­tä­jät – kau­pun­gin on elin­tär­keää huo­leh­tia yli­opis­ton ve­to­voi­mas­ta

27.04.2021 20:25 73
Tilaajille