Sähkösavukkeet: Ou­lu­lai­sen kou­lu­po­lii­sin mukaan va­pe­bis­nek­sen ve­lan­pe­rin­tä on kuin huu­me­kau­pas­ta

Buhurt: Haar­nis­kat ko­li­se­vat ja kirveet hei­lu­vat Oulun kes­kus­tas­sa vii­kon­lop­pu­na

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

uimahallit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ouluun tar­vi­taan moderni maa­ui­ma­la

26.08.2023 07:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ui­ma­hal­lin mallia Ni­va­las­ta – toi­vot­ta­vas­ti Oulusta ei tar­vit­se har­ras­ta­jan jat­kos­sa lähteä hal­li­har­joi­tuk­siin kovin kauas

03.06.2023 05:30
Tilaajille
Kuusamon Tropiikin märkätiloista löytyi antibiooteille vastustuskykyistä, tulehduksia aiheuttavaa pseudomonas-bakteeria – Ympäristötarkastaja: "Jos bakteeria olisi vedessä, käyttökielto olisi välitön"

Kuu­sa­mon Tro­pii­kin mär­kä­ti­lois­ta löytyi an­ti­bioo­teil­le vas­tus­tus­ky­kyis­tä, tu­leh­duk­sia ai­heut­ta­vaa pseu­do­mo­nas-bak­tee­ria – Ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: "Jos bak­tee­ria olisi ve­des­sä, käyt­tö­kiel­to olisi vä­li­tön"

04.04.2023 14:01 1
Tilaajille
Oulu suosittelee uimahousujen käyttöä – Osa kunnista kieltää uimashortsit kokonaan, vaikka pieni uima-asu voi vaikuttaa jopa uimataitoon

Oulu suo­sit­te­lee ui­ma­hou­su­jen käyttöä – Osa kun­nis­ta kieltää ui­ma­short­sit ko­ko­naan, vaikka pieni ui­ma-asu voi vai­kut­taa jopa ui­ma­tai­toon

31.01.2023 13:43 26
Tilaajille
Uima-altaiden vesinäytteet puhtaita – monitoimialtaat jälleen käytössä Oulun uimahallissa ja Vesi-Jatulissa

Ui­ma-al­tai­den ve­si­näyt­teet puh­tai­ta – mo­ni­toi­mi­al­taat jälleen käy­tös­sä Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa

30.01.2023 13:20 1
Raksilan uimahallin saunoissa on ollut ruuhkaa välillä jonoiksi asti – viikonlopuille tilanteeseen on luvassa helpotusta

Rak­si­lan ui­ma­hal­lin sau­nois­sa on ollut ruuhkaa välillä jo­noik­si asti – vii­kon­lo­puil­le ti­lan­tee­seen on luvassa hel­po­tus­ta

26.01.2023 06:16 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uimassa syys­lo­ma­vii­kol­la

03.11.2022 04:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sem­moi­nen oli si­net­tä­läi­nen ui­ma­hal­li­reis­su vuonna 1969

05.06.2022 04:30
Tilaajille
Uintikisat ja Terwamaraton aiheuttavat muutoksia Raksilan ja Raatin uimahallien aukioloihin

Uin­ti­ki­sat ja Ter­wa­ma­ra­ton ai­heut­ta­vat muu­tok­sia Rak­si­lan ja Raatin ui­ma­hal­lien au­ki­oloi­hin

18.05.2022 10:08
Oulun kaupunki: Vesijumppia saatetaan joutua perumaan JHL:n ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vuoksi

Oulun kau­pun­ki: Ve­si­jump­pia saa­te­taan joutua pe­ru­maan JHL:n ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon vuoksi

26.04.2022 14:11 1
Ukrainan passilla pääsee maksutta Oulun uimahalleihin ja Ouluhallin kuntosalille

Uk­rai­nan pas­sil­la pääsee mak­sut­ta Oulun ui­ma­hal­lei­hin ja Ou­lu­hal­lin kun­to­sa­lil­le

30.03.2022 10:25 13
Oulun uimahallit ja muut sisäliikuntapaikat avataan maanantaina

Oulun ui­ma­hal­lit ja muut si­sä­lii­kun­ta­pai­kat avataan maa­nan­tai­na

09.01.2022 12:25 64
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Voisiko ui­ma­hal­lit avata edes osit­tain?

08.01.2022 05:15 1
Tilaajille
Raatin uimahalli on suljettu lauantaina Terwamaratonin vuoksi

Raatin ui­ma­hal­li on sul­jet­tu lauan­tai­na Ter­wa­ma­ra­to­nin vuoksi

22.09.2021 13:14
Linnanmaan uimahallin valtionapu on vaakalaudalla, koska rakentaminen ei alkanut tänä vuonna – myös Ouluhallin peruskorjauksen ja laajennuksen avustus menetettiin

Lin­nan­maan ui­ma­hal­lin val­tion­apu on vaa­ka­lau­dal­la, koska ra­ken­ta­mi­nen ei alkanut tänä vuon­na – ­myös Ou­lu­hal­lin pe­rus­kor­jauk­sen ja laa­jen­nuk­sen avustus me­ne­tet­tiin

31.07.2021 07:00 31
Tilaajille
Oulun uimahallit huoltotauolla – tästä yksinkertaisesta syystä halleja ei huollettu koronatauon aikana

Oulun ui­ma­hal­lit huol­to­tauol­la – tästä yk­sin­ker­tai­ses­ta syystä halleja ei huol­let­tu ko­ro­na­tauon aikana

08.07.2021 09:31 13
Uimahallipäätös ei kelvannut kaikille – pääaltaan välipohjaratkaisu johti eriävään mielipiteeseen

Ui­ma­hal­li­pää­tös ei kel­van­nut kai­kil­le – ­pääal­taan vä­li­poh­ja­rat­kai­su johti eriä­vään mie­li­pi­tee­seen

17.06.2021 15:33 27
Tilaajille
Uuden uimahallin paikaksi on vahvistumassa nykyinen sijainti – "Raksilan urheilupuiston alue  on nyt selvitetty niin hyvin kuin mahdollista"

Uuden ui­ma­hal­lin pai­kak­si on vah­vis­tu­mas­sa ny­kyi­nen si­jain­ti – "Rak­si­lan ur­hei­lu­puis­ton alue on nyt sel­vi­tet­ty niin hyvin kuin mah­dol­lis­ta"

10.06.2021 15:32 16
Tilaajille
Oulun kaupunki sulkee uimahallit ja kuntosalit myös yli 65-vuotiailta – muuten rajoitukset säilyvät kutakuinkin ennallaan

Oulun kau­pun­ki sulkee ui­ma­hal­lit ja kun­to­sa­lit myös yli 65-vuo­tiail­ta – muuten ra­joi­tuk­set säi­ly­vät ku­ta­kuin­kin en­nal­laan

03.03.2021 19:52 45
Linnanmaan uimahalliin selvitetään teräsallasta – hallin suunnittelulla tiukat laatuvaatimukset

Lin­nan­maan ui­ma­hal­liin sel­vi­te­tään te­räs­al­las­ta – hallin suun­nit­te­lul­la tiukat laa­tu­vaa­ti­muk­set

20.12.2020 06:00 28
Tilaajille