Oppivelvollisuuden pidentäminen
Lukijalta Mielipide Riitta Kuismanen

Syr­jäy­ty­mi­nen ei ratkea li­sä­vuo­sil­la kou­lus­sa – ne eivät kom­pen­soi niitä hu­kat­tu­ja vuosia, jolloin tukea olisi pitänyt saada

25.07.2020 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Tiina Gallén

Kan­net­tu oppilas ei luo­kas­sa pysy

03.07.2020 06:15 0
Tilaajille
Sivistystyönantajat: Oppivelvollisuuden laajentamisen hintalappu karkeasti alimitoitettu – uhkana ryhmäkokojen kasvu ja säästöt oppimisen tuessa

Si­vis­tys­työ­nan­ta­jat: Op­pi­vel­vol­li­suu­den laa­jen­ta­mi­sen hin­ta­lap­pu kar­keas­ti ali­mi­toi­tet­tu – uhkana ryh­mä­ko­ko­jen kasvu ja säästöt op­pi­mi­sen tuessa

08.06.2020 18:34 1
Lukijalta Mielipide Matti Strömmer

Onko op­pi­vel­vol­li­suu­den tuo­mi­nen toi­sel­le as­teel­le huo­lel­la mie­tit­ty?

01.06.2020 08:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Fredriksson

Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­nen ei ole kou­lu­tus­uu­dis­tus – ky­sy­myk­ses­sä näyt­täi­si olevan enem­män­kin so­siaa­li­tur­van osit­tai­nen uu­dis­ta­mi­nen kuin kou­lu­tus­po­liit­ti­nen tai pe­da­go­gi­nen uu­dis­tus

29.05.2020 08:30 3
Tilaajille