Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tuleva kasvu ei saa jäädä kiinni osaa­ja­pu­las­ta – on­gel­maa rat­kot­ta­va ak­tii­vi­ses­ti myös hei­kos­sa suh­dan­ne­ti­lan­tees­sa

Tilanne työmarkkinoilla on polarisoitunut. Toisissa yrityksissä talouden heikko suhdanne on johtanut henkilökunnan lomautuksiin, kun taas toisissa yrityksissä osaajia metsästetään kissojen ja koirien kanssa, ja pula osaavasta henkilökunnasta haittaa yrityksen toimintaa.

Kauppakamareiden syksyllä tekemässä osaajakyselyssä lähes 60 prosenttia yrityksistä kertoi kärsivänsä osaajapulasta, ja vielä suurempi osuus, 66 prosenttia, kertoi osaajapulan muodostavan esteen yrityksen kasvulle.

Kyselyn tulos on huolestuttava. Osaajapulasta on tullut krooninen ongelma, joka ei reagoi enää suhdannevaihteluihin yhtä voimakkaasti kuin aikaisemmin.

Ongelma johtuu Suomen pitkän aikavälin heikosta väestökehityksestä. Väestömme ikääntyy ja työllisten määrä vähenee. Ongelma johtuu myös vakavista rakenteellisista työvoiman kohtaanto-ongelmista. Työtä hakevien osaaminen ei vastaa henkilöstöä tarvitsevien yritysten tarpeita, ja toisaalta työpaikat ja sopivat tekijät saattavat olla maantieteellisesti eri paikoissa.

Koska kyseessä on krooninen ongelma, tulee osaajapulaa ratkoa aktiivisesti myös heikossa suhdannetilanteessa. Akuutin asiasta tekee kuitenkin se, että odotuksissa on taloussuhdanteiden kääntyminen myöhemmin tänä vuonna. Osaajapula ei saa muodostua tulevan kasvun pullonkaulaksi.

"Pahinta olisi, jos Suomen talous huomaamatta supistuisi potentiaaliaan pienemmälle tasolle."

Suomeen on suunnitteilla merkittäviä vihreän siirtymän investointeja ja kasvua pyritään vauhdittamaan myös lisäämällä valtion panostuksia TKI-toimintaan. Investoinnit, kasvu ja tuottavuuden parantaminen vaarantuvat, jos osaavia tekijöitä ei ole.

Pahinta olisi, jos Suomen talous huomaamatta supistuisi potentiaaliaan pienemmälle tasolle. Eli että yritykset sopeuttaisivat toimintaansa pysyvästi, vähentäisivät tuotantoaan tai supistaisivat aukioloaikojaan. Jotta talouden koko kasvupotentiaali saadaan hyödynnettyä, on työvoiman tarjonnasta huolehdittava.

Yksi keskeisimmistä ratkaisuista osaajapulaan on työperäisen maahanmuuton lisääminen nykyisestä. Kuten hallitusohjelmaan on kirjattu, kansainvälisten työntekijöiden oleskelulupaprosesseja pitää sujuvoittaa ja nopeuttaa nykyisestä. Työntekijöitä tulee myös aktiivisesti houkutella Suomeen.

Jos yrityksiltä kysytään, merkittävin ratkaisu osaajapulaan on koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Kauppakamareiden kyselyn perusteella yritykset haluavat myös kehittää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä.

Lisäksi hallituksen Pohjoismainen työlinja saa yrityksiltä tukea, sillä yhdeksi keskeisimmistä ratkaisuista nousee työn vastaanottamisen kannusteiden parantaminen.

Johanna Sipola

varatoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari