Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Di­gi­kir­ja tuo kie­li­stu­dion kotiin, mutta tun­nil­la pa­sians­si saattaa hou­ku­tel­la – lu­kio­lai­set ker­to­vat, miltä tuntuu opis­kel­la ko­ko­naan säh­köi­sis­tä kir­jois­ta

Ensimmäistä vuotta Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa opiskelevat Hilma Hinkkanen ja Hilla Honkamäkilä kiittelevät sähköisten kirjojen tuomia mahdollisuuksia mutta toivovat samalla, että käytettävyys vielä paranisi.

-

Syksy 2021 toi Oulun lukioihin isoja uudistuksia. Tuli uudenlainen päättöviikko ja uudenpituiset oppitunnit. Samalla moni ensimmäisen vuoden opiskelija sanoi heipat painetuille oppikirjoille.

Vuonna 2005 syntyneet ovat ensimmäinen ikäluokka, joka kuuluu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Oppimateriaalit hankkii koulutuksen järjestäjä, ja monessa lukiossa se on tarkoittanut täyssiirtymää sähköiseen muotoon.