Varhaiskasvatus
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipide Minna Kaltio

Var­hais­kas­va­tus­alan ve­to­voi­ma – mää­rä­tie­toi­nen teko on pa­ran­taa kor­kea­kou­lu­jen tut­kin­to­ra­ken­teen toi­mi­vuut­ta

07:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Anitta Pakanen

Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien kel­poi­suu­dek­si tulee säätää kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri­tut­kin­to

22.02.2021 08:00 5
Tilaajille
Varhaiskasvatus luo pohjan elinikäiselle oppimiselle
Kolumni Miia Kemppi, Sari Nyberg

Var­hais­kas­va­tus luo pohjan elin­ikäi­sel­le op­pi­mi­sel­le

13.02.2021 12:00 3
Tilaajille
Oulun varhaiskasvatuksessa on aika täyttä – "Pisimmät matkat saattavat olla jopa yli kymmenen tai kaksikymmentä kilometriä"

Oulun var­hais­kas­va­tuk­ses­sa on aika täyttä – "Pi­sim­mät matkat saat­ta­vat olla jopa yli kym­me­nen tai kak­si­kym­men­tä ki­lo­met­riä"

08.02.2021 18:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Inkeri Mehtälä

Tärkeä viesti yh­teis­kun­nal­ta per­hei­den suun­taan olisi, että myös kotona tehtävä var­hais­kas­va­tus on tu­ke­mi­sen ar­voi­nen asia

25.01.2021 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eila Seppälä-Vessari, Eva Siitonen

Var­hais­kas­va­tus toimii suurten pai­nei­den kes­kel­lä ja hen­ki­lös­tö nään­tyy, onko meillä siihen varaa?

28.12.2020 06:00 3
Tilaajille
Entä jos mikään ei pidättele lasta? Varhaiskasvatusyksiköiden on suunniteltava ja harjoiteltava siltä varalta, että lapsi katoaa omille teilleen

Entä jos mikään ei pi­dät­te­le lasta? Var­hais­kas­va­tus­yk­si­köi­den on suun­ni­tel­ta­va ja har­joi­tel­ta­va siltä va­ral­ta, että lapsi katoaa omille teil­leen

16.12.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anitta Pakanen

Var­hais­kas­va­tus­myön­tei­syys lisää var­hais­kas­va­tuk­sen ja kunnan ve­to­voi­maa

04.12.2020 06:00
Tilaajille
Lapsia pompsahtaa lisää varhaiskasvatukseen Oulussa – henkilökuntaa tarvitaan lisää ensi vuonna

Lapsia pomp­sah­taa lisää var­hais­kas­va­tuk­seen Oulussa – hen­ki­lö­kun­taa tar­vi­taan lisää ensi vuonna

01.12.2020 21:03 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Helena Ylimaula

Ope­tuk­sen pi­den­nys vai tukea var­hais­kas­va­tuk­seen?

26.11.2020 05:00
Tilaajille
Oulun kaupungin 90 päiväkotia keskitetään jouluksi 18 yksikköön : "Tämä järjestely on meidän mielestä turvallisin vaihtoehto"

Oulun kau­pun­gin 90 päi­vä­ko­tia kes­ki­te­tään jou­luk­si 18 yk­sik­köön : "Tämä jär­jes­te­ly on meidän mie­les­tä tur­val­li­sin vaih­toeh­to"

21.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Annika Forth maksoi perheen laskut lapsena ja ihmetteli, miksi äiti vain istuu keinutuolissa – Nyt hän kertoo äidiltä tyttärelle siirtyneestä traumasta

Annika Forth maksoi perheen laskut lapsena ja ih­met­te­li, miksi äiti vain istuu kei­nu­tuo­lis­sa – Nyt hän kertoo äidiltä tyt­tä­rel­le siir­ty­nees­tä trau­mas­ta

09.10.2020 07:00
Tilaajille
Lasten määrä väheni eniten suurista kaupungeista Oulussa – varhaiskasvatusikäisiä oli viime vuonna 841 vähemmän kuin edellisvuonna

Lasten määrä väheni eniten suu­ris­ta kau­pun­geis­ta Oulussa – var­hais­kas­va­tus­ikäi­siä oli viime vuonna 841 vä­hem­män kuin edel­lis­vuon­na

14.09.2020 06:00 1
Tilaajille
OAJ: Varhaiskasvatus on unohdettu koronaohjeistuksissa, ja koulujen alkua uhkaa eriarvoisuus – "Kunnat tekevät, mitä tekevät"

OAJ: Var­hais­kas­va­tus on unoh­det­tu ko­ro­naoh­jeis­tuk­sis­sa, ja kou­lu­jen alkua uhkaa eri­ar­voi­suus – "Kunnat te­ke­vät, mitä te­ke­vät"

04.08.2020 06:00 3
Tyrnäväläinen kirjailija Pirjo Suvilehto avaa kirjallisuusterapiaa uudessa kirjassaan – "Lukemalla ja kirjoittamalla ilmiöille haetaan järjestystä ja haasteille sanoitusta"

Tyr­nä­vä­läi­nen kir­jai­li­ja Pirjo Su­vi­leh­to avaa kir­jal­li­suus­te­ra­piaa uudessa kir­jas­saan – "Lu­ke­mal­la ja kir­joit­ta­mal­la il­miöil­le haetaan jär­jes­tys­tä ja haas­teil­le sa­noi­tus­ta"

21.07.2020 18:00
Tilaajille
Varhaiskasvatusjätti huojuu – kuinka lasten käy, jos Touhula lopettaa päiväkoteja Oulussa?

Var­hais­kas­va­tus­jät­ti huojuu – kuinka lasten käy, jos Touhula lo­pet­taa päi­vä­ko­te­ja Ou­lus­sa?

20.05.2020 08:22 2
Tilaajille
Oulun kaupungin piti yhdistää päiväkoteja toukokuussa, aikataulu vaihtui kesäkuuksi – puolet päiväkodeista kiinni kesällä

Oulun kau­pun­gin piti yh­dis­tää päi­vä­ko­te­ja tou­ko­kuus­sa, ai­ka­tau­lu vaihtui ke­sä­kuuk­si – puolet päi­vä­ko­deis­ta kiinni kesällä

09.05.2020 16:58 40
Näin koulut aiotaan avata turvallisesti – ei saksia tai muita opetusvälineitä yhteiskäyttöön, ei omia leluja päiväkotiin

Näin koulut aiotaan avata tur­val­li­ses­ti – ei saksia tai muita ope­tus­vä­li­nei­tä yh­teis­käyt­töön, ei omia leluja päi­vä­ko­tiin

07.05.2020 14:59 93
Iin kunta yhdistää päivähoidon pieniä ryhmiä – Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutelan mukaan Iissä ryhmäkoot ovat edelleen pieniä

Iin kunta yh­dis­tää päi­vä­hoi­don pieniä ryhmiä – Var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja Virpi Uutelan mukaan Iissä ryh­mä­koot ovat edel­leen pieniä

04.04.2020 06:00
Tilaajille

Mu­hok­sen kunta kan­nus­taa kouluja ja päi­vä­ko­te­ja sääs­tä­mään ener­giaa, puolet ener­gian­sääs­töl­lä sääs­te­tys­tä rahasta pa­lau­te­taan

20.01.2020 11:21 14