Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

uimahallit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sem­moi­nen oli si­net­tä­läi­nen ui­ma­hal­li­reis­su vuonna 1969

05.06.2022 04:30
Tilaajille
Uintikisat ja Terwamaraton aiheuttavat muutoksia Raksilan ja Raatin uimahallien aukioloihin

Uin­ti­ki­sat ja Ter­wa­ma­ra­ton ai­heut­ta­vat muu­tok­sia Rak­si­lan ja Raatin ui­ma­hal­lien au­ki­oloi­hin

18.05.2022 10:08
Oulun kaupunki: Vesijumppia saatetaan joutua perumaan JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi

Oulun kau­pun­ki: Ve­si­jump­pia saa­te­taan joutua pe­ru­maan JHL:n ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon vuoksi

26.04.2022 14:11 1
Ukrainan passilla pääsee maksutta Oulun uimahalleihin ja Ouluhallin kuntosalille

Uk­rai­nan pas­sil­la pääsee mak­sut­ta Oulun ui­ma­hal­lei­hin ja Ou­lu­hal­lin kun­to­sa­lil­le

30.03.2022 10:25 13
Oulun uimahallit ja muut sisäliikuntapaikat avataan maanantaina

Oulun ui­ma­hal­lit ja muut si­sä­lii­kun­ta­pai­kat avataan maa­nan­tai­na

09.01.2022 12:25 64
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko ui­ma­hal­lit avata edes osit­tain?

08.01.2022 05:15 1
Tilaajille
Raatin uimahalli on suljettu lauantaina Terwamaratonin vuoksi

Raatin ui­ma­hal­li on sul­jet­tu lauan­tai­na Ter­wa­ma­ra­to­nin vuoksi

22.09.2021 13:14
Linnanmaan uimahallin valtionapu on vaakalaudalla, koska rakentaminen ei alkanut tänä vuonna – myös Ouluhallin peruskorjauksen ja laajennuksen avustus menetettiin

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin val­tion­apu on vaa­ka­lau­dal­la, koska ra­ken­ta­mi­nen ei alkanut tänä vuon­na – ­myös Ou­lu­hal­lin pe­rus­kor­jauk­sen ja laa­jen­nuk­sen avustus me­ne­tet­tiin

31.07.2021 07:00 31
Tilaajille
Oulun uimahallit huoltotauolla – tästä yksinkertaisesta syystä halleja ei huollettu koronatauon aikana

Oulun ui­ma­hal­lit huol­to­tauol­la – tästä yk­sin­ker­tai­ses­ta syystä halleja ei huol­let­tu ko­ro­na­tauon aikana

08.07.2021 09:31 13
Uimahallipäätös ei kelvannut kaikille – pääaltaan välipohjaratkaisu johti eriävään mielipiteeseen

Ui­ma­hal­li­pää­tös ei kel­van­nut kai­kil­le – ­pääal­taan vä­li­poh­ja­rat­kai­su johti eriä­vään mie­li­pi­tee­seen

17.06.2021 15:33 27
Tilaajille
Uuden uimahallin paikaksi on vahvistumassa nykyinen sijainti – "Raksilan urheilupuiston alue  on nyt selvitetty niin hyvin kuin mahdollista"

Uuden ui­ma­hal­lin pai­kak­si on vah­vis­tu­mas­sa ny­kyi­nen si­jain­ti – "Rak­si­lan ur­hei­lu­puis­ton alue on nyt sel­vi­tet­ty niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta"

10.06.2021 15:32 16
Tilaajille
Oulun kaupunki sulkee uimahallit ja kuntosalit myös yli 65-vuotiailta – muuten rajoitukset säilyvät kutakuinkin ennallaan

Oulun kau­pun­ki sulkee ui­ma­hal­lit ja kun­to­sa­lit myös yli 65-vuo­tiail­ta – muuten ra­joi­tuk­set säi­ly­vät ku­ta­kuin­kin en­nal­laan

03.03.2021 19:52 45
Linnanmaan uimahalliin selvitetään teräsallasta – hallin suunnittelulla tiukat laatuvaatimukset

Lin­nan­maan ui­ma­hal­liin sel­vi­te­tään te­räs­al­las­ta – hallin suun­nit­te­lul­la tiukat laa­tu­vaa­ti­muk­set

20.12.2020 06:00 28
Tilaajille
Asiantuntija: Osaamattomuus aiheuttaa ongelmia uimahallien rakentamisessa ja korjauksissa – "Ei voi olla tietoa, jos näiden kanssa ei ole ollut tekemisissä"

Asian­tun­ti­ja: Osaa­mat­to­muus ai­heut­taa on­gel­mia ui­ma­hal­lien ra­ken­ta­mi­ses­sa ja kor­jauk­sis­sa – "Ei voi olla tietoa, jos näiden kanssa ei ole ollut te­ke­mi­sis­sä"

11.11.2020 19:15 5
Tilaajille
Raksilan uimahalli suljetaan viikonlopuksi

Rak­si­lan ui­ma­hal­li sul­je­taan vii­kon­lo­puk­si

27.10.2020 14:08 1
Muoviämpäri kärysi kiukaalla Kuhmon uimahallissa – pelastuslaitokselle jäi tehtäväksi tilojen tuuletus

Muo­vi­äm­pä­ri kärysi kiu­kaal­la Kuhmon ui­ma­hal­lis­sa – pe­las­tus­lai­tok­sel­le jäi teh­tä­väk­si tilojen tuu­le­tus

21.09.2020 14:45
Vesi-Jatulin uimatilat suljettu teknisen vian vuoksi – altaat ehtivät olla auki vain pari tuntia koronavirustauon jälkeen

Ve­si-Ja­tu­lin ui­ma­ti­lat sul­jet­tu tek­ni­sen vian vuoksi – altaat ehtivät olla auki vain pari tuntia ko­ro­na­vi­rus­tauon jälkeen

03.08.2020 10:41
Raksilan uimahallin saunat avataan – uimahallin kävijämäärät olleet maltillisia

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin saunat avataan – ui­ma­hal­lin kä­vi­jä­mää­rät olleet mal­til­li­sia

22.06.2020 09:39
Kooste: Näin Suomi avautuu maanantaina – ravintolaan, kirjastoon ja uimahalliin pääsee taas

Kooste: Näin Suomi avautuu maa­nan­tai­na – ra­vin­to­laan, kir­jas­toon ja ui­ma­hal­liin pääsee taas

31.05.2020 14:05 1
Raksilan uimahalli avataan ensi maanantaina – kävijämääriä vähennetään ja saunat pidetään kiinni, mutta aukioloaikoja ei supisteta

Rak­si­lan ui­ma­hal­li avataan ensi maa­nan­tai­na – kä­vi­jä­mää­riä vä­hen­ne­tään ja saunat pi­de­tään kiinni, mutta au­ki­olo­ai­ko­ja ei su­pis­te­ta

25.05.2020 16:48 4