Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Osaajapula
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuleva kasvu ei saa jäädä kiinni osaa­ja­pu­las­ta – on­gel­maa rat­kot­ta­va ak­tii­vi­ses­ti myös hei­kos­sa suh­dan­ne­ti­lan­tees­sa

11.02.2024 06:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vien­tia­lal­le tar­vi­taan lisää tek­nii­kan osaajia – pe­rus­kou­luo­pe­tus on mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa, se ohjaa ja vai­kut­taa aina työe­lä­mään asti

20.10.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­voi­ma­pu­lan sijaan Suomea vaivaa koh­taan­to-on­gel­man luoma osaa­ja­pu­la

23.04.2023 06:00 21
Tilaajille
Suomalainen varhaiskasvatus on lapselle etuoikeus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­nen var­hais­kas­va­tus on lap­sel­le etuoi­keus

23.03.2023 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vah­vis­te­taan Oulun kasvua kes­ki­suu­ril­la yri­tyk­sil­lä – uudet työ­pai­kat ovat syn­ty­neet 50–1 000 hengen ko­ko­luok­kaan

13.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osaa­ja­pu­la vai työn­te­ki­jä­pu­la? – toisen asteen kou­lu­tuk­sen saa­neil­le on suuri tarve

25.01.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tek­nii­kan alojen osaa­ja­pu­la on suuri haaste Suo­mel­le – pe­rus­kou­luun ja lukioon on luotava tek­ni­nen työ ja tek­no­lo­gia -op­piai­ne

29.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Ammatillisen koulutuksen osaamista nostettava
Kolumni

Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen osaa­mis­ta nos­tet­ta­va

15.11.2022 16:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työe­lä­män tar­pei­ta skan­na­taan jat­ku­vas­ti – yh­teis­han­kin­ta­kou­lu­tuk­set ovat varsin ket­te­riä

06.07.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maas­ta­pois­tu­mis­ve­ron ei pidä kar­kot­taa ul­ko­mai­sia osaajia

27.06.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan re­surs­si­pu­laan on rat­kai­su­ja – miksi ne eivät kelpaa?

20.05.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen yl­lä­pi­tä­mi­nen vaatii riit­tää­vä ra­hoi­tus­ta

18.05.2022 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­si­nöö­riai­nes on mak­si­mi­käy­tös­sä – mistä lisää?

15.10.2021 06:00 8
Tilaajille
Puheenaihe: Korjaisiko palkkojen korotus työvoimapulaa? "Tarvitaan porkkanan näköistä keppiä, jolla kannustetaan työn vastaanottamiseen"

Pu­hee­nai­he: Kor­jai­si­ko palk­ko­jen korotus työ­voi­ma­pu­laa? "Tar­vi­taan pork­ka­nan nä­köis­tä keppiä, jolla kan­nus­te­taan työn vas­taa­not­ta­mi­seen"

03.10.2021 08:00 23
Tilaajille