Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Tilaajille

Di­gi­kir­ja tuo kie­li­stu­dion kotiin, mutta tun­nil­la pa­sians­si saattaa hou­ku­tel­la – lu­kio­lai­set ker­to­vat, miltä tuntuu opis­kel­la ko­ko­naan säh­köi­sis­tä kir­jois­ta

Ensimmäistä vuotta Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa opiskelevat Hilma Hinkkanen ja Hilla Honkamäkilä kiittelevät sähköisten kirjojen tuomia mahdollisuuksia mutta toivovat samalla, että käytettävyys vielä paranisi.

-

Syksy 2021 toi Oulun lukioihin isoja uudistuksia. Tuli uudenlainen päättöviikko ja uudenpituiset oppitunnit.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.