Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän pi­den­nys on tu­le­vai­suus­in­ves­toin­ti

Eduskunta on hyväksynyt pitkään valmistellun ja hallitusohjelmassa sovitun oppivelvollisuuden laajentamisen koskemaan toisen asteen opetusta. Jatkossa ammattiin opiskelu ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on täysin maksutonta.

Suurin osa johtavista taloustieteilijöistä ja Elinkeinoelämän Valtuuskunta ovat jo pitkään kannattaneet uudistusta myös keinona nostaa työllisyysastetta.