Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Luitko jo tämän: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan kan­nan­otos­ta Stora Enson Ou­lun-in­ves­toin­tiin syntyi eri­koi­nen soppa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän pi­den­nys on tu­le­vai­suus­in­ves­toin­ti

Eduskunta on hyväksynyt pitkään valmistellun ja hallitusohjelmassa sovitun oppivelvollisuuden laajentamisen koskemaan toisen asteen opetusta. Jatkossa ammattiin opiskelu ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on täysin maksutonta.

Suurin osa johtavista taloustieteilijöistä ja Elinkeinoelämän Valtuuskunta ovat jo pitkään kannattaneet uudistusta myös keinona nostaa työllisyysastetta.