Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Op­pi­vel­vol­li­suus­uu­dis­tus on ta­sa-ar­vo- ja työl­li­syys­te­ko – 15-vuo­tias on liian nuori päät­tä­mään, että hän pärjää elä­mäs­sä ilman toisen asteen kou­lu­tus­ta

Hallitus esittää, että oppivelvollisuus laajennetaan 18 ikävuoteen. Samalla toisen asteen opinnoista tulee nuorille kokonaan maksuttomia myös oppikirjojen ja opiskeluvälineiden osalta. Uudistuksen myötä myös nuorten ohjausta ja tukea vahvistetaan. Uudistuksesta koituvat kulut korvataan kunnille.

Peruskoulun oppimäärällä ei nyky-yhteiskunnassa enää pärjää, joten on korkea aika päivittää oppivelvollisuus vastaamaan 2020-luvun vaatimuksia.