Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Työnhaku
Työttömyys on yksinäistä ja stressaavaa, mutta Suomi-Venäjä-seuralle lähes 30 vuotta puurtanut Tuija Mäkinen opettelee työnhakua – "Nyt ei lannistuta!"

Työt­tö­myys on yk­si­näis­tä ja stres­saa­vaa, mutta Suo­mi-Ve­nä­jä-seu­ral­le lähes 30 vuotta puur­ta­nut Tuija Mäkinen opet­te­lee työn­ha­kua – "Nyt ei lan­nis­tu­ta!"

22.05.2023 08:00 7
Tilaajille
Vuoteen 2026 mennessä kolmannes EU-virassa olevista suomalaisista eläköityy – "Euroopan unionissa olisi nyt töitä suomalaisille"

Vuoteen 2026 men­nes­sä kol­man­nes EU-vi­ras­sa ole­vis­ta suo­ma­lai­sis­ta elä­köi­tyy – "Eu­roo­pan unio­nis­sa olisi nyt töitä suo­ma­lai­sil­le"

11.04.2023 08:00 4
Tilaajille
Kilpailu kesätöistä on kovassa vauhdissa Oulussakin – Listasimme vinkit, joilla nappaat kesätyöpaikan itsellesi

Kil­pai­lu ke­sä­töis­tä on kovassa vauh­dis­sa Ou­lus­sa­kin – Lis­ta­sim­me vinkit, joilla nappaat ke­sä­työ­pai­kan it­sel­le­si

25.01.2023 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi työn­ha­ku­mal­li on ihan koh­tuul­li­nen

12.11.2022 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työtä kuin työtä on haet­ta­va – älytön työn­ha­ku­mal­li sai ha­ke­maan Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

09.11.2022 06:00 37
Tilaajille
TE-live luo edellytykset onnistuneelle rekrytoinnille – vuorovaikutteinen lähetys lisää näkyvyyttä
Mainos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

TE-live luo edel­ly­tyk­set on­nis­tu­neel­le rek­ry­toin­nil­le – vuo­ro­vai­kut­tei­nen lähetys lisää nä­ky­vyyt­tä

04.10.2022 14:17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­ha­kua 64-vuo­tiaa­na – Uuden työn­ha­ku­mal­lin su­den­kuo­pat as­kar­rut­ta­vat

10.08.2022 07:30 12
Tilaajille
Työvoimapula näkyy kesätyömarkkinoilla – vieläkin ehtii saada viime hetken kesätyön

Työ­voi­ma­pu­la näkyy ke­sä­työ­mark­ki­noil­la – vie­lä­kin ehtii saada viime hetken ke­sä­työn

16.06.2022 08:36
Muhoksella onnistuttiin vähentämään työttömyyttä yhteistyöllä – Elina Pakanen ehti olla lähes neljä vuotta työttömänä ennen kuin työpaikka löytyi päiväkodista

Mu­hok­sel­la on­nis­tut­tiin vä­hen­tä­mään työt­tö­myyt­tä yh­teis­työl­lä – Elina Pakanen ehti olla lähes neljä vuotta työt­tö­mä­nä ennen kuin työ­paik­ka löytyi päi­vä­ko­dis­ta

24.04.2022 06:00 2
Tilaajille
Työnhakijan ihonvärillä tai nimellä voi olla yhä vaikutusta työnsaantiin – "Kun rasismi on tällä tapaa syvällä yhteiskunnan rakenteissa, sitä voi olla hankalampi nähdä"

Työn­ha­ki­jan ihon­vä­ril­lä tai nimellä voi olla yhä vai­ku­tus­ta työn­saan­tiin – "Kun rasismi on tällä tapaa syvällä yh­teis­kun­nan ra­ken­teis­sa, sitä voi olla han­ka­lam­pi nähdä"

21.03.2022 08:40
Tilaajille
Kannustaako nykyaika nuoria töihin? "Nuoret tuskin ovat yhtään laiskempia tai haluttomampia töihin kuin omassa nuoruudessani"
Kolumni

Kan­nus­taa­ko ny­ky­ai­ka nuoria töihin? "Nuoret tuskin ovat yhtään lais­kem­pia tai ha­lut­to­mam­pia töihin kuin omassa nuo­ruu­des­sa­ni"

20.08.2021 18:00 12
Tilaajille
Toteutuvatko kesätyöt tänäkään vuonna? Yritykset eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työnantajat ja SAK opastavat poikkeusajan työnhakuun

To­teu­tu­vat­ko ke­sä­työt tä­nä­kään vuonna? Yri­tyk­set eivät uskalla tarjota vielä varmaa paikkaa – Näin nuoret, työn­an­ta­jat ja SAK opas­ta­vat poik­keus­ajan työn­ha­kuun

28.03.2021 08:55
Tilaajille