Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Merikoski
Merikosken alakanavan rannalta löydettiin vaatteita, etsinnät päättyivät tuloksetta

Me­ri­kos­ken ala­ka­na­van ran­nal­ta löy­det­tiin vaat­tei­ta, et­sin­nät päät­tyi­vät tu­lok­set­ta

21.02.2024 21:23
Unelma Merikosken vapauttamisesta elää Oulussa – Keskustassa kohiseva koski on ajatus, jota kannattaa vaalia, vaikkei se olekaan realistista juuri nyt
Essee

Unelma Me­ri­kos­ken va­paut­ta­mi­ses­ta elää Oulussa – Kes­kus­tas­sa ko­hi­se­va koski on ajatus, jota kan­nat­taa vaalia, vaikkei se olekaan rea­lis­tis­ta juuri nyt

02.12.2023 12:00 69
Tilaajille
Alakalatien läheisyydessä havaittiin painumia Oulun Toivoniemessä – Alueella liikkumista on vältettävä

Ala­ka­la­tien lä­hei­syy­des­sä ha­vait­tiin pai­nu­mia Oulun Toi­vo­nie­mes­sä – Alueel­la liik­ku­mis­ta on väl­tet­tä­vä

11.10.2023 15:50 4
Merikosken ohijuoksutukset ovat olleet poikkeuksellisen suuret – Tiistaina kuohut tasaantuvat

Me­ri­kos­ken ohi­juok­su­tuk­set ovat olleet poik­keuk­sel­li­sen suuret – Tiis­tai­na kuohut ta­saan­tu­vat

03.10.2023 14:37 14
Tilaajille
Spinfluga-kalastus vetää Oulun Merikoskelle harrastajia Kainuusta saakka – Merijalinrannan meno on rauhoittunut vuorojakojen myötä

Spinf­lu­ga-ka­las­tus vetää Oulun Me­ri­kos­kel­le har­ras­ta­jia Kai­nuus­ta saakka – Me­ri­ja­lin­ran­nan meno on rau­hoit­tu­nut vuo­ro­ja­ko­jen myötä

04.08.2023 21:15 12
Tilaajille
Oulun Merikosken kuivassa patouomassa vaanii hengenvaara: Vesi voi vyöryä luukuista salamannopeasti

Oulun Me­ri­kos­ken kui­vas­sa pa­touo­mas­sa vaanii hen­gen­vaa­ra: Vesi voi vyöryä luu­kuis­ta sa­la­man­no­peas­ti

14.07.2023 15:30 25
Valtuuston uusi puheenjohtaja Jarmo J. Husso sanoo, että politiikka on nykyään lastenleikkiä verrattuna 1970-lukuun – "Salakavalaa ketkuilua minusta ei löydy"

Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso sanoo, että po­li­tiik­ka on nykyään las­ten­leik­kiä ver­rat­tu­na 1970-lu­kuun – "Sa­la­ka­va­laa ket­kui­lua minusta ei löydy"

08.06.2023 21:24 38
Tilaajille
Lohella on todettu vesihometta Oulujoella – tutkija: yleinen ilmiö tähän aikaan vuodesta

Lohella on todettu ve­si­ho­met­ta Ou­lu­joel­la – tut­ki­ja: yleinen ilmiö tähän aikaan vuo­des­ta

08.11.2021 14:16 2
Tilaajille
Suuri, paiseiden peitossa ollut lohi herätti huomiota Oulun Merikoskessa – ympäristöjohtaja: Jos sairaita lohia löytyisi, kalastajat ilmoittaisivat asiasta välittömästi

Suuri, pai­sei­den pei­tos­sa ollut lohi herätti huo­mio­ta Oulun Me­ri­kos­kes­sa – ym­pä­ris­tö­joh­ta­ja: Jos sai­rai­ta lohia löy­tyi­si, ka­las­ta­jat il­moit­tai­si­vat asiasta vä­lit­tö­mäs­ti

02.11.2021 10:54 12
Tilaajille
Merikosken alakanavaan pääsi pieni määrä polttoöljyä Oulussa

Me­ri­kos­ken ala­ka­na­vaan pääsi pieni määrä polt­toöl­jyä Oulussa

17.09.2021 11:44 2
Merikosken voimalaitoksen häiriötilanteessa oltiin kuuden senttimetrin päässä kriittisestä rajasta – "Tilanne oli hyvin poikkeuksellinen ja vakava"

Me­ri­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen häi­riö­ti­lan­tees­sa oltiin kuuden sent­ti­met­rin päässä kriit­ti­ses­tä rajasta – "Ti­lan­ne oli hyvin poik­keuk­sel­li­nen ja vakava"

19.02.2021 16:05 3
Kysyimme: Oliko Merikosken pato keskiviikkona lähellä murtumista?

Ky­syim­me: Oliko Me­ri­kos­ken pato kes­ki­viik­ko­na lähellä mur­tu­mis­ta?

18.02.2021 13:26 33
Tilaajille
Lippoaminen turvaa siian säilymisen Oulujoessa – tutkija: "Lohta ja taimenta on tutkittu paljon mutta siian osalta tietous on takamatkalla"

Lip­poa­mi­nen turvaa siian säi­ly­mi­sen Ou­lu­joes­sa – tut­ki­ja: "Lohta ja tai­men­ta on tut­kit­tu paljon mutta siian osalta tietous on ta­ka­mat­kal­la"

21.10.2020 19:00 2
Tilaajille
Valtuustoaloite: Merikosken kuiva uoma vesitettävä ja laitettava kuntoon

Val­tuus­toa­loi­te: Me­ri­kos­ken kuiva uoma ve­si­tet­tä­vä ja lai­tet­ta­va kuntoon

08.09.2020 06:53 28